3. KONU: ALKİNLER - PowerPoint PPT Presentation

3 konu alk nler
Download
1 / 8

 • 408 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

3. KONU: ALKİNLER. ALKİNLERE GİRİŞ. Genel formülleri C n H 2n–2 ’dir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

3. KONU: ALKİNLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 konu alk nler

3. KONU: ALKİNLER


Alk nlere g r

ALKİNLERE GİRİŞ

 • Genel formülleri CnH2n–2’dir.

 • Alkinler doymamış hidrokarbonlardır. Karbon zincirinde 1 tane üçlü bağ taşıyan alkinler mono alkin veya alkin olarak isimlendirilir ve CnH2n–2 genel formülüne uyarlar. Üçlü bağın olduğu karbonlar sp hibritleşmesi yapmışlardır. Üçlü bağdan bir tanesi sigma diğerleri pi bağlarıdır.


Alk nler n adlandirilmalari

ALKİNLERİN ADLANDIRILMALARI

 • Aynı sayıda C taşıyan alkanların sonundaki –an eki kaldırılarak yerine –in eki getirilir. Alkinlerde karbonlar numaralanırken üçlü bağın yakın olduğu uçtan itibaren numaralamaya başlanır.

 • C2H2 Etin (Asetilen)

 • C3H4 Propin

 • C4H6 Bütin


3 konu alk nler

 • C5H8 Pentin

 • C6H10 Hekzin

 • C7H12 Heptin

 • C8H14 Oktin

 • C9H16 Nonin

 • C10H18 Dekin


Alk nler n elde ed lme y ntemler

ALKİNLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

 • 1) Birbirine bağlı karbon atomlarına ya da aynı karbon atomuna bağlı 2 halojen taşıyan alkanların, derişik KOH çözeltisi ile tepkimesinden alkin elde edilir.

 • 2) Alkinlerin metal tuzlarının alkil halojenür ile tepkimesinden alkin elde edilir.

 • 3) Tetra halojenürlerin Zn ile tepkimesinden alkin elde edilir.

 • 4) Asetilen özel yolla da elde edilir.


Alk nler n genel zell kler

ALKİNLERİN GENELÖZELLİKLERİ

 • 1) Homolog sıra oluştururlar.

 • 2) Yanma reaksiyonu verirler. Yanma ürünleri CO2 ve H2O’dur.

 • 3) Erime ve kaynama noktaları aynı sayıda karbon taşıyan alkan ve alkenlere göre genelde yüksektir.

 • 4) Katılma tepkimesi verirler.

  Br2 katılması: Bromlu suyun rengini giderirler.


3 konu alk nler

H2 katılması

Su (H2O) katılması

HBr katılması

 • 5) Üçlü bağ taşıyan karbonlardan biri veya ikisi de H atomu bulunduruyorsa alkin, NH3’lı ortamda AgNO3 ve Cu2Cl2 çözeltileri ile çökelek verir. (Bu tepkimeler alkinlerin ayıracıdır.) Alkinlerde üçlü bağ taşıyan C’lara bağlı hidrojenler asidik karakter gösterir. Asetilenürler patlayıcı maddelerdir.


3 konu alk nler

 • 6) Derişik KMnO4 çözeltisi, asetileni CO2 gazına kadar yükseltger.

 • 7) Polimerleşme tepkimesi verirler.


 • Login