slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Німеччина у ІІ половині ХІХ ст.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Німеччина у ІІ половині ХІХ ст. - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Німеччина у ІІ половині ХІХ ст. Презентац і я на тему:. План. 1. Федеративна Республіка Німеччина ; 2. « Основний закон Федеративної Республіки Німеччини »; 3. Німецьке « економічне диво »; 4. формування партійно-політичної структури суспільства ; 5. Внутрішня політика;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Німеччина у ІІ половині ХІХ ст.' - mercury


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
План
 • 1. ФедеративнаРеспублікаНімеччина;
 • 2. «Основний закон ФедеративноїРеспублікиНімеччини»;
 • 3.Німецьке «економічне диво»;
 • 4.формуванняпартійно-політичної
 • структурисуспільства;
 • 5. Внутрішня політика;
 • 6. Президенти;
 • 7.Об\'єднанняНімеччини. ФРН на сучасномуетапі.
 • 8. Співпраця з Україною.
 • 9.Автори,джерела інформації.
slide3

ФедеративнаРеспублікаНімеччина - парламентськареспубліка. Складаєтьсяіз земель. Кожна земля має свою конституцію, парламент (ландтаг) і уряд. Законодавчувладуздійснюєдвопалатнийфедеральний парламент - бундестаг (палата депутатів) і бундесрат (палата земель). Виконавчавлада - уряд на чоліз канцлером. Президент обирається на 5 років. Столиця - м. Берлін (до 1990 р. - Бонн).

slide4

У ходівійниНімеччиназазнала тяжких втрат: 13 млн. загиблих (18% населення), промисловевиробництвоскоротилося до 30% порівняноздовоєннимрівнем, високаІнфляція. За рішеннямиЯлтинськоїіПотсдамськоїконференційкраїнубулоокуповано СРСР, СІНА, Великою БританієюіФранцією. Політикаокупаційних властей мала бути спрямована на демілітаризацію (роззброєння), денацифікацію (викорінення нацизму) ідемократизацію (утвердження демократичного ладу) Німеччини.

slide5

У грудні 1946 р. окупаційнізони США іБританіїоб\'єднано у Бізонію. Там починаютьформуватисяорганивлади, фінансові установи, політичніпартії - створюютьсяосновидемократичноїкраїни. 20 червня 1948 р. у західнійНімеччині проведена грошова реформа, щозупинилаінфляцію, ліквідувала «чорнийринок». Збільшилосяпромисловевиробництво, а у 1949 р. досягнутойогодовоєнногорівня, чомусприялоіприєднанняЗахідноїНімеччини до «плану Маршалла»: їйнадано 3,9 млрддоларівстартовоїдопомоги. 8 травня 1949 р.

slide7

Парламентськарада, утвореназпредставниківзахіднонімецьких земель, за ініціативоюокупаційноївлади затвердила «Основний закон ФедеративноїРеспублікиНімеччини», що проголосив ЗахіднуНімеччину демократичною федеративною державою: до її складу увійшло 11 земель. Виникла нова держава зі столицею у м. Бонн. Післяпарламентськихвиборівновообраний парламент 7 вересня 1949 р. затвердив Конституцію ФРН іобрав голову першогозахіднонімецького уряду: канцлером ФРН став 73-річний лідерпартійного блоку ХДС/ХСС К. Аденауер.

slide8

Німецьке «економічне диво»

 • «Нова східнаполітика» ФРН У перші роки урядуванняАденауерабуло проведено економічніреформи, результатом яких стало стрімкезростання приросту промисловоїпродукції (9,6% на рік), зростанняобсягувиробництва у чотири рази до 1965 року. Такітемпирозвиткуотрималиназвунімецьке «економічне диво» - Німеччинавийшла на однез перших місць у світі. Автори реформ - канцлер ФРН Аденауеріміністрекономіки Л. Ерхард, який став у 1963 р. другим канцлером ЗахідноїНімеччини.

Канцлер Аденауер

Міністрекономіки Л. Ерхард

slide9

Німецькому «економічному диву» сприялитакічинники:

• у ходівійнизначноюміроювдалосязберегтипромисловийпотенціалзахідноїчастиниНімеччини;

• невеликірепарації (відповідали 5% промисловогопотенціалу);

• велика кількістьдешевоїробочоїсили (ізСхідноїПруссії, Судетіврепатрійованіпонад 10 млн. німців); • кошти за «планом Маршалла» йшли, головним чином, на оновленнявиробництва, створенняновихгалузей (електроніка, нафтохімія та ін.);

• великий попит на всівидипродукції;

• невеликівоєннівитрати;

• розвитокновихнаукомісткихгалузей, широкевпровадженнядосягнень НТР;

• використаннясвітовогодосвіду, зарубіжнихліцензій та патентівтощо;

• працелюбність, дисциплінованість, цілеспрямованістьй талант німецькоїнації.

slide10

Складний характер у ФРН мавпроцесформуванняпартійно-політичноїструктурисуспільства. Основніполітичніпартії, якіборються за владу, - Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС), якіутворилиправий блок ХДС/ХСС, лівоцентристськаСоціал-демократичнапартіяНімеччини (СДПН) іцентристськаВільна демократична партія (ВДП), які часто виступаютьспільноюкоаліцією.

slide11

У серпні 1970 р. між СРСР і ФРН укладенодоговір про визнаннянепорушностікордонів у Європі, узаконено кордон між ФРН і НДР. У 1970 р. ФРН підписаладоговірзПольщею (визнаніїїкордони), у 1972 р. - з НДР (взаємневизнаннянімецьких держав відкрилоїм шлях в ООН), у 1973 р. - зЧехословаччиною (ФРН визналанедійснимиМюнхенський диктат 1938 р. щодоцієїкраїни); установила дипломатичнівідносинизБолгарією, Угорщиною. Збільшивсятоварообмінзцимикраїнами: в 70-і рр. ФРН стаєголовнимекономічним партнером країнСхідноїЄвропи на Заході.

slide12

У внутрішнійполітицісоціал-демократичні уряди В.Брандта, а з 1974 р. - Г.Шмідта, запроваджувалиширокісоціальніпрограми - скороченовійськовустрокову службу, надановиборче право особам, якідосягли 18 річноговіку, збільшенорозмірипенсій, виплат по безробіттю, розширено права профспілок, створено найкращу в Європі систему медичногообслуговуванняіпенсійногозабезпечення.

slide13

Уряд Г. Коля дотримувавсянеоконсервативногонапряму в регулюванніекономіки. Запровадженопрограмувгортаннясоціальнихвитрат, скороченоасигнування на державний сектор, впроваджено заходи, якістимулюютьприватнепідприємництво. В результатіекономіка ФРН швидкоодужала, країна стала найбільшимекспортеромтоварів у світі, а наслідком НТР йпостійноїекономічноїмодернізації стало збільшенняосновизахіднонімецькогосуспільства - заможногосередньогокласу.

slide14

НДР у повоєнні роки Радянськавійськоваадміністрація у своїйзоніокупаціїНімеччиниз перших післявоєннихднівзакладалаосновисоціалістичного режиму радянськогозразка. Завдякиїйвідновили свою діяльністьКомуністичнаіСоціал-демократичнапартіїНімеччини, які у 1946 р. об\'єдналися у СоціалістичнуєдинупартіюНімеччини (СЄПН).

slide15

У жовтні 1949 р., післяпроголошення НДР, булиобрані перший президент країни - В. Пік - колишнійлідер КПН і перший прем\'єр-міністр - О. Гротеволь - колишнійлідер СДПН. Розвитокекономікийшов директивно - за дворічним (1949 - 1950) та п\'ятирічними планами. Відразу ж булонаціоналізованомайже всю промисловість, проведено соціалістичнуаграрну реформу - примусовостворювалисякооперативи.

В. Пік

О. Гротеволь

slide16

Післясмерті в 1960 р. президента НДР В.Пікавищим органом влади стала Державна рада, головою якоїбулообранопершого секретаря ЦК СЄПН В. Ульбріхта. Взявши курс на «побудовусоціалізмунанімецькійземлі», новекерівництво НДР провело серію реформ, щосприялорозвиткуекономікиіполіпшеннюматеріального становища населення (життєвийрівеньгромадян НДР буввищим, ніжрівеньжиттянаселенняіншихсоціалістичнихкраїн, хочадедалібільшепоступавсярівнюжиттязахіднихнімців), алеводночасслухняновиконуваловказівки «старшого брата» по «соціалістичному табору» - СРСР.

slide17

Прихід до керівництва НДР та СЄПН Е. Хонеккера в 1972 р. призвів до згортанняполітики реформ іконсервації режиму радянського типу. Більшевід того, саме за часийогоправліннявідбулосяоформленнясуспільстватоталітарногосоціалізму, характернимиознакамиякогобули: узурпаціявлади в державіісуспільствієдиноюпартією (СЄПН), всевладдяпартійно-бюрократичногоапарату, монопольнавласністьдержави на засобивиробництва, екстенсивнийрозвитокекономікиірозподільча система, що планово йцентралізованоуправляються, тотальний контроль над суспільствомісуспільноюсвідомістю, ставка на репресивнізасобиутриманнявлади, у випадку НДР - все більшевтручання в життягромадянт.з. «штазі» - системидержавноїбезпеки, ігноруваннясоціальних проблем суспільства, прав йогогромадян.

slide18

Поворотним моментом в історіїСхідноїНімеччиниівсієїнімецькоїнації стала осінь 1989 р. Саме 7 жовтня, коли в НДР помпезно відзначалося 40-річчя «першоїсоціалістичноїдержави на німецькійземлі», в багатьохмістахреспублікипочалисянебувалі за масовістюантиурядовімітинги та демонстрації, щопризвели до падіннятоталітарного режиму Е. Хонеккера.

slide19

Об\'єднанняНімеччини. ФРН на сучасномуетапі.

 • Процесоб\'єднанняНімеччиниздійснювався в декількаетапів. Наслідкомомпроведеного в НДР у червні 1990 р. референдуму став Договір про економічний, валютний та соціальний союз між НДР і ФРН, згіднозяким, зокрема, з 1 липня в СхіднійНімеччинівводиласязахіднонімецькагрошоваодиниця - марка. Народна палата НДР прийняларішення про входження НДР в ФРН з З жовтня 1990 р. Слідпідкреслити, щооб\'єднаннюНімеччинисприялиприхильнапозиція нового керівництва СРСР на чолізМ.Горбачовим, активнідії в такому напрямку канцлера ФРН Г.Коля та підтримкаданогопроцесуз боку провідних держав світу.

Горбачов відвідує свиинарське господарство у НДР,1996р.

slide20

З жовтня 1990 р. здійснився акт історичноїсправедливості - німецькіземліі народ об\'єдналися у спільнійдержаві, назваякоїзалишилася - ФедеративнаРеспублікаНімеччини, а столицею став Берлін. Того ж року відбулисявибори до бундестагу (парламенту ФРН). Блок ХДС/ХСС - ВДП зновуперемігі канцлером об\'єднаноїНімеччинизновуобрано Г. Коля.

slide22

Основною проблемою його уряду стало подоланняекономічноївідсталостінових (східних) федеральних земель (з 3 тис. підприємствколишньої НДР, наприклад, 70% потребувалинегайноїмодернізації та кредитувань), трансформуванняїхсоціально-економічноїтаполітичної структур та їхінтеграція у загально-німецькуекономічнуйполітичнусистеми.

slide23

ФРН активно співпрацює у сферібізнесузУкраїною, маєз нею дипломатичнівідносини на рівні посольств. У червні 1993 р. булапідписанаСпільнадекларація про основивідносиніспівробітництвоміжУкраїноюіНімеччиною. Нинізавершується робота над Договором про дружбу іспівробітництво, якиймає стати фундаментом для українсько-німецькогостратегічного партнерства в Європів XXI столітті.

slide24
Презентацію підготувалиСиниця Ілона;Молокова Ірина.

Джерала інформації:

http://osvita.ua/vnz/reports/world_history/26464/