B rn operation p dagkirurgisk afdeling eller central operationsgang
Download
1 / 28

Børn – operation på dagkirurgisk afdeling eller central operationsgang ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Børn – operation på dagkirurgisk afdeling eller central operationsgang ?. Peter ahlburg Dagkirurgisk center Aarhus Universitetshospital. Dagkirurgi. 1: Hospital integreret 2: Selvstændig på hospitalet 3: Selvstændigt free standing 4: Privat praksis. H ospitalsintegreret.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Børn – operation på dagkirurgisk afdeling eller central operationsgang ?' - melosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B rn operation p dagkirurgisk afdeling eller central operationsgang

Børn – operation på dagkirurgisk afdeling eller central operationsgang ?

Peter ahlburg

Dagkirurgisk center

Aarhus Universitetshospital


Dagkirurgi
Dagkirurgi operationsgang ?

 • 1: Hospital integreret

 • 2: Selvstændig på hospitalet

 • 3: Selvstændigt freestanding

 • 4: Privat praksis


H ospitalsintegreret
H operationsgang ?ospitalsintegreret

 • Designet til indlagte

 • Fysiske barrierer

 • Ikke selvstændigt dedikeret personale

 • Aflysning pga alvorligt syge og akutte

 • Svært at etablere velfungerende teams


Selvst ndigt
Selvstændigt operationsgang ?

 • Gode patientforløb

 • Korte afstande

 • Dedikeret personale

 • Cost-effektive

 • Egen ledelse

 • Back-up?


Privat praksis
Privat praksis operationsgang ?

 • Gode patientforløb

 • Korte afstande

 • Dedikeret personale

 • Cost-effektive

 • Sikkerhed?

 • Indlæggelse?


Iaas anbefalinger
IAAS anbefalinger operationsgang ?

 • Selvstændige

  • In hospital

  • Freestanding


Anbefalinger n vner ikke b rn specifikt

Anbefalinger nævner ikke børn specifikt operationsgang ?

Men hvorfor skulle det nævnte ikke gælde børn?


Dagkirurgiske b rn skal opereres i dagkirurgiske afsnit
Dagkirurgiske børn skal opereres i dagkirurgiske afsnit operationsgang ?

 • Men skal alle dagkirurgiske afdelinger have børn?


Hvad er specielt for b rn
Hvad er specielt for børn? operationsgang ?

 • Anæstesi

  • Regionale teknikker

 • Smertebehandling

 • Plejen

 • Angst

 • Kommunikation/information

 • Familien med

 • Specielle faciliteter til børn

 • Kirurgen?


B rn og pr operativ angst
Børn og præoperativ angst operationsgang ?


B rn og pr operativ angst1
Børn og præoperativ angst operationsgang ?

Baggrund

 • Ca. 65 % af børn, der kommer til operation og bedøvelse er stressede og angste (Sadhasivam, Senthilkumar (03.2009). "Real-time assessment of perioperative behaviors and prediction of perioperative outcomes". Anesthesia and analgesia 108 (3)

 • Præoperativ angst hos børn er multifaktorielt og kompleks (Davidson A, McKenzie I. Distress at induction: prevention and consequences. CURR OPIN ANESTHESIOL 2011 06;24(3):301-306)

 • Kræver mere smertestillende medicin

 • Øget risiko for PONV

 • Udvikle postoperative adfærdsændringer (Karling M, Stenlund H, Hagglof B. Child behaviour after anaesthesia: associated risk factors. ActaPaediatr 2007 May;96(5):740-747)

 • Efterfølgende har svært ved at møde sundhedspersonalet(Kain ZN, Mayes LC, Caldwell-Andrews A, Karas DE, McClain BC. Preoperativeanxiety, postoperative pain, and behavioralrecovery in youngchildreundergoingsurgery.) Pediatrics 2006 Aug;118(2):651-658


B rn og pr operativ angst2
Børn og præoperativ angst operationsgang ?

Metode

 • Måleredskab før indlæggelse:

 • SPENCE angst skala for de 2-7 årige og til 7-12 årige

 • ‘mit barn har mareridt om at være væk fra mig’

 • ‘mit barn bekymrer sig’

 • Redskab, der screener for generaliseret angst hos barnet. Udfyldes af forældrene


B rn og pr operativ angst3
Børn og præoperativ angst operationsgang ?

Metode

 • Scoringsredskab ved anæstesiindledning:

 • m-YPAS: 5 dimensioner, som udtryk for angstpræget adfærd hos børn

 • Børnenes grad af angst registreres i induktion 1, induktion 2 og induktion 3

 • I hver induktion er der ratere, som uafhængigt af hinanden observere og evaluere barnets grad af angst


B rn og pr operativ angst4
Børn og præoperativ angst operationsgang ?

Metode

 • Efter indlæggelse:

 • Post Hospital Behavioral Questionnaire

 • ‘Har dit barn svært ved at bestemme sig?

 • Har dit barn mareridt eller vågner op og græder?’

 • Sammenligner børns adfærd før og efter indlæggelseSmertebehandler vi b rn godt nok

Smertebehandler vi børn ’godt nok’? operationsgang ?

Usikkerhed blandt sygeplejerskerne om kvaliteten af smertebehandling til børn

Studier1, 2, 3 viser, at 39-51% har en smertescore ≥4

1Fortier MA, MacLaren J, Martin SR et al. Pediatric pain after ambulatory surgery: Where’s the medication? Pediatrics 2009;124:e588-95

2 Wennström B, Törnhage C-J, Nasic S et al. The perioperative dialogue reduces postoperative stress in children undergoing day surgery as confirmedby salivary cortisol. Paediatr Anesth 2011;21:1058-65

3 Vincent CVH, Denyes MJ. Relieving children’s pain: Nurses’ abilities and analgesic administration practices. J Pediatr Nurs 2004;19:40-50


Hvorfor smertebehandler sygeplejersker ikke b rn godt nok

Hvorfor smertebehandler sygeplejersker ikke børn ’godt nok’?

Usikkerhed blandt sygeplejerskerne om hvordan børn smertebehandles

Det er vist3, at sygeplejersker handler efter intuition og erfaring – ikke efter smertescore

3Simons J, Mosely L. Influences on nurses’ scoring of children’s post-operative pain. J Child Health Care 2009;13:101-15


Kan man m le b rns smerter

Kan man måle børns smerter ? nok’?

Manglende smertescoring og dokumentation er en af barriererne for sufficient smertebehandling

Der findes forskellige metoder til at smertescore børn4

4 Newman CJ, Lolekha R, Limkittikul K et al. A comparison of pain scales in Thai children. Arch Dis Child 2005;90:269-70


Hvor ondt har b rnene 428 4 6 2

Hvor ondt har børnene? 428 nok’?→ 462

64% 17% 10% 5% 3% 1% →

75% 15%8% 2% 2% 1%

19% af børnene har en smertescore på ≥3→ 15% af børnene har en smertescore på ≥3

9% af børnene har en smertescore på ≥5→ 7% af børnene har en smertescore på ≥5

Der er en middel smertescore på 2 efter postoperativ smertebehandling


Tilfreds
Tilfreds!!!? nok’?


Anæstesi nok’?

Følgende er hovedfunktioner:

1: Anæstesi til børn ≥ 2 år og < 10 år og ASA ≤ 2 til såvel akutte som

elektive mindre operative indgreb (kirurgi med knivtid < 2 timer)

2: Kortvarig anæstesi på maske (ikke larynxmaske eller intubation) til

børn < 2 år og ASA ≤ 2 til elektive mindre operative indgreb

3:Anæstesi til personer ≥ 10 år

Specialevejledning for anæstesiologi 21.6 2013


Fælles for alle nedenstående områder i specialet anæstesiologi er, at det bør

være muligt at få assistance umiddelbart fra en speciallæge i anæstesiologi.

Anæstesi til børn bør kun ske på sygehuse med både fælles akutmodtagelse

og pædiatri.

Der forudsættes, at den enkelte speciallæge varetager i størrelsesordenen 300 anæstesier til børn pr år.

Specialevejledning for anæstesiologi 21.6 2013


Ved anæstesi til børn bør der desuden være plejepersonale med erfaring og kompetencer i anæstesi til børn. Endvidere bør de rette faciliteter tilpasset børn være til stede.

Specialevejledning for anæstesiologi 21.6 2013


Skal dagkirurgiske b rn centraliseres
Skal dagkirurgiske børn centraliseres? plejepersonale med erfaring og

 • Volumen?

 • Dedikeret rutineret personale?

 • Rette faciliteter

 • Instrukser?

 • Forskning og udvikling?


Det nye universitetssygehus aarhus
Det nye Universitetssygehus Aarhus plejepersonale med erfaring og

 • Alle børn skal på børnehospital ligegyldig hvad de fejler

  • Pædiaternes ønske

 • Selvstændigt dagkirurgisk afsnit hvor alle børn samles

  • Nedlægges senge - mere dagkirurgi

  • Længere åbent - flere og større indgreb

 • Bør man samle børn til dagkirurgi et sådant sted?


ad