Selvitys
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Seminaari KULTTUURIPALVELUT.ME Ateneum-sali 12.9.2012 Anelma Lammi Helsingin yliopisto PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Selvitys Suomen venäjänkieliset kulttuuripalvelujen käyttäjinä ja tuottajina – johtopäätökset ja ehdotukset. Seminaari KULTTUURIPALVELUT.ME Ateneum-sali 12.9.2012 Anelma Lammi Helsingin yliopisto. Tausta. OKM teetti selvitykset 2 suurimmasta maahanmuuttajaryhmästä

Download Presentation

Seminaari KULTTUURIPALVELUT.ME Ateneum-sali 12.9.2012 Anelma Lammi Helsingin yliopisto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Seminaari kulttuuripalvelut me ateneum sali 12 9 2012 anelma lammi helsingin yliopisto

Selvitys Suomen venäjänkieliset kulttuuripalvelujen käyttäjinä ja tuottajina – johtopäätökset ja ehdotukset

Seminaari KULTTUURIPALVELUT.ME

Ateneum-sali 12.9.2012

Anelma Lammi

Helsingin yliopisto


Tausta

Tausta

 • OKM teetti selvitykset 2 suurimmasta maahanmuuttajaryhmästä

  • venäjänkieliset (n. 55 000)

  • vironkieliset (n. 29 000)

 • Venäjänkielisiä koskevan selvityksen muodot

  • Sähköinen kyselytutkimus (439 vastaajaa)

  • Haastattelut (17 haastattelua)


Suomen ven j nkieliset lukuja

Suomen venäjänkieliset: lukuja

 • Suomessa venäjänkielisiä n. 55 000

 • Luvussa ja tilastoissa eivät välttämättä ole mukana kaikki kaksikielisten perheiden kaksikieliset lapset

 • Naisia n. 60 %, miehiä n. 40 %

 • Suurin osa nuoria ja keski-ikäisiä

  • 64 % 20-54 –vuotiaita

 • 46 % asuu Uudenmaan maakunnassa

 • 40 % pääkaupunkiseudulla

 • Pysyvästi Suomessa asuvat yli 15-vuotiaat, jotka säännöllisesti käyttävät venäjän kieltä


Suomen ven j nkieliset piirteit

Suomen venäjänkieliset: piirteitä

 • Kaksi sukupolvea

 • Lukuisia järjestöjä

  • päällekkäisiä

  • keskenään kilpailevia

 • Taipumusta eristäytymiseen

 • Laajat keskinäiset sosiaaliset verkostot

 • Riitaisuutta

 • Neuvostoliittolaiseen estetiikkaan perustuva käsitys kulttuurista

  • Kanonisoitu perinteinen korkeakulttuuri

  • Monia aloja, esim. design, ei mielletä kulttuuriksi

 • Paljon taiteilijoiksi haluavia

 • Ensin leipä ja sitten sirkushuvit


Maahanmuuttajan paradoksit

Maahanmuuttajan paradoksit

 • Paradoksi 1: kaikki kerralla

  • Suomeen tulolle on tietyt syyt, esim. elintaso, turvallisuus, puhtaus

  • Venäjässä taas arvostetaan omaa kieltä ja perinteikästä ja tasokasta kulttuuria

  • Nyt toivotaan tilannetta, jossa olisi Suomen ja Venäjän hyvät puolet

 • Paradoksi 2: lasten parhaaksi

  • Vanhemmat kertovat kuin yhdestä suusta, että Suomeen muuton syy on ollut heidän lastensa etu

  • Kohta sen jälkeen samat vanhemmat kertovat, että erityisen tärkeää heidän mielestään on tarjota lapsilleen venäjän kieltä ja kulttuuria

  • Kyselyyn vastanneet nuoret ilmoittavat, ettei heiltä kysytty, kun perhe lähti Suomeen


Kumpaa edistet n

Kumpaa edistetään

 • Suomen kielen omaksumisen edistäminen ja suomalaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen venäjänkielisille

 • Venäjän kielen ylläpito ja venäläisen kulttuurin tarjoaminen

  → Pyritään tarjoamaan molempia


Kaksi sukupolvea

Kaksi sukupolvea

 • Neuvostoliitossa, Venäjällä tai entisen Neuvostoliiton alueella syntyneet ja useimmiten aikuisina Suomeen muuttaneet

  • Heikko suomen kielen taito

  • Toivovat lähinnä venäläistä kulttuuria venäjän kielellä

 • Suomessa syntyneet ja Suomeen lapsena muuttaneet

  • Usein kaksikielisiä

  • Ongelmana venäjän kielen ylläpitäminen ja Venäjä-tuntemus

 • Ristiriitainen suhtautuminen Venäjään, joka sekä vetää puoleensa ja kiinnostaa että toisaalta pelottaa ja arveluttaa


Suomen kielen taito

Suomen kielen taito

 • Monilla heikko

 • Syitä useita

  • Tarjonta, motivaatio, väliaikaisuus

   → Suomen kielen opetuksen tehostaminen

  • Omia ryhmiä venäjänkielisille

  • Venäjänkielistä oppimateriaalia

  • Verkkomateriaalin tuotanto

  • Kielikylvyt

   → Tehokkaampi tiedotus jo olemassa olevista Suomea koskevista venäjänkielisistä materiaaleista esim. esitteinä ja netissä


Ven j n kielen yll pit minen

Venäjän kielen ylläpitäminen

 • Erityisesti lapset ja nuoret

 • Suomessa tarvitaan jatkossakin venäjän kielen osaajia, suomenkieliset opiskelevat yhä vähemmän venäjää

 • Vähenevien varojen tilanteessa prioriteetti

 • Lakisääteinen: 2 h / vk koulussa (ei toteudu kaikissa kunnissa)

 • Venäjänkielinen vapaa-ajantoiminta: liikunta, kulttuuri, harrastukset


Ven j nkielinen toiminta

Venäjänkielinen toiminta

 • Kerhot, seurat, järjestöt

 • Toivotaan omia tiloja omien tilaisuuksien järjestämiseen

 • Halutaan luoda oma, erillinen palvelujärjestelmä venäjänkielisille (työllistymisnäkökohta?)

 • Eikö voitaisi käyttää jo olemassa olevia

  • Tiloja?

  • Rakenteita?

  • Henkilöresursseja?

 • Kaksikieliset projektit voisivat vähentää ennakkoluuloja


Mik eniten rajoittaa kulttuuripalveluiden k ytt

Mikä eniten rajoittaa kulttuuripalveluiden käyttöä?


Mik lis isi kulttuuripalveluiden k ytt

Mikä lisäisi kulttuuripalveluiden käyttöä?


Suomen ja ruotsinkielisi kulttuuripalveluja tuottavat toimijat

Suomen- ja ruotsinkielisiä kulttuuripalveluja tuottavat toimijat

 • Monet venäjänkieliset ovat tottuneet käyttämään kulttuuripalveluja ja ovat uusi, potentiaalinen yleisö

 • Ehdotuksia

  • Venäläisten ryhmien / teosten tuonti Suomeen

  • Tiedotus Suomessa olevan venäjänkielisen median ja sosiaalisen median kautta

  • Tutustumiskäynnit venäjän kielellä

  • Yksittäisen teoksen esittely venäjäksi esim. ennen esitystä

  • Nettisivut englanniksi ja osa venäjäksi

  • Teoksen, esityksen ja/tai esittäjien linkki Venäjään


Ven j nkielisten kulttuuripalvelujen tuottajat

Venäjänkielisten kulttuuripalvelujen tuottajat

 • Pienempi toimijoiden määrä

 • Selvitysmies tai muu konfliktien purkumekanismi

 • Yhteistyö vastaavien suomenkielisten laitosten ja järjestöjen kanssa (tilat, henkilöstö, nettisivut jne.)

 • Yhteistyö suomenkielisten ulkomailla toimivien kanssa

 • Yhteistyö venäjänkielisten ulkomailla toimivien kanssa


Ven j ll

Venäjällä?

 • Kesäleirit lapsille

 • Oppilasvaihto (peruskoulu, lukio)

 • Opiskelijavaihto (AMK, yliopisto)

 • Opiskelu Venäjällä


Tietoa suomesta

Tietoa Suomesta

 • Monet kaipasivat tietoa Suomesta venäjäksi

 • Useat viranomaiset ja laitokset ovat kääntäneet osan tiedoistaan venäjäksi, mutta niitä voi olla vaikea löytää

 • Turistimatkat Suomessa

  • Venäjänkieliset opastetut bussimatkat


Kotoutuminen la babushka

Kotoutuminen à la babushka

 • ”Jos asuu Suomessa, tulee löytää itselleen paikka täältä. Eikä istua työttömyyskorvauksella. Silloin myös museot ja teatterit muuttuvat omiksi. Olen ollut peruskivenä lapsilleni ja lapsenlapsille. Seuraan heidän elämäänsä ja iloitsen siitä. He osaavat useita kieliä ja harrastavat urheilua, tanssia ja teatteria. Ja kaikki tämä on venäläis-suomalaista. Lapset käyvät töissä. Matkustelevat paljon. Enkä minä jää heistä paljonkaan jälkeen. Me olemme täällä. Me olemme kotona, mutta myös Venäjä on mukanamme.”


 • Login