Sống quê nhà ăn miếng dồi chó
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Sống quê nhà ăn miếng dồi chó Sang nước Mỹ “đếch” có mà ăn. (xơi tạm hot dog) PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sống quê nhà ăn miếng dồi chó Sang nước Mỹ “đếch” có mà ăn. (xơi tạm hot dog). Cô gái : Em chụp dùm chị vài pose nhe. Bấm nút này này. Be trai: Bấm nút bên phải hay bên trái chị?. Cô gái: Máy chi có một nút này thôi, em trai. Bé trai: Sao en thấy máy chị có hai nút cơ.

Download Presentation

Sống quê nhà ăn miếng dồi chó Sang nước Mỹ “đếch” có mà ăn. (xơi tạm hot dog)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Sống quê nhà ăn miếng dồi chó

Sang nước Mỹ “đếch” có mà ăn.

(xơi tạm hot dog)


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Cô gái : Em chụp dùm chị

vài pose nhe.

Bấm nút này này.

Be trai: Bấm nút bên phải

hay bên trái chị?

Cô gái: Máy chi có

một nút này thôi, em trai.

Bé trai: Sao en thấy

máy chị có hai nút cơ.


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Thuyết Tiến hoá của năm nay: Năm Kim Trư.


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

2 Khỉ : Này anh, người thí có Play Boy, heo có Play Pig,

tại sao mình không có Play Monkey nhỉ?


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Xem Play Pig

thấy gì

trong dó

mà vui

quá vậy,

anh Trư ?


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Đừng bắn ! Xin đừng bắn ! Em đầu hàng.


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Ơ ! Trời đang trong

sao lại đổ mưa ? Lạ nhỉ…


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Trong đó hơi tối,

phải soi đèn pin

mới thấy …cụ ơi …


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Này ! Cho hết tật bốc hôt…


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Khỉ cũng có tình yêu dị chũng.

Hèn chi…có người nói

con người do khỉ

tiến hoá ma thành.


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Anh ơi,

em bi nhức mõi quá!

Làm massage cho em,

đi anh.


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Khi Nước Cẩu sính đồ ngoại,

nhập cảng gối ôm từ Nước Mảo.


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Em đang

bị ngứa.

Có anh nào

gải hộ em tí !


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Đây, kiểu xe đạp hiệu

ĐỘI ĐÁ VÁ TRỜI.

 • Một mẫu chuyện vui :

 • Nhà văn nổi danh

 • Bernard Shaw gặp

 • một bà rất mập. Bà ta

 • nhìn chằm chặp vào

 • nhà văn và nói :

 • Nếu như thấy Ông,

 • người ta có thể gnhĩ rằng,

 • nước Anh nghèo đói.

 • Còn nếu như họ nhìn thấy bà,

 • nhà văn trả lời :

 • thì người ta có thể nghĩ,

 • chính bà la nguyên nhân

 • của điều bát hạnh đó.


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Của anh nhỏ quá! Dùng kiếng lúp mà chỉ thấy như trái ớt hiểm!


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Xỉn quá…ngủ cái đã. Lái xe nữa sẽ bi Police phạt về tội DUI.


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Bé : Tại sao sữa bửa nay hôi thuốc lá quá, Mamy ?

- Thì tại.. ờ…ờ… Hòi Daddy ấy…


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Phần thịt chỗ nào thì có thể

xơi tái được ?


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

À, thì ra khi đàn bà lặn dưới nước, thở ra bằng…


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Đứng thêm nữa đi em.

Anh không thấy nặng.

Chỉ thấy…


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Có được bà vợ như thế này,

lo gì khi lái xe không có chỗ để ly nước.


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Em bé Canadian rửa măt TT Mỹ


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Nằm chờ sung rụng đúng nghĩa…đen


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

Ông đi phía sau khen :

Bé này ngoan quá…


S ng qu nh n mi ng d i ch sang n c m ch c m n x i t m hot dog

….giở cao hơn tí nữa

bé ngoan…

(PPS cà chớn này,

tác giã không dám xưng tên

đâu nhé)


 • Login