First StatGIS conference
Download
1 / 35

Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

First StatGIS conference. Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner. Jaroslav Burian. GIS v územním plánování v ČR. často založeno na zkušenostech a odhadech a nikoliv na výsledcích prostorových analýz, modelování či simulací

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner' - mercury


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

First StatGIS conference

Aktuální stav vývoje extenze

Urban Planner

Jaroslav Burian


Gis v zemn m pl nov n v r
GIS v územním plánování v ČR

 • často založeno na zkušenostech a odhadech a nikoliv na výsledcích prostorových analýz, modelování či simulací

 • ÚAP poskytují poměrně významnou oblast možné aplikace analýz, modelů a simulací

 • Většina zahraničních modelů obtížně aplikovatelných


Zahraniční řešení

LUCIS

DUEM

SUDSS

MUSE

České přístupy


Urban planner
Urban Planner

Nastavení

Komponenta 1:

Hodnocení krajinného potenciálu území

Nápověda

Komponenta 2

Analýza optimálního využití území


Urban Planner 2.0

 • č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

 • č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

 • č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

 • č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 • č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

 • č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a

 • č. 266/1994 Sb., o drahách

 • č. 49/97 Sb., o civilním letectví

 • Zahraniční řešení

 • Projektanti - Urbanisté

 • Projektanti - Pozemní stavitelství

 • Pracovníci státní správy


Kategorie potenciálu

 • Kategorie

 • 1. KATEGORIE BYDLENÍ (BI)

 • 2. KATEGORIE REKREACE (RI)

 • 3. KATEGORIE KOMERČNÍ VYBAVENOSTI (OK)

 • 4. KATEGORIE TĚŽKÉHO PRŮMYSLU (VT)

 • 5. KATEGORIE LEHKÉHO PRŮMYSLU A SKLADOVÁNÍ (VL)

 • 6. KATEGORIE ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY (VZ)


Členění extenze

1. Krajinný potenciál

 • Multikriteriální analýza

 • Rastrový výstup

2. Optimální plochy

 • Zpracovává krajinný potenciáldo ploch ideálních pro zábor

 • Vektorový polygonální výstupKrajinný potenciál

 • 1. Krajinný potenciálFaktory

 • rozmezí vah: 0-10

 • metoda: Saatyho metoda – párové srovnávání specialistyvýsledkyzpůměrovány


Parametry

 • rozmezí vah: 0-10

 • metoda: subjektivního hodnocení


Optimální plochy

Základní alokační jednotky

= Katastrální mapa + Hexagonální síť + Krajinný potenciál


Optimální plochy - Alokace

Alokace

 • volný krajinný potenciál

 • proměnné:

 • celková rozlohazáboru kategorie + minimální rozloha 1 plochy pro zábor

 • vlastnické poměry se nezohledňují


Data

 • ÚAP

  • „údaje o území“: (§ 26 až 29 zákona 183/2006 Sb. a vyhláška 500/2006 Sb.)

 • ÚP – dataz procesu tvorby:

  • plochy s rozdílným způsobem využití

  • zastavěné území

  • zastavitelné plochy

 • Ostatní:

  • hexagonální síť: nadstavba ArcGIS - Repeating Shapes

  • katastrální mapa

  • vrstevnice


Extenze

 • Urban Planner 2.0

  • Nadstavba ESRI ArcGIS 10.x (licence ArcView, SpatialAnalyst)

 • Základní uživatelské prostředí

Komponenta 1:

Hodnocení krajinného potenciálu území

Nastavení

Nápověda + Info

Komponenta 2

Identifikace optimálních plochUrban Planner 2.0

 • 1. Hodnocení krajinného potenciálu ORP/obcí


Urban Planner 2.0

 • 2. Hodnocení vhodnostiploch obcí


Urban Planner 2.0

 • 3. Hodnocení vhodnosti ploch obce


Urban Planner 2.0

 • 4. Návrh rozvojových ploch


Jaroslav Burian

[email protected]

Department of Geoinformatics, Faculty of Science

Palacký University, Olomouc, Czech Republic


ad