Komunik cia s verejnos ou
Download
1 / 45

Komunikácia s verejnosťou - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Komunikácia s verejnosťou. 5) Online Public Relations. Obsah prednášky:. Úvod do problematiky – internetové Public Relations Internet – spôsoby komunikácie Zjednocovanie komunikácie Zdroj: Online Public Relations , David Phillips , ISBN 80-247-0368-8.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Komunikácia s verejnosťou

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komunikácia s verejnosťou

5)OnlinePublicRelations

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Obsah prednášky:

 • Úvod do problematiky – internetové PublicRelations

 • Internet – spôsoby komunikácie

 • Zjednocovanie komunikácie

  Zdroj: OnlinePublicRelations, DavidPhillips, ISBN 80-247-0368-8

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


1)Úvod do problematiky – internetové Public Relations (PR)

Proces pozostávajúci z:

 • potreby poznať internetové publikum (napr. novinárov)

 • porozumenia potrieb druhého

 • prostriedkov pre poskytovanie služieb pomocou vhodných ciest a technológií (napr. e-mail)

 • vedomia, že daný úkon môže mať oveľa širší dopad (dostupnosť novín v online verzii)

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Podstata komunikácie v sieti:

 • Skupina ľudí, ktorých chce inštitúcia osloviť, je často veľmi široká a rozmanitá

 • Pracovníci PR – pochopiť povahu vzdialeného vzťahu a všetkých súvislostí, ktoré prináša

 • Aj najjednoduchšie internetové aktivity v inštitúcii (bez kontroly PR) = majú na inštitúciu a všetky zainteresované strany významný dopad

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Internetové PR - 4 oblasti manažmentu:

1)Obsah

2)Prostriedky, ktorými sa informácia šíri - najmä ich dosah

3)Publikum – užívatelia internetu

4)Povaha vzťahov s publikom a budovanie empatie v rámci spoločnosti

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


1)Obsah:

Web stránka - základy úspechu:

 • Kvalita informácií

 • Miera snahy presvedčiť návštevníkov o dôveryhodnosti informácií

 • Jednoduchá navigácia (k stránke i v rámci nej)

  Dôraz je potrebné klásť aj na:

 • Ostatné formy rozmanitosti internetu (napr. diskusné fóra, e-maily...atď.)

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Webová prezentácia inštitúcie:

 • Možnosť ponuky obsiahlych informácií o inštitúcii

 • Informácie – produkty, služby, pozadie spoločnosti, novinky návody, vysvetlenia...

 • Obohatenie obsahu:

  - stále, alebo

  - príležitostné

 • Internetové príspevky tretej strany (názory na web stránku, väzby na iné stránky pomocou hyperlinkových odkazov)

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


2) Dosah:

Internet je vhodný pre tzv. „Pull“ komunikáciu:

 • Ľudia si sami vyhľadávajú informácie – v čase kedy chcú

 • Tento proces je možné podporiť zo strany PR:

 • ponuka inštitúcie (organizácie) bude stáť za to, aby ju užívatelia navštívili

 • väčšina užívateľov je vystavená názorom ostatných užívateľov (on-line diskusia) a využívajú odkazy z rôznych stránok

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


3)Publikum:

 • V minulosti – informácie k celej populácii

 • Rastom dostupných médií – informácie k určitým častiam populácie (trhové segmenty, zainteresovaní účastníci)

 • Rozmach informačných kanálov (tlač, rozhlas, TV) – možnosť osloviť cieľovú skupinu, ktorej je informácia určená

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Užívatelia internetu:

 • Informácie podľa záujmu

 • Hľadanie konkrétnej informácie – informácie pôvodne určené inej cieľovej skupine, ktoré však poskytnú širší pohľad na problematiku (nechcene)

 • Sami si určujú KTORÉ informácie chcú získať a OD KOHO

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Delenie verejnosti:

 • Tradičný marketingový model (spoločenské, ekonomické, trhové segmenty) – nemožno aplikovať pre oblasť internetu

 • Internet – princípy formulované J.E. Gruningom

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Delenie verejnosti podľa J.E. Gruniga:(1982, štúdia „The message – attitude-behaviour of organizations“)

 • Rozlíšenie 3 typov verejnosti, ktoré platia pre oblasť internetu a pre každú inú formu PR:

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Verejnosť:

 • Latentná: vníma problém len vzdialene, akoby sa jej netýkal, avšak ním môže byť ovplyvnená, ale nezúčastňuje sa žiadnych súvisiacich aktivít

 • Vedomá: vie o probléme, ale zdržiava sa akýchkoľvek akcií, nezapája sa do nich

 • Aktívna: je o probléme informovaná, a neváha vstúpiť do jednania

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


V roku 1984 bola pridaná štvrtá zložka (Grunig, Hunt):

 • tzv. neverejnosť – tí, ktorí sa o problematiku nezaujímajú (dnes tí – ktorí nemajú prístup k internetu)

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


4)Empatia:

 • vzťah medzi inštitúciou a jej publikom je tvorený, alebo marený vzájomne zdieľanými potrebami, záujmami a názormi

 • Vzájomné pôsobenie strán

 • Pri tvorbe on-line vzťahov - potreba pochopenia názorov a záujmov internetovej verejnosti

 • Znalosť širších záujmov, cieľov a motivácie užívateľov otvára príležitosti k vytvoreniu spoľahlivej a váženej reputácie

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


2)Internet – spôsoby komunikácie

 • World Wide Web – svet informácií ľahko dostupný prostredníctvom siete - stelesnenie znalostí ľudstva

 • Týka sa všetkých spôsobov komunikácie

 • Jeho kapacita a potenciál umožňuje:

  prenos dát, propagáciu výrobkov a služieb, podporu marketingových činností, získať správy a informácie

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Internet – základ viacerých spôsobov komunikácie:

 • Množstvo spôsobov šírenia informácií narastá – tvorí sa tak široká škála možností, ktoré má organizácia k dispozícii

 • Minulosť: PR – zásady tlače, prezentácií, výstav

 • Súčasnosť: požiadavka takmer na každého – disponovať znalosťou tvorby štruktúry webu = osadenie zmysluplným obsahom, spravovanie diskusnej skupiny, ovládať video, interaktívne hry...

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Ďalšie spôsoby:

 • Web kamery, virtuálne prehliadky, on-line konferencie

 • Využitie príležitostí, chápania a uplatnenia nových technológií – v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou zmysluplného vedenia komunikácie

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Internet – packety:

 • Použitie internetu = prijímanie a odosielanie tzv. packetov, v ktorých sú obsiahnuté informácie

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Formy internetovej komunikácie:

 • Cyber Space

 • E-mail

 • WWW a WEBY

 • Mailing lists

 • Instant Messaging

 • Bulletin Boards

 • Chat

 • MUD

 • TELNET

 • WAP

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


A)Cyber Space (kybernetický priestor)

 • tvorený všetkými jednotlivcami a organizáciami, ktorí používajú internet

 • Stránka – odkazy na iné stránky toho istého webu, umiestneného na tom istom počítači (prepojenie = hyperlinkový odkaz)

 • On-line aktivita – kontrola organizácie (jednotlivca) nad určitou stránkou, alebo miestom na internete

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


B) E-mail

 • Elektronická pošta, výmena správ prostredníctvom PC, najvyužívanejšia funkcia internetu

 • Prvá aplikácia, ktorú internet ponúkol

 • Správy = kódované vo formáte ASCII (American Standard Code for Information Interchange = najbežnejší formát pre textové súbory)

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


WWW a WEBY (Berners-Lee)

 • World Wide Web / www /web: protokol, na ktorý dohliada World Wide Web Consortium = založený na uplatnení celého radu konvencií (tzv. internetová gramatika); = Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

 • Prepojená kolekcia súborov, ktoré začínajú vstupnou stránkou = domovská stránka

 • Protokoly internetu – začleniť jeden do druhého (e-mail, diskusná skupina = súčasť webových stránok)

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


D)Mailing Lists

 • Zoznam ľudí – odber pravidelných e-mailových správ v rámci určitých tém (relevantné informácie)

 • Forma publicity – často súvisí s direct mailom (spamom)

 • Je skôr marketingovým nástrojom než nástrojom PR

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


E) Instant Messaging

 • Umožňuje komunikáciu cez internet v reálnom čase

 • Okamžitá interakcia

 • Podobná technológia chatu

 • Samostatné programy – Yahoo, ICQ, MSN Messenger (Microsoft)

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


F) Bulletin Boards

 • BBS – bulletin board system – miesto pre zobrazenie a sprístupnenie informácií pri priamom prepojení dvoch počítačov modemom

 • Majú vlastnú kultúru (http://www.boardwatch.com)

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


G) CHAT

 • Rozhovor danom reálom čase

 • Využitie pre oblasť PR – rýchla odozva, výsledky, zmena postojov

 • Chat Rooms (mnohokrát skrytá identita)

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


H)MUD

 • Multi User Domain – prostredie (viac ľudí – spolupráca, hry)

 • Sprostredkovanie skúsenosti cez internet, je riadený počítačovým programom rámci určeného prostredia alebo témy

 • Využiteľné pre oblasť PR v rámci organizácií

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


I) TELNET

 • Spôsob pristupovať k cudziemu počítaču za predpokladu oprávnenia

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


J) WAP

 • Wireless Application Protocol – štandardizáciu spôsobov, ktorými je možné využiť bezdrôtové zariadenia (mobilné telefóny, rádioprijímače) pre prístup k internetu

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


3) Zjednocovanie komunikácie

 • Integrácia webu, extranetu a intranetu

 • Tok informácií v organizácii

 • Modely prístupov k poznatkom

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


a)Integrácia webu, extranetu a intranetu

 • operatívne prostriedky komunikácie v organizácii:

 • Integrovaný súbor technológií

  alebo

 • Oddelené fungovanie

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


 • Intranety: uzavreté, prístup k väčšine informácií = len zamestnanci

 • Extranety: proces, v ktorom sú interné informácie organizácie poskytované obchodným partnerom (informácie = dôverné medzi obidvoma stranami)

 • Weby: otvorené a prístupné pre širokú verejnosť

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Kombináciou možností intranetu, extranetu a webu:

 • Organizácia získava komunikačnú výhodu = úspora nákladov, dodatočný úžitok zákazníkom, zvýšenie konkurenčnej výhody

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Rozdiely medzi tradičnou a novou ekonomikou1):

Informačná

ekonomika:

 • Sieťové previazanie

 • Založená na kvalite

 • Individualizovaná produkcia

 • Riadená zákazníkom

Industriálna

ekonomika:

 • Zhora nadol

 • Založená

  na kvantite

 • Hromadná produkcia

 • Riadená výrobcom

1)Holtz,S.: Public Relation on the Net Amacon, New York 1999

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Analýza podľa Holza:

 • Analógiu s oblasťou PR:

 • Príkazy, kontroly – sieťové štruktúry informovaných interných a externých poslucháčov

 • Kto informácie podával – publikum

 • Objem – kvalita

 • Individuálny prístup a bohatý obsah = spokojnosť publika

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Tok informácií:

Zákazníci - verejnosť

Transparentnosť publikovaných informácií

Web

Nastavenie „firewalls“

Extranet

Interné dáta a poznatky

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


b)Tok informácií v organizácii:

 • Informačná štruktúra:

 • zrozumiteľná

 • prístup k informáciám = ľahký pre každého

 • ľahko pochopiteľná forma

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Prúdy poznatkov (1):

 • Jeden zo spôsobov sprístupnenia informácií v zrozumiteľnej forme pre všetkých členov organizácie

 • Môžu pretekať z organizácie smerom k externému publiku (cez web)

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Prúdy poznatkov (2):

 • Môžu sa týkať: manažmentu, finančných otázok, výrobkového manažmentu, marketingu, predaja, riadenia ľudských zdrojov, procesov týkajúcich sa externej verejnosti

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Štruktúry prúdov = rôzne:

Zaistené toky informácií medzi jednotlivými oddeleniami

Medzi jednotlivými prúdmi – firewalls napr. (nákupné a maloobchodné ceny...atď.

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Modely prístupov k poznatkom:

 • Spojenie modelu prúdiacich poznatkov modelu prístupu = ponúka „integrovaný spôsob pre plánovanie stratégií využitia moderných elektronických technológií“

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Pomocou týchto modelov:

 • Realizujú organizácie = napr. komunikačná stratégia, ktorá zvyšuje výnosnosť pri všetkých typoch organizácií

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Integrovaná transparentnosť:

web

extranet

Interné dáta a poznatky

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


Ďakujem za pozornosť

Loreta.Schwarczova@uniag.sk


ad
 • Login