Ocena ryzyka sercowo naczyniowego u os b yj cych z hiv aids
Download
1 / 31

Ocena ryzyka „sercowo-naczyniowego” u osób żyjących z HIV/AIDS. - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Ocena ryzyka „sercowo-naczyniowego” u osób żyjących z HIV/AIDS. Magdalena Leszczyszyn-Pynka Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii PAM, Szczecin. Vistula 2007. Choroby  - naczyniowe. Choroba niedokrwienna  : zawał  , niestabilna choroba wieńcowa, ostre „epizody” wieńcowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ocena ryzyka „sercowo-naczyniowego” u osób żyjących z HIV/AIDS.' - mia-lang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ocena ryzyka sercowo naczyniowego u os b yj cych z hiv aids

Ocena ryzyka „sercowo-naczyniowego” u osób żyjących z HIV/AIDS.

Magdalena Leszczyszyn-Pynka

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii PAM, Szczecin

Vistula 2007


Choroby naczyniowe
Choroby z HIV/AIDS.-naczyniowe

 • Choroba niedokrwienna :

  • zawał ,

  • niestabilna choroba wieńcowa,

  • ostre „epizody” wieńcowe

 • Udary mózgu, przemijające „epizody” niedokrwienne

 • Choroby tętnic (miażdżyca, tętniaki)

 • Nadciśnienie tętnicze

Vistula 2007


Poj cie ryzyka
Pojęcie ryzyka z HIV/AIDS.

Czynniki ryzyka to te cechy pacjenta, od których może zależeć wystąpienie ChN:

- styl życia

- cechy fizjologiczne i

biochemiczne

- cechy osobnicze

Vistula 2007


Cechy pacjenta z HIV/AIDS.


Teoria zapalna mia d ycy
Teoria „zapalna” miażdżycy z HIV/AIDS.

Sir William Osler, 1908 – rola zakażeń w chorobach ChN

Osler, W. Diseases of

the arteries,

Modern medicine: its

practice and theory,

Philadelphia, 1908.


Lipoprotein y a zapalenie
Lipoprotein z HIV/AIDS.y a zapalenie

Chylomikrony,VLDL i ich remnanty

LDL

HDL

> 30 nm

20–22 nm

9–15 nm

Potencjalnie

przeciwzapalne

Potencjalnieprozapalne

Doi H i wsp.,Circulation 2000,102,670; Colome C i wsp.,Atherosclerosis 2000,149,295; Cockerill GW i wsp.,Arterioscler Thromb Vasc Biol 1995,15,1987.


Rola marker w zapalenia a rozw j chor b uk adu kr enia

Model z HIV/AIDS.czynników ryzyka

Rola markerów zapalenia a rozwój chorób układu krążenia

Klasyczneczynniki ryzyka

MIAŻDŻYCA

ChN

Markeryzapalenia

Pearson TA i wsp.,Circulation 2003,107,499.


Kategorie ryzyka wynikaj ce z poziomu hs crp
Kategorie ryzyka wynikające z z HIV/AIDS.poziomuhs-CRP:

R Y Z Y K O ChN

1 mg/L

3 mg/L

10 mg/L

>100 mg/L

WYSOKIE

NISKIE

ŚREDNIE

NIE INTERPRETOWAĆ !!!

Pearson TA i wsp.,Circulation 2003,107,499.


Cechy pacjenta z HIV/AIDS.HIV(+) :Skala ryzyka framingham ocena wyst pienia ch n w ci gu 10 lat usa reszta wiata
Skala ryzyka Framingham – ocena wystąpienia Ch z HIV/AIDS.N w ciągu 10 lat (USA, reszta świata)

SCORE – ocena ryzyka zgonu z powodu ChNw ciągu 10 lat

(European Society of Cardiology)

Vistula 2007


Ocena ryzyka ch n
Ocena ryzyka z HIV/AIDS.ChN

Płeć

M

M lub K

lata

46

Wiek

mg/dL

245

Ch-T

mg/dL

35

HDL

mmHg

125

Skurczowe RR

n

T lub N

Leczenie HA (tylko gdy S RR >120)

y

T lub N

Pali ?

10 lat

10

Przedział czasu

0,19

19%

Twoje ryzyko

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

hin.nhlbi.nih.gov/atpiii/calculator.aspy


Ocena ryzyka ch n w bad d a d
Ocena ryzyka Ch z HIV/AIDS.N w bad. D-A-D

W D-A-D dopasowano do chorych HIV(+) określone czynniki ryzyka

m.in. stosowanie PI

Skala Framingham (FRS) przewidywala WIĘCEJ epizodów N !

Friss-Møller et al. Abstr. 808, CROI 07


How good is ncep iii at predicting mi jacc 2003 41 1475 9 slide from j rumberger
How Good Is NCEP III At Predicting MI? z HIV/AIDS.JACC 2003:41 1475-9 (Slide from J. Rumberger)

…88% of these “young” patients who suffered afirst Myocardial Infarction were in the

Low to Intermediate “risk” category according

to Framingham Risk Assessment

andwould have been missed as truly

“High Risk” individuals who should

have been treated “aggressively” …


Lipoatro fia mo liwy czynnik ryzyka ch n
Lipoatro z HIV/AIDS.fia – możliwy czynnik ryzykaChN

Framingham risk equation

HIV+

Framingham Offspring control subjects

P < 0.05

P < 0.05

10

P = 0.002

9

P < 0.05

8

7

P = 0.27

6

10-letnie ryzyko CN  (%)

5

4

3

2

1

0

LDS -

LA +

LH +

Mieszana LDS

LDS +

Hadigan C, et al. CID. 2003;36:909–916.


Third joint european task force on cardiovascular disease prevention in clinical practice
Third Joint European Task Force on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice

 • European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2003; 10(suppl1):S1-S78

 • www.escardio.org

 • A partnership between the ESC, EAS, ESH, ESGP/FP, ISBM, EHN, EASD, IDF-Europe

  4th Joint Task Force Jan 2006.


S Prevention in Clinical Practiceystematic

COronaryRisk

Evaluation

Vistula 2007


Dla kraj w wysokiego ryzyka t ch
Dla krajów wysokiego ryzyka Prevention in Clinical Practice~ T Ch

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

SKURCZOWECIŚNIENIE TĘTNICZE

10-letnie ryzyko zgonu z powodu CSN w krajach wysokiego ryzyka N


D a d zawa i art
D:A:D: Prevention in Clinical Practicezawał  i ART

RR /rok cART

Ogólnie 1.17 (1.11-1.24)

M 1.14 (1.08-1.22)

K 1.38 (1.07-1.76)

10

8

Zapadalność na zawal 

/1000/pacjnet/rok

6

4

2

0

-

< 1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

> 6

cART (lata)

RR 1 1.81.9 2.3 3.1 3.2 3.1 4.4

El-Sadr W, et al. CROI 2005. Abstract 745.


Jak to robi inni
Jak to robią inni ? Prevention in Clinical Practice

W.Brytania:

Skrining w kierunku ChN:

 • „wyjściowy” T Ch – 88%

 • ale już HDL-Ch i LDL-Ch – 58%

 • ocena ryzyka „wyjściowo” – 54%

 • Tylko waga, obwód talii i ocena fenotypowa – 46-58%

Stradling, Abstr. P93, 8th Congress on Drug Therapy in HIV Infection Glasgow 06


Ocena ryzyka ch n w ochy easy to use procedure
Ocena ryzyka Ch Prevention in Clinical PracticeN: Włochy„easy-to-use procedure”

Framingham Risk Scores (FRS) i rozpoznanie z-łu metabolicznego:

 • Średnie 10-letnie ryzyko ostrego epizodu wieńcowego – u chorych – 7,6 %

 • 11,4 % - FRS > 10% i ZM (silna korelacja !)

 • Wysokie ryzyko – 36% chorych (w tej grupie HIV-LDS zdecydowanie częstszy)

 • Główny czynnik – PALENIE (61,4%)

FRS

De Socio et al. Abstr. P91, 8th Congress on Drug Therapy in HIV Infection Glasgow 06


Po co ocenia ryzyko eby zapobiega
Po co oceniać ryzyko ? Prevention in Clinical PracticeŻEBY ZAPOBIEGAĆ

POPYTAJ OCENA

POSTAW DGN RYZYKA

PORADŹ ZALECENIA

POTOWARZYSZ KONTROLA

POMÓŻ PRZEPROWADZIĆ ZMIANY TERAPIA

}

Vistula 2007


??? Prevention in Clinical Practice

D:A:D Study – za słabe interwencje prewencyjne u osób po incydencie N :

 • 5-16% - „stop palenie”

 • cukrzycy: 6% dostało Ll !

  5% „stop palenie”

  27% - stop PI

Sabin et al., Abstr. 816, CROI 07


Wnioski
Wnioski Prevention in Clinical Practice

 • Ryzyko ChN nie może wpływać na decyzję o rozpoczęciu cART.

 • Ryzyko ChN może mieć wpływ na rodzaj cART, ale nigdy nie może pogarszać supresji HIV.

 • Konieczna MODYFIKACJA ryzyka WCZEŚNIE - JEST TO TAK WAŻNE, JAK „przestrzeganie zaleceń ~ cART.


Wnioski cd
Wnioski Prevention in Clinical Practicecd

 • Grupa chorych z ryzykiem CN  > 10% w ciągu 10 lat – BARDZO PRECYZYJNE MONITOROWANIE.

 • Unikać: isulinooporności, dyslipidemii, lipodystrofii - JAK ?

 • Przerwy w cART - potencjalne ryzyko.


Czynniki ryzyka a podatność Prevention in Clinical Practice

JimFixx, 53

Sir Winston Churchill, 91

J Rumberger


I kt ra z poni szych modyfikacji stylu ycia ma najwi ksze znaczenie dla redukcji skurczowego rr
I. Prevention in Clinical PracticeKtóra z poniższych modyfikacji stylu życia ma największe znaczenie dla redukcji skurczowego RR ?

 • redukcja masy ciała do wartości prawidłowej (BMI 18.5-24.9 kg/m2)

 • stosowanie diety ukierunkowanej na redukcję ciśnienia tętniczego

 • ograniczenie sodu w diecie

 • aktywność fizyczna

 • Zmiana ilości wypijanego alkoholu

Vistula 2007


Ii kt re z poni szych lek w zawdzi czamy grzybom
II. Prevention in Clinical PracticeKtóre z poniższych leków zawdzięczamy GRZYBOM ?

 • statyny

 • penicyliny

 • cefalosporyny

 • aminoglikozydy

 • wszystkie powyższe

Vistula 2007


Iii najcz ciej wyst puj cym czynnikiem ryzyka ch n w r d os b hiv wg badania d a d by
III. Najczęściej występującym czynnikiem ryzyka Ch Prevention in Clinical PracticeN wśród osób HIV+ wg badania D:A:D był:

 • płeć męska

 • palenie tytoniu

 • hipercholesterolemia

 • lipodystrofia

 • stosowanie PI

Vistula 2007


Ivi w kt rym badaniu wykazano wzrost cz sto ci wyst powania ch n po przerwaniu cart
IVI. W którym badaniu wykazano wzrost częstości występowania ChN po przerwaniu cART ?

 • ACTG 007

 • D:A:D

 • SMART

 • DANGER

 • STOPART

Vistula 2007


Czy możemy w Polsce zrobić badanie epidemiologiczne skalą SCORE – 2000 chorych HIV(+) i przedstawić wyniki w Madrycie na EACS ?

Vistula 2007


ad