Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “Veselība darbā” - PowerPoint PPT Presentation

Eiropas soci l fonda 1 3 2 pas kums vesel ba darb
Download
1 / 15

 • 195 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “Veselība darbā”. 27.03.2012. Pasākuma apraksts. Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “ Veselība darbā ” sākotnēji apstiprinātajā redakcijā paredzēja īstenot trīs aktivitātes:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “Veselība darbā”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eiropas soci l fonda 1 3 2 pas kums vesel ba darb

Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “Veselība darbā”

27.03.2012


Pas kuma apraksts

Pasākuma apraksts

 • Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “Veselība darbā” sākotnēji apstiprinātajā redakcijā paredzēja īstenot trīs aktivitātes:

  • Veselības uzlabošana darbavietā, realizējot veselības veicināšanas pasākumus darbaspējīgai iedzīvotāju grupai, ar kopējo finansējumu 12 milj.LVL

  • Pētījumi un aptaujas par veselību darbā, veicot informācijas apkopošanu un analīzi, tādējādi nodrošinot informatīvo bāzi veselības politikas veidošanai, ar kopējo finansējumu 5 milj.LVL

  • Medicīniskā personāla tālākizglītība, nodrošinot cilvēkresursu kvalifikācijas celšanu, pārkvalifikāciju, profesionālās darbības atjaunošanu u.c., ar kopējo finansējumu 16 milj.LVL


Pas kuma apraksts1

Pasākuma apraksts

 • Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākuma “Veselība darbā” ieviešanas laikā tika pieņemti šādi lēmumi:

  • Aktivitātes par veselības uzlabošanu darbavietā un par pētījumiem un aptaujām par veselību darbā tika atliktas, aktivitātēm plānoto finansējumu novirzot ekonomikas stabilizēšanas aktivitātēm, saskaņā ar Ministru kabineta 21.04.2009 sēdes protokollēmuma Nr.25 37.§ lēmumu

  • Aktivitātei par medicīniskā personāla tālākizglītību:

   • tika samazināts nacionālais līdzfinansējums par 1 milj.LVL saskaņā ar Ministru kabineta 24.02.2010 rīkojumu Nr.100

   • tika samazināts finansējuma apjoms par 5 milj.LVL , finansējumu novirzot bezdarbnieku atbalsta pasākumiem, saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010 sēdes protokola Nr.52 50.§ lēmumu


Pas kuma apraksts2

Pasākuma apraksts

 • Rezultātā Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “Veselība darbā” paredz īstenot vienu aktivitāti ar samazināto finansējuma apjomu:

  • Medicīniskā personāla tālākizglītība, nodrošinot cilvēkresursu kvalifikācijas celšanu, pārkvalifikāciju, profesionālās darbības atjaunošanu u.c., ar kopējo finansējumu 10 milj.LVL


Pas kuma apraksts3

Pasākuma apraksts


Eiropas soci l fonda 1 3 2 pas kums vesel ba darb

Medicīniskā personāla tālākizglītības projekts


Medic nisk person la t l kizgl t bas projekts

Medicīniskā personāla tālākizglītības projekts


Medic nisk person la t l kizgl t bas projekts1

Medicīniskā personāla tālākizglītības projekts


Medic nisk person la t l kizgl t bas projekts2

Medicīniskā personāla tālākizglītības projekts


Medic nisk person la t l kizgl t bas projekts3

Medicīniskā personāla tālākizglītības projekts


Medic nisk person la t l kizgl t bas projekts4

Medicīniskā personāla tālākizglītības projekts

Projekta devums indivīdam -medicīniskajam personālam:

 • Bezmaksas apmācības;

 • Plašs piedāvāto apmācību klāsts;

 • Nodrošināta apmācību kvalitāte;

 • Apmācību pieejamība visā Latvijas teritorijā;

 • Iespēja izpildīt prasības personāla sertifikācijai un resertifikācijai.

Projekta devums veselības aprūpes nozarei kopumā:

 • Apmācību klāsts noteikts atbilstoši darba devēju un darbinieku vajadzībām, kā arī aktualitātēm veselības aprūpes nozarē;

 • Pakalpojumus sniedz jaunākās zināšanas un prasmes apguvis personāls;

 • Uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte;

 • Ieviesti jauni veselības aprūpes pakalpojumi.


Medic nisk person la t l kizgl t bas projekts5

Medicīniskā personāla tālākizglītības projekts


Medic nisk person la t l kizgl t bas projekts6

Medicīniskā personāla tālākizglītības projekts

Pieredzes apmaiņa Prāgā (neiroendoskopiskaintraventrikulāra operācija)


Http www talakizglitiba lv

http://www.talakizglitiba.lv/


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību

Jevgenijs Blaževičs - Latvijas Republikas Veselības ministrijas ES fondu departamenta direktors

Kristīne Grāvīte - par projektu atbildīgā persona


 • Login