Havs och vattenmyndigheten barometer 2013
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Havs- och vattenmyndigheten Barometer 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Havs- och vattenmyndigheten Barometer 2013. Genomförande. Urval av frågor till samtliga medarbetare. – ESI, Engagemang, myndighetsövergripande frågor (29 frågor). Uppdatering av trädet

Download Presentation

Havs- och vattenmyndigheten Barometer 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Havs och vattenmyndigheten barometer 2013

Havs- och vattenmyndigheten Barometer 2013


Genomf rande

Genomförande

 • Urval av frågor till samtliga medarbetare.

 • – ESI, Engagemang, myndighetsövergripande frågor (29 frågor).

 • Uppdatering av trädet

 • – Strukturen ska återspegla dagens organisationsstruktur,om gruppen är jämförbar så bevaras NodID för att bevara historik.

 • – Ska ny chef ha tillgång till tidigare resultat?

 • Resultat redovisas på gruppnivå i befintlig portal.

 • Portalen stängs ner tillfälligt under beräkning och programmering.

 • Nya lösenord till era chefer.


Rekommendationer medarbetarunders kning 2012

Rekommendationer Medarbetarundersökning 2012

Skapa tydlighet - Bryt ner uppdraget och tydliggör varje arbetsgrupps del i helheten. Bryt ner till arbetsgruppsmål / individnivå.

Uppfattning om hur myndigheten leds påverkas av information från ledningen – börja arbeta med frågan i chefsleden / definiera problemet tillsammans.

Prioriterad uppgift för er som chefer är att skapa tydlighet, ge information och återkoppling

Skapa en stark feedbackkultur.

Använd fokusrapporten i uppföljningsarbetet – arbeta med styrkor & förbättringsområden i respektive grupp

…..Använd fokusprocessen och följ upp handlingsplaner och aktiviteter.


Svarsfrekvens 2013

Svarsfrekvens 2013

 • Svarsfrekvens: 91% (202/221)

 • Benchmark 85%

Svarsfrekvens 2012

Svarsfrekvens 2013


Esi index r kopplat till effektivitet och produktivitet

ESI index är kopplat till effektivitet och produktivitet

Arbetsklimat (ESI)

 • Syftet med ESI är att identifiera och eliminera hinder för ett arbetsklimat som bidrar till ökad effektivitet och produktivitet

 • Genom att analysera samband mellan effektivitet och medarbetarrelaterad data har Netsurvey identifierat 11 viktiga frågor

 • De fyra första frågorna, respekt, samarbete, påverkan och återkoppling utgör grunden för en grupps arbetsklimat

 • Max resultatet för ESI är 100 vilket innebär att alla grunder finna på plats och att en arbetsgrupp inte har några hinder mot ökad effektivitet

ESI-frågor

 • Respekt

 • Samarbete

 • Påverkan

 • Återkoppling

 • Förtroende

 • Information

 • Helhetssyn

 • Mål

 • Kompetensutveckling

 • Lätt att få saker genomförda

 • Uppföljning


Arbetsklimatet r r sig i positiv riktning esi

Arbetsklimatet rör sig i positiv riktning (ESI)

ESI 2012

ESI 2013

x


F rdelning av grupper inom de olika f rgintervallen

Fördelning av grupper inom de olika färgintervallen

HaV 2013

HaV 2012


Engagemang m ts som energi och tydlighet matrisen och dess fem engagemangsniv er

Engagemang mäts som Energi och Tydlighet- Matrisen och dess fem engagemangsnivåer

 • Engagerad medarbetare:

  • är entusiastisk över arbetet och sin arbetsgivare

  • är fulla av energi på jobbet

  • har en tydlig bild av vart organisationen är på väg

  • gör färre misstag i arbetet

  • stannar längre inom företaget

  • är friskare (har mindre sjukfrånvaro)

Det är de engagerade medarbetarna som är förutsättningen för långsiktigt framgångsrika organisationer.


Kat engagemang inom hav fler n jda och entusiastiska medarbetare

Ökat engagemang inom HaV - fler nöjda och entusiastiska medarbetare

Engagemang 2013

Engagemang 2012

()=Benchmark


Tydligare kommunikation av vergripande m l och p individniv

Tydligare kommunikation av övergripande mål och på individnivå

Arbetsgruppens mål stödjer HaVs mål

Kommunikation kring HaVs mål

Benchmark


Ledarskapet har blivit tydligare och cheferna har blivit b ttre p att kommunicera

Ledarskapet har blivit tydligare och cheferna har blivit bättre på att kommunicera


St rre andel medarbetare upplever att hav leds bra

Större andel medarbetare upplever att HaV leds bra

Chef 2013

Chef 2012

Medarbetare 2013

Medarbetare 2012

Chef 2013

Chef 2012

Medarbetare 2013

Medarbetare 2012


Havs och vattenmyndigheten barometer 2013

Andelen chefer som upplever negativ stress har minskat däremot är det fortfarande hög stress bland medarbetare

Chef 2013

Chef 2012

Medarbetare 2013

Medarbetare 2012


Havs och vattenmyndigheten barometer 2013

Arbetsgivarattraktivitet: Net Promoter Score (NPS)

Hur troligt är det att du skulle rekommendera HaV som arbetsplats till en vän?

Mycket troligt

Inte alls troligt

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

( )

Max: +100

Min: -100

Ambassadörer

Passiva

Kritiker


Havs och vattenmyndigheten barometer 2013

Nästa steg


Tidplan

Tidplan


Uppdaterad rapportportal

Uppdaterad rapportportal

 • Nytt sidhuvud med nya väljare för aggregerat/gruppresultat.

 • Väljare för vilken av sina grupper man vill se resultat på.

 • Väljare för vilken undersökning man vill titta på.

 • Handlingsplanerna ligger kopplade till tidigare resultat.

 • Tidigare fokusrapporter ligger kvar, inga nya beräknas.


 • Login