MOPAK END.MES.LSES MAKNE TEKNOLOJLER ALANI MALAT LEMLER DERS
Download
1 / 44

Diş profillerine göre vida çeşitleri - PowerPoint PPT Presentation


  • 655 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

MOPAK END.MES.LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ALANI İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ VİDA AÇMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ SUNUSUDUR. Diş profillerine göre vida çeşitleri. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu kare profilli olan vidalardır. Metrik ve parmak ölçü sistemine göre yapılırlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Diş profillerine göre vida çeşitleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Di profillerine g re vida e itleri

MOPAK END.MES.LSES MAKNE TEKNOLOJLER ALANI MALAT LEMLER DERSVDA AMA LEMLER MODL SUNUSUDUR


Di profillerine g re vida e itleri

Di profillerine gre vida eitleri

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

KARE VDA AMA

Di dolusu ve di boluu kare profilli olan vidalardr.

Metrik ve parmak l sistemine gre yaplrlar.

Kare vidalarn standard yoktur. stenen ap zerine, ihtiyaca cevap verecek ekilde, her admda kare vida alabilir.

Yinede vidann adm di st apna uygun dmelidir.

Kare vidalar gen vidalar gibi balant vidalar olmayp sadece hareket vidas olarak kullanlr.

nk kare vida dilerinin yanal yzeyleri vida eksenine dik konumda olduundan yeterli derecede skma kuvveti salayamazlar.

Ayrca kare vidalarda dilerin yzeyleri daha ksadr bu yzden di yzeyleri arasnda srtnme kuvveti az olur.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Kare vida alacak i parasnn vida bitim noktasna, di dibi apndan kk kanal almaldr.

Ama vida sonunda kalemin boa kmasn salamaktr.

Aksi hlde kalemi krabiliriz.

Gerektiinde bu kanal, sol helis vidalarn balang noktas olarak kullanlr.

Elemanlar ve hesaplanmas:

Di kalnl ve di ykseklii yaklak olarak admn yars kadardr.

Vidann kolay alabilmesi iin di boluu di kalnlndan 0,05 mm daha fazla yaplr.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

D : Di st ap Di ykseklii H = P/2 Di boluu A = P/2 + 0,05

D1 : Di dibi ap

D2 : Br ap Di dibi ap D1 = D 2H Di kalnl B = P/2 0,05

H : Di ykseklii

P : Adm Br ap D2 = D H = D P/2

B : Di kalnl

A : Di boluu

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

rnek: ap 40 mm olan bir mil zerine adm 8 mm olan bir kare vida alacaktr. Elemanlarn hesaplaynz?

Verilenler stenenler

D = 40 mm H = ? A = ?

P = 8 mm D1 = ? B = ?

zm

H = P/2 = 8 / 2 = 4 mm

D1 = D 2 x H = 40 2 x 4 = 32 mm

A = P/2 + 0,05 = 8 / 2 + 0,05 = 4,05 mm

B = P/2 0,05 = 8 / 2 0,05 = 3,95 mm

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Kare Vida Kaleminin Hazrlanmas

Adma Gre Kalemin Bilenmesi

Vidann helis asndan dolay kalemin alt taraf vidaya srtebilir.

Bunu nlemek iin kalemin ucu helis ac () kadar eik bilenir.

Kalemin vida iinde skmamas iin geriye doru boluk as () verilmelidir.

Kare vida kaleminin u genilii di boluuna eittir (u genilii = A).

Helis as ise vidann adm ve di st apna bal olarak deiir.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

: n boluk as

: Arka boluk as

: Helis as

A : U genilii =Di boluu

D2 : Vida br ap

tan = Adm (P) / D2

Kare vida kalemi alar ve bilenmesi

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

rnek:

ap 40 mm olan bir mil zerine adm 8 mm olan bir kare vida alacaktr. Kaleme, bileme esnasnda verilecek a () ne olmaldr?

Verilenler stenen

D = 40 mm = ?

P = 8 mm

H = P/2

D2 = D-H = 40 8/2 = 40 4 = 36 mm

Tan = P / D2 = 8 / 3,14 36 = 8 / 113,04 = tan = 0,07 = 4 10

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Kalemin Tornaya Balanmas ve Ayar

Vidann salkl olarak alabilmesi iin vida profilinin eksene dik olarak almas gerekir.

Bu diklii elde edebilmek iin vida kalemi, i parasnn eksenine dik olarak balanmaldr.

Bu ilemi yapabilmek iin vida mastarlarndan yararlanmamz gerektiini biliyoruz.

Tornann Ayarlanmas

Bu ilem iin torna tezghnn zerinde bulunan tablolardan yararlanlr.

stenen admdaki viday ekebilmek iin hz kutusu zerindeki tablolardan faydalanlarak ayar kollar uygun konuma getirilir.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Vida Admna veya Parmaktaki Di Saynna Gre lerlemenin Ayar

Yaplacak olan vida metrik ise admna, whitworth ise parmaktaki di saysna gre tezgh zerindeki tabloya baklr.

lerleme ayar kollarnn hangi konumda olmas gerekli ise o konuma getirilir.

Ana milin dn yn ayar:

Tezgah zerindeki dn yn ayar kolu iki konumludur:

Sa helis yn, puntadan aynaya doru,

Sol helis yn, aynadan punta ya dorudur.

Amak istediimiz vidann ynne gre bu kolun konumunu ayarlamalyz.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Kalemin Para Yzeyine Ayar ve Sfrlanmas

Mastarla diklii kontrol edilen kalem, tezgh devir says dk olarak dnen para yzeyine temas ettirilir.

Kalemin temasndan sonra sportun mikrometrik bileziinden sfrlama yaplr

Kalemin para zerinde sfrlanmas

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Vidann Almas

Makas kapatp tezgh dk devirde altrnz.

nce, derinlii az bir deneme tala veriniz.

Vida admn, en az be die gre srmeli kumpas veya elik cetvel ile kontrol ediniz.

Kalemi, i parasnn ucundan biraz dar kacak ekilde balang konumuna getiriniz.

Birinci tala derinliini, enine hareket kolundaki mikrometrik bilezikten yararlanarak veriniz.

Tala azar azar veriniz. Srtnme yzeyi fazla olduu iin kalem krlabilir.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Vida boyunca birinci tala alnz.

Dzgn bir kesme iin i yzeyine uygun kesme svs aktnz.

Vida sonuna gelindiinde i dnerken enine hareket kolunu ters evirerek kalemi geri alnz. Arabay balang konumuna getiriniz.

Kalemi tala derinlii kadar tekrar ilerletiniz.

Vidann di derinlii elde edilinceye kadar bu ilemleri tekrarlaynz.

Her tala verildiinde, mikrometrik bilezik zerindeki deeri unutmaynz.

Vida dilerinin dzgnln salamak iin 0,1-0,05 mm veya daha az deerde

temizlik tala alnz. Bu ilemi birka kez tekrarlaynz.

Vida dilerini ve derinliini somun, kumpas veya mastarla kontrol ediniz.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Aadaki sorular cevaplaynz

1. Kare vida alacak i parasnn vida bitim noktasna di dibi apndan kk kanal almaldr. Ama vida sonunda kalemin salamaktr. Aksi hlde kalemi .

2. Kare vida kaleminin u genilii di boluuna

3. ap 30 mm olan bir mil zerine adm 6 mm kare vida alacaktr. Di boluunun (A) deeri ne olmaldr?

A) 2,05 B) 3,005 C) 3,05 D) 4,05

4. Koruyucu gzlk niin gereklidir?

A) Gzlerimizi tala ve kvlcmdan korumak iin gereklidir.

B) Malzemeyi net grebilmek iin gereklidir.

C) Gzlerimizin bozulmamas iin gereklidir.

D) Gzlerimizi ktan korumak iin gereklidir.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

5. ap 30 mm olan bir mil zerine adm 6 mm olan bir kare vida alacaktr. Kaleme bileme esnasnda verilecek a () ne olmaldr? (Tan = P / D2)

A) 3 10 B) 4 10 C) 4 20 D) 5 10

6. Aadakilerden hangisi kalemi i parasna dik olarak balamada kullanlan alettir?

A) elik cetvel B) Kumpas C) Bileme topac D) Bileme mastar

7. Metrik bir kare vida amak iin tezgh zerindeki tablodan neye bakarak ayar yapmalyz?

A) Admna B) Parmaktaki di saysna

C) Di derinliine D) Di yksekliine

8. ( ) Sa helis bir vida amak iin tezghn ana mili dn yn ayar kolu, aynadan puntaya doru olacak konumda ayarlanmaldr.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

TRAPEZ VDA AMA

Tepe as 30 olan profili kesik gen eklinde vidadr.

Hareket ve kuvvet iletmek amac ile tezgh tablalarnda, vidal millerde vb. yerlerde kullanlr.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Elemanlar ve hesaplanmas

Trapez vidann elemanlar ve formlleri kare vidaya benzer.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Trapez vidann elemanlar ve alma boluu

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Trapez vidann elemanlar ve formlleri

D : Di st ap

D1 : Di dibi ap

D2 : Br ap

H : Di ykseklii

P : Adm

B : Di dibi genilii (kalemin u genilii)

ac : alma boluu (tablodan )

H = (0,5 P) + ac

B = (0,37 P) 0,13

D1 = D (P + 2 ac)

D2 = D (0,5 P)

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Trapez vidann anma lleri

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

rnek:

Di st ap 36 mm, adm 6 mm olan trapez vida (Tr 36 x 6) tornada alacaktr. Vidann di dibi apn, di yksekliini ve di dibi geniliini hesaplaynz?

Verilenler stenenler

D = 36 mm D1 = ?

P = 6 mm H = ?

ac = 0,5 mm (tablodan) B = ?

zm

H = P / 2 + ac = 6 / 2 + 0,5 = 3,05 mm

D1 = D (P + 2 ac) = 36 (6 + 2 0,5) = 29 mm

B = (0,37 P) 0,13 = (0,37 6) 0,13 = 2,09 mm

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Trapez Vida Kaleminin Hazrlanmas

Kalemi Vida lsne Gre Mastarla Bileme

Kalemin vida dileri yan yzeylerine srtnmemesi serbeste kesebilmesi iin az ksm kare vida kaleminde olduu gibi,helis asna uygun olacak ekilde eik bilenmelidir.

: n boluk as = 8-10 arasnda

: U as = 30

B : U genilii =Di dibi genilii

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Trapez vida kalemin tornaya balanmas ve ayar:

Bu ilemin yapl ayn kare vida kaleminde olduu gibidir.

Kalemin mastarla diklik kontrol

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Tornann Ayarlanmas

Vida adm veya parmaktaki di saysna gre ilerlemenin ayar

Ana milin dn yn ayar

Kalemin para yzeyine ayar ve sfrlanmas

Makasn kavratlmas

Yukarda belirtilen ilemler kare vida amada nasl yaplyorsa trapez vidada da ayn ekilde yaplmaktadr.

Aslnda bu ilemler btn deiik profilli vidalar iin de geerlidir.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Vidann Almas

Makas kapatp tezgh dk devirde altrnz.

nce derinlii az bir deneme tala veriniz.

Vida admn, en az be die gre srmeli kumpas veya elik cetvel ile kontrol ediniz.

Kalemi, i parasnn ucundan biraz dar kacak ekilde balang konumuna getiriniz.

Birinci tala derinliini enine hareket kolundaki mikrometrik bilezikten yararlanarak veriniz.

Tala azar azar veriniz. Srtnme yzeyi fazla olduu iin kalem krlabilir.

Vida boyunca birinci tala alnz.

Dzgn bir kesme iin i yzeyine uygun kesme svs aktnz.

Vida sonuna gelindiinde i dnerken enine hareket kolunu ters evirerek kalemi geri alnz. Arabay balang konumuna alnz.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Kalemi tala derinlii kadar tekrar ilerletiniz.

Vidann di derinlii elde edilinceye kadar ilemi tekrarlaynz.

Her tala verildiinde, mikrometrik bilezik zerindeki deerin unutulmamas gerekir.

Vida dilerinin dzgnln salamak iin 0,1-0,05 mm veya daha az deerde temizlik tala alnz.

Bu ilemi birka kez tekrarlaynz.

Vida di derinliini somun, kumpas veya mastarla kontrol ediniz.

NOT: Kk adml trapez vidalar dorudan doruya trapez vida kelemi ile alr.

Byk adml vidalar ise uygun bir keski kalemi ile vidann kaba (n) boaltmas yaplr.

Daha sonra uygun ekilde bilenmi trapez vida kelemi ile vida tamamlanr.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Aadaki sorular cevaplaynz.

1. Trapez vida kaleminin profil as ka derecedir?

A) 30 B) 40 C) 45 D) 60

2. Di st ap 28 mm, adm 5 mm olan trapez vida (Tr 28 x 5) tornada alacaktr. Di dibi geniliini hesaplaynz? B = (0,37 P) 0,13

A) 1,62 B) 1,65 C) 1,68 D) 1,72

3. Trapez vidalar genellikle nerelerde kullanlr?

A) Devir drmekte

B) Hareket ve kuvvet iletmekte

C) Birletirmelerde

D) Dairesel hareketleri dorusal hareketlere evirmede

4. Whitworht bir trapez vida aacak isek tezgh zerindeki tablodan neye bakarak ayar yapmalyz?

A) Admna B) Parmaktaki di saysna

C) Di derinliine D) Di yksekliine

5. ( ) Sol helis bir vida amak iin tezghn ayar kolu aynadan puntaya doru olacak konumda ayarlanmaldr.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

ok Azl vidalar

Adndan da anlalaca gibi birden fazla az olan vidalara ok azl vidalar denir.

Tek azl bir vida ile azl bir vida ile karlatrlrsa her iki vidada birer devir yaptnda azl vidann tek azl vidaya oranla kat fazla ilerleme yapt grlr.

ok azl vidalar devir says dk olan fakat ilerlemesi fazla olmas istenen sistemlerde kullanlr .

Vidal preslerin milleri , ventillerin vidalar ,ikencelerin vidalar baz mengenelerin vidalar , ekme aparatlar ,ve kameralarn hareket dzenleri ok azl vidalardandr.

Hareket vidalarnn di profilleri kare ve trapez olarak yaplr.

Yalnz bir yne zorlanan hareket vidalar ise testere dili olur.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

OK AIZLI VDA AMA

Kare ve trapez vidalar daha ziyade hareket elde etmek iin kullanlr.

Tek azl vidalarda, vidann veya somunun bir dnnde alnan yol (ilerleme) adma eittir.

A.TURGAY SRMEL

ki azl trapez vida


Di profillerine g re vida e itleri

ki azl vidann tek azl vidaya gre adm fark

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Tek ve ok azl vidalarn karlatrlmas

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Vidann her dnnde ilerlemenin byk olmasn salamak iin vida admnn bytlmesi gerekir.

Fakat admn bytlmesi, di derinliinin artmasna ve di dibi apnn klmesine neden olur.

Bu bu durum vidann dayanmn azaltr.

Vidalarn bir dnndeki ilerleme miktarn artrmak ve di dibi apnn klmesi ile meydana gelecek elverisiz durumu ortadan kaldrmak iin ok azl vidalar kullanlr.

Bylece vidann profili ve di dibi ap tek azl vidannki gibi olur ancak adm byr.

Yani ok azl vidalarn adm (helis) alar, tek azl vidannkinden daha byktr.

ok azl vidalar, tek azl vidalar gibi gen, kare, trapez vb. profillerde olur.

Vidann aln yzeyine bakldnda, tek azl vidalarda bir; ok azl vidalarda ise az says kadar giri az bulunur.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

ok Azl Vida Kalemini Bileme

ok azl vidalara ait zel bir kalem yoktur. nk kalem, alacak vida profiline gre bilenerek elde edilir.

Kalemin Tornaya Balanmas ve Ayar

Bu ilem de kare, trapez vidalarda olduu gibidir. Kalemin balanmasnda ve ayarnda hibir deiiklik yoktur.

Torna Tezghnn Ayarlanmas

Vida adm veya parmaktaki di saysna gre ilerlemenin ayar

Ana milin dn yn ayar

Kalemin para yzeyine ayar ve sfrlanmas

Makasn kavratlmas

Yukarda belirtilen ilemler kare vida amada nasl ise ok azl vidada da ayn ekilde yaplmaktadr.

Hatta btn bu ilemler, deiik profilli vidalar iin de geerlidir.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

ok azl vida ama yntemleri:

Yan yana kalemler kullanarak: ok azl bir viday daha kolay bir ekilde ekebilmek iin yan yana yryen ve vida dilerini ayn anda aan kalemler kullanlr.

Kalem eksenlerinin aras, admn yars kadar olmal ve iki kalemin de i parasna gre doru balanmasna ok dikkat edilmelidir.

A.TURGAY SRMEL

Yan yana kalem kullanarak vida ama metodu


Di profillerine g re vida e itleri

Ana mil ile fener mili balantsn keserek (di atlatarak) ok azl vida ama :

ki azl viday bir kalemle amak istersek nce birinci vida oluu alr.

kinci vida oluunu amadan, parann ana mil ile ilgisi kesilerek yarm devir dndrlmesi gerekir.

Bunun iin nce dilere iaret konur ve makas gevetilir.

Makas aa alnarak fener mili dilisi ile balants kesilir.

Bundan sonra fener mili yarm devir dndrlr ve dili arklar yeniden birbirine kavratlr.

Bu yntem fener miline taklan dili arkn di says, alacak vidann az saysna blnebildii durumlarda kullanlr.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Di atlatma metodunun uygulan

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Di atlatma metodunda kullanlan dililer

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Fener miline balanabilen zel blme aygtn kullanarak:

Bu blme aparat yeni tip torna tezghlarnda bulunan ve her torna iin deiik olan zel blme aygtlarndan biridir.

Az says ona kadar olan vidalarn almasnda kullanlr.

zel blme aparat

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Vidann birinci az normal olarak alr.

Bu ilem esnasnda zel blme aygtnn kavrama dilisi ile evredeki dilinin zerinde olan plakadaki (0) izgileri ayn noktaya getirilmi olmaldr.

kinci az amak iin kavrama dilisinin di says, vidann az saysna blnr.

Kavrama dilisinin 60 adet sivri dii bulunduuna gre 60 / 4 = 15 elde edilir.

Bu rakam az says iin atlatlacak di saysn gsterir.

Kamal mil zerindeki vida uygun bir anahtar ile gevetilir.

Kavrama dilisi ne doru bir miktar ekilerek evresindeki diliden kurtarlr.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

parasnn bal bulunduu ayna ok ynnde dndrlerek 15 rakam, (0) iaretinin hizasna getirilir.

Kavrama dilisi evre dilisine taklarak vida sklr.

Bu ayarlamadan sonra vidann ikinci az alr.

nc az iin ayn ilem tekrarlanr. (0) rakam bu defa 15ten alnarak 30 rakam karsna getirilir.

Drdnc az iin 45 rakamna getirilmelidir

Drt azl bir vidann al yntem sras

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

Aadaki sorular cevaplaynz

1. Aadakilerden hangisi ok azl vidalarn kullanm alanlarndandr?

A) lerlemeyi hzlandrmak B) Kuvvetli bir skma elde etmek

C) G artrmak D) Dairesel hareketi dorusala evirmek

2. Bir vidann tek veya ok azl olup olmadn nereden anlarz?

A) stten bakarak B) Yandan bakarak

C) Aln yzeyinden bakarak D) Vida profiline bakarak

3. ( ) ok azl vidalar sadece kare profillidir.

A.TURGAY SRMEL


Di profillerine g re vida e itleri

KONUMUZ BTMTR

FAYDALI OLDUUNU UMAR,BAARILAR DLERM.

A.TURGAY SRMEL


ad
  • Login