Prawa cz owieka
Download
1 / 13

PRAWA CZŁOWIEKA - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

PRAWA CZŁOWIEKA. ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA. Każdy człowiek jest istotą rozumną, wolną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię przysługujących mu praw i obowiązków. Dzieci posiadają szczególne prawa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRAWA CZŁOWIEKA' - mervin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prawa cz owieka

PRAWA CZŁOWIEKA

ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA


Każdy człowiek jest istotą rozumną, wolną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię przysługujących mu praw i obowiązków.


Dzieci posiadają szczególne prawa. zasługującą

Rozwój ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie kształcić swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.


Dzieciństwo zasługującą to jeden z ważnych okresów w życiu człowieka, który ma wpływ na jego kolejne etapy.Wszyscy ludzie powinni być szczęśliwi!!! Szczególnie dzieci powinny być szczęśliwe i trzeba im w tym pomagać.


Postawę prawną realizacji i ochrony praw dziecka w Polsce tworzą, Konstytucja i polskie ustawodawstwo oraz ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe dotyczące praw człowiek, w szczególności praw dziecka. 


Konstytucja tworzą, opowiedziała się za modelem dzieciństwa wykreowanego przez Konwencję o prawach dziecka. Dziecko jest podmiotem praw a nie tylko przedmiotem opieki i troski. Jest od urodzenia osobą posiadająca autonomię w rodzinie i w społeczeństwie. Ma osobowość, która ma być szanowana.


Na katalog praw przyznanych dziecku składają się tworzą, prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne (dla starszych dzieci). Nie przyznano dzieciom praw ekonomicznych pozostawiając je pod prawną opieką dorosłych.


Prawa dziecka
Prawa dziecka: tworzą,

• prawo do życia i rozwoju • prawo do posiadania stanu cywilnego • prawo do uzyskania obywatelstwa • prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych, • prawo do wolności religii lub przekonań • prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych • wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa • wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15) • zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka


Prawa socjalne
Prawa socjalne: tworzą,

• prawo do zabezpieczenia socjalnego • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia, • prawo do odpowiedniego standardu życia • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,


Prawa kulturalne
Prawa kulturalne: tworzą,

• prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna), • prawo do zmienności swych praw • prawo do korzystania z dóbr kultury, • prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych


Prawa polityczne
Prawa polityczne: tworzą,

• prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych • prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju


Dzieci za najważniejsze uważają prawa dotyczące tworzą, bezpieczeństwa, opieki i zagwarantowania swoich potrzeb. Młodzież natomiast potrzebuje gwarancji niezależności i samodzielności. Powołując się na zbiór praw w Konwencji, dzieci mają możliwość dochodzenia swych praw oraz mogą wymagać ich respektowania, zarówno przez dorosłych, jak i rówieśników.


Do prezentacji wykorzystano informacje tworzą,

z następujących źródeł:

www.brpd.gov.pl/prawa dziecka.html

www.prawa_dziecka.webpark.pl

www.prawo.waw.pl/dziecko.php

Konwencja o Prawach Dziecka

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

dnia 20 listopada 1989 r.[Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526]


ad