KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation

KOSGEB
Download
1 / 48

 • 219 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI. KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI. Hedef kitlesi; 1-250 arası resmi olarak çalışanı olan, Net Cirosu 25 Milyon TL ’ yi aşmayan işletmeler, yani KOBİ ’ler ve GİRİŞİMCİLER dir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

KOSGEB

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME

VE

DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

KOSGEB

DESTEK PROGRAMLARI


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

Hedef kitlesi;

1-250 arası resmi olarak çalışanı olan,

Net Cirosu 25 Milyon TL’ yi aşmayan

işletmeler, yani KOBİ’ler

ve

GİRİŞİMCİLERdir.


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

KOSGEB’ E KAYIT İŞLEMLERİ

1) “http://destek.kosgeb.gov.tr” adresine girilerek başvuru bölümünden ilk müracaat yapılır.

2) İşletme KOBİ Beyannamesi doldurur


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

KOSGEB KOBİ Destek Programları

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

 • KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

 • TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

 • İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 • AR-GE, İNOVASYON, ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 • GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 • GENEL DESTEK PROGRAMI

6


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

1: KOBİ Proje Destek Programı


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

1 : KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

8


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

1 : KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAM VE PROJELİMİTLERİ

Program Süresi

3 yıl

Proje Süresi

6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti

150.000 TL

1. ve 2. Bölge %% 50

3. ve 4. bölge %% 60

Destek Oranı


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

1 : KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvuru

(İşletme)

 • Belgeler

 • Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi

İnceleme

(KOSGEB Birimi)

Kurul

Red/ Düzeltme

Kararın İşletmeye

Bildirilmesi

(KOGEB Birimi)

Onay

Taahhütnamenin

Teslimi

(İşletme)

Projenin

Başlaması


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

1 : KOBİ Proje Destek Programı

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

 • Örnek projeler;

  • Kurumsallaşma projesi,

  • Kapasite geliştirme projesi,

  • Marka oluşturmaya yönelik proje,

  • Pazarlama geliştirme ve ihracata başlama projesi,

  • E-dönüşüm projesi,

  • Üretim otomasyon projesi,

  • Ürün / hizmet tasarım projesi,

  • Yurt içi bayi ağı oluşturma projesi ve benzeri projeler

11


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

1: KOBİ Proje Destek Programı

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

 • Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz.

12


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

2 : Tematik Proje Destek Programı


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

2 : Tematik Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

 • Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması,

 • Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi.

14


Programin kapsami ve hedef k tle

2 : Tematik Proje Destek Programı

PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLE

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Çağrı Esaslı Tematik Programı

Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

KOBİ’ler


Temat k alan bel rleme s rec

2 : Tematik Proje Destek Programı

TEMATİK ALAN BELİRLEME SÜRECİ

TEMATİK ALAN

TEMATİK

PROGRAM

HEDEF KİTLE

HEDEF

BİLGİLERİ

UYGULAMA

ALANI

BÜTÇE

İCRA KOMİTESİ ONAYI


A ri esasli temat k program

MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM

www.kosgeb.gov.tr

Başvuru Dönemleri

www.kosgeb.gov.tr

Proje Çağrısının Yayını

KOSGEB

VERİTABANINDA

YER ALMA KOŞULU

PROJE BAŞVURUSU

ÖN BAŞVURU

KOSGEB Birimi İncelemesi

 • Tematik Programa

  uygunluk

PROJE BAŞVURUSU

 • Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi

KOSGEB Birimi İncelemesi

KOSGEB Birimi İncelemesi

KURUL Değerlendirmesi

KARAR

 • Kabul edebilir

 • Reddedebilir

 • Düzeltme isteyebilir

KURUL Değerlendirmesi KARAR

Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM

KOBİ veya Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM

Taahhütnamenin KOSGEB’e

Teslimi ve Projenin Başlaması


Temat k destek programi destek unsurlari

2 : Tematik Proje Destek Programı

TEMATİK DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI


A r esasl tematik program desteklenecek proje giderleri

2 : Tematik Proje Destek Programı

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

 • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,

 • Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (desteklemeye esas toplam azami gider kaleminin % 25’ini aşamaz),

 • Sarf malzemesi giderleri,

 • Hizmet alım giderleri,

 • Genel idari giderler (desteklemeye esas toplam azami gider kaleminin % 10’unu aşamaz),


Meslek kurulu u proje destek program desteklenecek proje giderleri

2 : Tematik Proje Destek Programı

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak, bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler desteklenmez.


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

 • KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,

 • KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

 • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

 • KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

22


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

PROGRAM VE PROJELİMİTLERİ

Program Süresi

3 yıl

6-24 ay (+ 12 ay)

Proje Süresi

250.000 TL. Geri Ödemesiz

500.000 TL. Geri Ödemeli

Destek Üst Limiti

1. ve 2. Bölgelerde %50

3. ve 4. Bölgelerde % 60

Destek Oranı


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI

 • Proje

 • Belgeler

Başvuru

(İşletmeler)

 • Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi

İnceleme

(KOSGEB Birimi)

Kurul

Red / Düzeltme

Kararın İşletme(ler)’e

Bildirilmesi

(KOGEB Birimi)

Onay

Taahhütnamenin

Teslimi

(İşletici Kuruluş)

Projenin

Başlaması


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,

 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

  Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin biraraya gelmesi şartı aranır.

25


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

KOBİ’lerin;

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama

26


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu

  konularında sunacakları projeler desteklenir.

27


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, işverene ait sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

28


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

4: Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

30


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAMDAN YARARLANACAK HEDEF KİTLE

 • KOBİ’ler

 • Girişimciler

31


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvuru

(İşletme/ Girişimci)

 • Proje

 • Belgeler

İnceleme

(KOSGEB Birimi)

 • Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi

Kurul

Red / Düzeltme

Kararın

Başvuru Sahibine

Bildirilmesi

(KOGEB Birimi)

Onay

Taahhütnamenin

Teslimi

(İşletme)

Projenin

Başlaması


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

Gündem 3 : KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama)

33


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama)

PROJE SÜRESİ

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az12 (on iki), en çok

  24 (yirmi dört) ay,

 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

34


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

5 : Girişimcilik Destek Programı


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

5 : Girişimcilik Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

 • İstihdamın artırılması,

 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

36


Program n kapsam

5 : Girişimcilik Destek Programı

Programın Kapsamı

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • Yeni Girişimci Desteği

 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği


Uygulamal giri imcilik e itimi

5 : Girişimcilik Destek Programı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,

 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,

  Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.


Yeni giri imci deste i

5 : Girişimcilik Destek Programı

Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten;

 • Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran

  girişimciler ve

 • İŞGEM girişimcileri

  faydalanabilir.


Yeni giri imci deste i destek unsurlar

5 : Girişimcilik Destek Programı

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları


Geli tirme merkezi deste i

5 : Girişimcilik Destek Programı

İş Geliştirme Merkezi Desteği

 • İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

 • İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.


Geli tirme merkezi deste i destek unsurlar

5 : Girişimcilik Destek Programı

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

5 : Girişimcilik Destek Programı

İŞ AKIŞ ŞEMASI (Yeni Girişimci ve İŞGEM Destekleri)

Başvuru

(İşletme / Kuruluş

 • İş Planı

 • Belgeler

 • Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi

İnceleme

(KOSGEB Birimi)

Kurul

Red / Düzeltme

Kararın

İşletme / Kuruluşa

Bildirilmesi

(KOGEB Birimi)

Onay

Taahhütnamenin

Teslimi

(İşletme/İşletici Kuruluş)

Desteğin

Başlaması


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

6 : Genel Destek Programı


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

6 : Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

 • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

45


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

6 : Genel Destek Programı

PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvuru

(İşletme)

 • KOSGEB Veri Tabanı

Değerlendirme

(KOSGEB Birimi)

 • KOSGEB Veri Tabanındaki Bilgiler

Red / Düzeltme

Kararın İşletmeye

Bildirilmesi

(KOGEB Birimi)

Onay

Programın

Başlaması

İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname

Vermesi


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

EK:

Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu

6 : Genel Destek Programı

PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

Genel Destek Programının süresi üç yıldır.


Kosgeb k k ve orta l ekl letmeler gel t rme ve destekleme dares ba kanli i

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

KOSGEB ÇORLU SİNERJİ ODAĞI

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 2. kat

Tel 0282 653 32 35 Faks 0282 651 35 10

e-posta: sinod.faris.kocaman@kosgeb.gov.tr

Tekirdağ İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü

(TRAKYA BÖLGE)

Özel İdare Binası Zemin Kat TEKİRDAĞ

Tel:0 282 261 40 66 Faks:0 282 261 50 66

e-posta: ali.eskicioglu@kosgeb.gov.tr

tekirdag.igem@kosgeb.gov.tr


 • Login