slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

First StatGIS conference. Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner. Jaroslav Burian. GIS v územním plánování v ČR. často založeno na zkušenostech a odhadech a nikoliv na výsledcích prostorových analýz, modelování či simulací

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner' - mercury


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

First StatGIS conference

Aktuální stav vývoje extenze

Urban Planner

Jaroslav Burian

gis v zemn m pl nov n v r
GIS v územním plánování v ČR
 • často založeno na zkušenostech a odhadech a nikoliv na výsledcích prostorových analýz, modelování či simulací
 • ÚAP poskytují poměrně významnou oblast možné aplikace analýz, modelů a simulací
 • Většina zahraničních modelů obtížně aplikovatelných
slide3

Zahraniční řešení

LUCIS

DUEM

SUDSS

MUSE

České přístupy

urban planner
Urban Planner

Nastavení

Komponenta 1:

Hodnocení krajinného potenciálu území

Nápověda

Komponenta 2

Analýza optimálního využití území

slide14

Urban Planner 2.0

 • č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 • č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
 • č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
 • č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a
 • č. 266/1994 Sb., o drahách
 • č. 49/97 Sb., o civilním letectví
 • Zahraniční řešení
 • Projektanti - Urbanisté
 • Projektanti - Pozemní stavitelství
 • Pracovníci státní správy
slide15

Kategorie potenciálu

 • Kategorie
 • 1. KATEGORIE BYDLENÍ (BI)
 • 2. KATEGORIE REKREACE (RI)
 • 3. KATEGORIE KOMERČNÍ VYBAVENOSTI (OK)
 • 4. KATEGORIE TĚŽKÉHO PRŮMYSLU (VT)
 • 5. KATEGORIE LEHKÉHO PRŮMYSLU A SKLADOVÁNÍ (VL)
 • 6. KATEGORIE ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY (VZ)
slide16

Členění extenze

1. Krajinný potenciál

 • Multikriteriální analýza
 • Rastrový výstup

2. Optimální plochy

 • Zpracovává krajinný potenciáldo ploch ideálních pro zábor
 • Vektorový polygonální výstup
slide18

Krajinný potenciál

 • 1. Krajinný potenciál
slide20

Faktory

 • rozmezí vah: 0-10
 • metoda: Saatyho metoda – párové srovnávání specialistyvýsledkyzpůměrovány
slide21

Parametry

 • rozmezí vah: 0-10
 • metoda: subjektivního hodnocení
slide22

Optimální plochy

Základní alokační jednotky

= Katastrální mapa + Hexagonální síť + Krajinný potenciál

slide23

Optimální plochy - Alokace

Alokace

 • volný krajinný potenciál
 • proměnné:
 • celková rozlohazáboru kategorie + minimální rozloha 1 plochy pro zábor
 • vlastnické poměry se nezohledňují
slide24

Data

 • ÚAP
  • „údaje o území“: (§ 26 až 29 zákona 183/2006 Sb. a vyhláška 500/2006 Sb.)
 • ÚP – dataz procesu tvorby:
  • plochy s rozdílným způsobem využití
  • zastavěné území
  • zastavitelné plochy
 • Ostatní:
  • hexagonální síť: nadstavba ArcGIS - Repeating Shapes
  • katastrální mapa
  • vrstevnice
slide25

Extenze

 • Urban Planner 2.0
  • Nadstavba ESRI ArcGIS 10.x (licence ArcView, SpatialAnalyst)
 • Základní uživatelské prostředí

Komponenta 1:

Hodnocení krajinného potenciálu území

Nastavení

Nápověda + Info

Komponenta 2

Identifikace optimálních ploch

slide31

Urban Planner 2.0

 • 1. Hodnocení krajinného potenciálu ORP/obcí
slide32

Urban Planner 2.0

 • 2. Hodnocení vhodnostiploch obcí
slide33

Urban Planner 2.0

 • 3. Hodnocení vhodnosti ploch obce
slide34

Urban Planner 2.0

 • 4. Návrh rozvojových ploch
slide35

Jaroslav Burian

[email protected]

Department of Geoinformatics, Faculty of Science

Palacký University, Olomouc, Czech Republic

ad