Vod do unixu 5 th round
Download
1 / 19

Úvod do UNIXu (5 th round) - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Úvod do UNIXu (5 th round). David Hoksza a Jakub Galgonek galgonek @ksi . mff.cuni.cz. Program vs. proces. program kus k ódu uložený na záznamovém zařízení proces spuštěný (ne nutně běžící) program kontext procesu paměť (adresový prostor) soubory proměnné stav registrů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úvod do UNIXu (5 th round)' - merv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vod do unixu 5 th round

Úvod do UNIXu (5th round)

David Hoksza

a Jakub Galgonek

[email protected]


Program vs proces
Program vs. proces

 • program

  • kus kódu uložený na záznamovém zařízení

 • proces

  • spuštěný (ne nutně běžící) program

  • kontext procesu

   • paměť (adresový prostor)

   • soubory

   • proměnné

   • stav registrů

   • credentials (UID, GID, …)…

  • identifikace přes PID (Proces ID)


Stavy proces
Stavy procesů

Process table

fork()

Zombie

 • process state

 • PID

 • PPID

 • UID

 • prioriy

 • signals sent

 • pointer to memory

 • data

Ready

Ready

swap out

swap in

exit

schedule

User

running

Kernel

running

return

system call,

interrupt

wakeup

wakeup

sleep

Asleep

Asleep

Preempted

swap out

Memory

Disk


U ivatelsk relace
Uživatelská relace

Vytvoří synovský proces

Přepíše adresový prostor vytvářecího procesu

fork()

init

getty

exec()

login

login:

passwd:

Čeká na ukončení

exec()

fork()

ftp

ftp>

sh

$

wait()

exit()

PID 1

PID 271

PID 312


Seznam proces
Seznam procesů

 • ps [options]

  • výpis procesů

  • -A

   • všechny procesy (TTY ? jsou neinteraktivní procesy)

  • -l

   • long – podrobný výpis

  • r

   • běžící procesy

  • -C cmd_list

   • seznam procesů s názvem z cmd_listu (seznam oddělený čárkamy)

  • -U uid_list, -u user_list

   • seznam procesů s vlastníky (U–efektivní UID/jméno, u – skutečné UID/jméno) ze seznamu

  • u

   • podrobnosti

  • -p processID

   • vypíše proces s daným ID

  • -t tty

   • seznam procesů běžících na terminálu tty

  • -H

   • stromová struktura

 • top

  • interaktivní seznam procesů se statistikama


Pr ce s procesy
Práce s procesy

 • kill[-signal] PID

  • pošle signal procesu PID

  • defaultně ukončí proces

 • cmd &

  • pustí program v pozadí

 • waitPID

  • čeká na dokončení procesu

   • sort big-data > sorted_data &

   • [1] 3423

   • wait 3423

 • bg job_name

  • přesune job job_name (jméno v ps) do pozadí

 • fg job_name

  • přesune proces job job_name do popředí

 • trap cmd signals

  • když shell přijme signál ze signals (odděleno mezerami) provede cmd


Sign ly
Signály

 • kill –l, trap -l … seznam signálů


Shell
Shell

 • obslužný program pro komunikaci se sytémem

  • interaktivní zpracování

   • zadávání příkazů v terminálu

  • neinteraktivní zpracování

   • dávkový soubor

 • programovací jazyk (proměnné, tok programu, …) a zároveň interpret

 • typ shellu určuje možnosti práce se systémem (historie, speciální klávesy, …)

 • shelly

  • sh – Bourne shell

  • bash – Bourne Again shell

  • (t)csh – C shell

  • ksh – Korn shell


Shell verze
Shell - verze

 • shell (sh)

 • Steve Bourne (1979)

 • test, funkce, … (1980)

 • C shell (csh)

 • Bill Joy (1979)

 • BSD

 • historie

 • aliasy

 • Korn shell (ksh)

 • David Korn (1980-)

 • Tenex C shell (tcsh)

 • Ken Greer (1979)

 • dokončování jmen souborů

 • editace příkazové řádky

 • Bourne-again shell (bash)

 • Brian Fox (1987)

 • GNU Project


Skripty
Skripty

 • skript je posloupnost příkazů

 • kód skriptu je pušťen v nové instanci shellu

 • provádění skriptu je ekvivalentní zadávání příkazů z klávesnice “online”

 • spouštění

  • sh script_name

  • ./script_name

   • uživatel musí mít r a x práva

   • první řádka skriptu určuje shell, který bude provádět příkazy

    • #!/bin/bash

  • script_name

   • skript musí být umístěn v adresáři z proměnné prostředí PATH


Prom nn
Proměnné

 • case sensitive

 • proměnné prostředí obvykle velkými písmeny, ostatní malými

 • nastavení

  • name=value

 • použití

  • $name, ${name}

 • netypované

  • řetězcové

   • i=3+5; echo $i

   • declare i

  • číselné (pouze celočíselná aritmetika)

   • declare –i i; i=3+5; echo $i

   • i=$((3+5)); echo $i

 • součást prostředí (environment)

 • do procesů potomků se předávají pouze exportované proměnné

  • export variable

  • set

   • výpis všech proměnných


Defaultn prom nn prost ed
Defaultní proměnné prostředí

 • HOSTNAME

  • jméno aktuálního stroje

 • IFS

  • separátory polí (Input Field Separator)

 • PATH

  • seznam adresářu v kterých hledat příkaz ke spuštění

 • PS1

  • řetězec promptu (zobrazuje se na začátku řádku při vyčkávání na příkaz)

 • SHELL

  • defaultní shell

 • PPID

  • process ID rodiče

 • PWD

  • aktuální adresář

 • SECONDS

  • počet sekund běhu aktuálního shellu

 • UID

  • User ID aktuálního uživatele


Podm n n substituce prom nn ch
Podmíněná substituce proměnných

 • ${var:-value}

  • použij var a není-li definována použij value

 • ${var:=value}

  • použij var a není-li definována přiřaď do ní hodnotu value

 • ${var:?value}

  • použij var a není-li definována vytiskni value a proveď exit

 • ${var:+value}

  • použij value je-li var definovaná, jinak nedělej nic


Pr ce s prom nn mi
Práce s proměnnými

 • ${#var}

  • délka proměnné var

 • ${var#pat}, {var##pat}

  • odebrání vzoru pat zleva (## je hladové)

 • ${var%pat}, {var%%pat}

  • zprava

 • ${var/pat/repl}

  • nahrazení prvního vzoru pat řetězcem repl

 • ${var//pat/repl}

  • nahrazení všech vzorů

 • ${var/#pat/repl}

  • vzor se musí vyskytovat na začátku

 • ${var/%pat/repl}

  • vzor se musí vyskytovat na konci

 • mv $filename ${filename}~


Speci ln prom nn 1
Speciální proměnné (1)

 • $#

  • počet argumentů

 • $?

  • návratová hodnota posledního příkazu

 • $$

  • PID aktuálního procesu

  • vhodné pro dočasné soubory

 • $!

  • PID posledního spuštěného procesu

   • prog1 &

   • pid1=$!

   • wait $pid1


Speci ln prom nn 2
Speciální proměnné (2)

 • $0

  • jméno programu

 • $n, ${n}

  • hodnota n-tého argumentu (pozice větší než 9 se adresují pomocí {})

 • $*, [email protected]

  • všechny argumenty ($1 $2 ….)

 • “$*”

  • “$1 $2 ….”

 • [email protected]

  • “$1” “$2” ….

 • shift[N]

  • posun vstupních parametrů o N (defaultně 1)

   • echo $*; shift; echo $*

 • set – arg1 arg2 arg3 …

  • znovunastaví vstupní proměnné


Metaznaky shellu
Metaznaky shellu

 • znaky se speciálním významem

 • * ? > < | & [ ] $ ( ) ; , atd.

 • rušení speciálního významu

  • \

   • zrušení významu následujícího znaku

  • “xxx”

   • neruší význam $ ` ”

  • ‘xxx’


Pr ce s uvozovkami
Práce s uvozovkami

 • “ “

  • každý znak mezi uvozovkami se chápe jako literál až na:

   • $ … provádí se expanze proměnné

   • ` … provádí se příkaz mezi ` `

   • “ … ukončuje

 • ‘ ‘

  • každý znak mezi uvozovkami se chápe jako literál až na ’

 • \

  • znak za \ je chápán jako literál (použití, aby shell nechápal např. argumenty příkazů jako znaky pro expanzi)

 • př.:

  • echo ‘Single quotes “double quotes”’

  • echo “Another way how to handle \“double quotes\””

  • echo “There are `ls | wc –l` files in `pwd`”

  • echo “Value of variable \$var is $var”

 • http://www.csd.uwo.ca/~magi/personal/humour/Computer_Audience/Funny%20UNIX%20Shell%20Commands.html


Formy p kaz
Formy příkazů

 • cmd &

  • spustí cmd v pozadí

 • cmd1; cmd2

  • posloupnost příkazů

 • { cmd1; cmd2; }

  • spustí posloupnost jako skupinu v aktuálním shellu

 • ( cmd1; cmd2; )

  • spustí posloupnost jako skupinu v subshellu

 • cmd1 `cmd2`, cmd1 $(cmd2)

  • spustí cmd1 s výstupem cmd2 jako argumentem

 • cmd1 && cmd2

  • AND … spustí cmd2pouze za podmínky, že se cmd1 podaří (vrátí 0)

 • cmd1 || cmd2

  • OR … zpustí cmd2, když cmd1 neprojde

 • ! cmd

  • vrátí 0 když cmd vrátí nenulu a naopak (obrací význam návratové hodnoty)


ad