המסלול הממשלתי
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

המסלול הממשלתי שילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי ככח אדם לא מקצועי-דו"ח מצב בני פפרמן PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

המסלול הממשלתי שילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי ככח אדם לא מקצועי-דו"ח מצב בני פפרמן. יולי,2013. מטרות. מכרז מינהל הרכש. החברות הזוכות והגורמים המלווים. שלבי הפעולה במסלול. מצבת המשתתפים בפרוייקט. סה"כ משתתפים 317. עוד 5 בהליכי קליטה מתקדמים.

Download Presentation

המסלול הממשלתי שילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי ככח אדם לא מקצועי-דו"ח מצב בני פפרמן

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6498293

המסלול הממשלתי

שילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי

ככח אדם לא מקצועי-דו"ח מצב

בני פפרמן

יולי,2013


6498293

מטרות


6498293

מכרז מינהל הרכש


6498293

החברות הזוכות והגורמים המלווים


6498293

שלבי הפעולה במסלול


6498293

מצבת המשתתפים בפרוייקט

סה"כ משתתפים 317

עוד 5 בהליכי קליטה מתקדמים

18%(54 אנשים) עברו אבחון ונקבע להם שכר מינימום מותאם.

5.6% נשירה


6498293

מקומות ההשמה


6498293

התפקידים המאויישים על ידי משתתפי המסלול


6498293

יחידות השירות

יחידות השירות הן שעות הליווי הניתנות לנותני השירות עם המוגבלות

לכל נותן שירות נכתבת תוכנית שירות המגדירה את אופן הליווי שיינתן לו ע"י החברה המעסיקה אותו

ההוצאה הממוצעת הכוללת על יחידות השירות לשנת 2013 עומדת על 2.7 מלש"ח

הממוצע הכללי של יחידות השירותלשנת 2012 עומד על 58.9 יחידות שירות לשנה, בשנת 2013 הוא עמד 34.1


6498293

הפקת לקחים לקראת שלב ב של המכרז.

  • שיטת ועלויות הליווי: שיטת התמחור של הליווי המקצועי ביחידות שרות הוכיחה עצמה מבחינה מקצועית וכלכלית. היא מותאמת אישית, פרוגרסיבית, גמישה וזולה יותר. לשם המחשה, עלות הליווי של כל משתתפי הפרויקט על-פי המודל של משרד הבריאות היה מגיע ל-3.5 מיליון ₪ בשנה, על פי המודל במכרז היא מסתכמת ב-2.7 מיליון.

  • עלות אדמיניסטרציה: תמחור העלות האדמיניסטרטיבית במונחים של יחידות שרות התגלתה כשגויה והיוותה כרבע מעלות הליווי, במכרז החדש הוצאו העלויות האדמיניסטרטיביות מתחשיב יחידות המכרז ונקבעו כמחיר קבוע שנקבע במכרז מנהל הרכש.

  • מספר זכיינים: בחירת 3 זכיינים שונים יצרה שונות מקצועית ותמחורית גבוהה שהקשתה על עבודת המשרדים, במכרז החדש נקבעה זכיינית ארצית.

  • נגישות לפרויקט: בגלל הביקוש הרב לפרויקט בקרב אנשים עם מוגבלות באו לידי ביטוי תחושות של אי מתן הזדמנות שווה, במכרז החדש תתועדנה כל הפניות לפרויקט ויפוקחו על ידי המטה.


6498293

מאפייני המשתתפים בתוכנית


6498293

סוג המוגבלות של המשתתפים במסלול


6498293

מגדר וותק במשרד הממשלתי


  • Login