Zam rler
Download
1 / 74

ZAMİRLER - PowerPoint PPT Presentation


  • 176 Views
  • Uploaded on

ZAMİRLER. GAYRET EDEN BAŞARIR ,BAŞARAN KAZANIR. Merhaba çocuklar. Öğretmeninizden rica ettim.Bugün dersi size ben anlatacağım. Bugün sizlere zamirlerden bahsedeceğim. İsim olmadığı halde, ismin yerini tutan kelimelere zamir denir. Zamirleri 4 gruba ayıracağız. Kişi zamirleri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZAMİRLER' - merrill-shaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zam rler
ZAMİRLER

GAYRET EDEN BAŞARIR ,BAŞARAN KAZANIR

www.egitimcininadresi.com


Merhaba ocuklar
Merhaba çocuklar.

www.egitimcininadresi.com


Retmeninizden rica ettim bug n dersi size ben anlataca m
Öğretmeninizden rica ettim.Bugün dersi size ben anlatacağım

www.egitimcininadresi.com


Bug n sizlere zamirlerden bahsedece im
Bugün sizlere anlatacağımzamirlerden bahsedeceğim.

www.egitimcininadresi.comZamirleri 4 gruba ay raca z
Zamirleri 4 gruba ayıracağız. denir.

Kişi zamirleri

İşaret zamiri

Soru zamiri

Belgisiz zamir

www.egitimcininadresi.comMerhaba Ponpon.Nasılsın? denir.

www.egitimcininadresi.com


Teşekkür ederim. denir.Ben iyiyim sen nasılsın?

www.egitimcininadresi.com


Ben denir. parka gidiyorum sen de gelir misin?

www.egitimcininadresi.com


Hayır denir.ben karnımı doyuruyorum gelemem.

www.egitimcininadresi.com


Ama denir.o da seninle geleceğini söyledi bana.

www.egitimcininadresi.com


Ben sen o bir tek ki iyi ifade eder yani tekil adlar kar lar
Ben, sen, o denir. bir tek kişiyi ifade eder. Yani tekil adları karşılar.

www.egitimcininadresi.com


Biz denir. oyun oynayacağız. Siz de bize katılır mısınız?

www.egitimcininadresi.com


Siz denir.gidin biz oynamayacağız.

www.egitimcininadresi.com


Ama denir.onlar da oyun oynamak için arkadaş arıyorlardı.

www.egitimcininadresi.com


Biz siz onlar s zc kleri birden ok ki inin yerine kullan l r yani o ul adlar ifade eder
Biz, siz, onlar denir. sözcükleri birden çok kişinin yerine kullanılır.Yani çoğul adları ifade eder

www.egitimcininadresi.com


Ocuklar konu urken bazen ki i adlar yerine baz kelimeler kullan r z
Çocuklar konuşurken bazen kişi adları yerine bazı kelimeler kullanırız.

www.egitimcininadresi.com


Te ki i adlar yerine kulland m z ben sen o biz siz onlar ki i zamirleridir
İşte kişi adları yerine kullandığımız ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamirleridir.

www.egitimcininadresi.com


Yani isim olmad klar halde ismin yerine kullan lan kelimelere zamir diyoruz
Yani isim olmadıkları halde ismin yerine kullanılan kelimelere zamir diyoruz..

www.egitimcininadresi.com


Ne diyormu uz duyamad m bir daha s yleyin
Ne diyormuşuz? Duyamadım bir daha söyleyin. kelimelere zamir diyoruz..

www.egitimcininadresi.com


Aferin size
Aferin size. kelimelere zamir diyoruz..

www.egitimcininadresi.com


Sim olmad klar halde isim yerine kulland m z bu kelimeler ismin zelliklerini de ta rlar
İsim olmadıkları halde, isim yerine kullandığımız bu kelimeler, ismin özelliklerini de taşırlar.

www.egitimcininadresi.com


Nas l m smin hal eklerini alarak
Nasıl mı?İsmin hal eklerini alarak. kelimeler, ismin özelliklerini de taşırlar.

www.egitimcininadresi.com


Smin hat rlayaca n z gibi 5 hali vard
İsmin hatırlayacağınız gibi 5 hali vardı. kelimeler, ismin özelliklerini de taşırlar.

www.egitimcininadresi.com


Bunlar neydi kim sayabilecek bana
Bunlar neydi, kim sayabilecek bana? kelimeler, ismin özelliklerini de taşırlar.

www.egitimcininadresi.com


Aferin ocuklar
Aferin çocuklar! kelimeler, ismin özelliklerini de taşırlar.

www.egitimcininadresi.com


Sim yal n halde e halinde i halinde de halinde ve den halinde bulunurdu
İsim, yalın halde, -e halinde, -i halinde, - de halinde ve –den halinde bulunurdu.

www.egitimcininadresi.com


Zamirler yani ben sen o biz siz onlar ismin hallerine nas l girer inceleyelim mi
Zamirler yani ben, sen, o, biz, siz, onlar ismin hallerine nasıl girer inceleyelim mi?

www.egitimcininadresi.com


ben nasıl girer inceleyelim mi?

yalın halde

bana

-e halinde

beni

-i halinde

bende

-de halinde

benden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


sen nasıl girer inceleyelim mi?

yalın halde

sana

-e halinde

seni

-i halinde

sende

-de halinde

senden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


o nasıl girer inceleyelim mi?

yalın halde

ona

-e halinde

onu

-i halinde

onda

-de halinde

ondan

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


biz nasıl girer inceleyelim mi?

yalın halde

bize

-e halinde

bizi

-i halinde

bizde

-de halinde

bizden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


siz nasıl girer inceleyelim mi?

yalın halde

size

-e halinde

sizi

-i halinde

sizde

-de halinde

sizden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


onlar nasıl girer inceleyelim mi?

yalın halde

onlara

-e halinde

onları

-i halinde

onlarda

-de halinde

onlardan

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


Bunlar ki i zamirleriydi imdide i aret zamirlerine de inelim mi
Bunlar kişi zamirleriydi.Şimdide işaret zamirlerine değinelim mi?

www.egitimcininadresi.com


Varl k adlar n n yerini i aret yoluyla tutan zamirlere de i aret zamirleri denir
Varlık adlarının yerini işaret yoluyla tutan zamirlere de işaret zamirleri denir.

www.egitimcininadresi.com


Bu u o bunlar unlar onlar s zc kleri de i aret yolu ile varl k adlar n n yerini tutarlar
Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar sözcükleri de işaret yolu ile varlık adlarının yerini tutarlar.

www.egitimcininadresi.com


Aret zamirleri de ad n durum eklerini al rlar
İşaret zamirleri de adın durum eklerini alırlar. yolu ile varlık adlarının yerini tutarlar.

www.egitimcininadresi.com


Bun a un a onlar a bun da un da bun u unlar bun dan bunlar dan onlar dan gibi
Bun yolu ile varlık adlarının yerini tutarlar.a, şuna, onlara, bunda, şunda, bunu, şunları,bundan, bunlardan, onlardan gibi.

www.egitimcininadresi.com


Unutmadan s yleyeyim o ve onlar s zc kleri ki i adlar yerine kullan ld nda ki i zamiri
Unutmadan söyleyeyim, yolu ile varlık adlarının yerini tutarlar.o ve onlar sözcükleri kişi adları yerine kullanıldığında kişi zamiri,

www.egitimcininadresi.com


Ki i d ndaki varl k adlar n n yerine kullan ld nda da i aret zamiridir
Kişi dışındaki varlık adlarının yerine kullanıldığında da işaret zamiridir.

www.egitimcininadresi.com


Varl klar n yerini soru yolu ile tutan zamirlere soru zamirleri denir
Varlıkların yerini soru yolu ile tutan zamirlere kullanıldığında da soru zamirleri denir.

www.egitimcininadresi.com


Kim ne neden hangisi gibi kelimeler de soru zamirleridir
Kim, ne, neden, hangisi gibi kelimeler de soru zamirleridir.

www.egitimcininadresi.com


Bu zamirler varl klar n yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir
Bu zamirler, varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.

www.egitimcininadresi.com


Soru zamirleri de ad n durum eklerini alabilirler
Soru zamirleri de adın durum eklerini alabilirler. zamirlerdir.

www.egitimcininadresi.com


Son olarak da belgisiz zamirlerden bahsedelim mi
Son olarak da belgisiz zamirlerden bahsedelim mi? zamirlerdir.

www.egitimcininadresi.com


Varl k adlar n n yerini belli belirsiz tutan zamirlere belgisiz zamirler denir
Varlık adlarının yerini belli belirsiz tutan zamirlere zamirlerdir.belgisiz zamirler denir.

www.egitimcininadresi.com


Yine belgisiz zamirlerde ismin hal eklerini alabilirler
Yine belgisiz zamirlerde ismin hal eklerini alabilirler. zamirlerdir.

www.egitimcininadresi.com


Herkes baz lar birileri bir o u birka n z ba kas
Herkes, bazıları, birileri, birçoğu, birkaçınız, başkası,

www.egitimcininadresi.com


Pek o u herhangi biri kimileri hi biri belgisiz zamirlerin rnekleridir
Pek çoğu, herhangi biri, kimileri, hiçbiri belgisiz zamirlerin örnekleridir.

www.egitimcininadresi.com


Birazda uygulama yapal m m
Birazda uygulama yapalım mı? zamirlerin örnekleridir.

www.egitimcininadresi.com


Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zamirlerin örnekleridir.

kişi zamir vardır?

Şu evler iyi.

Onlar arkadaşlarımızdır.

Bu kızın saçı uzun

www.egitimcininadresi.com


Aşağıdakilerden hangisi belgisiz zamirdir? zamirlerin örnekleridir.

bunlar

şunlar

bazıları

www.egitimcininadresi.com


Aşağıdaki tümcelerde mavi yazılı sözcüklerin zamirlerin örnekleridir.

hangisi soru zamiridir?

Nasıl bir ev istiyorsun?

Bunlardan hangisi sizin?

Hangi evi beğendin?

www.egitimcininadresi.com


“Onlar pencereden kime bakıyorlar? zamirlerin örnekleridir.

Tümcesindeki zamir türleri hangileridir?

kişi zamiri - soru zamiri

Kişi zamiri – kişi zamiri

Kişi zamiri – belgisiz zamir

www.egitimcininadresi.com


Aşağıdakilerden hangisinde kişi zamiri, zamirlerin örnekleridir.

ismin -i halindedir?

Onu okulda gördüm.

Yüzündeki beni ona yakışıyordu.

Bana bakar mısın?

www.egitimcininadresi.com


“………………bu evde oturuyoruz.”cümlesinde zamirlerin örnekleridir.

noktalı yere ne yazılmalıdır?

Ben

Sen

Biz

www.egitimcininadresi.com


“O çiçeği bana verir misin?” cümlesinde zamirlerin örnekleridir.

hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır?

O

Çiçeği

Bana

www.egitimcininadresi.com


zamirlerin örnekleridir.Gülsüm ve Sevda pastaneye gittiler.”

cümlesinde altı çizili yere hangisi gelebilir.

Siz

Biz

Onlar

www.egitimcininadresi.com


“Bunları sen mi suladın?” cümlesinde kişi zamirlerin örnekleridir.

adı yerine hangi sözcük kullanılmıştır.

suladın

bunları

sen

www.egitimcininadresi.com


zamirlerin örnekleridir.Elmaları kasaya yerleştir.” cümlesinde altı

çizili sözcüğün yerine hangisi gelemez?

şunları

bunları

onlar

www.egitimcininadresi.com


Doğru bildin, zamirlerin örnekleridir.

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Doğru bildin, zamirlerin örnekleridir.

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Doğru bildin, zamirlerin örnekleridir.

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Doğru bildin, zamirlerin örnekleridir.

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Doğru bildin, zamirlerin örnekleridir.

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Doğru bildin, zamirlerin örnekleridir.

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Doğru bildin, zamirlerin örnekleridir.

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Doğru bildin, zamirlerin örnekleridir.

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Doğru bildin, zamirlerin örnekleridir.

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Doğru bildin, zamirlerin örnekleridir.

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Yanlış oldu zamirlerin örnekleridir.

tekrar dene.

www.egitimcininadresi.com


Imdilik bu kadar ho akal n
Şimdilik bu kadar hoşçakalın. zamirlerin örnekleridir.

www.egitimcininadresi.com