Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bole ine enajst let izku enj iz ukc ljubljana
Download
1 / 33

Organizacija službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Organizacija službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana. Gorazd Požlep. Uvod. 1990 zdravljenje pooperativne bolečine je premalo učinkovito! stanje enako kot pred 50 leti!! 7 0 % bolnikov trpi nesprejemljive bolečine (Dolin 2002, Apfelbaum 2003)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Organizacija službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bole ine enajst let izku enj iz ukc ljubljana
Organizacija službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

Gorazd Požlep


Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bolecine enajst let izku enj iz ukc ljubljana
Uvod bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • 1990

 • zdravljenje pooperativne bolečine je premalo učinkovito!

 • stanje enako kot pred 50 leti!!

 • 70% bolnikov trpi nesprejemljive bolečine (Dolin 2002, Apfelbaum 2003)

 • le 25% bolnikov bi naj dobilo predpisane analgetike


Ali je bole ino res potrebno zdraviti
Ali je bolečino res potrebno zdraviti? bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • sočutje do bolnika

 • bolečine škodljivo vpliva na vse organske sisteme

 • na splošno povečan stresni odgovor

 • pozna mobilizacija

 • zvišana perioperativna morbiditeta in mortaliteta

 • daljša hospitalizacija

 • zvišani stroški zdravljenja


Posledice nezdravljene bole ine
Posledice nezdravljene bolečine bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Pojavlja se več:

 • pljučnih komplikacij,

 • kardiovaskularnih komplikacij,

 • trombembolij,

 • gastrointestinalnih motenj,

 • septičnih zapletov,

 • kronične nevropatske bolečine,

 • zmanjšana pa je tudi smrtnost pri visoko rizičnih bolnikih

 • Ballantyne in sod. 1993


Primerjava 1995 2003
Primerjava 1995/2003 bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

M+ZM 95 – 31%

M+ZM 03 – 39%

Warfield. CA.Anaesthesiology 1995; Apfelbaum.Anaesth.Analh 2003


Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bolecine enajst let izku enj iz ukc ljubljana

? bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana


Acute pain service slu ba za laj anje akutne pooperacijske bole ine
Acute pain service bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana – služba za lajšanje akutne pooperacijske bolečine

 • Lajšanje bolečine po operacijah potrebuje boljšo organizacijo

 • Konec osemdesetih let - prvi APS-i

 • Lajšanje pooperacijske bolečine, bo tako bolj varno in tudi učinkovito


Glavne komponente aps
Glavne komponente APS bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Osebje (24h/dan)

 • Redno ocenjevanje bolečine

 • Aktivno sodelovanje z oddelčnim osebjem

 • Kontinuirano izobraževanje

 • Izobraževanje bolnikov

 • Redno ocenjevanje dela


Slu ba za laj anje akutne pooperacijske bole ine ukc
Služba za lajšanje akutne pooperacijske bolečine - UKC bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Začetek septembra 1998

 • Redne, dnevne vizite na kirurških oddelkih

 • Edukacija osebja na oddelkih


Protibole inski tim
Protibolečinski tim bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Protibolečinske sestre

 • Zdravnik v AKB (10 - …%)

 • Oddelčne sestre

 • Oddelčni zdravnik

 • Anesteziolog v OP


Protibole inske sestre
Protibolečinske sestre bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Ključni člen

 • Redne dnevne vizite vseh bolnikov na PCA

 • Beleženje dela

 • Podpora oddelčnim sestram

 • Reševanje manjših zapletov


Zdravnik v akb
Zdravnik v AKB bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Vodi APS, vrši nadzor

 • Spreminjanje/prilagajanje terapije

 • Redni tedenski sestanki s “protibolečinskimi sestrami”

 • Vodi in načrtuje edukacijo

 • Izdelava smernic …


Oddel ne sestre
Oddelčne sestre bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • So neposredno ob bolniku

 • Vršijo nadzor

 • Po potrebi kličejo …

 • Potrebno znanje o bolečini, črpalkah…

 • Potrebna kontinuirana edukacija


Oddel ni zdravnik
Oddelčni zdravnik bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Kirurg

 • Sodeluje po potrebi


Ostali
Ostali bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Dežurna ekipa

 • Nadzorni anesteziolog

 • Nadzorna sestra

 • Anesteziolog v op.


Kadri
Kadri bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • stanje 1998:

  • 1 medicinska sestra – 4 medicinske sestre

  • 0,33 zdravnika

 • stanje 2009:

  • 6 sester

  • 1 zdravnik (kot nadzor)


Prednosti organizirane slu be
Prednosti organizirane “ bolečine – enajst let izkušenj iz UKC LjubljanaSlužbe”

 • Bolj organiziran pristop

 • Nadzor nad črpalkami

 • Več povratnih informacij

 • Edukacija,edukacija, edukacija!!!


Organiziran pristop
Organiziran pristop bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

Ocenjevanje bolečine

 • bolečino je potrebno napraviti vidno! (VAL)

 • redni časovni intervali

 • beleženje


Organizacija slu be za laj anje akutne pooperacijske bolecine enajst let izku enj iz ukc ljubljana

MERJENJE BOLEČINE bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

Verbalna (opisna) skala

Vizualno analogna lestvica

Ni blaga srednja močna zelo najhujša

močna

Ni bolečine

Najhujša

bolečina

Numerična skala

Skala z obrazki

Najhujša bolečina

Ni bolečine

Srednja bolečina


Pca in pcea rpalke

“hi tech” metoda bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

bolnik sam kontrolira svojo bolečino

ni odvisen od osebja

Slika pca črpalkice

PCA in PCEA črpalke


Prednosti pca pcea rpalk
Prednosti PCA/PCEA črpalk bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

bolečina

spremenljivke

resorbcije/

distribucije

spremenljivke bolnika in sestre

PCA


Edukacija
Edukacija bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

1998 – 2009

 • Več kot 70 predavanj za oddelčne sestre

 • Delavnice za oddelčne sestre

 • 3 predavanja na “veliki viziti” (SPS krg.)

 • 5 predavanj za specializante krg

 • Predavanja v okviru drugih sestankov

 • Od jan 09 – funkcionalno izobraževanje


Delavnice
Delavnice bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • 4 scenariji

 • Potrpežljiv bolnik

 • Depresija dihanja

 • Hipotenzija

 • Zahteven bolnik


Statistika
Statistika bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana


Statistika1
Statistika bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana


Prednosti aps
Prednosti APS bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • APS – infrastruktura, ki omogoča najbolj učinkovito in varno aplikacijo analgetičnih metod po operacijah

 • Organizacija APS lahko različna, prilagojena zlasti velikosti bolnice


Prihodnost aps
Prihodnost APS bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • Zagotoviti najbolj optimalno terapijo za vsak poseg/bolnika

 • Benchmarking (Slo, EU…)


Zaklju ek
Zaključek bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • zdravljenje pooperacijske bolečine ni idealno

 • najpomembnejši je organiziran pristop in učinkovit pooperativni nadzor bolnika, kar najlažje zagotovimo v okviru Službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine

 • dobra analgezija zmanjša št. pooperativnih zapletov, skrajša čas hospitalizacije, poceni zdravljenje, ga napravi prijaznejšega za bolnika


Kako izbolj ati analgezijo
Kako izboljšati analgezijo? bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

“preventivna” analgezija

 • osnovna ideja - preprečiti, da se bolečina sploh razvije

 • analgezijo začeti že med ali pred operacijo

  kombinirana analgezija

 • blokirati bolečinsko pot na več mestih hkrati

 • dober pooperativni nadzor – prepoznavanje stranskih učinkov in hitro ukrepanje


Cena aps a
Cena APS-a bolečine – enajst let izkušenj iz UKC Ljubljana

 • 1 Vms, količnik 3,8 + 1 sms količnik 3,2

 • 3-4 Vms, količnik 4

 • Skupni količnik = 7 X 230 Eur = 1610Eur

 • 1610/250 = 6,44 Evrov na bolnika (1545 sit)


ad
 • Login