Olukorraseminar pandivere koost piirkonna j tmekava uuendamine
Download
1 / 9

Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine. Keidi Tamm. 4 valda: Tamsalu( 3992 el ), Laekvere (1560 el ), Rakke(1688 el ), Väike- Maarja(4701 el ) PAIK- MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsiooni Keskus (2006. a)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Olukorraseminar pandivere koost piirkonna j tmekava uuendamine
OlukorraseminarPandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine

Keidi Tamm


Olukorraseminar pandivere koost piirkonna j tmekava uuendamine

 • 4 valda: Tamsalu( 3992 el), Laekvere(1560 el), Rakke(1688 el), Väike- Maarja(4701 el)

 • PAIK- MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsiooni Keskus (2006. a)

 • Praktika juhendaja Tamsalu valla keskkonnaspetsialist Lembit Saart


Olukorraseminar pandivere koost piirkonna j tmekava uuendamine

Töö eesmärk:

 • Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valdade ühise jäätmekava koostamine/ uuendamine

  Töö tulemused:

 • Määratletud on jäätmekava territoorium (sihtala) - Pandivere koostööpiirkond

 • Määratletud on olulisemate ettevõtete, elanikegruppe esindavate ühenduste ja organisatsioonide huvid.

 • Koostatud olemasolevate statistiliste materjalide põhjal valdade profiil ja olukorra analüüs: olulisemate probleemide loetelu, rahvastikuandmed.

 • Jäätmekava uuendused on tehtud. Algtekst koostatud.


Olukorraseminar pandivere koost piirkonna j tmekava uuendamine

 • Jäätmehooldust arendatakse valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel.

 • Jäätmekavas analüüsitakse piirkonna jäätmehoolduse olukorda, vaadatakse üle eelmisel perioodil püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmine, määratletakse seadusandlusest tulenevad kohustused ja eesmärgid ning töötatakse välja antud valdade üldised jäätmehooldusalased eesmärgid ja tegevuskava.


Olukorraseminar pandivere koost piirkonna j tmekava uuendamine

 • Juhindutakse Jäätmeseadusest, Pakendiseadusest, Riigi jäätmekava 2008-2013 ja Riigi jäätmekava 2014-2020 eelnõus sätestatust ning lähtudes kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest.


Ldiselt
Üldiselt

 • Omavaheline koostöö on sujunud hästi.

 • Info hankimisega on veidi raskusi ( nt Ragn-Sells`ist, Keskkonnaametist).

 • Otsest (nn näost näkku) suhtlemist väga palju ei ole.

 • Edasine tööplaan….


Probleemseid kohti
Probleemseid kohti

 • Jäätmeseadus muutmisel- millele kinnituda ?

 • Millised on väljaminevad jäätmevood, nende koostis?

 • Kuhu panna ja mida teha kompostitavate jäätmetega?

 • Kus kasutada reoveesetet? ( tuleb kontrollida erinevate ainete sisaldust). • Login