สิ่งแวดล้อม สังคม ธุรกิจ
Download
1 / 44

วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 18 มิถุนายน 2551 - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

สิ่งแวดล้อม สังคม ธุรกิจ การผสาน 3 มิติแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ. วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 18 มิถุนายน 2551. หัวข้อนำเสนอ. ความมุ่งหมาย ปรัชญาการบริหารการจัดการแบบยั่งยืน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 18 มิถุนายน 2551' - merrill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สิ่งแวดล้อม สังคม ธุรกิจ

การผสาน 3 มิติแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วัฒนา โอภานนท์อมตะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

18 มิถุนายน 2551


หัวข้อนำเสนอ ธุรกิจ

 • ความมุ่งหมาย

 • ปรัชญาการบริหารการจัดการแบบยั่งยืน

 • วัฒนธรรม

 • แนวทางการบริหารจัดการที่มี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 • ประโยชน์


ความมุ่งหมาย ธุรกิจ

ในปี 2528 บริษัท บางจากฯ ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้มีภาระกิจสำคัญในการดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยบริษัท บางจากฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยวัฒนธรรม “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการ เพราะทุกคนที่บางจากฯ เรียนรู้จากความจริงว่า ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้โดยลำพังทุกสิ่งในโลกนี้ต้องพึงพิงอิงอาศัยกันจึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเป็นสุข


ความมุ่งหมาย ธุรกิจ

เป็นบริษัทไทย ที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจพลังงานสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม

เป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย


พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมของบางจากฯ ที่ผ่านมา

ยอดขาย (ล้านลิตร/เดือน)

สิ่งแวดล้อม / สังคม

ธุรกิจ

2528 เริ่มธุรกิจโรงกลั่น 2534 เปิดปั๊มบางจากแห่งแรก


ความเป็นมา ที่ผ่านมา

2528 - รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ก่อตั้ง บริษัท บางจากฯ ขึ้นโดยมีความมุ่งหมายให้เป็นบริษัทไทยที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

2534 - เปิดสถานีบริการน้ำมันแห่งแรก

 • - สร้างหน่วยกลั่นใหม่ (REBUILT) โดยเน้นกระบวนการกลั่นที่ให้น้ำมันสะอาดมีกำลังกลั่น

 • 120,000 บาร์เรลต่อวัน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกในประเทศ

2537 - จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ระดมทุนจากประชาชน

ปัจจุบัน - มีเครือข่ายตลาด มีปั๊มมากกว่า 1,100 แห่ง โดยเป็นปั๊มชุมชนกว่า 500 แห่ง และเริ่มดำเนินการ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (PQI) ในปี 2549 กำหนดแล้วเสร็จในปี 2551


ปรัชญาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนปรัชญาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

 • พอเพียง

 • ครอบครัวเดียวกัน

 • ผสมผสาน “มูลค่า” กับ “คุณค่า”

ผลประกอบการ

สิ่งแวดล้อมและสังคม


มูลค่าปรัชญาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ธุรกิจ

ยั่งยืน

สมดุลย์

สังคม

สิ่งแวดล้อม

คุณค่า

คุณค่า

สมดุลย์: มูลค่ากับคุณค่า ยั่งยืน


วิสัยทัศน์ปรัชญาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

“ เป็นบริษัทไทยชั้นนำ ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องที่สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนมีสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีการจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง”


วัฒนธรรมธุรกิจปรัชญาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

“ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”


วัฒนธรรมพนักงานปรัชญาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

“ เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”


แนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

AFTER PROCESS

IN PROCESS

 • วัตถุดิบ

 • กระบวนการผลิต

 • สิ่งแวดล้อม

 • คุณภาพผลิตภัณฑ์

 • โครงการอาหารกลางวัน

 • โครงการทุนการศึกษา

 • โครงการฟุตซอลเยาวชน/ชุมชน

 • แว่นแก้ว /ดูนก ฯลฯ

ธุรกิจโรงกลั่น

 • เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน

 • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • สู่สังคมเมือง

 • พลังงานทดแทน

 • แก๊สโซฮอล์ / ไบโอดีเซล

 • โครงการประกวดนิทรรศการ

 • และพี่ไบโอ- น้องแก๊สซี่

 • โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว

 • เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล

 • โครงการเพาะกล้าคืนป่าให้ภูหลง

ธุรกิจการตลาด


 • บางจากฯ เน้นการทำ แนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมCSR in process แปรงบดำเนินการให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม

  และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไปพร้อมๆ กัน

 • บางจากเน้นการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่าง


Bangchakแนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมCSR Area

ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพชีวิต


ความภาคภูมิใจแนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

รางวัลBest Corporate Social Responsibilities (CSR) Awards


รางวัล แนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม–CSR Award 2008 จาก CNBCAsia


ประโยชน์จากการทำ แนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมCSR

องค์กร

 • เติบโต

 • มั่นคง

 • ยั่งยืน

 • ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

 • มั่นใจ

 • ภูมิใจ

ผู้ถือหุ้น

 • ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

 • ภูมิใจ ร่วมสร้าง

 • สินค้าบริการที่พอใจ

 • ไว้วางใจ

 • มั่นใจ

ลูกค้า

พนักงาน

คู่ค้า

ชุมชน สังคม

 • ไว้วางใจ/มั่นใจ

 • เชื่อใจ

 • ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

 • เติบโต

 • สนับสนุน


Q&Aแนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม


CSR แนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นต้นทุนหรือไม่ ?

In process

 • เป็นต้นทุนตามปกติของการดำเนินธุรกิจ

 • เช่น การส่งเสริมการขายด้วยสินค้าชุมชน

After process

 • เป็นต้นทุนการดำเนินงาน

 • ถ้า “ลดกำไร” ก็ไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่ม

 • ถ้า “คงกำไร” ก็จะทำให้ต้นทุนเพิ่ม


ปัจจัยสำคัญสำหรับความยั่งยืน

 • มีกำไรที่เป็นธรรม

 • 2. พนักงานเข้าใจ มีจิตสำนึกร่วมกัน

 • 3. ผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่าง


วิถี ปัจจัยสำคัญสำหรับความยั่งยืนCSR แบบไทยๆ

 • คิดดี ทำดี

 • มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ

 • ช่วยเหลือ

 • อยากเห็นผู้อื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • รู้สึกผิด ละอายใจที่จะทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน เป็นทุกข์

 • ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

 • ไม่แสวงหาผลกำไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคม


เฉลี่ยราคาน้ำมันย้อนหลัง 5 ปี

มูลค่านำเข้า

460,000 ล้านบาท

มูลค่านำเข้า

752,783 ล้านบาท

มูลค่านำเข้า

376,792 ล้านบาท


5 ปี ผู้นำพลังงานทดแทน”


การนำเข้าพลังงานมีผลต่อดุลการค้าและเศรษฐกิจการนำเข้าพลังงานมีผลต่อดุลการค้าและเศรษฐกิจ

ล้านบาท

ข้อมูลปี 2550

900,000

ถ่านหินและไฟฟ้า3%

น้ำมันสำเร็จรูป 6%

ก๊าซธรรมชาติ 9 %

750,000

น้ำมันดิบ 82%

500,000 ล้านบาท

200,000

สินค้าเกษตร

10 อันดับแรก

ยางพารา

100,000

ข้าว

50,000

มันสำปะหลัง

นำเข้าพลังงาน

มูลค่า 900,000 ล้านบาท

40,000

กุ้งแช่แข็ง

สินค้าเกษตรส่งออก

ไก่แปรรูป

30,000

ที่มา: กระทรวงพลังงาน, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


การนำเข้าพลังงานมีผลต่อดุลการค้าและเศรษฐกิจบางจาก ผู้นำพลังงานทดแทน”

แก๊สโซฮอล์ (ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 20)

เริ่มจำหน่ายในปี 45 และได้ยกเลิกการจำหน่ายเบนซิน 95 ทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 50

เริ่มจำหน่ายเป็นรายแรกในปี 47 และเร่งขยายจำนวนปั๊มจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 อย่างต่อเนื่อง

เริ่มจำหน่ายวันที่ 1 ม.ค. 51 ปัจจุบันมีจำหน่าย 20 แห่ง

ปั๊ม,แห่ง

ล้านลิตร


การนำเข้าพลังงานมีผลต่อดุลการค้าและเศรษฐกิจบางจากกับ พลังงานทดแทน”

พลังงานทดแทนเพื่อชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อม


นโยบายไบโอดีเซลในเอเชียนโยบายไบโอดีเซลในเอเชีย

ฟิลิปปินส์ : เริ่มB1เม.ย.ปีที่แล้วแผนบังคับB2 ปี2552

จีน อินเดีย : ไม่มีความชัดเจน

ญี่ปุ่น : อนุญาติให้ผสมได้ร้อยละ 5

เกาหลีใต้ : แผนบังคับใช้ B3 ภายใน 2555

ไทย: ผู้นำด้านพลังงานชีวภาพ

- บังคับใช้ B2 ปี 2551

- แผนบังคับ B5 ในปี 2554 (โดยมี B10 เป็นทางเลือก)


บางจากฯ พร้อมพัฒนาจำหน่าย E-85

E85

BANGCHAK

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


สถานีบริการจำหน่าย พร้อมพัฒนาจำหน่าย E-85 ในต่างประเทศ

E85 ในประเทศอังกฤษ

E85 ที่ประเทศสวีเด็น; 260 แห่ง (2007)

E85 จำหน่ายต่ำกว่าเบนซิน 55 cents Minnesota; USA

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


พิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซลพิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซล

20 มี.ค. 2551พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รมว. ก.พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซล 3 แสนลิตรต่อวัน ที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง บจ.บางจากไบโอฟูเอล กับธนาคารกรุงไทย ผู้ให้สินเชื่อ บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บจ.ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

บจ.ยูนิปาล์มอินดัสทรี ซึ่งเป็นผู้ขายวัตถุดิบ ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์


พิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซลพิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซล


รณรงค์ถึงโทษของน้ำมันพืชทอดซ้ำรณรงค์ถึงโทษของน้ำมันพืชทอดซ้ำ

สิ่งแวดล้อม

ลดการใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว

บริษัท IBMประเทศไทย

กรมโยธาและผังเมือง


สิ่งแวดล้อมรณรงค์ถึงโทษของน้ำมันพืชทอดซ้ำ

ลดการใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว


โครงการสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ปี 2551

500 โรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียน 1,000,000 คน

 • โครงการสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน

 • ประกวดบอร์ดนิทรรศการพลังงานทดแทน

 • ประกวด “พี่ไบโอ – น้องแก๊สซี่”แนวความคิด ปี 2551การพัฒนาปั๊มชุมชน

กำไร

ปั๊มน้ำมันทั่วไป

เกษตรกร

ซื้อน้ำมันใช้

เดิม

กิจกรรม

ทางการเกษตร

กำไร

ปั๊มน้ำมัน

สหกรณ์การเกษตร

เกษตรกร

ซื้อน้ำมันใช้

ปัจจุบัน

กิจกรรม

ทางการเกษตร

“เงินปันผลประจำปี”


เศรษฐกิจ ปี 2551

สินค้าชุมชนที่ปั๊มบางจาก (1)แนะถิ่น กิน เที่ยว (2)

นวดผ่อนคลาย สร้างรายได้

เศรษฐกิจ

การให้บริการจากชุมชนในปั๊ม

BACK


กระบวนการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม


สิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมดูนก

ส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยจัดกิจกรรมดูนกที่โรงกลั่นบางจากฯ


เปิดเผยข้อมูล กระบวนการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม>> รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report)

จัดทำบัญชีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMA)


ad