KÖRNYEZETVÉDELMI BIOTECHNOLÓGIA - PowerPoint PPT Presentation

KÖRNYEZETVÉDELMI BIOTECHNOLÓGIA
Download
1 / 37

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KÖRNYEZETVÉDELMI BIOTECHNOLÓGIA. BIODEGRADÁCIÓ, BIOREMEDIÁCIÓ. A környezet alkotó elemei egymással szoros összefüggésben léteznek, az egyes elemekre h ató ártalmak a környezet egészére kihatnak. Ha a fennálló egyensúlyt megbontjuk,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KÖRNYEZETVÉDELMI BIOTECHNOLÓGIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K rnyezetv delmi biotechnol gia

KÖRNYEZETVÉDELMI BIOTECHNOLÓGIA

BIODEGRADÁCIÓ, BIOREMEDIÁCIÓ

A környezet alkotó elemei egymással szoros összefüggésben léteznek,az egyes elemekrehatóártalmak a környezet egészére kihatnak.Ha a fennálló egyensúlyt megbontjuk,

beláthatalan környezetvédelmi problémákkal találhatjuk szembe magunkat.

Fejlődő ipar felhalmozódó hulladék

veszélyes anyagok

A Föld mikroflórájának válasza az újonnan megjelenő anyagokra

adaptáció


K rnyezetv delmi biotechnol gia

 • Alapfogalmak

  • biotechnológia

   “biotechnologie - (EREKY Károly, 1917) all work by which products areproduced from raw materials with the help of living organisms” [Ereky]

  • alkalmazott mikrobiológia

   - biokonverzió, biotranszformáció

   különböző (toxikus) vegyületek mikrobiális átalakítása

   - biodegradáció

   nemkívánatos, környezetrekárosanyagok lebontásamikrobiális úton

   - bioremediáció (= tisztítás)

   a környezetmegtisztításaa toxikus hulladékoktól mikrobiális módszerekkel

  • környezetvédelem

   - megelőzés

   - tervszerű környezetfejlesztés

   - környezetünk megóvása, védelme


K rnyezetv delmi biotechnol gia

 • A biotechnológiai eljárások szempontjából legfontosabb enzimek

  • oxidázok, hidroxilázok, dehydrogenázok

  • reduktázok, hydrogenázok

  • hidrolázok

  • izomerázok

  • proteázok, lipázok

 • A biotechnológiában fontos mikroorganizmus csoportok

  • Metanogének

  • Metilotrófok

  • Clostridiumok

  • Tejsav baktériumok

  • Bacillusok

  • Pseudomonasok

  • Fotoszintetizáló baktériumok, algák

  • Streptomycesek

  • Élesztők

  • Fonalas gombák


 • K rnyezetv delmi biotechnol gia

  • Pseudomonasok:

   • aerob

   • heterotróf, Gram negatívok

   • exopoliszaharidok

   • biodegradáció

 • Fotoszint. baktériumok, algák:

  • aerob vagy anaerob

  • biopolimerek

  • Fotoszintézis, CO2 fixálás

 • Streptomycesek:

  • aerob, spórázó szervezetek

  • antibiotikum termelők

  • extracelluláris enzimek

 • Élesztők:

  • alkoholgyártás

  • pékélesztő

 • Fonalas gombák:

  • heterotróf eukaryota

  • szaprofita vagy parazita

  • jellegzetes sejtfal

  • spóraképzők

  • antibiotikumok

  • biokonverzió

  • Metanogének:

   • archea

   • obligát vagy strict anaerobok

   • biogáz

 • Metilotrófok:

  • aerobok

  • C1-C3 szénforrások hasznosítása

  • pl. Metanotrófok metán oxidáció

 • Clostridiumok:

  • obligát anaerobok

  • Gram pozitívok

  • hőstabil endospóra

  • rendkívül sokféle reakcióra képesek

 • Tejsav baktériumok:

  • anaerobok

  • Gram pozitívok

  • élelemiszeripar

 • Bacillusok:

  • aerobok

  • endospóra

  • extracelluláris enzimek


 • K rnyezetv delmi biotechnol gia

  XENOS = IDEGENSZINTETIKUS = NEM TERMÉSZETES EREDETŰ

  Példák: peszticidek, herbicidek, oldószerek, egyes szerves vegyületek

  Lebontásukra megoldás: - fizikai

  - kémiaimódszerek

  - biológiai

  Az 1960-as évek elején felfedezték, hogy számos talajlakó mikroorganizmus képes a xenobiotikumok bontására

  Egyféle szennyezés ritkán fordul elő, ált. vegyes hulladék

  sokféle enzim, mikroorg. szükséges

  Legproblémásabb vegyületek az aromás, valamint halogén elem tartalmú vegyületek


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Szerves oldószer hatása az organizmusra

  egyik fő támadáspont a membrán

  ahogy az oldószer akkumulálódik a membránban sérülnek annak funkciói:

  1, aspecifikus permeabilizáció

  E. coli : fenol jelenlétében ATP és K+ szabadul ki a sejtekből

  toluol hatására RNS, foszfolipid és fehérje szivárgás

  2, H+ és más ionok passzív áramlása membránon keresztül

   sérül az ATP szintézis

  3, membránban lévő fehérjék funkciója is sérül

  4, megváltozik, nő a membrán fluiditása  változik a membrán struktúrája, stabilitása és

  membránon belüli kölcsönhatások

  membránfelszín hidrációs tulajdonságai változnak

  membrán vastagság változik

  membrán felszín növekedés


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Adaptációs mechanizmusok

  védekezési mechanizmusok törzsről törzsre változnak

  I. Citoplazma és külső membrán adaptáció: mind lipid mind fehérje szinten

  cél: szolvens által megzavart membrán fluiditásának, stabilitásának újrateremtése

  I/1. zsírsav összetétel

  - megváltozik telített és telítetlen zsírsavak aránya

  alkohol és aceton növeli

  telítetlen zsírsavak arányát a membránban

  apoláris oldószerek pl. benzol csökkenti

  szaturáció változás  fluiditás változás  szolvens hatását kompenzálja

  "homoviszkózus adaptáció"

  - membránban telítetlen zsírsavak cis  trans izomerizációja

   emeli a membrán rendezettségét és csökkenti a fluiditást


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  I/2. változik lipidek fejcsoportjainak összetétele

  P. putida: difoszfatidil-glicerol (kardiolipin) aránya nő

  P. putida Idaho: foszfatidiletanolamin nő

  I/3. foszfolipid szintézis fokozódik

  I/4. változik fehérje összetétel

  I/5. lipopoliszacharid összetétel változás külső membránban

  magának lipopoliszacharidoknak és lipoproteineknek is nő a mennyisége

  LPS hidrofóbicitás csökkentő hatása van

  I/6. külső membrán porinjai

  P. putida OmpL mutáns: hiperszenzitív szolvensekre

  P. aeruginosa OmpF hiány növeli a toleranciát

  I/7. zsíroldékony vegyületek

  Zymomonas mobilis: etanol jelenlétében hopanoidok mennyisége nő

  Staphylococcus aureus: olajsav jelenlétében karotenoid szintézis nő


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  II. sejtfelszín hidrofóbicitás

  csökkenése növeli a szolvens toleranciát

  P. putida toluol adaptáció után sejtek felszíne kevésbé hidrofób (sok fehérje és LPS)

  III. ionok stabilizáló szerepe

  Mg2+, Ca2+ stabilizálják Gr(-)-ok külső membránját

  pl.: Pseudomonas sp. - toluol

  IV. Szerves oldószerek degradációja vagy kevésbé toxikus formává való transzformációja

  V. Aktív exkréció a sejtből

  Biotechnológiai potenciál

  bioremediáció

  új, szerves oldószerekben stabil proteázok, lipázok egyéb enzimek


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  A biodegradációs eljárásokban legismertebb,

  leggyakrabban előforduló mikroorganizmusok

  Pseudomonasok

  Sphingomonasok

  Rhodococcusok

  Bacillusok

  Sugárgombák

  A (szubsztituált) aromás szerves oldószerek lebontására

  az oxigenáz, dehalogenáz enzimek alkalmasak


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  LEBONTÁSI ÚTVONAL LEHET AEROB, ANAEROB

  aerob: mono- és dioxigenázok

  anaerob: reduktív dehalogenáció, oxidált vegyületek: szulfát, nitrát


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Aerob vs. anaerob metabolizmus


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Aanerob metabolizmus benzoil-CoA-n keresztül


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Benzoil-CoA konverziója acetil-CoA-vá


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Monooxigenázok (hidroxilázok)

  Monooxigenázok:

  az O2 molekula egyik atomját építik be a célmolekulába

  SH2 + O2= SO + H2O (internal monooxigenáz, a szubsztrátról jön az elektron)

  S + O2+ H2X = SO(H) + OH-_ + X (external monooxigenáz)

  • Példák:

  • p-hydroxybenzoát hydroxiláz család

  • phenol 2-hidroxiláz

  • alkil csoport hidroxiláz (metán monooxigenáz)

  • kámfor 5 monooxigenáz (Citokróm P-450 család)


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  O

  H

  O

  H

  H

  O

  H

  O

  NADH+H

  +

  NAD

  X

  X

  O

  H

  4-X-katekolát

  C

  O

  O

  H

  proximal-extradiol cleaving/

  C

  H

  O

  2,3-dioxygenases

  R

  O

  H

  O

  H

  C

  O

  O

  H

  C

  O

  O

  H

  +

  O

  intradiol cleaving/ 3,4-dioxygenases

  2

  R

  R

  C

  O

  O

  H

  O

  H

  C

  H

  O

  distal-extradiol cleaving/

  4,5-dioxygenases

  R

  Dioxigenázok, hidroxilázok

  Aromás gyűrű hidroxilázok

  +

  Y

  Sztereospecifikus hidroxilálás

  enzimatikus szintézisek

  O

  2

  X

  hidroxiláz

  4-X-dihidroxihexadién

  Aromás gyűrűt hasító dioxigenázok


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Mono- és dioxigenáz családok I.


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Mono- és dioxigenáz családok II.


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Mono- és dioxigenáz családok III.


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  METANOTRÓFOK: MMO=metán monooxigenáz

  Két fajta enzim: membrán kötött (pMMO, Cu+), citoplazmatikus szolubilis (sMMO, Cu-)

  pMMO

  sMMO

  A metán oxidációja mellett NADH oxidáció (regenerálni kell)

  sMMO: széles szubsztráspecificitás több száz szerves vegyület oxidációja

   bioremediáció

  CH4

  O2

  O2

  Xred

  NADH+H+

  Xox

  NAD+

  H2O

  H2O

  CH3OH

  további alkalmazás: metanolgyártás


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  O

  H

  O

  H

  H

  O

  H

  O

  NADH+H

  +

  NAD

  X

  X

  O

  H

  4-X-katekolát

  C

  O

  O

  H

  proximal-extradiol cleaving/

  C

  H

  O

  2,3-dioxygenases

  R

  O

  H

  O

  H

  C

  O

  O

  H

  C

  O

  O

  H

  +

  O

  intradiol cleaving/ 3,4-dioxygenases

  2

  R

  R

  C

  O

  O

  H

  O

  H

  C

  H

  O

  distal-extradiol cleaving/

  4,5-dioxygenases

  R

  Dioxigenázok, hidroxilázok

  Aromás gyűrű hidroxilázok

  +

  Y

  Sztereospecifikus hidroxilálás

  enzimatikus szintézisek

  O

  2

  X

  hidroxiláz

  4-X-dihidroxihexadién

  Aromás gyűrűt hasító dioxigenázok


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Aromás gyűrűt oxidáló hydroxilázok


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Hydroxilázok szerepe a bioorganikus kémiában

  Sphingomonas yanoikuyae

  biphenil dioxigenáz

  sztereoszelektív szintézisek

  például még a morfin,

  vagy a vanília szintézisében is


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Hidroxilázok szerepe a biodegradációban


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Hidroxilázok szerepe a klórozott vegyületek biodegradációjában


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Az aromás diolok eddig ismert lebontási útvonalai


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  A gyűrűhasítás mechanizmusa

  intradiol

  extradiol


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Szubsztituált (klórozott) szénhidrogénekre módosított ortho útvonal


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Szubsztrátspecificitás

  Nem adaptált sejtek (periférikus útvonal)

  Adaptált sejtek (periférikus útvonal)


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Szubsztrátspecificitás II.

  Centrális útvonal, specializálódott sejtek

  ezt az adott útvonal minden enzimjére meg kellene vizsgálni

  az útvonal mentén a specificitás változik

  az enzimek specfificitását bővíteni kell


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Szubsztrátspecificitás bővítése

  a sejtek adaptációja, hosszú idő (6 – 8 hónap)

  irányított evolúció

  az útvonalak kombinálása egyesével, vagy...


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Plasmid

  Size (kb)

  Conjugative

  Incompatibility group

  Substrate

  Host

  Reference

  Peripheral pathways

    TOL

  117

  +

  P-9

  Xylenes, toluene, toluate

  Pseudomonas putida

    NAH7

  83

  +

  P-9

  Naphthalene via salicylate

  Pseudomonas putida

    pWW60-1

  87

  +

  P-9

  Naphthalene via salicylate

  Pseudomonas sp.

    pDTG1

  83

  +

  P-9

  Naphthalene via salicylate

  Pseudomonas putida

    SAL1

  85

  +

  P-9

  Salicylate

  Pseudomonas putida

    pKF1

  82

  ND

  Biphenyl via benzoate

  Acinetobacter sp. (reclassified

  9

    as Rhodococcus globerulus)

  9, 100100, 101101, 102102, 172172

    pWW100

    200

  ND

  Biphenyl via benzoate

  Pseudomonas sp.

    methylbiphenyls via toluates

    pWW110

  >200

  ND

  ND

  Biphenyl via benzoate

  Pseudomonas sp.

    methylbiphenyls via toluates

  9

  9, 3737, 101101, 139139, 180180, 181181

    pCITI

  100

  ND

  ND

  Aniline

  Pseudomonas sp.

    pEB

  253

  ND

  ND

  Ethylbenzene

  Pseudomonas fluorescens

    pRE4

  105

  ND

  ND

  Isopropylbenzene

  Pseudomonas putida

    pWW174

  200

  +

  ND

  Benzene

  Acinetobacter calcoaceticus

  17

    pHMT112

  112

  ND

  ND

  Benzene

  Pseudomonas putida

  17

    pEST1005

  44

  ND

  ND

  Phenol

  Pseudomonas putida

    pVI150

  mega

  +

  P-2

  Phenol, cresols,

  Pseudomonas sp.

    3,4-Dimethylphenol

  Central pathways

  145

    pAC25

  117

  +

  P-9

  3-Chlorobenzoate

  Pseudomonas putida

  145

    pJP4

  77

  +

  P-1

  3-Chlorobenzoate, 2,4-D

  Ralstonia eutropha (formerly

  Alcaligenes eutrophus)

    pBR60

  85

  +

  ND

  3-Chlorobenzoate

  Alcaligenes sp.

    pRC10

  45

  ND

  ND

  2,4-D

  Flavobacterium sp.

  9

  9, 2222, 101101, 180180, 181181

    pP51

  100

  ND

  1,2,4-Trichlorobenzene

  Pseudomonas sp.

    pMAB1

  90

  ND

  ND

  2,4-D

  Burkholderia (formerly

  Pseudomonas cepacia

  aND, not determined; 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetate.

  5

  5, 5353

  105

  105

  18

  18

  2

  2

  12

  12

  38

  38, 3939

  175

  175

  157

  157

  94

  94

  8

  8, 146146

  26

  26

  33

  33

  179

  179

  28

  28

  165

  165

  14

  14

  A gének sokszor (mega)plazmidon vannak


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Operon struktúrák

  benzoesav bontás

  bifenil bontás

  módosított orto útvonal


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Szabályozás

  a transzkripciós faktor szubsztrátspecificitása


  K rnyezetv delmi biotechnol gia

  Metabolikus útvonalak kombinálása keresztezéssel

  2. plazmid

  3. plazmid

  4. plazmid

  1. plazmid

  konjug.

  konjug.

  A törzs

  B törzs

  C törzs

  D törzs

  Plazmidrekombináció

  konjugáció

  F törzs

  E törzs

  Strain G

  Problémák azért még vannak


 • Login