O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu. Na kursach drużynowych Hufca Poznań Siódemka. Idea. Uczestnik kursu nie tylko UCZY SIĘ na czym polega metoda harcerska ale także DOŚWIADCZA tego podczas pracy na kursie. bsfbadfbvavasef. Informacje techniczne.

Download Presentation

O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu

Na kursach drużynowych

Hufca Poznań Siódemka


Idea

Uczestnik kursu

nie tylko UCZY SIĘ

na czym polega metoda harcerska

ale także

DOŚWIADCZA tego

podczas pracy na kursie.


bsfbadfbvavasef

Informacje techniczne

 • Obrzędowość związana ze statkiem – metaforą HSW

 • Część ogólna + gałęzie metodyczne

 • Prowadzący zajęcia: kilka osób obecnych na stałe + wiele dojeżdżających

 • Miejsce: szkoła w okolicach Poznania

 • Treść: zamierzenia wg standardów, układ zajęć opracowany przez komendę


Prawo i Przyrzeczenie

 • W ankietach aplikacyjnych uczestnicy opisują najtrudniejszy dla nich punkt Prawa

 • Komenda i prowadzący często odwołują się do Prawa

 • Specjalne zajęcia: Spacer z refleksją + kuźnica

 • Rozwieszone w miejscu kursu punkty Prawa z „drużynowym” zamiast „harcerza”


System małych grup

 • Podział na stałe grupy na cały kurs ogólny:

 • praca w nich na wybranych zajęciach

 • służba

 • zmieniający się szef


Uczenie przez działanie

 • Warsztatowy charakter zajęć

 • Zadanie domowe: napisanie planu pracy drużyny

 • Zadanie domowe: przygotowanie zbiórki odwiedzanej przez komendę

 • Szefowanie przez jeden dzień swojej ekipie


Stale doskonalony i stymulujący do rozwoju program

 • Weryfikacja konspektów zajęć przed kursem (atrakcyjność, brak powtarzania się form)

 • Codzienne podsumowania form pracy – tworzenie na ich podstawie „banku pomysłów”


Stale doskonalony i stymulujący do rozwoju program

 • „Bajery”:

 • pizzowe mandale

 • rewelacyjna gra w stylu

 • równoczesny pokaz trzech filmów z omówieniem

 • panel szczepowych

+48603882524


Dobrowolność

 • Samodzielne zgłaszanie się na kurs

 • Pytanie o motywację w ankietach

 • Zasady kursowe ustalane przez kursantów (na podstawie ich potrzeb)

 • Odwoływanie do dobrowolnej umowy przy zwracaniu uwagi

+48603882524


Pozytywność

 • Brak karniaków

 • Rozmowy pokazujące problem

 • Częste chwalenie pozytywnych zachowań

 • Jako kara – zadanie, które rozwija instruktorsko


Pośredniość

 • Tworzenie banku pomysłów w oparciu o formy z kursu

 • Wyjaśnianie cech metody w oparciu o tematycznie związane zajęcia

 • Stop – klatki

 • Cytaty o byciu instruktorem, rozwoju itp. rozwieszone w szkole


Wzajemność oddziaływań

 • Podsumowania dnia – ankiety i uwzględnianie wniosków z nich

 • Prowadzenie zajęć przez jak najwięcej osób – różne style, różne osobowości


Wzajemność oddziaływań

 • Akcja WSPÓLNOTA:

 • pierwsze zajęcia: integracja + rywalizajca

 • odkrywanie wspólnej przeszłości

 • ćwiczenia na spójność w ramach rozgrzewki

 • dobór w grupy na zasadzie najmniejszego kontaktu

 • wymyślanie nazwy kursu przez kursantów

 • odgórny podział zajęć na te, na których pracuje się w stałych grupach i te, na których grupy są mieszane


Świadomość celów …


Świadomość celów

 • Opisywanie celu uczestnictwa w ankietach

 • Wybór celu na kurs i obrzędowe zapisanie go podczas jednych z zajęć

 • Ocena zrealizowania swojego celu podczas podsumowania kursu

 • Zwracanie uwagi na cel zajęć

 • Prezentacja celowości różnych działań na kursie podczas zajęć podsumowujących HSW


Indywidualność

 • Dostosowanie kursu do indywidualnych potrzeb deklarowanych w ankietach

 • Obserwacja każdego uczestnika – „notatniczek – kapowniczek”

 • Indywidualna ocena zadań domowych i ich podsumowanie

 • Podsumowanie kursu z każdym uczestnikiem

 • Przyznawanie każdemu uczestnikowi jednej z trzech kategorii na zakończenie kursu


Naturalność

 • Układ zamierzeń ze standardów w zajęcia dostosowane do potrzeb

 • Np. panel szczepowych

 • Zbiórki – zadania domowe prowadzone w drużynach kursantów


 • Login