Vi edretvenost u javi
Download
1 / 22

Višedretvenost u Javi - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Višedretvenost u Javi. Nataša Cvrlje Voditelj: mr.sc. Marko Čupić. Programski jezik Java. 1990. James Gosling dizajnirao programski jezik Oak Razni projekti dali mogućnost Oak-u da se razvija i sazrijeva Sun Microsystems otkrio da je ime Oak već upotrijebljeno, te je promijenjeno u Java.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Višedretvenost u Javi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Višedretvenost u Javi

Nataša Cvrlje

Voditelj: mr.sc. Marko Čupić


Programski jezik Java

 • 1990. James Gosling dizajnirao programski jezik Oak

 • Razni projekti dali mogućnost Oak-u da se razvija i sazrijeva

 • Sun Microsystems otkrio da je ime Oak već upotrijebljeno, te je promijenjeno u Java.


Programski jezik Java

 • Java je:

  • jednostavni

  • objektno-orijentirani

  • višedretveni

  • siguran programski jezik

  • neovisan o platformi na kojoj se pokreće zbog posebnog međukoda (eng. byte-code)


Dretve

 • Računalo izvodi programe pripremljene u višem programskom jeziku.

 • Program se prevodi u strojni oblik  proces.

 • Procesi u raznim fazama svojeg odvijanja raznoliko troše računalna sredstva

 • Omogućavamo da se više procesa odvija paralelno koristeći različita računalna sredstva.


Dretve

 • Dretva  niz instrukcija programa

 • Suvremeni OS podržavaju izvođenje procesa s više dretvi (višedretvenost)

 • Oblik paralelizacije na razini procesa

 • Izvedbena okolina Java programa dopušta višedretveni način rada


Kreiranje dretvi

 • Aplikacija koja stvara primjerak razreda Thread : mora zadati kod koji će ta dretva izvršavati nakon što ju se pokrene

 • Prvi način : stvorimo primjerak razreda Runnable

  public class HelloRunnable implements Runnable {

  public void run() {

  System.out.println(“U ovoj metodi se obavlja posao dretve.");

  }

  public static void main(String args[]) {

  (new Thread(new HelloRunnable())).start();

  }

  }


Kreiranje dretvi

 • Drugi način : stvorimo razred koji proširuje razred Thread

  public class HelloThread extends Thread {

  public void run() {

  System.out.println(“Pozdrav iz dretve!");

  }

  public static void main(String args[]) {

  (new HelloThread()).start();

  }

  }

 • Drugi način je jednostavniji za uporabu i bolji kad je u pitanju neka jednostavnija aplikacija


Životni ciklus dretve


Osnovne operacije s dretvama

 • Pozivanje statičke metode Thread.sleep blokira izvršavanja dretve na određeni period vremena

 • Prekid (eng. Interrupt) je indikacija dretvi da prekine s obavljanjem trenutnog posla i da obavi neku drugu radnju

 • Dretva se smatra živom od trenutka neposredno prije početka izvođenja metode run() pa sve do trenutka povratka iz te iste metode.


Višedretvenost

 • Komunikacija dretvi se primarno sastoji od dijeljenja pristupa istim poljima i varijablama.

 • Moguće su dvije vrste pogreški.

  -interferencija dretvi

  -pogreške dosljednosti memorije


Višedretvenost

 • Interferencija se dogodi kada dvije operacije, koje se pokreću u različitim dretvama, pristupaju istim varijablama i memorijskim lokacijama u isto vrijeme.

 • Posljedica : različite dretve dobivaju različite informacije o istom podatku


Višedretvenost

class Brojac {

private int c = 0;

public void increment() {

c++;

}

public void decrement() {

c--;

}

public int value() {

return c;

}

}


Sinkronizirane metode

 • Dva osnovna načina sinkronizacije dretvi:

  • sinkronizirane metode

  • sinkronizirani blokovi naredbi

 • U deklaraciji metode dodajemo ključnu riječ synchronized

 • Što će se dogoditi ako više dretvi istovremeno pozove sinkronizirane metode nad istim objektom?

 • Samo jedna dretva će dobiti pristup metodi, ostale su blokirane


 • Atomarni pristup

  • Atomarna naredba : izvodi se u jednom koraku

  • Čak ni uvećavanje varijable za jedan nije atomarna naredba

  • Dodavanjem ključne riječi volatile u deklaraciju varijable činimo njeno pisanje i čitanje atomarnom naredbom


  Mutexi

  • Kritični odsječci : djelovi koda koji koriste memorijske resurse nekog objekta što omogućuje pojavu pogreški ako to napravi više dretvi istovremeno

  • Za sinkronizaciju dretvi dovoljno zaštititi samo kritične odsječke

  • Osnovna ideja bi bila izgraditi mehanizam koji bi oponašao dvije metode:

   UđiUKritičniOdsječak();

   IzađiIzKritičnogOdsječka();


  Mutexi

  • Uloga mutexa jest da glumi objekt kontroler, a ostvaruje ju tako što ga koristimo u naredbi:

   synchronized(mutex){

   ...//kriticni odsjecak

   }

  • Mutex učinkovito zamjenjuje naredbe :

   • UđiUKritičniOdsječak() : ulaskom u spomenuti blok

   • IzađiIzKritičnogOdsječka() : izlaskom iz bloka


  Monitori

  • Sinkronizacija je izgrađena oko pojma složenih mutexa (eng. Intrinsic locks) koji se često nazivaju monitori

  • Dok god neka dretva posjeduje monitor , nijedna druga dretva ne može pristupiti resursima objekta.

  • Sve dretve koje za to vrijeme zatraže monitor, prelaze u blokirano stanje sve dok se monitor ne oslobodi.

  • Pri sinkronizaciji dretvi često se koriste metode wait(), notify(), te notifyAll() koje Java nudi kroz razred java.lang.Object.


  Potpuni zastoj i izgladnjivanje

  • Potpuni zastoj (eng. deadlock) predstavlja mogućnost lošeg ostvarenja sinkronizacije dretvi gdje postoji mogućnost da dvije dretve ostanu zauvijek blokirane, svaka od njih čekajući da ova druga obavi neku radnju.

  • Izgladnjivanje nastaje kada dretva nije u mogućnosti dobivanja pristupa varijabli koju dijeli s drugim dretvama te zbog toga ne može napredovati. Ova situacija nastaje ako je tu varijablu zauzela neka druga dretva na duži period vremena.


  Problem filozofa


  Problem filozofa


  Problem filozofa


  KRAJ

  Hvala na pažnji!


 • Login