esk Budjovice, 1
Download
1 / 43

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Ing. Zdeněk Kalinovský - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

České Budějovice, 1 . listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Ing. Zdeněk Kalinovský

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Ing. Zdeněk Kalinovský

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


esk Budjovice, 1. listopad 2013 Zvren konference globlnch grant realizovanch v rmci Operanho programu Vzdlvn pro konkurenceschopnost

Stedn odborn kola a Stedn odborn uilit, Psek,

Komenskho 86

Ing. Zdenk Kalinovsk

Podpora rovnch pleitost k SO a SOU Psek

registran slo:CZ.1.07/1.2.06/03.0011


Stedn odborn kola a stedn odborn uilit,

Psek, Komenskho 86

www.sou-pi.cz

Podpora rovnch pleitost k SO a SOU PsekCZ.1.07/1.2.06/03.0011

Tento projekt je financovn zEvropskho socilnho fondu a sttnho rozpotu R


Obsah

 • Pedprojektov fze

  • (ppravn, definin)

 • Projektov fze

  • (realizan)

 • Poprojektov fze

  • (vyhodnocovac)


 • Pedprojektov fze


  Pedprojektov fze prosted pro realizaci projektu - informace o kole


  Pedprojektov fze zkuenosti

  Realizace projektu OP VK Ume nov

  SO a SOU Psek - vytven podmnek pro zvyovn kvality vzdlvn

  CZ1.07/1.1.10/02.0070

  elem projektu bylo formou odbornch kurz pro pedagogick pracovnky zvit jejich odborn a technick kompetence ke zvldnut didaktick techniky a novch forem a metod vuky (vyuitm multimediln techniky a ICT ve vuce).

  Cle projektu:

  1. zven odbornch kompetenc uitel (a tm zven kvality vuky)2. zpracovn novch vukovch materil pro vuku na SO a SOU Psek.


  Pedprojektov fze zdvodnn potebnosti

  • Podmnky:

  • zkuenosti z realizace projektu OP VK

  • skupina pedagogickch pracovnk bez znalost vyuvn techniky, se zkuenostmi z prce se ky se SVP (obory typu E)

  • nepomr mezi vybavenm pracovi koly

  • opakovan vysok bytek k v prbhu kolnho roku

  • Podrobn stanoven cl a podmnek - Analytick studie

  • Zpracovn dosti do OP VK oblast 1.3


  Projektov fze


  Projektov fze - realizan tm


  Projektov fze plnovan cle projektu

  • vzdlvn pedagogickch pracovnk

  • doplnn vybaven koly

  • opaten k eliminaci pedasnch odchod k

  • ve vazb na stvajc systm

  • Realizace naplnnm t klovch aktivit

  • 01

  • Zvyovn kompetenc pedagogickch pracovnk pro odstraovn barir

  • brncch rovnmu pstupu vech jedinc ke vzdlvn.

  • 02

  • Vybudovn "zchytn st" pro osoby ohroen pedasnm odchodem

  • ze systmu vzdlvn a tch, co se do systmu chtj vrtit.

  • 03

  • Uplatovn a zlepovn organizanch forem a vuky a vyuovacch metod

  • podporujcch rovn pstup ke vzdlvn, vetn tvorby individulnch

  • vzdlvacch pln, vyuit ICT a e-learningovch aplikac.


  Projektov fze klov aktivity

  01

  Zvyovn kompetenc pedagogickch pracovnk pro odstraovn barir brncch rovnmu pstupu vech jedinc ke vzdlvn.

  Realizace: Odborn semine kurzy 45 osob


  Projektov fze klov aktivity

  01 realizace semin

  Problmy:

  vbrov zen na dodavatele zpodn realizace

  Vstup: MI 17 podpoench

  osob (celkem ast 61)


  Projektov fze klov aktivity

  02

  Vybudovn "zchytn st" pro osoby ohroen pedasnm odchodem ze systmu vzdlvn a tch, co se do systmu chtj vrtit.

  Realizace:

  Vytvoen fungujcho systmu postavenho na tech oblastech: diagnostika, poradenstv, celoivotn uen. V rmci projektu bylo zapojeno celkem pt pedagogickch pracovnk koly, kte maj zkuenosti a vzdln v oblasti speciln pedagogiky. Jejich kolem bylo ve spoluprci s odbornky ze kolnch poradenskch zazen navrhnout systm diagnostiky k pi nstupu na stedn kolu jako zkladn nstroj prevence. Do tohoto systmu aktivn zapojit tdn uitele, kolnho metodika prevence a kolnho specilnho pedagoga (projekt VIP karira).


  Projektov fze klov aktivity

  02 zchytn s

  Vstupy:

  Metodika tvorby IVP - metodika tvorby IVP pro ky se specifickmi vzdlvacmi potebami, vetn teoretick sti

  Soubor diagnostickch nstroj

  soubor je tvoen didaktickmi a psychologickmi testy pro rzn oblasti/pedmty


  Projektov fze klov aktivity

  03

  Uplatovn a zlepovn organizanch forem a vuky a vyuovacch metod podporujcch rovn pstup ke vzdlvn, vetn tvorby individulnch vzdlvacch pln, vyuit ICT a e-learningovch aplikac.

  Realizace:

  na zklad znalost zskanch v KA 01 pedagogit pracovnci -lenov realizanho tmu, vytveli vukov materily.

  Jedn se o vukov materily kter jsou svm obsahem, zpracovnm a vyuvnm vstcn k km, kte maj specifick vzdlvac poteby.

  Soust realizace aktivity byl nkup potebnho vybaven. Vytvoen vukov materily byly ovovny ve vuce k uebnch obor typu E.


  Projektov fze klov aktivity

  03 vukov materily

  Vstupy:

  Soubor vukovch materil veobecn pedmty

  Soubor vukovch materil odborn pedmty

  soubory powerpointovch prezentac, pracovnch list a prezentac spojench spracovnmi listy (aktivizujcmi prvky ve vuce)

  Ovovn kvality vukovch materil spojen s dotaznkovm etenm (zptn vazba, zapojen k)

  Ukzka vukovch materil:

  Vroba slamnho podkladu


  Projektov fze klov aktivity

  03 dotaznkov eten

  • zptn vazba pro tvorbu vukovch materil

  • celkov hodnocen pnos projektu

  • tvorba dotaznku s ohledem na monosti k


  dotaznk


  Projektov fze klov aktivity

  03 dotaznkov eten - vsledky


  Poprojektov fze


  Poprojektov fze erpn rozpotu, financovn

  Poznmka:

  nedoerpn v poloce 01 v oblasti socilnho a zdravotnho pojitn

  erpn pouze 10 % plnovan stky (Benefit + limity kapitol)


  Poprojektov fze vyhodnocen projektu

  • zen projektu + prbn financovn (od 2. MZ stejn PM a do konce realizace)

  • zapojen pedagog

  • realizace kurz

  • dodrovn termn, prbn kontrola tvorby vukovch materil

  • nadle dochz k pedasnm odchodm k ze vzdlvn


  Poprojektov fze vazba na dal projekty

  OP VK:

  Experimentln uebna spoleenskovdnch pedmt 1.3.2011 - 30.6.2012

  Dal vzdlvn pedagog Stedn odborn koly a Stednho

  odbornho uilit, Psek, Komenskho 86 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

  Zvyovn kompetenc pedagogickch pracovnk SO a SOU Psek

  1.9. 2013 - 31. 12. 2014

  Vzdlvn bez barir 1. 9. 2013 - 31. 12. 2014

  ablony 12. 4. 2012 a 12. 4. 2014

  Rozvoj technickho vzdlvn v Jihoeskm kraji 28.8.2013 30.6.2015

  ROP:

  Modernizace technologickho vybaven odbornho vcviku

  technickch obor SO a SOU Psek 1. 2. 2012 a 30. 6. 2014


  Dkuji za pozornost

  Ing. Zdenk Kalinovsk

  projektov manaer, zstupce editele koly

  Stedn odborn kola a Stedn

  odborn uilit, Psek,

  Komenskho 86

  Tel.: 603 929 826

  E-mail: kalinovsky@sou-pi.cz


  Stedn odborn kola a Stedn odborn uilit, Psek, Komenskho 86

  Projekt OP VK

  Podpora rovnch pleitost k SO a SOU Psek

  CZ.1.07/1.2.06/03.0011


  Vroba slamnho podkladu

  Vypracovala: Mgr. Jindika Koukolov


  Pro vrobu slamnho podkladu si zajistme kvalitn dlouhou slmu a vhodn nad.


  Kombinovan klet

  Vzac drt na cvce

  Nky na papr


  Uchopme do ruky otpku slmy a pipravme vzac drt na cvce.


  Pomoc vzacho drtu rovnomrnm obtenm kolem slmy tvome ,, hada.


  Postupn pidvme dal slmu a drtem ji pod obtme.


  Stejnm zpsobem pokraujeme dokud nebudeme mt poadovanou dlku.


  ,,Hada stome do kruhu a pevn obtme drtem. Podklad mus bt ve vech svch mstech stejn siln.


  Obtoenm drtu kolem oka vznikne pevn zakonen. Po t odtpneme drt na cvce . Zbvajc st drtu zapchneme do podkladu.


  Pomoc nek odstranme penvajc slmu a upravme tvar podkladu.


  Naraenm podkladu na vhodnou ndobu doclme pknho tvaru vrobku.


  Hotov vrobek. Tlouku podkladu je mon upravovat mnostvm svazovan slmy pi vrob.


  ZDROJE

  JAKO ZDROJ BYLY POUITY VLASTN FOTOGRAFIE AUTORKY


  Projekt OP VK Podpora rovnch pleitost k SO a SOU Psekregistran slo CZ.1.07/1.2.06/03.0011je financovn zEvropskho socilnho fondu a sttnho rozpotu R.


  ad
 • Login