KALİTE YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation

Kal te y net m
Download
1 / 63

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KALİTE YÖNETİMİ. KALİTE. ŞARTLARA İLK DEFASINDA ZAMANINDA HER DEFASINDA UYMAKTIR. Etkin Kalite Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları.  Maliyet ve zamandan tasarruf,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KALİTE YÖNETİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kal te y net m

KALTE YNETM


Kal te

KALTE

 • ARTLARA

  LK DEFASINDA

  ZAMANINDA

  HER DEFASINDA

  UYMAKTIR

KALTE YNETM BRM


Etkin kalite y netim sistemi uygulaman n yararlar

Etkin Kalite Ynetim Sistemi Uygulamann Yararlar

Maliyet ve zamandan tasarruf,

Hata pay azalr.

Daha az mteri ikayetleri

Daha az servis bakm giderleri

Kaynaklarn optimum kullanm

Pazar paynn arttrlmas

Ynetim kolayl

Salkl bilgi ak

Mteri memnuniyetinde art

Etkinlik ve verimlilik

Srekli iyiletirme

KALTE YNETM BRM


Kal te y net m

KALTE YNETM BRM

VE

HZMET KALTE STANDARTLARI


Kal te y net m

KALTE POLTKAMIZ

Siz kymetli hasta ve alanlarmzn memnuniyetini esas alan,

Mevzuat ve kalite standartlarna uygun,

Etkin,verimli,gvenilir hizmet vermek ve

Bunu srekli iyiletirmektir.


Kal te y net m

KALTE STANDARTLARI GELTRME B.MD.

L PERFORMANS VE KALTE

KOORDNATRL

BAHEKM

KOMTELER

HASTANE

KALTE YNETM BRM

KALTE YNETM DREKTR

HASTANE

BLM KALTE SORUMLULARI


Kal te y net m

 • KOMTELER

 • Hasta Gvenlii Komitesi

 • alan Gvenlii Komitesi

 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 • Eitim Komitesi

 • Tesis Gvenlii Komitesi

 • BNA TURLARI

 • ZDEERLENDRMELER


Kal te y net m

Kalite Ynetim Direktr

Kalite Ynetim Sistemi ierisinde kilit bir role sahiptir.

Bahekimin belirledii bir alan, kalite ynetim direktr olarak grevlendirilir. Kalite ynetim direktr, kalite ynetim birimi ve kurumdaki tm srelerden sorumludur.

Kalite Ynetim Direktr; HKS uygulamalarn yrtmek, kurum kalite hedeflerini gerekletirebilmek ve gerekli koordinasyon grevini yapabilmek iin iletiim tekniklerini ileri dzeyde kullanmak, alma alanyla ilgili konulara hakim olmak, takip etmek ve sonulandrmak hususunda yeterli ve yetenekli olmaldr.


Kal te y net m

Kalite Ynetim Birimi

Blm kalite sorumlularnn almalarnn koordinasyonu,

Anket sonularnn deerlendirilmesi,

Dokman ynetimi,

Blm hedeflerine ynelik analiz sonularnn deerlendirilmesi,

Hizmet sunumuna ynelik istatistiki bilgilerin deerlendirilmesi,

z deerlendirme srecinin ynetimi,

Dzeltici nleyici faaliyet srecinin ynetimi birimin sorumluluundadr.

Bu grevlerin yerine getirilebilmesi iin personel, altyap, donanm ve eitim gibi tm gereksinimler karlanmaldr.


Kal te y net m

Blm Kalite Sorumlular

Blmler, hizmetin verildii ve hizmet kalite standartlarnn uygulama alanlardr. Blmlerde HKS nin uygulanmasnda sorumlu kiiler blm kalite sorumlulardr. Grevlerinin nemi gerei blm kalite sorumlular, doru kiiler arasndan seilmeli, mutlaka yardmclar olmal ve grevlendirilmeleri bahekim tarafndan yaplmaldr.

Blm kalite sorumlularnn;

Blmleriyle ilgili HKS yi uygulamak,

Eitim ihtiyalarn KYB ye bildirmek,

Blm hedeflerinin belirlenmesi iin yaplan almalara katlmak,

Blm hedeflerine ilikin analizleri KYB ye bildirmek gibi nemli grevleri mevcuttur.


Kal te y net m

Komiteler

HKS kapsamnda erevesi izilen alma alanlaryla ilgili grevleri yerine getirmek zere kalite ynetim direktrnn teklifi, bahekimin onayyla kurulurlar. Komiteler faaliyetlerini kalite ynetim direktr koordinasyonunda yrtmekle birlikte bamsz birer organ gibi alrlar.


Hasta g venli i komitesi

Hasta Gvenlii Komitesi

Tbbi, idari ve hemirelik hizmetleri yneticilerinden birer temsilci, kalite ynetim direktr, cerrahi bran uzman, dahili bran uzman, laboratuar bran uzman, anesteziyoloji ve reanimasyon bran uzman, hastane bilgi sistem sorumlusu ve eczac yer almaldr.

Hastalarn doru kimliklendirilmesi,

alanlar arasnda etkili iletiim ortamnn salanmas,

Gvenli ila uygulamalarnn salanmas,

Transfzyon gvenliinin salanmas,

Radyasyon gvenliinin salanmas,

Dmelerden kaynaklanan risklerin azaltlmas,

Gvenli cerrahi uygulamalarnn salanmas,

Tbbi cihaz gvenliinin salanmas konularn kapsamaldr.


Al an g venli i komitesi

alan Gvenlii Komitesi

Tbbi, idari ve hemirelik hizmetleri yneticilerinden birer temsilci, kalite ynetim direktr, bir hekim, enfeksiyon hemiresi, gvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzman ve dier meslek gruplarndan (laboratuar, anestezi ve radyoloji teknisyeni) bir temsilci yer almaldr.

alanlarn zarar grme risklerinin azaltlmas,

Riskli alanlarda alanlara ynelik gerekli nlemlerin alnmas,

Fiziksel iddete maruz kalnma risklerinin azaltlmas,

Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltlmas,

Kan ve vcut svlaryla bulama risklerinin azaltlmas,

Salk taramalarnn yaplmas konularn kapsamaldr.


E itim komitesi

Eitim Komitesi

Tbbi, idari ve hemirelik hizmetleri yneticilerinden birer temsilci, kalite ynetim direktr, bir hekim, bir hemire, psikolog veya sosyal hizmet uzman yer almaldr.

HKS Eitimi,

Hizmet ii eitimler,

Uyum eitimleri,

Hastalara ynelik eitimleri planlamaldr.

!!!!!

Eitim faaliyetlerinin istenen dzeye ulatrlamad kurumlarda HKS nin uygulanma dzeyini istenen dzeye karmak mmkn olamayacaktr. Bu nedenle eitim komitesinin grevi tm hizmetleri kapsayan ve etkileyen ok nemli bir grevdir.


Tesis g venli i komitesi tgk

Tesis Gvenlii Komitesi (TGK)

Tbbi, idari ve hemirelik hizmetleri yneticilerinden birer temsilci, kalite ynetim direktr, teknik servis sorumlusu, hastane gvenlik amiri, afet ve acil durum ynetimi sorumlusu ve tbbi cihaz ynetimi sorumlusu yer almaldr.

Bina turlarndan elde edilen verilerin deerlendirilmesi,

Hastane alt yap gvenliinin salanmas,

Kurumda can ve mal gvenliinin salanmas,

Acil durum ve afet ynetimi almalar,

Atk ynetimi almalar,

Tbbi cihaz sreleri (bakm, onarm vb.),

Tehlikeli maddelerin ynetimi konularn kapsamaldr.


B na turlari

BNA TURLARI

Tbbi, idari ve hemirelik hizmetleri yneticilerinden birer temsilci, kalite ynetim direktr, teknik servis sorumlusunun yer ald ekip tarafndan yaplmaldr.


Hastanelerde kal te y net m

HASTANELERDE KALTE YNETM

z Deerlendirmeler

Her dnem en az bir z deerlendirme yaplmaldr.

z Deerlendirme;

Tm HKS blmlerini kapsamal,

Plan hazrlanmal,

 • Takvimi hazrlanmal,

 • lgili ekip/ekipler belirlenmeli,

 • Takvim hakknda blmler nceden bilgilendirilmelidir.


Kurumsal performans katsayisi

KURUMSAL PERFORMANS KATSAYISI

Hizmet Kalite Standartlar

KURUMSAL

PERFORMANS

KATSAYISI

(0-1)

Hasta Memnuniyeti

ndikatr Takibi


Kal te y net m

Kurumsal Performans Katsaysnn Etkisi

Hastane gelirleri;

a. % 40 80 kurum ihtiyalar

b. % 20 Hazine, SHEK, merkez pay

c. % 0 40 Personele Datlabilecek Ek

deme Miktar Olarak ayrlr.

PERSONELE

DAITILABLECEK

EK DEME MKTARI

KURUMSAL

PERFORMANS

KATSAYISI

PERSONELE

DAITILACAK

EK DEME MKTARI

X

=


H zmet kal te standartlarinin boyutlandirilmasi

HZMET KALTE STANDARTLARININ BOYUTLANDIRILMASI

DESTEK

HZMET

YNETM

NDKATR

YNETM

KURUMSAL HZMET YNETM

HASTA VE ALIAN GVENL

SALIK HZMET YNETM


Kurumsal hizmet y netimi

Kurumsal Hizmet Ynetimi

01 Ynetim Hizmetleri

 • 02 Hasta Bakm Hizmetleri

 • 03 Enfeksiyonlarn Kontrol Ve nlenmesi

 • 04 Tesis Ynetimi

 • 05 Acil Durum Ve Afet Ynetimi

 • 06 Bilgi Ynetimi

 • 07 Stok Ynetimi

 • 08 Atk Ynetimi


Sa l k hizmeti y netimi

Salk Hizmeti Ynetimi

 • 01 Poliklinik Hizmetleri

 • 02 Acil Salk Hizmetleri

 • 03 Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri

 • 04 Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri

 • 05 Patoloji Laboratuvar Hizmetleri

 • 06 Grntleme Hizmetleri

 • 07 Endoskopi Hizmetleri

 • 08 Klinikler

 • 09 Ameliyathane Hizmetleri

 • 10 Youn Bakm Hizmetleri

 • 11 Yeni Doan Youn Bakm Hizmetleri

 • 12 Eczane Hizmetleri

 • 13 Sterilizasyon Hizmetleri

 • 14 Transfzyon Tbb Hizmetleri

 • 15 Az Ve Di Sal Hizmetleri

 • 16 Fizik Tedavi Hizmetleri

 • 17 Diyaliz Hizmetleri

 • 18 Doum Hizmetleri

 • 19 Psikiyatri Hizmetleri

 • 20 Nkleer Tp Hizmetleri


Kal te y net m

Destek Hizmeti Ynetimi

 • 01 Hasta Dosyas Ve Ariv Hizmetleri

 • 02 Mutfak Hizmetleri

 • 03 amarhane Hizmetleri

 • 04 Morg Hizmetleri

  ndikatr Ynetimi

 • 01 Kalite ndikatrleri


Kal te y net m

 • ndikatr Ynetimi

 • 1-Kesici delici alet yaralanmalar izlenmelidir.

 • 2-Kan ve vcut svlarnn sramasna maruz kalan alanlar izlenmelidir.

 • 3-Youn bakm mortalite oranlar izlenmelidir.

 • 4-Youn bakm nitesinde bas lseri oranlar izlenmelidir

 • 5-Youn bakm nitesinde hastane enfeksiyon hzlar izlenmelidir

 • 6-Cerrahi alan enfeksiyon hzlar izlenmelidir.

 • 7-Den hasta oran izlenmelidir.

 • 8-Sezaryen oran izlenmelidir

 • 9-Ameliyat masas kullanm oran izlenmelidir.

 • 10-Youn bakmda tekrar yat oranlar izlenmelidir.

 • 11-Acil servise 24 saat ierisinde ayn ikayetle tekrar bavuran hasta says ve oran izlenmelidir.


Kal te y net m

 • 12-Bir baka salk merkezine sevk edilen hasta says, oran ve tehis dalm izlenmelidir.

 • 13-Mahede odasnda yatan hastalarn kal sreleri izlenmelidir.

 • 14-Acil servise arlan konsltan/icap hekimin acil servise ulama sresi izlenmelidir.

 • 15-Sitolojik ve patolojik tan arasndaki uyum deerlendirilmeli ve uyum oranlar izlenmelidir.

 • 16-Hemirelerin blm deitirme oran izlenmelidir.

 • 17-Eksiksiz doldurulan hasta dosyas oran izlenmelidir

 • 18-Hekim bana den poliklinik odas oran izlenmelidir.

 • 19-Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doru kullanm oranlar

 • izlenmelidir.


Kodlama

KODLAMA


Kal te y net m

 • 1. Hastane HKS yatay ve dikey olmak zere be boyuttan olumaktadr. Yatay boyutta Hasta ve alan Gvenlii, dikey boyutta ise Kurumsal Hizmet Ynetimi, Salk Hizmeti Ynetimi, destek Hizmeti Ynetimi ve ndikatr Ynetimi yer almaktadr.

 • 2. Kodlama 5 ksmdan oluur. Kodlamada, ilk 4 ksm iki basamakl saylardan, 5nci ksm bir harften oluur.rnek: 01.04.03.00.H

 • 3. Birinci ksmdaki iki basamakl say dikey boyutlar tanmlar.

 • 01: Kurumsal Hizmet Ynetimi

 • 02: Salk Hizmeti Ynetimi

 • 03: Destek Hizmeti Ynetimi

 • 04: ndikatr Ynetimi

 • 4. kinci ksmda yer alan iki basamakl say dikey boyutlarn iinde bulunan blm tanmlar

 • 5. nc ksmda yer alan iki basamakl say, blm iindeki standardn sralamadaki yerini tanmlar.

 • 6. Drdnc ksmdaki iki basamakl say standard ve deerlendirme ltn tanmlar.

 • Standart 00 ile tanmlanr.Deerlendirme lt 01den balayp ardk artan saylar ile tanmlanr. Deerlendirme ltne ait alt krlmlar o iareti ile tanmlanr.


Kal te y net m

 • Beinci ksm yatay boyutu gsterir. H, ve G harfleri ile tanmlanr.

 • Hasta gvenlii ile ilgili bir standartta, standart ve deerlendirme lt H harfi ile tanmlanr.

 • alan gvenlii ile ilgili standartta, standart ve deerlendirme lt harfi ile tanmlanr.

 • Hasta ve alan gvenlii ile ilgili standartta, standart ve deerlendirme lt G harfi ile tanmlanr.

 • Hasta gvenlii, alan gvenlii, hasta ve alan gvenlii ile ilgili olmayan standartta,standart ve deerlendirme ltnde harf kullanlmaz.


Hastane hks kodlama sistemi

Hastane HKS Kodlama Sistemi

 • 01.01.21.01.H kodu;

 • Birinci ksmdaki 01, Kurumsal Hizmet Ynetimini,

 • kinci ksmdaki 01, Ynetim Hizmetleri Blmn,

 • nc ksmdaki 21, 21. Standard,

 • Drdnc ksmdaki 01, Standardn 1. Deerlendirme ltn,

 • Beinci ksmdaki H, Standardn Hasta Gvenlii ile ilgili olduunu


Kal te y net m

 • 1. Puanlamada 5 ve 5in katlar kullanlr.

 • Standart zellii Puan

 • Yazl dzenleme ile ilgili standartlar 5

 • Eitim ile ilgili standartlar 10

 • Kalite ynetimi ile ilgili standartlar 10

 • Fiziksel zellikler ile ilgili standartlar 10

 • Srece ynelik uygulamalar ieren standartlar-1 10

 • Srece ynelik uygulamalar ieren standartlar-2 15

 • Hasta ve alan gvenlii ile ilgili standartlar-1 15

 • ndikatr takibi ile ilgili standartlar-1 15

 • Hasta ve alan gvenlii ile ilgili standartlar-2 20

 • z deerlendirme, komiteler, engelli kiilere ynelik standartlar 20

 • ndikatr takibi ile ilgili standartlar-2 20


Kal te y net m

 • 2. Puanlamada, standart puanlandrlr.

 • Deerlendirme ltleri puanlandrlmaz.

 • 3. Deerlendirmede standart ve standardn deerlendirme ltleri Evet, Hayr ve Deerlendirme D olarak tanmlanr.

 • 4. Deerlendirme sonucu puanlama yaplrken;

 • Evet: Standardn tm deerlendirme ltleri ile birlikte karlanmas durumunu ifade eder ve tam puan verilir.

 • Hayr: Standardn kendisinin veya en az bir deerlendirme ltnn karlanmad durumu ifade eder ve 0 (sfr) puan verilir.

 • Deerlendirme D: Hastanede deerlendirilmeyecek standartlar ifade eder ve puanlandrma yaplmaz.


Kal te y net m

 • 5. Hastane HKS Salk Hizmeti Ynetimi boyutunda yer alan blmlerden, birden fazla ayn blm (klinikler, youn bakm vb.) deerlendirildiinde, puanlama, tek bir blm olarak yaplr. rnein bir hastanede birden fazla youn bakm bulunmas durumunda ve youn bakm niteleri standartlar asndan deerlendirildiinde, ilgili standart birinci youn bakmda karlanm (evet), ikinci youn bakmda karlanmam (hayr) ise puanlama yaplrken, bu standart karlanmam (hayr) saylr.

 • 6. Hastane HKS Kurumsal Hizmet Ynetiminde yer alan standartlar hastanenin genelinde ve tm blmlerinde deerlendirilir ve puanlandrlr.


Tan mlay c fig rler tablosu

Tanmlayc Figrler Tablosu

Solunum izolasyonu

Damlack izolasyonu

Temas izolasyonu

Dme riski


Hks g re e t m konulari

HKS GRE ETM KONULARI

 • Atk ynetimi konusunda alanlara eitim verilmelidir.

 • Gvenlik raporlama sistemine ynelik eitimler verilmelidir.

 • Szel istem uygulamas hakknda hemire ve hekimlere eitim verilmelidir.

 • Kiisel koruyucu ekipman kullanm konusunda alanlara eitim verilmelidir.

 • Tehlikeli madde snfn gsteren simgeler hakknda eitim verilmelidir.

 • Beyaz kod eitimi verilmelidir

 • El hijyenini salamaya ynelik eitim program hazrlanmaldr.

 • Acil durum ynetimine ynelik eitim verilmelidir.

 • Bilgi gvenlii eitim verilmelidir

 • alana enfeksiyonlardan korunma ve iletiim becerileri eitimi verilmelidir.

 • alan gvenliini salamaya ynelik eitim program dzenlenmelidir.

 • Hasta gvenliini salamaya ynelik eitim program dzenlenmelidir


Hks g re hazirlanmasi gereken rehberler

HKS GRE HAZIRLANMASI GEREKEN REHBERLER

 • Hastane Bilgi Rehberi

 • Genel ve blm uyum eitimleri iin rehber

 • Antibiyotik Profilaksi Rehberi

 • Laboratuvar testleri rehberi

 • Laboratuvar gvenlik rehberi

 • Mikrobiyoloji testleri rehberi

 • Patoloji testleri rehberi

 • Doum Eylemi Ynetim Rehberi (HEM-TAL-003-001)

 • Doum Sonu Bakm Ynetim Rehberi (HEM-TAL-003-002)


Hks g re renkl kod uygulamalari

HKS GRE RENKL KOD UYGULAMALARI

 • * Mavi kod : CPR -Kardiyak Arrest

 • * Pembe Kod : Bebek karma giriimi

 • * Krmz Kod : Yangn

 • * Beyaz Kod : Kurallara uymayan

 • hasta/ziyareti, (saldr,darp,

 • hrszlk giriimi vb.)


Kalite emberleri ve problem zme ara lar

Kalite emberleriveProblem zme Aralar


Kal te emberler

KALTE EMBERLER

Ayn mesleki faaliyet iinde olan veya ayn niteye bal olarak alan ve saylar 5-10 kii arasnda deien gnll kiilerin oluturduu kk bir gruptur.

Bir lider tarafndan ynlendirilen, dzenli ve srekli aralklarla toplanan gnll bir i gren grubudur.

Birlikte almak suretiyle periyodik toplantlar yaparak, belirlenen problemlerin kaynaklarn, nedenlerini aratran, bulan, zen ve st kademe ynetime sunan alma grubudur.


N n kal te emberler

NN KALTE EMBERLER

 • Kalite emberleri kiiye iini daha dzenli olarak yapma ve retin kalitesini iyiletirme imkan salar.

 • alanlarn kendi iini yaparken gerekli olan bireysel kapasite ve yeteneklerini gelitirmesine kalite emberi aracl ile frsat salanr.

 • Kurumun kendini kabul ettirmesi ve ilerini en salkl, dzenli ve ksa srede sonulandrabilmesi iin, tm personelde katlm dncesi yaratlarak alanlarn katlmnn salanlmas olarak zetlenebilir.


Kal te emberler n n ama lari

KALTE EMBERLERNN AMALARI

 • Ekip ruhunu gelitirmek.

 • Kalitenin gelitirilmesi, iyiletirilmesi.

 • alanlarn motivasyonlarn artrmak.

 • Verimi artrmak.

 • gn ve i gcn azaltmak.

 • Hatalarn azaltlmas.

 • alanlarn yaratc yeteneklerinin ortaya karlmas ynnde tevik etmek.


Kal te emberler n n ama lari1

KALTE EMBERLERNN AMALARI

 • Kurum ierisindeki haberlemeyi daha etkin hale getirmek.

 • alanlarn kiilik ve liderlik yeteneklerini gelitirmek.

 • Kurumun gelitirilmesi ve iyiletirilmesine katkda bulunmak.

 • Lider-alan-tedariki-mteri ilikilerini artrmak.


Temel ara lar

TEMEL ARALAR

 • Beyin Frtnas

 • Neden/Sonu Diyagram

 • Pareto Analizi

 • Veri Toplamaya ilikin Teknikler

 • Histogram

 • Grafikler

 • Gant Diyagram


Kurumsal problem

KURUMSAL PROBLEM

Kurumun amaca ulamasnn veya amaca ynelik almalarnn engellenmesidir.

Burada kurumun etkinliinin bozulmas sz konusudur.


Problem zme s rec

PROBLEM ZME SREC

1-Problemi Tehis Etmek ve Problemin Seimi

2- Problemin Nedenlerini Aratrma

3-zmler Arama ve Seme

4-zmn Denenmesi

5-Ynetime Sunma


Kal te y net m

PLANLA

1-Problemi Tanmla

2-Alternatifleri belirle

3-Kriterleri Belirle

4-Alternatifleri Deerlendir

5-En iyi alternatifi belirle

Karar

Uygula

nlem al

Standartlatr

Problem zme

Basamaklar

Kontrol et

Sonular Deerlendir


Kal te y net m

Problem zme

Aralar


Kal te y net m

Beyin Frtnas


Kal te y net m

Beyin Frtnas

 • Gruplarn yeni fikir retmesini salayan en etkili tekniktir.

 • Gruplardan en objektif fikirlerin kmasna araclk eder.

 • Bir grubun ortak subjektif fikirleri bir hayli objektiftir.


Kal te y net m

Beyin Frtnas

 • Uygulama lkeleri:

 • Zaman snrlamas yaplmal ve bir zaman tutucu belirlenmelidir.

 • Beyinler hayalci ve yaratc dnmeye zendirilmelidir.

 • Fikirler belirtildiinde zerinde kesinlikle tartma yaplmaz, eletirilmez, olumsuz ifadelerle nitelenmez (sama, yanl gibi) ancak anlalmad ise aklama talep edilebilir.


Kal te y net m

Beyin Frtnas

 • Dnceler zl ve ak biimde ifade edilmelidir.

 • yeler birbirlerinin gr ve dncelerinden yararlanlarak sinerji oluturacak yeni dnceler retmelidir.

 • Etkili bir oturum sreci uzun tutulmamaldr. 60 dakika nerilen sredir.


Kal te y net m

Beyin Frtnas

 • Toplant sabrla srdrlmelidir. Balangta belki konunun zne inmeyen veya bilinen dnceler retilebilir. Ancak bu dnceler bittiinde gerek beyin frtnas balar.

 • Her yenin almalara iyi niyetle katlmas esastr.


Kal te y net m

Beyin Frtnas

Tm fikirler ortaya konduktan sonra ilk tur oylamaya geilir. Fikirler tek tek oylanr. yeler istedikleri her neriye oy verebilirler.

lk tur oylama sonucu en ok oy alan neriler daire iine alnr ve bunlar zerinde tartlr. Yine yeler sra ile sz alr. Tm yeler pas geince ikinci tur oylamaya geilir.

kinci tur oylama sonucu neriler nem srasna gre belirlenmi olur.


Kal te y net m

3-Balk Kl Diyagram

Neden-Sonu Analizi

Ishikawa Diyagram


Kal te y net m

Balk Kl Diyagram

Belli bir sonuca neden olan temel faktrleri bulmaya ve bunlarn etkilerini belirlemeye ynelik bir analiz ve karar verme tekniidir.

Yntem beyin frtnas teknii kullanlarak etkinletirilir.

Ancak sonulara olan sinerji etkisi de dikkate alnmaldr.

(Sinerjik ynetim tm kritik faktrleri ortaya karmay hedefler)


Kal te y net m

SONU

(HEDEF)

Gzlenen Sonu

(Problem)

1-Aratrlacak sorun kutu iine alnarak okla gsterilir.


Kal te y net m

NEDEN FAKTRLER

SONU

(HEDEF)

Gzlenen Sonu

(Problem)

2-Bu soruna sebep olabilecek ana nedenler birer kutu iine alnarak bu oka balanr

Ana Nedenler


Kal te y net m

NEDEN FAKTRLER

SONU

(HEDEF)

Gzlenen Sonu

(Problem)

Alt Nedenler

3-Her ana nedenin hataya sebep olabilecek alt nedenleri iaretlenir.

Ana Neden


Kal te y net m

NEDEN FAKTRLER

SONU

(HEDEF)

3

1

4

Gzlenen Sonu

(Problem)

Alt Nedenler

4-Beyin frtnas ile nem srasna konulur

5

2

Ana Neden


Kal te y net m

NEDEN FAKTRLER

SONU

(HEDEF)

3

1

4

Gzlenen Sonu

(Problem)

Alt Nedenler

5-Belirlenen bu nedenlerin dorulanmas iin veri toplanr, incelenir ve yorumlanr. Sorun giderilene kadar devam edilir.

5

2

Ana Neden


Kal te y net m

Balk Kl Diyagram

Yntemin yararlar:

Sorunlarn zerine giden aktif bir ynetimi gelitirir.

Diyagramn hazrlanmas iletiimi glendirir. Herkesin dikkatini bir noktaya toplamasn salar.

Bal bana eitici bir almadr, herkesin bilgisini gelitirir.

Verilerin toplanmasn ve konuya bilimsel yaklamay salar.

Konuya hakimiyeti snamak iin olduka iyi bir tekniktir.

Tm sorunlara uygulanabilir.


Kal te y net m

Kalite Yolculuunda

Baar Dileklerimle


 • Login