Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bole ine enajst let izku enj iz ukc ljubljana
Download
1 / 33

Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bolecine enajst let izku enj iz UKC Ljubljana - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Organizacija službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana. Gorazd Požlep. Uvod. 1990 zdravljenje pooperativne bolečine je premalo učinkovito! stanje enako kot pred 50 leti!! 7 0 % bolnikov trpi nesprejemljive bolečine (Dolin 2002, Apfelbaum 2003)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bolecine enajst let izku enj iz UKC Ljubljana' - mendel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bole ine enajst let izku enj iz ukc ljubljana

Organizacija službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

Gorazd Požlep


Uvod bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • 1990

 • zdravljenje pooperativne bolečine je premalo učinkovito!

 • stanje enako kot pred 50 leti!!

 • 70% bolnikov trpi nesprejemljive bolečine (Dolin 2002, Apfelbaum 2003)

 • le 25% bolnikov bi naj dobilo predpisane analgetike


Ali je bole ino res potrebno zdraviti
Ali je bolečino res potrebno zdraviti? bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • sočutje do bolnika

 • bolečine škodljivo vpliva na vse organske sisteme

 • na splošno povečan stresni odgovor

 • pozna mobilizacija

 • zvišana perioperativna morbiditeta in mortaliteta

 • daljša hospitalizacija

 • zvišani stroški zdravljenja


Posledice nezdravljene bole ine
Posledice nezdravljene bolečine bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Pojavlja se več:

 • pljučnih komplikacij,

 • kardiovaskularnih komplikacij,

 • trombembolij,

 • gastrointestinalnih motenj,

 • septičnih zapletov,

 • kronične nevropatske bolečine,

 • zmanjšana pa je tudi smrtnost pri visoko rizičnih bolnikih

 • Ballantyne in sod. 1993


Primerjava 1995 2003
Primerjava 1995/2003 bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

M+ZM 95 – 31%

M+ZM 03 – 39%

Warfield. CA.Anaesthesiology 1995; Apfelbaum.Anaesth.Analh 2003


? bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana


Acute pain service slu ba za laj anje akutne pooperacijske bole ine
Acute pain service bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana – služba za lajšanje akutne pooperacijske bolečine

 • Lajšanje bolečine po operacijah potrebuje boljšo organizacijo

 • Konec osemdesetih let - prvi APS-i

 • Lajšanje pooperacijske bolečine, bo tako bolj varno in tudi učinkovito


Glavne komponente aps
Glavne komponente APS bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Osebje (24h/dan)

 • Redno ocenjevanje bolečine

 • Aktivno sodelovanje z oddelčnim osebjem

 • Kontinuirano izobraževanje

 • Izobraževanje bolnikov

 • Redno ocenjevanje dela


Slu ba za laj anje akutne pooperacijske bole ine ukc
Služba za lajšanje akutne pooperacijske bolečine - UKC bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Začetek septembra 1998

 • Redne, dnevne vizite na kirurških oddelkih

 • Edukacija osebja na oddelkih


Protibole inski tim
Protibolečinski tim bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Protibolečinske sestre

 • Zdravnik v AKB (10 - …%)

 • Oddelčne sestre

 • Oddelčni zdravnik

 • Anesteziolog v OP


Protibole inske sestre
Protibolečinske sestre bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Ključni člen

 • Redne dnevne vizite vseh bolnikov na PCA

 • Beleženje dela

 • Podpora oddelčnim sestram

 • Reševanje manjših zapletov


Zdravnik v akb
Zdravnik v AKB bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Vodi APS, vrši nadzor

 • Spreminjanje/prilagajanje terapije

 • Redni tedenski sestanki s “protibolečinskimi sestrami”

 • Vodi in načrtuje edukacijo

 • Izdelava smernic …


Oddel ne sestre
Oddelčne sestre bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • So neposredno ob bolniku

 • Vršijo nadzor

 • Po potrebi kličejo …

 • Potrebno znanje o bolečini, črpalkah…

 • Potrebna kontinuirana edukacija


Oddel ni zdravnik
Oddelčni zdravnik bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Kirurg

 • Sodeluje po potrebi


Ostali
Ostali bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Dežurna ekipa

 • Nadzorni anesteziolog

 • Nadzorna sestra

 • Anesteziolog v op.


Kadri
Kadri bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • stanje 1998:

  • 1 medicinska sestra – 4 medicinske sestre

  • 0,33 zdravnika

 • stanje 2009:

  • 6 sester

  • 1 zdravnik (kot nadzor)


Prednosti organizirane slu be
Prednosti organizirane “ bolečine – enajst let izkušenj iz UKC LjubljanaSlužbe”

 • Bolj organiziran pristop

 • Nadzor nad črpalkami

 • Več povratnih informacij

 • Edukacija,edukacija, edukacija!!!


Organiziran pristop
Organiziran pristop bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

Ocenjevanje bolečine

 • bolečino je potrebno napraviti vidno! (VAL)

 • redni časovni intervali

 • beleženje


MERJENJE BOLEČINE bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

Verbalna (opisna) skala

Vizualno analogna lestvica

Ni blaga srednja močna zelo najhujša

močna

Ni bolečine

Najhujša

bolečina

Numerična skala

Skala z obrazki

Najhujša bolečina

Ni bolečine

Srednja bolečina


Pca in pcea rpalke

“hi tech” metoda bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

bolnik sam kontrolira svojo bolečino

ni odvisen od osebja

Slika pca črpalkice

PCA in PCEA črpalke


Prednosti pca pcea rpalk
Prednosti PCA/PCEA črpalk bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

bolečina

spremenljivke

resorbcije/

distribucije

spremenljivke bolnika in sestre

PCA


Edukacija
Edukacija bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

1998 – 2009

 • Več kot 70 predavanj za oddelčne sestre

 • Delavnice za oddelčne sestre

 • 3 predavanja na “veliki viziti” (SPS krg.)

 • 5 predavanj za specializante krg

 • Predavanja v okviru drugih sestankov

 • Od jan 09 – funkcionalno izobraževanje


Delavnice
Delavnice bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • 4 scenariji

 • Potrpežljiv bolnik

 • Depresija dihanja

 • Hipotenzija

 • Zahteven bolnik


Statistika
Statistika bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana


Statistika1
Statistika bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana


Prednosti aps
Prednosti APS bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • APS – infrastruktura, ki omogoča najbolj učinkovito in varno aplikacijo analgetičnih metod po operacijah

 • Organizacija APS lahko različna, prilagojena zlasti velikosti bolnice


Prihodnost aps
Prihodnost APS bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Zagotoviti najbolj optimalno terapijo za vsak poseg/bolnika

 • Benchmarking (Slo, EU…)


Zaklju ek
Zaključek bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • zdravljenje pooperacijske bolečine ni idealno

 • najpomembnejši je organiziran pristop in učinkovit pooperativni nadzor bolnika, kar najlažje zagotovimo v okviru Službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine

 • dobra analgezija zmanjša št. pooperativnih zapletov, skrajša čas hospitalizacije, poceni zdravljenje, ga napravi prijaznejšega za bolnika


Kako izbolj ati analgezijo
Kako izboljšati analgezijo? bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

“preventivna” analgezija

 • osnovna ideja - preprečiti, da se bolečina sploh razvije

 • analgezijo začeti že med ali pred operacijo

  kombinirana analgezija

 • blokirati bolečinsko pot na več mestih hkrati

 • dober pooperativni nadzor – prepoznavanje stranskih učinkov in hitro ukrepanje


Cena aps a
Cena APS-a bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • 1 Vms, količnik 3,8 + 1 sms količnik 3,2

 • 3-4 Vms, količnik 4

 • Skupni količnik = 7 X 230 Eur = 1610Eur

 • 1610/250 = 6,44 Evrov na bolnika (1545 sit)


ad