Kasuistikk 20 09 13
Download
1 / 27

Kasuistikk 20.09.13 - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Kasuistikk 20.09.13. Mann i 60- årene Utbredt karsykdom og multiple hjerneslag. Bakgrunn: Klipset hø. a . cerebri media aneurysme 1990 Hypertensjon; atacand plus , storrøyker, dyslipidimi Tilbake i jobb etter flere år ufør Aktuelt: Lette ve. utfall + dysartri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kasuistikk 20.09.13' - meryle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kasuistikk 20 09 13

Kasuistikk 20.09.13

Mann i 60- årene

Utbredt karsykdom og multiple hjerneslag


 • Bakgrunn:

  • Klipset hø. a. cerebri media aneurysme 1990

  • Hypertensjon; atacandplus, storrøyker, dyslipidimi

  • Tilbake i jobb etter flere år ufør

 • Aktuelt:

  • Lette ve. utfall + dysartri

  • Ekko cor: moderat ve ventrikkel hypertrofi

  • Dopplerhalskar: moderat atherosklerose

  • Følte seg restituert ved utreise

  • Persantinret, albyl-e, simvastatin, selozok, atacandplusSah alvorlighet
SAH alvorlighet

 • Spontan subaraknoidal blødning skyldes oftest ruptur av sakkulærtaneurysme (70%).

 • Mellom 20 og 40 % dør før de når sykehuset. Mortaliteten de første 3 månedene er ca 50%.

 • Reblødning og vasospasme med cerebral ischemi er de vanligste årsakene til død og alvorlig forverring etter innleggelse.


November 2010
November 2010

 • Utredning funksjonsdyspnø

  • Funn av okkludert RCA

   • Forsøk rekanalisering x 2 uten å lykkes


Oktober 2011
Oktober 2011

 • Bakgrunn:

  • I fullt arbeid

 • Aktuelt:

  • Afasi + hø. paralyse

 • Funn:

  • BT: 193/99, GCS 13, NIHSS 21

  • CT; 5x2,5x3 cm (18 ml) ve hemisfære med gjennombrudd til ventrikler og masseeffekt

  • CT angio uten aneurysmer

  • GCS 9; Intubert -> nevrokir. avd.


Intracerebral hjernebl dning
Intracerebral hjerneblødning

 • Intracerebrale hjerneblødninger utgjør 10-20% av alle slag

 • Nesten halvparten dør i løpet av den første måneden etter blødningen, mange i løpet to døgn.

 • Etter seks måneder er det bare ca 20% som ikke har behov for hjelp.

 • Mulige årsaker

  • Hyppigste

   • Hypertensjon (ca 50%)

   • Amyloidangiopati (særlig ved lobære blødninger)(ca 30 %)

   • Marevan (18-27%)


Intracerebral hjernebl dning1
Intracerebral hjerneblødning

Supratentorielle hematomer

 • Kirurgi kan vurderes ved blødning >30ml med overflatisk beliggenhet, særlig ved gradvis klinisk forverrelse

 • Ved dype blødninger anbefales generelt ikke kirurgi. I selekterte tilfeller med gradvis forverrelse og truende herniering kan livreddende avlastende kirurgi vurderes inidividuelt, og drøftes med nevrokirurg.


Rikshospitalet 10 17 okt
Rikshospitalet 10.-17 okt.

 • EVD + ICP

 • Pessimistiske, men usikre utsikter ved overflytning lokalsykehus med GCS 6.

 • Usikkert om vil være selvhjulpen på lengre sikt


Lokalsykehus 17 okt 16 nov
Lokalsykehus 17. okt.-16. nov.

 • Langvarig, komplisert forløp med bl.a. agranulocytose og infeksjoner

 • Funn av AAA 5,5 cm pga økt amylase

 • Status utreise:

  • Satt oppe i stol, fulgte med og kunne snakke i korte setninger


Rehab 16 nov 2011 11 jan 2012
Rehab. 16. nov. 2011 – 11. jan. 2012

 • Ved utreise:

  • Oppegående uten hjelpemidler

  • Mindre ukritisk

  • Tilrettelegging under måltid

  • Inntakte naturlige funksjoner

  • Kommunikasjonsvansker spes. språkproduksjon

  • Svekket kognitiv funksjon

  • Sluttet å røyke

 • Hjem med samboer etter hennes ønske

  • Fysio., ergo., logoped

 • Totalt 3 måneders innleggelse


2012

 • Stentgraft for AAA

  • Komplikasjon med blødning og blodoverføring, samt infeksjon

 • Søvn apnø


2013

 • April

  • tilfeldig funn malignitetssuspekt lesjon hø nyre; 10-13-19 med mer over 2 år

 • Juli

  • TIA med forbigående økt afasi og parese hø arm

  • Doppler/angio; uttalte atherosklerotske forandringer ICA x 2, ikke signifikante stenoser

  • BT 150-170/80-90

  • Overtalt til oppstart albyl-e 75 mg

  • Nylig startet ezetrol hos FL (tidl sep. lipitor og simvastatin).

  • Påfølgende fine BT ved ktr hos fastlege


8 aug 2013
8. Aug. 2013

 • Luftambulanse; akutte brekninger + hø hemiparese

 • Funn:

  • BT 246/111, GCS 13

  • Blikkdev. mot hø anga svakt navn og fødselsdato, løftet armer og trakk i bein på tiltale

  • Brekninger og oppkast

 • pga klips er MR ikke mulig, får CT caput :


Cerebellare bl dninger og kirurgi
Cerebellare blødninger og kirurgi

 • Kirurgisk evakuering anbefales så fort som mulig ved store (>3 ml) cerebellare blødninger, eller ved cerebellære blødninger med fallende bevissthet eller annen nevrologisk forverring eller hydrocefalusutvikling.

 • For sykehus uten nevrokirurg anbefales tidlig vurdering av overføring til senter med nevrokirurgi for videre overvåkning og eventuell kirurgisk behandling.


8 aug 20131
8. Aug. 2013

 • Ve cerebellær blødning inn i aqueduct og 4. ventrikkel; 1,7x3,7x4 cm (12 ml)

 • Angio uten aneurysme

 • Konferering rikshospitalet, til intensiv og intubert

 • Luftambulanse til nevrokirurg


Rikshospitalet 8 15 aug
Rikshospitalet 8.-15. aug.

 • EVD + ICP til 13. aug.

 • Forsinket oppvåkning

  • Vedvarende intubert

  • Valproat 9.-13. aug, men sep etter EEG

  • AER + SEP normale

  • Tracheostomi 13. aug

 • E. coli i trachealsekret + enterokokker i urin

 • Sannsynlig hemolyse på cefotaxim, abio sep.


Lokalsykehus 15 23 aug 2013
Lokalsykehus 15.-23. aug. 2013

 • Overflyttes til intensiv avd.

 • 18. aug. tazocin oppstart i.v.

 • 23. aug. e-coli i ekspektorat og urin, ESBL mistanke


Lokalsykehus 23 aug
Lokalsykehus 23. aug-

 • Isolat på INT

 • Tilsyn i.f.t. hypertensjon: polyfarmasi

 • Dekanylert 30. aug.

 • Til slagavd. 3. sep.

 • Samme kveld febrilia og på nytt tazocin

 • Konf. Infeksjonsmedisiner OUS:

  • Dråpesmitte og isolering på rom pga aktiv infeksjon med hoste

  • 1 uke meropenem 1 g x 3 i.v.

 • 16. sep. trappet ned til kontaktsmitte og eget toalett etter ny konfsmittevernlege ettersom ikke lenger aktiv infeksjon.

 • Livslang ESBL bærer


Lokalsykehus 23 aug1
Lokalsykehus 23. aug-

 • Stadig klinisk fremgang under rehabilitering

  • Går i prekestol, tar instruks og følger med blikk, men minimalt verbalt.

  • Kontinent og spiser stadig bedre

  • Venter på rehab.

  • Sykehjem i påvente

  • PEG?