Nephrologhy i 5 timmar Maen Yousef Nephrolog - PowerPoint PPT Presentation

Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog
Download
1 / 39

 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nephrologhy i 5 timmar Maen Yousef Nephrolog. Renin. Bowman kapsel. Proximal tubuli. Proximal Tubule reabsorb. 100% of glucose o amino acids, 90% av bicarbonat and 80-90% av fosfat o vatten. Henles slynga.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nephrologhy i 5 timmar Maen Yousef Nephrolog

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Nephrologhyi 5 timmarMaen YousefNephrolog


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Renin


Bowman kapsel

Bowman kapsel


Proximal tubuli

Proximal tubuli

 • Proximal Tubule reabsorb. 100% of glucose o amino acids, 90% av bicarbonat and 80-90% av fosfat o vatten.


Henles slynga

Henles slynga

 • Descending del av Henle är relativt impermeabel till salter men permeabel till vatten så att vatten flyttas ut via osmosis, och väska i tubuli blir hypertonik.


Henles slynga1

Henles Slynga

 • Tunna del av ascending Henle är impermeabel till vatten men permeabel till salter especialt Na. O cl. Som flyttas ut via koncentration gradiant, väska blir first isotonik o sedan hypotonik.


Henles slynga2

Henles Slynga

 • C: Den tjocka del av ascending av Henles o första del av distal tubuli är impermeabel till vatten. Men Na. O Cl transporteras ut aktivt från tubuli,så väskan blir mycket hypotonik


Distal tubuli

Distal tubuli

 • Sista koncentration av urin beror på mängd (ADH). Om det finns ADH så tubuli blir permeabel till vatten. Om ADH saknas tubule blir permeabel till vatten så att större mängd av urin utsöndras.


F rkortningar

Förkortningar

 • RAS = Renin Angiotensin Systemet

 • RAAS = Renin Angiotensin Aldosteron Systemet

 • ACE = Angiotensin converting enzyme

 • AT1 = Angiotensin I

 • AT2 = Angiotensin II


Aldosteron

Aldosteron

Njuren

 • Sparar salt

Hjärtat

 • Ökad känslighet för sympatikus

 • Minskad känslighet för parasympatikus

 • Fibros


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Angiotensinogen (kärlendotel)

Renin (njuren)

ACE (lunga)

Angiotensin

Aldosteron (binjuren)

Saltretention

Vasokonstriktion


Parakrin raas

Parakrin RAAS

Renin

Angiotensinogen

ACE

AII

Kärlmuskelcell


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Angiotensinogen

Renin

AngiotensinI

ACE

Angiotensin II

(AT(II)2-receptor)

AT(II)1- receptor

Aldosteron

Vasokonstriktion

Salt-och-vatten-

retention


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Angiotensinogen

Renin

AngiotensinI

1

ACE

Angiotensin II

(AT(II)2-receptor)

2

AT(II)1- receptor

3

Aldosteron

Vasokonstriktion

Salt-och-vatten-

retention


Raas blockad

RAAS blockad

1) ”ACE-hämmare” = Angiotensin Converting Enzyme-hämmare

2) ”ARB” = Angiotensin Receptor Blockare

(tidigare AT1 blockere mm)

3) ”Aldosteronhämmare”


Angiotensin ii

Angiotensin II

 • Vasokonstriktion

 • Ökad sympatikus känslighet

 • Fibros hjärta och njure

 • Proliferation kärlmuskelceller

 • Frisättning av ADH (sparar vatten)

 • Frisättning av Aldosteron (sparar salt)


Njurfunktion i siffror

Njurfunktion i siffror

 • Genomblödning 1 liter/min (20% av hjärtminutvolymen)

 • Filtration (primärurin) 125ml/min = 180l/dygn

  GFR = Glomerular Filtration Rate

 • Återresorption > 99%

 • Diures 0.5-2 liter dygn


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

 • Mäta njurfunktion


M ta gfr

Mäta GFR

 • Inulin-clearance

 • Iohexol-clearance

 • Cr-EDTA

 • Cystatin C

 • Kreatinin-clearance

 • S-kreatinin


Uppskattat gfr egfr

Uppskattat GFR ”eGFR”

 • S-krea

 • S-krea + ålder + kön

 • S-krea + ålder + kön + kroppsvikt

 • S-krea + ålder + kön + kroppsvikt + s-urea + s-albumin


Egfr enligt mdrd

eGFR enligt MDRD

eGFR = 186 x (s-krea/88.4)-1.154 x (ålder)-0.203

(Kvinnor x 0.79)


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Antal patienter i DLL

<15

115

15-29

160

30-45

1500

5450

46-60

60-90

42000

Beräknat GFR ml/min


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Antal patienter i DLL

dialyspatienter

<15

115

15-29

160

30-45

1500

5450

46-60

60-90

42000

Beräknat GFR ml/min


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Antal patienter i DLL

<15

115

Pre-uremi

15-29

160

30-45

1500

5450

46-60

60-90

42000

Beräknat GFR ml/min


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Antal patienter i DLL

<15

115

15-29

160

”P-uremi”

30-45

1500

5450

46-60

60-90

42000

Beräknat GFR ml/min


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

“Loop Diuretics in the management of acute renal failure a double-blind, placebo-controlled, randomized study” Nephrol. Dial. Transplant. 1997 Dec

92 patienter, 21 dagar

31 Torasemide 3mg/kg 4 gånger/dygn

31 Furosemide - - - - - - ”- - - - - - -

30 Placebo

End point: mortalitet


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Mortalitet

Torasemide 70%

Furosemide 68%

Placebo 50%

“Ingen significant skillnad” (p< 0.09)


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Mortalitet

Torasemide 70%

Furosemide 68%

Placebo 50%

“Ingen significant skillnad” (p< 0.09)

Torasemide + Furosemide vs placebo.

p< 0.04 = signifikant !

Loop-diuretica

samma effekt i njuren


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

 • Väska per os eller intravenöst


Ologiskt att ge diuretika vid ischemisk njursvikt

Ologiskt att ge diuretika vid ischemisk njursvikt

 • Ischemi är redan den i särklass effektivaste diuretikan


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Glomeruli

GFR ”primärurin” 180 l/ dygn

Proximal tubuli

Loop of Henle

Distal tubuli

Samlingsrör

Urin 0.5-5 l / dygn


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Glomeruli

GFR ”primärurin” 180 l/ dygn

Proximala tubuli

X ?

Furosemid

Loop of Henle

Tiazider

Distala tubuli

Aldosteron blockare

Samlingsrör

ADH-blockare?

Urin max 20 l / dygn


Nephrologhy i 5 timmar maen yousef nephrolog

Furosemid

minuter

Tiazider

D i u r e s

timmar

Aldosteron-blockare

dagar


 • Login