Твердість води
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Твердість води PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Твердість води. Мета :. Ознайомлення з поняттям твердість води , вивчення видів твердості води та методів її усунення. Вода належить до найбільш поширених речовин у природі. Водою вкрито близько 4/5 поверхні земної кулі (океани, моря, озера, річки). Твердість води. Са 2+.

Download Presentation

Твердість води

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Твердість води


Мета :

Ознайомлення з поняттям твердість води , вивчення видів твердості води та методів її усунення


Вода належить до найбільш поширених речовин у природі. Водою вкрито близько 4/5 поверхні земної кулі (океани, моря, озера, річки).


Твердість води

Са2+

Твердість води, зумовлена наявністю іонів кальцію (Са2+) та іонів магнію (Мg2+). Чим вищий вміст у воді цих йонів, ти більша твердість води.

Mg2+


Твердість води

Твердість води зумовлена взаємодією карбон(IV) оксиду з карбонатами кальцію і магнію, перетворюючи їх на розчинні кислі солі-гідрогенкарбонати:

CO2+H2O↔H2CO3

CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2

MgCO3+H2O+CO2=Mg(HCO3)2


Твердість води

Твердість води залежить також від хімічного складу ґрунту, через який проходить вода, вмісту у воді оксиду вуглецю (IV), ступеня забруднення її органічними речовинами.


Твердість води

Тверда вода непридатнамайже для всіхгалузейвиробництва. Так, наприклад, тверду воду не можнавживати для праннябілизни, миттяшерстііфарбування тканин, бо в ній мило втрачає свою мийнуздатність.


Твердість води

Вона непридатнаі для паросилового господарства, бо при кип'ятінні води утворюєтьсянакип, який погано проводить тепло, внаслідокчогозбільшуєтьсявитратапалива. Накипвикликаєінтенсивнеруйнуваннястіноккотлів, щоможепризвести до аварії.

Для приготовленняїжітверду воду теж не вживають, бо в ній погано розварюютьсям'ясоіовочі.

Для пиття вона тежнепридатна.


Види твердості

Практично розрізняють три види твердості: загальну, ліквідну і постійну.


Види твердості

Загальна твердість - це твердість сирої води, зумовлена всіма сполуками кальцію і магнію (іноді заліза і марганцю), незалежно від того, з якими аніонами вони зв'язані.


Види твердості

Постійна твердість - твердість води після одногодинного кип'ятіння. Вона викликана присутністю сульфатів і хлоридів кальцію, заліза, магнію, калію, натрію, тобто солей, які не дають осаду при кип'ятінні.


Види твердості

Ліквідна твердість спричинена наявністю у воді гідрокарбонатів кальцію Са(НСО3)2, менше магнію Мg(НСO3)2, які видаляються при кип'ятінні, осідаючи на стінках посуду у вигляді накипу (СаСОз, МgСОз).


Види твердості

(2 класифікація)

Загальна твердість води складається з карбонатної(тимчасової) та некарбонатної(сталої).


Способи усунення твердості

1. Усунення карбонатної твердості:

а)Кипятіння води:

Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2+H2O

Mg(HCO3)2=MgCO3↓+CO2+H2O

Mg(HCO3)2=Mg(OH)2↓+2CO2

б)Додавання соди:

Ca(HCO3)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaHCO3

Mg(HCO3)2+Na2CO3=MgCO3↓+2NaHCO3

в)Додавання гашеного вапна(у промисловості):

Ca(HCO3)2+Ca(OH)2=2CaCO3 ↓+2H2O

Mg(HCO3)2+Ca(OH)2=CaCO3↓+MgCO3↓+2H2O


Способи усунення твердості

2. Усунення некарбонатної твердості води:

а)Содовий метод:

CaSO4+Na2CO3=CaCO3↓+Na2SO4

MgSO4+Na2CO3=MgCO3↓+Na2SO4

CaCI2+Na2CO3=CaCO3 ↓+ 2NaCI

б)Фосфатний метод:

3CaSO4+2Na3PO4=Ca3(PO4)2↓+3Na2SO4

3MgSO4+2Na3PO4=Mg3(PO4)2+Na2SO4


Отже, вода має величезне значення для людини. Але, якщо її не очищати перед вживанням, вона може принести велику шкоду нашому організму!


  • Login