KÖRNYEZETVÉDELMI BIOTECHNOLÓGIA
Download
1 / 37

KÖRNYEZETVÉDELMI BIOTECHNOLÓGIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

KÖRNYEZETVÉDELMI BIOTECHNOLÓGIA. BIODEGRADÁCIÓ, BIOREMEDIÁCIÓ. A környezet alkotó elemei egymással szoros összefüggésben léteznek, az egyes elemekre h ató ártalmak a környezet egészére kihatnak. Ha a fennálló egyensúlyt megbontjuk,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KÖRNYEZETVÉDELMI BIOTECHNOLÓGIA' - meryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KÖRNYEZETVÉDELMI BIOTECHNOLÓGIA

BIODEGRADÁCIÓ, BIOREMEDIÁCIÓ

A környezet alkotó elemei egymással szoros összefüggésben léteznek,az egyes elemekrehatóártalmak a környezet egészére kihatnak.Ha a fennálló egyensúlyt megbontjuk,

beláthatalan környezetvédelmi problémákkal találhatjuk szembe magunkat.

Fejlődő ipar felhalmozódó hulladék

veszélyes anyagok

A Föld mikroflórájának válasza az újonnan megjelenő anyagokra

adaptáció


 • Alapfogalmak

  • biotechnológia

   “biotechnologie - (EREKY Károly, 1917) all work by which products areproduced from raw materials with the help of living organisms” [Ereky]

  • alkalmazott mikrobiológia

   - biokonverzió, biotranszformáció

   különböző (toxikus) vegyületek mikrobiális átalakítása

   - biodegradáció

   nemkívánatos, környezetrekárosanyagok lebontásamikrobiális úton

   - bioremediáció (= tisztítás)

   a környezetmegtisztításaa toxikus hulladékoktól mikrobiális módszerekkel

  • környezetvédelem

   - megelőzés

   - tervszerű környezetfejlesztés

   - környezetünk megóvása, védelme


 • A biotechnológiában fontos mikroorganizmus csoportok

  • Metanogének

  • Metilotrófok

  • Clostridiumok

  • Tejsav baktériumok

  • Bacillusok

  • Pseudomonasok

  • Fotoszintetizáló baktériumok, algák

  • Streptomycesek

  • Élesztők

  • Fonalas gombák


  • Pseudomonasok: enzimek

   • aerob

   • heterotróf, Gram negatívok

   • exopoliszaharidok

   • biodegradáció

 • Fotoszint. baktériumok, algák:

  • aerob vagy anaerob

  • biopolimerek

  • Fotoszintézis, CO2 fixálás

 • Streptomycesek:

  • aerob, spórázó szervezetek

  • antibiotikum termelők

  • extracelluláris enzimek

 • Élesztők:

  • alkoholgyártás

  • pékélesztő

 • Fonalas gombák:

  • heterotróf eukaryota

  • szaprofita vagy parazita

  • jellegzetes sejtfal

  • spóraképzők

  • antibiotikumok

  • biokonverzió

  • Metanogének:

   • archea

   • obligát vagy strict anaerobok

   • biogáz

 • Metilotrófok:

  • aerobok

  • C1-C3 szénforrások hasznosítása

  • pl. Metanotrófok metán oxidáció

 • Clostridiumok:

  • obligát anaerobok

  • Gram pozitívok

  • hőstabil endospóra

  • rendkívül sokféle reakcióra képesek

 • Tejsav baktériumok:

  • anaerobok

  • Gram pozitívok

  • élelemiszeripar

 • Bacillusok:

  • aerobok

  • endospóra

  • extracelluláris enzimek


 • XENOS = IDEGEN SZINTETIKUS = NEM TERMÉSZETES EREDETŰ

  Példák: peszticidek, herbicidek, oldószerek, egyes szerves vegyületek

  Lebontásukra megoldás: - fizikai

  - kémiai módszerek

  - biológiai

  Az 1960-as évek elején felfedezték, hogy számos talajlakó mikroorganizmus képes a xenobiotikumok bontására

  Egyféle szennyezés ritkán fordul elő, ált. vegyes hulladék

  sokféle enzim, mikroorg. szükséges

  Legproblémásabb vegyületek az aromás, valamint halogén elem tartalmú vegyületek


  Szerves oldószer hatása az organizmusra EREDETŰ

  egyik fő támadáspont a membrán

  ahogy az oldószer akkumulálódik a membránban sérülnek annak funkciói:

  1, aspecifikus permeabilizáció

  E. coli : fenol jelenlétében ATP és K+ szabadul ki a sejtekből

  toluol hatására RNS, foszfolipid és fehérje szivárgás

  2, H+ és más ionok passzív áramlása membránon keresztül

   sérül az ATP szintézis

  3, membránban lévő fehérjék funkciója is sérül

  4, megváltozik, nő a membrán fluiditása  változik a membrán struktúrája, stabilitása és

  membránon belüli kölcsönhatások

  membránfelszín hidrációs tulajdonságai változnak

  membrán vastagság változik

  membrán felszín növekedés


  Adaptációs mechanizmusok EREDETŰ

  védekezési mechanizmusok törzsről törzsre változnak

  I. Citoplazma és külső membrán adaptáció: mind lipid mind fehérje szinten

  cél: szolvens által megzavart membrán fluiditásának, stabilitásának újrateremtése

  I/1. zsírsav összetétel

  - megváltozik telített és telítetlen zsírsavak aránya

  alkohol és aceton növeli

  telítetlen zsírsavak arányát a membránban

  apoláris oldószerek pl. benzol csökkenti

  szaturáció változás  fluiditás változás  szolvens hatását kompenzálja

  "homoviszkózus adaptáció"

  - membránban telítetlen zsírsavak cis  trans izomerizációja

   emeli a membrán rendezettségét és csökkenti a fluiditást


  I/2. változik lipidek fejcsoportjainak összetétele EREDETŰ

  P. putida: difoszfatidil-glicerol (kardiolipin) aránya nő

  P. putida Idaho: foszfatidiletanolamin nő

  I/3. foszfolipid szintézis fokozódik

  I/4. változik fehérje összetétel

  I/5. lipopoliszacharid összetétel változás külső membránban

  magának lipopoliszacharidoknak és lipoproteineknek is nő a mennyisége

  LPS hidrofóbicitás csökkentő hatása van

  I/6. külső membrán porinjai

  P. putida OmpL mutáns: hiperszenzitív szolvensekre

  P. aeruginosa OmpF hiány növeli a toleranciát

  I/7. zsíroldékony vegyületek

  Zymomonas mobilis: etanol jelenlétében hopanoidok mennyisége nő

  Staphylococcus aureus: olajsav jelenlétében karotenoid szintézis nő


  II. sejtfelszín hidrofóbicitás EREDETŰ

  csökkenése növeli a szolvens toleranciát

  P. putida toluol adaptáció után sejtek felszíne kevésbé hidrofób (sok fehérje és LPS)

  III. ionok stabilizáló szerepe

  Mg2+, Ca2+ stabilizálják Gr(-)-ok külső membránját

  pl.: Pseudomonas sp. - toluol

  IV. Szerves oldószerek degradációja vagy kevésbé toxikus formává való transzformációja

  V. Aktív exkréció a sejtből

  Biotechnológiai potenciál

  bioremediáció

  új, szerves oldószerekben stabil proteázok, lipázok egyéb enzimek


  A biodegradációs eljárásokban legismertebb, EREDETŰ

  leggyakrabban előforduló mikroorganizmusok

  Pseudomonasok

  Sphingomonasok

  Rhodococcusok

  Bacillusok

  Sugárgombák

  A (szubsztituált) aromás szerves oldószerek lebontására

  az oxigenáz, dehalogenáz enzimek alkalmasak


  LEBONTÁSI ÚTVONAL LEHET AEROB, ANAEROB EREDETŰ

  aerob: mono- és dioxigenázok

  anaerob: reduktív dehalogenáció, oxidált vegyületek: szulfát, nitrát

  Mono EREDETŰoxigenázok (hidroxilázok)

  Monooxigenázok:

  az O2 molekula egyik atomját építik be a célmolekulába

  SH2 + O2= SO + H2O (internal monooxigenáz, a szubsztrátról jön az elektron)

  S + O2+ H2X = SO(H) + OH-_ + X (external monooxigenáz)

  • Példák:

  • p-hydroxybenzoát hydroxiláz család

  • phenol 2-hidroxiláz

  • alkil csoport hidroxiláz (metán monooxigenáz)

  • kámfor 5 monooxigenáz (Citokróm P-450 család)


  O EREDETŰ

  H

  O

  H

  H

  O

  H

  O

  NADH+H

  +

  NAD

  X

  X

  O

  H

  4-X-katekolát

  C

  O

  O

  H

  proximal-extradiol cleaving/

  C

  H

  O

  2,3-dioxygenases

  R

  O

  H

  O

  H

  C

  O

  O

  H

  C

  O

  O

  H

  +

  O

  intradiol cleaving/ 3,4-dioxygenases

  2

  R

  R

  C

  O

  O

  H

  O

  H

  C

  H

  O

  distal-extradiol cleaving/

  4,5-dioxygenases

  R

  Dioxigenázok, hidroxilázok

  Aromás gyűrű hidroxilázok

  +

  Y

  Sztereospecifikus hidroxilálás

  enzimatikus szintézisek

  O

  2

  X

  hidroxiláz

  4-X-dihidroxihexadién

  Aromás gyűrűt hasító dioxigenázok

  METANOTR EREDETŰÓFOK: MMO=metán monooxigenáz

  Két fajta enzim: membrán kötött (pMMO, Cu+), citoplazmatikus szolubilis (sMMO, Cu-)

  pMMO

  sMMO

  A metán oxidációja mellett NADH oxidáció (regenerálni kell)

  sMMO: széles szubsztráspecificitás több száz szerves vegyület oxidációja

   bioremediáció

  CH4

  O2

  O2

  Xred

  NADH+H+

  Xox

  NAD+

  H2O

  H2O

  CH3OH

  további alkalmazás: metanolgyártás


  O EREDETŰ

  H

  O

  H

  H

  O

  H

  O

  NADH+H

  +

  NAD

  X

  X

  O

  H

  4-X-katekolát

  C

  O

  O

  H

  proximal-extradiol cleaving/

  C

  H

  O

  2,3-dioxygenases

  R

  O

  H

  O

  H

  C

  O

  O

  H

  C

  O

  O

  H

  +

  O

  intradiol cleaving/ 3,4-dioxygenases

  2

  R

  R

  C

  O

  O

  H

  O

  H

  C

  H

  O

  distal-extradiol cleaving/

  4,5-dioxygenases

  R

  Dioxigenázok, hidroxilázok

  Aromás gyűrű hidroxilázok

  +

  Y

  Sztereospecifikus hidroxilálás

  enzimatikus szintézisek

  O

  2

  X

  hidroxiláz

  4-X-dihidroxihexadién

  Aromás gyűrűt hasító dioxigenázok  Hydroxilázok szerepe a bioorganikus kémiában EREDETŰ

  Sphingomonas yanoikuyae

  biphenil dioxigenáz

  sztereoszelektív szintézisek

  például még a morfin,

  vagy a vanília szintézisében is

  A gyűrűhasítás mechanizmusa biodegradációjában

  intradiol

  extradiol  Szubsztrátspecificitás ortho útvonal

  Nem adaptált sejtek (periférikus útvonal)

  Adaptált sejtek (periférikus útvonal)


  Szubsztrátspecificitás II. ortho útvonal

  Centrális útvonal, specializálódott sejtek

  ezt az adott útvonal minden enzimjére meg kellene vizsgálni

  az útvonal mentén a specificitás változik

  az enzimek specfificitását bővíteni kell


  Szubsztrátspecificitás bővítése ortho útvonal

  a sejtek adaptációja, hosszú idő (6 – 8 hónap)

  irányított evolúció

  az útvonalak kombinálása egyesével, vagy...


  Plasmid ortho útvonal

  Size (kb)

  Conjugative

  Incompatibility group

  Substrate

  Host

  Reference

  Peripheral pathways

    TOL

  117

  +

  P-9

  Xylenes, toluene, toluate

  Pseudomonas putida

    NAH7

  83

  +

  P-9

  Naphthalene via salicylate

  Pseudomonas putida

    pWW60-1

  87

  +

  P-9

  Naphthalene via salicylate

  Pseudomonas sp.

    pDTG1

  83

  +

  P-9

  Naphthalene via salicylate

  Pseudomonas putida

    SAL1

  85

  +

  P-9

  Salicylate

  Pseudomonas putida

    pKF1

  82

  ND

  Biphenyl via benzoate

  Acinetobacter sp. (reclassified

  9

    as Rhodococcus globerulus)

  9, 100100, 101101, 102102, 172172

    pWW100

    200

  ND

  Biphenyl via benzoate

  Pseudomonas sp.

    methylbiphenyls via toluates

    pWW110

  >200

  ND

  ND

  Biphenyl via benzoate

  Pseudomonas sp.

    methylbiphenyls via toluates

  9

  9, 3737, 101101, 139139, 180180, 181181

    pCITI

  100

  ND

  ND

  Aniline

  Pseudomonas sp.

    pEB

  253

  ND

  ND

  Ethylbenzene

  Pseudomonas fluorescens

    pRE4

  105

  ND

  ND

  Isopropylbenzene

  Pseudomonas putida

    pWW174

  200

  +

  ND

  Benzene

  Acinetobacter calcoaceticus

  17

    pHMT112

  112

  ND

  ND

  Benzene

  Pseudomonas putida

  17

    pEST1005

  44

  ND

  ND

  Phenol

  Pseudomonas putida

    pVI150

  mega

  +

  P-2

  Phenol, cresols,

  Pseudomonas sp.

    3,4-Dimethylphenol

  Central pathways

  145

    pAC25

  117

  +

  P-9

  3-Chlorobenzoate

  Pseudomonas putida

  145

    pJP4

  77

  +

  P-1

  3-Chlorobenzoate, 2,4-D

  Ralstonia eutropha (formerly

  Alcaligenes eutrophus)

    pBR60

  85

  +

  ND

  3-Chlorobenzoate

  Alcaligenes sp.

    pRC10

  45

  ND

  ND

  2,4-D

  Flavobacterium sp.

  9

  9, 2222, 101101, 180180, 181181

    pP51

  100

  ND

  1,2,4-Trichlorobenzene

  Pseudomonas sp.

    pMAB1

  90

  ND

  ND

  2,4-D

  Burkholderia (formerly

  Pseudomonas cepacia

  aND, not determined; 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetate.

  5

  5, 5353

  105

  105

  18

  18

  2

  2

  12

  12

  38

  38, 3939

  175

  175

  157

  157

  94

  94

  8

  8, 146146

  26

  26

  33

  33

  179

  179

  28

  28

  165

  165

  14

  14

  A gének sokszor (mega)plazmidon vannak


  Operon struktúrák ortho útvonal

  benzoesav bontás

  bifenil bontás

  módosított orto útvonal


  Szabályozás ortho útvonal

  a transzkripciós faktor szubsztrátspecificitása


  Metabolikus útvonalak kombinálása keresztezéssel ortho útvonal

  2. plazmid

  3. plazmid

  4. plazmid

  1. plazmid

  konjug.

  konjug.

  A törzs

  B törzs

  C törzs

  D törzs

  Plazmidrekombináció

  konjugáció

  F törzs

  E törzs

  Strain G

  Problémák azért még vannak


  ad