Brukerdrevet tjenesteinnovasjon
Download
1 / 21

Brukerdrevet tjenesteinnovasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Brukerdrevet tjenesteinnovasjon. Brukerdrevet tjenesteinnovasjon. Tjenesteinnovasjon og annen innovasjon Brukerdrevet innovasjon – historisk utvikling Markeds- og kundeorientert innovasjon Brukersentrert innovasjon og lead users Åpen innovasjon Samskapt innovasjon (co-creation)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Brukerdrevet tjenesteinnovasjon' - melita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Brukerdrevet tjenesteinnovasjon1
Brukerdrevet tjenesteinnovasjon

 • Tjenesteinnovasjon og annen innovasjon

 • Brukerdrevet innovasjon – historisk utvikling

  • Markeds- og kundeorientert innovasjon

  • Brukersentrert innovasjon og lead users

  • Åpen innovasjon

  • Samskapt innovasjon (co-creation)

 • Brukerdrevet tjenesteinnovasjon i konsumentmarkedet m. eksempel

 • Brukerdrevet tjenesteinnovasjon i bedriftsmarkedet m. eksempel

 • En portefølje av brukerdrevet innovasjonsmetodikk

 • Oppsummering


1 hva mener vi med tjenester og tjenesteinnovasjon
1. Hva mener vi med tjenester og tjenesteinnovasjon

 • Tjenester er ytelsene både i tjenestenæringer og tjenesteytelser i vareproduserende næringer

 • Tjenester kan, riktignok i varierende grad, ha noen spesielle egenskaper:

  • Intangibility – typisk immaterielle

  • Heterogeneity – typisk varierer fra leveranse til leveranse

  • Inseparability – typisk samprodusert mellom tilbyder og kunde(r)

  • Perishability – typisk vanskelig å lagre


Tjenesteinnovasjon
Tjenesteinnovasjon

 • Tjenesteinnovasjon er innovasjon i tjenesteytende næringer og innovasjon i tjenesteytelser i vareproduserende næringer

 • Hva karakteriserer tjenesteinnovasjon?

  • Ofte vanskelig å vurdere,kvalitativ

  • Ofte vanskelig å måleeffekter

  • Ofte mer ad hoc

  • Ofte samtidig organisasjons-innovasjon

  • Oftere kundedrevet

  • Sjeldnere forskningsdrevet

 • Tjenesteinnovasjon er annerledes enn produktinnovasjon

 • Krever egne eller tilpassede metoder, endrer, men kan også komplisere relevansen av brukerinvolvering… intangible… heterogeneous….


2 brukerdrevet innovasjon historisk utvikling
2. Brukerdrevet innovasjon – historisk utvikling

 • Markeds- og kundeorientert innovasjon

 • Brukersentrert innovasjon og lead users

 • Åpen innovasjon

 • Samskapt innovasjon (co-creation)

User driven Innovation is the process of tapping users’ knowledge in order to

develop new products, services and concepts. A user driven innovation process is

based on an understanding of true user needs and a more systematic involvement of

users.

(Wise and Høgehaven 2008)


Markeds og kundeorientert innovasjon
Markeds- og kundeorientert innovasjon

 • Perspektiv: Markeds- og kundeorientering har en positiv effekt på innovasjon (og derigjennom bedriftens suksess)

 • Tid: Begynnelsen av 1990 tallet

 • Fokusert del av prosessen: Slutten

 • Metoder: Surveys blant kunder, fokusgrupper, intervjuer

 • Resultat: Adopsjon, markedsandel, salgsøkning, lønnsomhet

 • Problem: Kundenes ”voice” kommer sent inn i prosessen.


Brukersentrert innovasjon og lead users
Brukersentrert innovasjon og lead users

 • Perspektiv: Involvering av lead users øker sjansen for å utvikle banebrytende innovasjoner (og derigjennom påvirke bedriftens suksess positivt)

 • Tid: Slutten av 1980 tallet / hovedstrøm midten av 1990 tallet

 • Fokusert del av prosessen: Begynnelsen

 • Metoder: Observasjon, intervju, usability tilnærming,

 • Resultat: Banebrytende innovasjoner, adopsjon

 • Problem: Lite fokus på ”gjennomsnittskunden”.


Pen innovasjon
Åpen innovasjon

 • Perspektiv: Inkludering av både interne og eksterne ressurser i hele innovasjonsprosessen vil øke innovasjonenes suksessgrad

 • Tid: 2003

 • Fokusert del av prosessen: Midtre

 • Metoder: Nettbasert plattform, (dialog, workshops, idekonkurranse)

 • Resultat: Banebrytende innovasjoner til lav innovasjonskostnad, Spin-offs, Lisensiering, Tilgang til kompetanse, Time to market, Utnyttelse av patenter

 • Problem: Koordinering av nettverket, motivere ekstern deltakelse (incentiver),inntektsdeling


Samskapt innovasjon co creation
Samskapt innovasjon (co-creation)

 • Perspektiv: Interaksjonen mellom foretak og kunde danner basisen for opplevelsene som skapes

 • Tid: 2004

 • Fokusert del av prosessen: Større deler av prosessen (front-end og back-end)

 • Metoder: Nettbasert plattform, survey, sosiale medier, community, virtual product testing, suggestion box

 • Resultat: Kundeopplevelser

 • Problem: Dialoghåndtering, oppfølging, kontroll (styring), inntektsdeling


3 brukerdrevet tjenesteinnovasjon i konsumentmarkedet m eksempler
3. Brukerdrevet tjenesteinnovasjon i konsumentmarkedet m. eksempler

 • Eksempel på brukerdrevet som kundeorientert – to transporteksempler

 • Eksempel på brukerdrevet som åpen – nettbaserte tjenester

 • Eksempel på samtidig tjeneste- og produktinnovasjon i samskapingsånd- innredning


Brukerdrevet som kundeorientert lytte s innovasjon tjenestelogikk p biltransport
Brukerdrevet som kundeorientert – lytte, så innovasjon - tjenestelogikk på biltransport

 • Streetcar:

 • Kombinere brukerbehov (taxi, leiebil)

 • Ny tjenesteprosess

 • Scooterman:

 • Ubetjent brukerbehov

 • Tjenesteutvidelse


Brukerdrevet som pen gi ide lage og pr ve for oss nettbaserte tjenester
Brukerdrevet som åpen – gi ide, lage og prøve for oss - nettbaserte tjenester

 • FinnLabs:

 • Idefangst

 • Lage for oss

 • Teste for oss


Brukerdrevet som tjeneste- og produktinnovasjon i samskapingsånd- skape kundeopplevelse sammen - innredning

 • Tv.ikea.se:

 • Idefangst, vise oss

 • Dele med andre

 • Skape en utvidet kundeopplevelse

 • Gi til brukeren, f. eks. ekstra-inntekt


4 brukerdrevet tjenesteinnovasjon i bedriftsmarkedet m eksempel
4. Brukerdrevet tjenesteinnovasjon i bedriftsmarkedet m. eksempel

 • Eksempel på brukerdrevet som kundeorientert – grafisk bransje

 • Eksempel på brukerdrevet som åpen – mobile tjenester

 • Eksempel på samtidig tjeneste- og produktinnovasjon i samskapingsånd- ?


Brukerdrevet som kundeorientert lytte s innovasjon tjenestelogikk p grafisk bransje
Brukerdrevet som kundeorientert – lytte, så innovasjon - tjenestelogikk på grafisk bransje

 • Outcome-driven innovation – fokus på jobber kunden vil ha gjort (value in use)

 • Identifiserer udekkede og over-betjente tjeneste-områder


Noen tjenester
Noen tjenester… tjenestelogikk på grafisk bransje


Brukerdrevet som pen lage for oss mobile tjenester
Brukerdrevet som åpen – lage for oss – mobile tjenester tjenestelogikk på grafisk bransje

 • iPhone App Store

 • Vi har åpen plattform

 • Du lager for oss begge

 • Du er utvikler (koder)


Brukerdrevet som pen lage sammen delt ansvar mobile tjenester
Brukerdrevet som åpen – lage sammen, delt ansvar – mobile tjenester…

 • Telenor Mobilstart.se

 • Vi har åpen plattform

 • Du lager for oss begge

 • Du er kreativ tjeneste- utvikler (koder ikke nødv…)


Brukerdrevet som tjenesteinnovasjon i samskapings nd skape sammen offentlige tjenester
Brukerdrevet som tjenesteinnovasjon i samskapingsånd - skape sammen – offentlige tjenester ?

 • DataSF:

 • Vi har åpen plattform for data

 • Vi utvikler sammen, offentlig, utvikler og bruker (innbygger)


5 en portef lje av brukerdrevet innovasjonsmetodikk
5. En portefølje av brukerdrevet innovasjonsmetodikk skape sammen – offentlige tjenester ?


6 oppsummering
6. Oppsummering skape sammen – offentlige tjenester ?

 • Tjenesteinnovasjon utfordrer hva brukerdrevet betyr og hvordan vi skal gjøre det (metodikker)

 • Brukerdrevet innovasjon betyr ulike ting i ulike perspektiver

 • Brukerdrevet tjenesteinnovasjon kan tenkes å måtte kombinere ulike perspektiver og metodikker, og kanskje også modifisere metodikker…

 • De ulike perspektivene på brukerdrevet innovasjon gir dere en mangfoldig”verktøykasse av metodikker”

fra

til


ad