De vennootschap als motor voor vermogensopbouw
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

De vennootschap als motor voor vermogensopbouw PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De vennootschap als motor voor vermogensopbouw. Marc Gielis Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C° nv. Redenen van oprichting vennootschap. Fiscale redenen. Tarieven personenbelasting Aj 2007. Tarieven vennootschapsbelasting (+ effect notionele intrestaftrek).

Download Presentation

De vennootschap als motor voor vermogensopbouw

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De vennootschap als motor voor vermogensopbouw

De vennootschap als motor voor vermogensopbouw

Marc Gielis

Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C° nv


Redenen van oprichting vennootschap

Redenen van oprichting vennootschap

Fiscale redenen


De vennootschap als motor voor vermogensopbouw

Tarieven personenbelasting Aj 2007


Tarieven vennootschapsbelasting effect notionele intrestaftrek

Tarieven vennootschapsbelasting (+ effect notionele intrestaftrek)


Na een aantal jaren

Na een aantal jaren …

 • Vennootschap maakt winst want …

  • Goodwill ondertussen afgeschreven

  • Inkomen neemt toe

  • Kosten nemen af


De vennootschap wordt een groot spaarvarken

De vennootschap wordt eengroot spaarvarken


Wat dan

Wat dan ?

 • Roerende of onroerende beleggingen ?

 • Vennootschap of privé ?


Roerende beleggingen vennootschap of priv

Roerende beleggingen vennootschap of privé?


Vergelijking vennootschap priv

Vergelijking vennootschap / privé


Indien priv

Indien privé …

Privé beleggen =gelden aan de

vennootschap onttrekken

Hoe ?

 • liquidatie : 10 % RV

 • dividend : 15 % of 25 % RV

 • verkoop aandelen


Dividend

Dividend


Welke keuze maken

Welke keuze maken ?

In vennootschap beleggen

 • notionele intrestaftrek

 • geen RV (want geen dividenduitkering)

 • vennootschapsbelasting

  Privé beleggen

 • eerst RV op dividenduitkering

 • geen vennootschapsbelasting


Rekenmodule

Rekenmodule


Voorbeeld 15 jaar

Voorbeeld (15 jaar)


Welke keuze maken1

Welke keuze maken ?

 • Fiscaal

  liquidatie ?

 • Juridisch

  beroepsaansprakelijkheid ?

 • Familiaal

  successieplanning ?


Onroerende beleggingen vennootschap of priv

Onroerende beleggingen vennootschap of privé ?


Waarom

Waarom ?

 • Fiscaal

  - Directe belastingen

  - Successierechten


Gereserveerde winst beleggen in vastgoed

Gereserveerde winst beleggen in vastgoed

Opgelet met maatschappelijk doel

(Cassatie 12 december 2003)


Gereserveerde winst beleggen in vastgoed1

Gereserveerde winst beleggen in vastgoed

Voordelen :

 • werkelijk ontvangen huur belastbaar (VENB)

 • werkelijke kosten + afschrijvingen

 • negatief saldo aftrekbaar van andere winst

  Nadelen :

 • negatief effect notionele intrestaftrek

 • huuropbrengsten zitten in vennootschap

 • belastbaar voordeel privé-gebruik

 • meerwaarden bij latere verkoop belastbaar


Directe belastingen huur kosten

Directe belastingen : huur / kosten

Personenbelasting:

 • Huurinkomsten : belastbaar afhankelijk van de huurder

 • Kosten : niet aftrekbaar, uitgezonderd intresten

  Vennootschapsbelasting :

 • Huurinkomsten belastbaar onafhankelijk van de huurder

 • Kosten : aftrekbaar (afschrijvingen, intresten, …)

 • Verlies aftrekbaar van de andere inkomsten


Directe belastingen meerwaarde

Directe belastingen : meerwaarde

Personenbelasting :

 • Meerwaarde in principe niet belastbaar

  Vennootschapsbelasting :

 • Meerwaarde in principe wel belastbaar

  Alternatief : verkoop van de aandelen ?


Meerwaarde op vastgoed

Meerwaarde op vastgoed

2000

Aankoop250.000(50.000 grond + 200.000 gebouw)

Afschrijvingen120.000(= (20 x 3%) x 200.000)

Boekwaarde130.000(50.000 + 80.000)

2020

Verkoop663.000(132.000 grond + 531.000 gebouw)

Meerwaarde = 533.000

→ 181.167Eur VenB


Successierechten

Successierechten

Successierechten correct berekenen :

 • Huwelijkscontract

 • Splitsing onroerend / roerend

 • Vlaanderen : gezinswoning


Successierechten in vlaanderen

Successierechten in Vlaanderen


Successierechten voorbeeld

Successierechten : voorbeeld

Echtpaar – wettelijk stelsel – 3 kinderen

 • onroerend goed 1.500.000 euro

 • roerend goed 1.500.000 euro

  Indien geen planning : successierechten ?

  228.000 successierechten (7,6 %)


Successieplanning

Successieplanning

Indien geen schenking :

successierechten (effecten aan toonder ?)

Let op :

 • Geen splitsing onroerend / roerend

 • Geen vrijstelling gezinswoning (Vlaanderen)

  Ook planning mogelijk zonder vennootschap.


Vb og in de vennootschap effect splitsing onroerend roerend

Vb OG in de vennootschap “effect splitsing onroerend/roerend”

Echtpaar (65jr) - 2k - GV – roerend 250.000 EUR en onroerend 300.000 EUR

a) Splitsing : totaal 21.420 EUR successierechten

na overlijden beide ouders (= 3,89 %)

b) Geen splitsing : totaal 34.500 EUR successierechten

na overlijden beide ouders (= 6,27 %)

verschil = 13.080 EUR (+ 61 %)


Successieplanning1

Successieplanning

Indien schenking van de aandelen :

 • handgift/bankgift

 • notariële schenking : 3% / 7%

  (effecten aan toonder ?)


Welke keuze maken2

Welke keuze maken ?

 • Fiscaal

  liquidatie ?

 • Juridisch

  beroepsaansprakelijkheid ?

 • Familiaal

  successieplanning ?


Hoe gelden uit de vennootschap halen

Hoe gelden uit de vennootschap halen

 • Verkoop van de praktijk aan de vennootschap

 • Salarispakket (bezoldiging + groepsverzekering)

 • Dividend / einde praktijk


Overdracht van de praktijk

Overdracht van de praktijk

 • Economische waardering door bedrijfsrevisor

 • Belasting op stopzettingsmeerwaarden

  • materiële vaste activa: 16,5% (*)

  • immateriële vaste activa: 33% (*) (zinvol ?)

   • 33%  meerwaarde kleiner dan som netto-baten voorbije 4 jaar

   • 16,5%  stopzetting vanaf 60 jaar of “gedwongen” stopzetting

    (*) exclusief gemeentebelasting


Hoe de overdracht organiseren

Hoe de overdracht organiseren ?

Indien verkoop van de praktijk …

Maar hoe gebeurt de betaling ?

Mogelijkheden :

 • Bankkrediet

 • Rekening courant

  Wat te kiezen ?


Intrest rekening courant

Intrest Rekening Courant

 • herkwalificatie :

  • marktrente

  • belaste reserves begin + kapitaal einde van het BT

 • rechtspraak

 • discussie wel zinvol gezien onzekerheid ?

 • voordeel dikwijls overroepen


 • Vb rc of bankkrediet

  Vb RC of bankkrediet


  Vb rc of bankkrediet1

  Vb RC of bankkrediet


  Vb rc of bankkrediet2

  Vb RC of bankkrediet


  Salarispakket loon extra legaal pensioen

  Salarispakket (loon + extra-legaal pensioen)

  • Fiscaalvriendelijke opbouw via groeps- of bedrijfsleidersverzekering

  • Premies aftrekbaar binnen “80%-grens”

  • Pensioenkapitaal wordt afzonderlijk belast tegen 10% of 16,5% (+ gem.bel.)

  • Voorwaarde: pensionering op normale leeftijd of maximum vijf jaar ervoor


  Salarispakket loon extra legaal pensioen1

  Salarispakket (loon + extra-legaal pensioen)

  Combinatie met onroerend goed !


  Groepsverzekering voorbeeld

  Groepsverzekering : voorbeeld

  gehuwd - 50 jaar - BVBA (° 1992)

  • bruto jaarbezoldiging : 75 000 EUR

   • maximum (60 jaar) = 545 231 EUR

  • bruto jaarbezoldiging : 100 000 EUR

   • maximum (60 jaar) = 773 692 EUR


  Besluit

  Besluit :

  Vennootschap is een instrument tot

  fiscale optimalisatie

  Roerend of onroerend via de vennootschap ?

  Het is en blijft maatwerk.


 • Login