Organizacija službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana - PowerPoint PPT Presentation

Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bole ine enajst let izku enj iz ukc ljubljana
Download
1 / 33

 • 228 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Organizacija službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana. Gorazd Požlep. Uvod. 1990 zdravljenje pooperativne bolečine je premalo učinkovito! stanje enako kot pred 50 leti!! 7 0 % bolnikov trpi nesprejemljive bolečine (Dolin 2002, Apfelbaum 2003)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Organizacija službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bole ine enajst let izku enj iz ukc ljubljana

Organizacija službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

Gorazd Požlep


Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bolecine enajst let izku enj iz ukc ljubljana

Uvod

 • 1990

 • zdravljenje pooperativne bolečine je premalo učinkovito!

 • stanje enako kot pred 50 leti!!

 • 70% bolnikov trpi nesprejemljive bolečine (Dolin 2002, Apfelbaum 2003)

 • le 25% bolnikov bi naj dobilo predpisane analgetike


Ali je bole ino res potrebno zdraviti

Ali je bolečino res potrebno zdraviti?

 • sočutje do bolnika

 • bolečine škodljivo vpliva na vse organske sisteme

 • na splošno povečan stresni odgovor

 • pozna mobilizacija

 • zvišana perioperativna morbiditeta in mortaliteta

 • daljša hospitalizacija

 • zvišani stroški zdravljenja


Posledice nezdravljene bole ine

Posledice nezdravljene bolečine

 • Pojavlja se več:

 • pljučnih komplikacij,

 • kardiovaskularnih komplikacij,

 • trombembolij,

 • gastrointestinalnih motenj,

 • septičnih zapletov,

 • kronične nevropatske bolečine,

 • zmanjšana pa je tudi smrtnost pri visoko rizičnih bolnikih

 • Ballantyne in sod. 1993


Primerjava 1995 2003

Primerjava 1995/2003

M+ZM 95 – 31%

M+ZM 03 – 39%

Warfield. CA.Anaesthesiology 1995; Apfelbaum.Anaesth.Analh 2003


Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bolecine enajst let izku enj iz ukc ljubljana

?


Acute pain service slu ba za laj anje akutne pooperacijske bole ine

Acute pain service – služba za lajšanje akutne pooperacijske bolečine

 • Lajšanje bolečine po operacijah potrebuje boljšo organizacijo

 • Konec osemdesetih let - prvi APS-i

 • Lajšanje pooperacijske bolečine, bo tako bolj varno in tudi učinkovito


Glavne komponente aps

Glavne komponente APS

 • Osebje (24h/dan)

 • Redno ocenjevanje bolečine

 • Aktivno sodelovanje z oddelčnim osebjem

 • Kontinuirano izobraževanje

 • Izobraževanje bolnikov

 • Redno ocenjevanje dela


Slu ba za laj anje akutne pooperacijske bole ine ukc

Služba za lajšanje akutne pooperacijske bolečine - UKC

 • Začetek septembra 1998

 • Redne, dnevne vizite na kirurških oddelkih

 • Edukacija osebja na oddelkih


Protibole inski tim

Protibolečinski tim

 • Protibolečinske sestre

 • Zdravnik v AKB (10 - …%)

 • Oddelčne sestre

 • Oddelčni zdravnik

 • Anesteziolog v OP


Protibole inske sestre

Protibolečinske sestre

 • Ključni člen

 • Redne dnevne vizite vseh bolnikov na PCA

 • Beleženje dela

 • Podpora oddelčnim sestram

 • Reševanje manjših zapletov


Zdravnik v akb

Zdravnik v AKB

 • Vodi APS, vrši nadzor

 • Spreminjanje/prilagajanje terapije

 • Redni tedenski sestanki s “protibolečinskimi sestrami”

 • Vodi in načrtuje edukacijo

 • Izdelava smernic …


Oddel ne sestre

Oddelčne sestre

 • So neposredno ob bolniku

 • Vršijo nadzor

 • Po potrebi kličejo …

 • Potrebno znanje o bolečini, črpalkah…

 • Potrebna kontinuirana edukacija


Oddel ni zdravnik

Oddelčni zdravnik

 • Kirurg

 • Sodeluje po potrebi


Ostali

Ostali

 • Dežurna ekipa

 • Nadzorni anesteziolog

 • Nadzorna sestra

 • Anesteziolog v op.


Kadri

Kadri

 • stanje 1998:

  • 1 medicinska sestra – 4 medicinske sestre

  • 0,33 zdravnika

 • stanje 2009:

  • 6 sester

  • 1 zdravnik (kot nadzor)


Prednosti organizirane slu be

Prednosti organizirane “Službe”

 • Bolj organiziran pristop

 • Nadzor nad črpalkami

 • Več povratnih informacij

 • Edukacija,edukacija, edukacija!!!


Organiziran pristop

Organiziran pristop

Ocenjevanje bolečine

 • bolečino je potrebno napraviti vidno! (VAL)

 • redni časovni intervali

 • beleženje


Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bolecine enajst let izku enj iz ukc ljubljana

MERJENJE BOLEČINE

Verbalna (opisna) skala

Vizualno analogna lestvica

Ni blaga srednja močna zelo najhujša

močna

Ni bolečine

Najhujša

bolečina

Numerična skala

Skala z obrazki

Najhujša bolečina

Ni bolečine

Srednja bolečina


Pca in pcea rpalke

“hi tech” metoda

bolnik sam kontrolira svojo bolečino

ni odvisen od osebja

Slika pca črpalkice

PCA in PCEA črpalke


Prednosti pca pcea rpalk

Prednosti PCA/PCEA črpalk

bolečina

spremenljivke

resorbcije/

distribucije

spremenljivke bolnika in sestre

PCA


Edukacija

Edukacija

1998 – 2009

 • Več kot 70 predavanj za oddelčne sestre

 • Delavnice za oddelčne sestre

 • 3 predavanja na “veliki viziti” (SPS krg.)

 • 5 predavanj za specializante krg

 • Predavanja v okviru drugih sestankov

 • Od jan 09 – funkcionalno izobraževanje


Delavnice

Delavnice

 • 4 scenariji

 • Potrpežljiv bolnik

 • Depresija dihanja

 • Hipotenzija

 • Zahteven bolnik


Statistika

Statistika


Statistika1

Statistika


Prednosti aps

Prednosti APS

 • APS – infrastruktura, ki omogoča najbolj učinkovito in varno aplikacijo analgetičnih metod po operacijah

 • Organizacija APS lahko različna, prilagojena zlasti velikosti bolnice


Prihodnost aps

Prihodnost APS

 • Zagotoviti najbolj optimalno terapijo za vsak poseg/bolnika

 • Benchmarking (Slo, EU…)


Zaklju ek

Zaključek

 • zdravljenje pooperacijske bolečine ni idealno

 • najpomembnejši je organiziran pristop in učinkovit pooperativni nadzor bolnika, kar najlažje zagotovimo v okviru Službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine

 • dobra analgezija zmanjša št. pooperativnih zapletov, skrajša čas hospitalizacije, poceni zdravljenje, ga napravi prijaznejšega za bolnika


Kako izbolj ati analgezijo

Kako izboljšati analgezijo?

“preventivna” analgezija

 • osnovna ideja - preprečiti, da se bolečina sploh razvije

 • analgezijo začeti že med ali pred operacijo

  kombinirana analgezija

 • blokirati bolečinsko pot na več mestih hkrati

 • dober pooperativni nadzor – prepoznavanje stranskih učinkov in hitro ukrepanje


Cena aps a

Cena APS-a

 • 1 Vms, količnik 3,8 + 1 sms količnik 3,2

 • 3-4 Vms, količnik 4

 • Skupni količnik = 7 X 230 Eur = 1610Eur

 • 1610/250 = 6,44 Evrov na bolnika (1545 sit)


 • Login