rozw j odnawialnych r de energii w programach na lata 2007 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozwój odnawialnych źródeł energii w programach na lata 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Rozwój odnawialnych źródeł energii w programach na lata 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Rozwój odnawialnych źródeł energii w programach na lata 2007-2013. Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 25 czerwca 2008. 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013. ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rozwój odnawialnych źródeł energii w programach na lata 2007-2013' - merrill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozw j odnawialnych r de energii w programach na lata 2007 2013
Rozwój odnawialnych źródeł energiiw programach na lata 2007-2013

Janusz MikułaPodsekretarz StanuMinisterstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 25 czerwca 2008

1

slide2

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013

ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej

Polski i jej regionów

poprzez:

rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

odnawialne r d a energii w po ii 1
Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii

budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu, spełniających wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE,

przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w wyniku której jednostki te będą spełniały wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie,

przekształceniu ciepłowni w jednostki kogeneracyjne spełniające ww. wymogi.

Alokacja ze środków UE – ok. 84 mln euro

Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (1)

3

slide4

Odnawialne źródła energii w PO IiŚ(2)

 • Działanie 9.4 Wytwarzanieenergii ze źródeł odnawialnych
 • projekty budowy lub zwiększania mocy małych elektrowni wodnych do 10 MW oraz jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu o minimalnej wartości 10 mln złotych,
 • projekty budowy lub zwiększania mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii wiatrowej lub ciepła z energii słonecznej i geotermalnej o minimalnej wartości 20 mln złotych.
 • Alokacja ze środków UE – ok. 352 mln euro

4

odnawialne r d a energii w po ii 3
Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (3)
 • Działanie 9.5 Wytwarzaniebiopaliw ze źródeł odnawialnych
 • projekty o wartości 20 mln PLN i powyżej, z zakresu budowy zakładu lub instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych
 • Alokacja ze środków UE – ok. 70,5 mln euro

5

slide6

Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (4)

 • Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych
 • budowa oraz modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiające przyłączanie jednostek wytwarzających energię z OZE. Ze względu na tzw. linię demarkacyjną, minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN.
 • Alokacja ze środków UE – 47 mln euro

Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (3)

6

slide7

Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (5)

 • Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE
 • budowa zakładów do produkcji urządzeń niezbędnych do realizacji takich projektów, które będą wspierane w ramach działania 9.4 i 9.5 POIiŚ. Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN.
 • Alokacja ze środków UE – 27,4 mln euro

7

oze w regionalnych programach operacyjnych 1
OZE w regionalnych programach operacyjnych (1)
 • Cele podstawowe RPO
  • Wzrost konkurencyjności regionów
  • Promowanie zrównoważonego rozwoju
  • Podnoszenie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów
 • Projekty z zakresu wykorzystania odnawialnych zasobów energii – OZE
 • budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej,
 • inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

8

slide9

OZE w regionalnych programach operacyjnych (2)

 • Przykładowe województwa, które przeznaczyły znaczne środki na OZE
 • łódzkie: działanie II.9 Odnawialne źródła energii
 • alokacja z UE ok. 27,3 mln euro
 • zachodniopomorskie: działanie: 4.1. Energia odnawialna
 • alokacja z UE ok. 19 mln euro
 • dolnośląskie: działanie 5.1 Odnawialne źródła energii
 • alokacja z UE ok. 16, 7 mln euro
 • śląskie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii (nie tylko OZE)alokacja z UE ok. 44 mln euro
 • mazowieckie działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka (nie tylko OZE)
 • alokacja z UE ok.49,9 mln euro

9

slide10

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – co na OZE?

 • Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”
 • - podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby.
 • Alokacja ok. 331 mln euro z UE
 • Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
 • - poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw m.in. poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4,
 • Alokacja z UE na działanie – 331,5 mln euro
 • Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
 • Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zastosowania nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach
 • Alokacja 1, 207 mln euro

10

program rozwoju obszar w wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych
 • inwestycje związane z podjęciem lub modernizacją produkcji produktów rolnych żywnościowych lub nieżywnościowych, w tym produktów przeznaczonych na cele energetyczne
 • Alokacja ok. 1,800 mln euro z UE
 • Działanie: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • inwestycje w zakresie przetwórstwa wyłącznie produktów rolnych na artykuły spożywcze lub produkty nie żywnościowe, w tym również produkty rolne wykorzystywane na cele energetyczne (np. do produkcji biopaliw - oleje, alkohol etylowy)
 • Alokacja na działanie prawie 1,100 mln euro
 • Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 • -inwestycje służące wykorzystaniu, wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (np. energia z biomasy, słoneczna, geotermalna, wiatrowa)
 • Alokacja na działanie prawie 1,500 mln euro.

11

slide12

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoUl. Wspólna 2/4www.mrr.gov.plwww.funduszspojnosci.gov.pl

ad