ZAMİRLER - PowerPoint PPT Presentation

Zam rler
Download
1 / 74

  • 157 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ZAMİRLER. GAYRET EDEN BAŞARIR ,BAŞARAN KAZANIR. Merhaba çocuklar. Öğretmeninizden rica ettim.Bugün dersi size ben anlatacağım. Bugün sizlere zamirlerden bahsedeceğim. İsim olmadığı halde, ismin yerini tutan kelimelere zamir denir. Zamirleri 4 gruba ayıracağız. Kişi zamirleri.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZAMİRLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zam rler

ZAMİRLER

GAYRET EDEN BAŞARIR ,BAŞARAN KAZANIR

www.egitimcininadresi.com


Merhaba ocuklar

Merhaba çocuklar.

www.egitimcininadresi.com


Retmeninizden rica ettim bug n dersi size ben anlataca m

Öğretmeninizden rica ettim.Bugün dersi size ben anlatacağım

www.egitimcininadresi.com


Bug n sizlere zamirlerden bahsedece im

Bugün sizlere zamirlerden bahsedeceğim.

www.egitimcininadresi.com


Sim olmad halde ismin yerini tutan kelimelere zamir denir

İsim olmadığı halde, ismin yerini tutan kelimelere zamir denir.

www.egitimcininadresi.com


Zamirleri 4 gruba ay raca z

Zamirleri 4 gruba ayıracağız.

Kişi zamirleri

İşaret zamiri

Soru zamiri

Belgisiz zamir

www.egitimcininadresi.com


Nce sihirli k renin g sterdiklerine bir bakal m

Önce sihirli kürenin gösterdiklerine bir bakalım.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Merhaba Ponpon.Nasılsın?

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Teşekkür ederim.Ben iyiyim sen nasılsın?

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Ben parka gidiyorum sen de gelir misin?

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Hayır ben karnımı doyuruyorum gelemem.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Ama o da seninle geleceğini söyledi bana.

www.egitimcininadresi.com


Ben sen o bir tek ki iyi ifade eder yani tekil adlar kar lar

Ben, sen, o bir tek kişiyi ifade eder. Yani tekil adları karşılar.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Biz oyun oynayacağız. Siz de bize katılır mısınız?

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Sizgidin biz oynamayacağız.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Ama onlar da oyun oynamak için arkadaş arıyorlardı.

www.egitimcininadresi.com


Biz siz onlar s zc kleri birden ok ki inin yerine kullan l r yani o ul adlar ifade eder

Biz, siz, onlar sözcükleri birden çok kişinin yerine kullanılır.Yani çoğul adları ifade eder

www.egitimcininadresi.com


Ocuklar konu urken bazen ki i adlar yerine baz kelimeler kullan r z

Çocuklar konuşurken bazen kişi adları yerine bazı kelimeler kullanırız.

www.egitimcininadresi.com


Te ki i adlar yerine kulland m z ben sen o biz siz onlar ki i zamirleridir

İşte kişi adları yerine kullandığımız ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamirleridir.

www.egitimcininadresi.com


Yani isim olmad klar halde ismin yerine kullan lan kelimelere zamir diyoruz

Yani isim olmadıkları halde ismin yerine kullanılan kelimelere zamir diyoruz..

www.egitimcininadresi.com


Ne diyormu uz duyamad m bir daha s yleyin

Ne diyormuşuz? Duyamadım bir daha söyleyin.

www.egitimcininadresi.com


Aferin size

Aferin size.

www.egitimcininadresi.com


Sim olmad klar halde isim yerine kulland m z bu kelimeler ismin zelliklerini de ta rlar

İsim olmadıkları halde, isim yerine kullandığımız bu kelimeler, ismin özelliklerini de taşırlar.

www.egitimcininadresi.com


Nas l m smin hal eklerini alarak

Nasıl mı?İsmin hal eklerini alarak.

www.egitimcininadresi.com


Smin hat rlayaca n z gibi 5 hali vard

İsmin hatırlayacağınız gibi 5 hali vardı.

www.egitimcininadresi.com


Bunlar neydi kim sayabilecek bana

Bunlar neydi, kim sayabilecek bana?

www.egitimcininadresi.com


Aferin ocuklar

Aferin çocuklar!

www.egitimcininadresi.com


Sim yal n halde e halinde i halinde de halinde ve den halinde bulunurdu

İsim, yalın halde, -e halinde, -i halinde, - de halinde ve –den halinde bulunurdu.

www.egitimcininadresi.com


Zamirler yani ben sen o biz siz onlar ismin hallerine nas l girer inceleyelim mi

Zamirler yani ben, sen, o, biz, siz, onlar ismin hallerine nasıl girer inceleyelim mi?

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

ben

yalın halde

bana

-e halinde

beni

-i halinde

bende

-de halinde

benden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

sen

yalın halde

sana

-e halinde

seni

-i halinde

sende

-de halinde

senden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

o

yalın halde

ona

-e halinde

onu

-i halinde

onda

-de halinde

ondan

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

biz

yalın halde

bize

-e halinde

bizi

-i halinde

bizde

-de halinde

bizden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

siz

yalın halde

size

-e halinde

sizi

-i halinde

sizde

-de halinde

sizden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

onlar

yalın halde

onlara

-e halinde

onları

-i halinde

onlarda

-de halinde

onlardan

-den halinde

www.egitimcininadresi.com


Bunlar ki i zamirleriydi imdide i aret zamirlerine de inelim mi

Bunlar kişi zamirleriydi.Şimdide işaret zamirlerine değinelim mi?

www.egitimcininadresi.com


Varl k adlar n n yerini i aret yoluyla tutan zamirlere de i aret zamirleri denir

Varlık adlarının yerini işaret yoluyla tutan zamirlere de işaret zamirleri denir.

www.egitimcininadresi.com


Bu u o bunlar unlar onlar s zc kleri de i aret yolu ile varl k adlar n n yerini tutarlar

Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar sözcükleri de işaret yolu ile varlık adlarının yerini tutarlar.

www.egitimcininadresi.com


Aret zamirleri de ad n durum eklerini al rlar

İşaret zamirleri de adın durum eklerini alırlar.

www.egitimcininadresi.com


Bun a un a onlar a bun da un da bun u unlar bun dan bunlar dan onlar dan gibi

Buna, şuna, onlara, bunda, şunda, bunu, şunları,bundan, bunlardan, onlardan gibi.

www.egitimcininadresi.com


Unutmadan s yleyeyim o ve onlar s zc kleri ki i adlar yerine kullan ld nda ki i zamiri

Unutmadan söyleyeyim, o ve onlar sözcükleri kişi adları yerine kullanıldığında kişi zamiri,

www.egitimcininadresi.com


Ki i d ndaki varl k adlar n n yerine kullan ld nda da i aret zamiridir

Kişi dışındaki varlık adlarının yerine kullanıldığında da işaret zamiridir.

www.egitimcininadresi.com


Varl klar n yerini soru yolu ile tutan zamirlere soru zamirleri denir

Varlıkların yerini soru yolu ile tutan zamirlere soru zamirleri denir.

www.egitimcininadresi.com


Kim ne neden hangisi gibi kelimeler de soru zamirleridir

Kim, ne, neden, hangisi gibi kelimeler de soru zamirleridir.

www.egitimcininadresi.com


Bu zamirler varl klar n yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir

Bu zamirler, varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.

www.egitimcininadresi.com


Soru zamirleri de ad n durum eklerini alabilirler

Soru zamirleri de adın durum eklerini alabilirler.

www.egitimcininadresi.com


Son olarak da belgisiz zamirlerden bahsedelim mi

Son olarak da belgisiz zamirlerden bahsedelim mi?

www.egitimcininadresi.com


Varl k adlar n n yerini belli belirsiz tutan zamirlere belgisiz zamirler denir

Varlık adlarının yerini belli belirsiz tutan zamirlere belgisiz zamirler denir.

www.egitimcininadresi.com


Yine belgisiz zamirlerde ismin hal eklerini alabilirler

Yine belgisiz zamirlerde ismin hal eklerini alabilirler.

www.egitimcininadresi.com


Herkes baz lar birileri bir o u birka n z ba kas

Herkes, bazıları, birileri, birçoğu, birkaçınız, başkası,

www.egitimcininadresi.com


Pek o u herhangi biri kimileri hi biri belgisiz zamirlerin rnekleridir

Pek çoğu, herhangi biri, kimileri, hiçbiri belgisiz zamirlerin örnekleridir.

www.egitimcininadresi.com


Birazda uygulama yapal m m

Birazda uygulama yapalım mı?

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde

kişi zamir vardır?

Şu evler iyi.

Onlar arkadaşlarımızdır.

Bu kızın saçı uzun

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Aşağıdakilerden hangisi belgisiz zamirdir?

bunlar

şunlar

bazıları

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Aşağıdaki tümcelerde mavi yazılı sözcüklerin

hangisi soru zamiridir?

Nasıl bir ev istiyorsun?

Bunlardan hangisi sizin?

Hangi evi beğendin?

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

“Onlar pencereden kime bakıyorlar?

Tümcesindeki zamir türleri hangileridir?

kişi zamiri - soru zamiri

Kişi zamiri – kişi zamiri

Kişi zamiri – belgisiz zamir

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Aşağıdakilerden hangisinde kişi zamiri,

ismin -i halindedir?

Onu okulda gördüm.

Yüzündeki beni ona yakışıyordu.

Bana bakar mısın?

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

“………………bu evde oturuyoruz.”cümlesinde

noktalı yere ne yazılmalıdır?

Ben

Sen

Biz

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

“O çiçeği bana verir misin?” cümlesinde

hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır?

O

Çiçeği

Bana

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

“Gülsüm ve Sevda pastaneye gittiler.”

cümlesinde altı çizili yere hangisi gelebilir.

Siz

Biz

Onlar

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

“Bunları sen mi suladın?” cümlesinde kişi

adı yerine hangi sözcük kullanılmıştır.

suladın

bunları

sen

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

“Elmaları kasaya yerleştir.” cümlesinde altı

çizili sözcüğün yerine hangisi gelemez?

şunları

bunları

onlar

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com


Zam rler

Yanlış oldu

tekrar dene.

www.egitimcininadresi.com


Imdilik bu kadar ho akal n

Şimdilik bu kadar hoşçakalın.

www.egitimcininadresi.com


  • Login