Clostridium perfringens i kontrol y ntemleri genel bir bak
Download
1 / 37

Clostridium perfringens i kontrol y ntemleri genel bir bakis - PowerPoint PPT Presentation


 • 424 Views
 • Uploaded on

Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri “genel bir bakış”. Civciv yoğunluğu. Gumboro CAV. rezistans. vitamin/ mineral. adenoviruslar IB. koksidiyoz. Tane yem. buğday. Bağışıklığın zayıflaması. Bağırsak enfeksiyonları. enzim. Nekrotik enterit. Yem. balıkunu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Clostridium perfringens i kontrol y ntemleri genel bir bakis ' - meli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slide2 l.jpg

Civciv yoğunluğu

Gumboro

CAV

rezistans

vitamin/

mineral

adenoviruslar

IB

koksidiyoz

Tane yem

buğday

Bağışıklığın zayıflaması

Bağırsak

enfeksiyonları

enzim

Nekrotik enterit

Yem

balıkunu

Antimikrobiyal aktivite

Fiziksel faktörler

besin maddesi

yoğunluğu

Sindirimi artırıcılar

altlık

kimyasal

kontaminasyon?

iyonofor


Clostridium perfringens i kontrol y ntemleri l.jpg
Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri

 • Tedavi seçenekleri

  • Antimikrobiyaller

   • İçme suyu içerisinde

    • Amoksisilin

    • Linkomisin+Spektinomisin

    • Tylan


Slide4 l.jpg

Clostridia perfringens için MIC değerleri

MIC 50*

 • Avilamycin MAXUS 0.5

 • Avoparcin AVOTAN 0.5

 • Bacitracin 0.2

 • Bambermycin FLAVOMYCIN Dirençli

 • Diclazuril CLINACOX Dirençli

 • Lasalocid AVATEC 1.5

 • Maduramycin CYGRO *

 • Monensin ELANCOBAN 2.0

 • Narasin MONTEBAN 0.1

 • Nicarbazine Dirençli

 • Robenidine CYCOSTAT Dirençli

 • Salinomycin SACOX 0.1

 • Virginiamycin ESKALIN 0.25

* (Maduramisin verileri yok)


Clostridium perfringens i kontrol y ntemleri5 l.jpg
Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri

 • Mevcut kontrol yöntemleri

  • Antimikrobiyaller

   • Büyütme faktörleri

   • İyonofor antikoksidiyaller

   • Penisilinli premiksler

   • İçme suyu içinde uygulamalar

    • Amoksisilin

    • Linkomisin+Spektinomisin

    • Tylan


Slide6 l.jpg

vitamin/

mineral

Tane yem

buğday

enzim

Nekrotik enterit

Yem

balıkunu

besin maddesi

yoğunluğu

kontaminasyon?


Nekrotik enterit ve yemle li kisi l.jpg
Nekrotik Enterit ve Yemle İlişkisi

 • Karbonhidrat Kaynağı

  • hububat çeşidi ve kalitesi

  • enzimler

  • tane büyüklüğü

Ferket, 1996


Nekrotik enterit ve yemle li kisi8 l.jpg
Nekrotik Enterit ve Yemle İlişkisi

 • Protein kaynağı

  • balıkunu

   • biyojenic aminler, histamin, tiramin

  • sindirimi zor protein (tüyunu)

  • yeterince pişmemiş protein (soyaunu)

 • Diğer faktörler

  • mikotoksinler

   • tricothecene

   • aflatoxin - immünosupresyon

  • çok yüksek bakır/çinko oranları

  • okside olmuş yağ

 • Yemin konsantrasyonu

Ferket, 1996


Nekrotik enterit ve yemle li kisi9 l.jpg
Nekrotik Enterit ve Yemle İlişkisi

 • Protein kaynağı

  • Balıkunu

   • Biyojenik aminler

    • bağırsak tahribatı

  • Düşük kaliteli protein

  • Az ya da çok pişmiş protein

   • Clostridial türlerinin gelişimini hızlandırır


Nekrotik enterit ve yemle li kisi10 l.jpg
Nekrotik Enterit ve Yemle İlişkisi

 • Yeme ilgili diğer faktörler

  • mikotoksinler

   • tricothecene

    • bağırsak tahribatı

   • Aflatoksin

    • immunosupresyon

  • okside olmuş yağ


Nekrotik enterit ve yemle li kisi11 l.jpg
Nekrotik Enterit ve Yemle İlişkisi

 • Yemin kalitesi ve bağırsağın doluluğu

  • yemleme ve ışıklandırma programları

  • Tane buğday içeren yemlerle besleme


Slide12 l.jpg

direnç

adenoviruslar

IB

koksidiyoz

Bağırsak

hastalıkları

Nekrotik enterit


Sindirim sisteminin sa l l.jpg
Sindirim sisteminin sağlığı

 • Bağırsak tahribatı klostridyumun gelişimini artırır

  • Koksidiyoz

  • Sindirim sistemi virüsleri


Nekrotik enterit ve koksidiyoz l.jpg
Nekrotik Enterit ve Koksidiyoz

% Mortalite (42 günlük)

Shane et al, 1985


Sindirim sisteminin sa l15 l.jpg
Sindirim sisteminin sağlığı

 • Sindirim sisteminin sağlıklı olması NE kontrolü için oldukça önemlidir

  • Koksidiyoz kontrolü

   • Etkili antikoksidiyaller

  • Etkin aşılama programları

   • Sindirim sistemi virüslerini önler


Klostridiya tehditinin azalt lmas l.jpg
Klostridiya tehditinin azaltılması

 • Bağırsak klostridiyum seviyesi

  • Klostridiyumların yerleşmesini önleme

  • Yemin kalitesi

  • Diğer ürünler


Di er r nler l.jpg
Diğer ürünler

 • Probiyotikler

 • Spesifik bakteri kültürleri ( Lactobacillus )

  • yararlı mikroflora oluşumunu sağlar

  • patojenlerin çoğalmasını önler ( bacteriyosin )

  • bağışıklık sistemini güçlendirir

  • bağırsak duvarı tahribatını azaltır

 • Yeme sürekli olarak katılırlar


Di er r nler18 l.jpg
Diğer ürünler

 • Competitive exclusion

 • Geniş spektrumlu nonpatojen mikroflora kültürü

  • genç hayvanlarda yararlı mikrofloranın oluşumuna yardımcı olur

  • bağırsak duvarında kolonize olur

  • patojen bakterilerin bağırsağa yerleşmesini önler


Di er r nler19 l.jpg
Diğer ürünler

 • Nükleotidler

 • Nükleotid, metabolit ve maya karışımı

  • probiyotik etki

  • Laktobasillerin gelişimini hızlandırır

 • Yeme sürekli olarak katılırlar


Di er r nler20 l.jpg
Diğer ürünler

 • Oligosakkaritler

 • Mannoz Oligosakkaritleri

  • patojen bakterilerin tutunduğu reseptörleri işgal eder

  • bağışıklık sistemin güçlendirir

  • makrofaj aktivitesini artırır

 • Fruktoz Oligosakkaritleri

  • Laktobasil ve Bifidobakterilerin gelişimini hızlandırır

  • patojen GR (-) bakterilerin gelişimini durdurur


Organik asitler l.jpg
Organik Asitler

 • Propiyonik/Formik asitler

 • Yemin mikrobiyal bileşimini kontrol altına alır

  • antimikrobiyal

  • sindirim sistemi pH’ı üzerine etkili

   • enzimatik aktiviteyi hızlandırır

   • sindirim sistemi mikroflorasına zarar vermez

   • patojenlerin bağırsak duvarına tutunmasını önler


Di er r nler22 l.jpg

Bitki ekstreleri

Yucca

amonyak oluşumunu azaltır

antiprotozoal activite

bağırsak duvarı tahribatını azaltır

patojenlerin gelişimini baskılar

Bitki ekstreleri

Sanguinaria

karaciğer ve sindirim fonksiyonlarını artırır

sindirimi artırır

sindirim sisteminin mikrobiyal dengesini korur

Diğer ürünler


Di er r nler23 l.jpg
Diğer ürünler

Balık yağları

Esensiyal yağlar

antimikrobiyal ?

sindirim sistemi fonksiyonlarını artırır

yararlı mikroflora oluşumunu sağlar


Yeni r nler l.jpg
Yeni ürünler

 • Çok çeşitli ürünler pazarlanmaya başlamıştır

 • Ruhsatlandırılmaları gerekli değildir

 • Çok fazla yarar sunarlar

 • Bağımsız gözle değerlendirilmemişlerdir

 • Dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidirler


Clostridium perfringens i kontrol y ntemleri25 l.jpg
Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri

 • Sonuç

  • Rasyon, sindirim sistemi florası ve enterit gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir

  • NE’in oluşumunun önlenmesinde sindirim sisteminin sağlığı oldukça önemlidir

  • Hijyen koşulları iyi olmalıdır

  • Klinik belirtilerin önlenebilmesi için hemen tedaviye başlanmalıdır

  • Yeni ürünler dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir


Nekrotik enterit bir sorun mudur l.jpg
Nekrotik Enterit Bir Sorun mudur?

 • Mortalite artışı

 • Enterit sorunları

 • Kötü FCR

 • Kötü altlık

 • Büyüme geriliği

 • Maliyet artışı


Nekrotik enterit etkeni l.jpg
Nekrotik Enterit Etkeni

 • Clostridium perfringens -bağırsağın normal mikroorganizmalarından

 • Bağırsak duvarını tahrip edip enterite yol açar; diğer organlara yayılır

 • Otopside bağırsak ve diğer organları kaplayan nekrotik nodüller


Nekrotik enterit i olu turan ko ullar l.jpg
Nekrotik Enterit’i oluşturan koşullar

 • Kötü management

 • Kirli suluk

 • Bozuk suluk

 • Kalitesiz altlık

 • Kontamine yem

 • Diğer hastalıklar -koksidiyoz


Nekrotik enterit nas l kontrol edilebilir l.jpg
Nekrotik Enterit Nasıl Kontrol Edilebilir?

 • İyi management

 • Nekrotik enterite etkili yem katkıları


Hangi yem katk lar cp i kontrol edebilir l.jpg
Hangi Yem Katkıları CP’i Kontrol Edebilir?

 • Bazı büyütme faktörleri

 • Bazı antikoksidiyaller

 • Bazı ürünler diğerlerinden daha iyidir

 • Hangilerinin iyi olduğu bilinmelidir


Hangi yem katk lar n n etkili oldu u nas l bilinebilir l.jpg
Hangi Yem Katkılarının Etkili Olduğu Nasıl Bilinebilir?

 • CP’e karşı MIC değerleri

 • Yemdeki katkının dozu


Baz yem katk lar n n mic de erleri l.jpg
Bazı Yem Katkılarının MIC Değerleri

MIC 50

Avilamisin MAXUS 0.5

Avoparsin AVOTAN 0.5

Basitrasin 0.2

Bamberimisin FLAVOMYCIN Dirençli

Diklazuril CLINACOX Dirençli

Lasalosid AVATEC 1.5

Maduramisin CYGRO *

Monensin ELANCOBAN 2.0

Narasin MONTEBAN 0.1

Nikarbazin Dirençli

Robenidin CYCOSTAT Dirençli

Salinomisin SAYCOX 0.1

Virjinyamisin ESKALIN 0.25

* veri yok


Bu yem katk lar n n broyler yemindeki dozlar l.jpg
Bu Yem Katkılarının Broyler Yemindeki Dozları

ppm

Avilamisin MAXUS 5-10

Avoparsin AVOTAN 7.5-15

Basitrasin 5-50

Bamberimisin FLAVOMYCIN 1-20

Diklazuril CLINACOX 1

Lasalosid AVATEC 75-125

Maduramisin CYGRO 5

Monensin ELANCOBAN 100-120

Narasin MONTEBAN 70

Nikarbazin 125

Robenidin CYCOSTAT 33

Salinomisin SAYCOX 60

Virjinyamisin ESKALIN 5-20


Yem katk lar n n s ralanmas l.jpg
Yem Katkılarının Sıralanması

Kontrol SeviyesiBüyütme FaktörüAntikoksidiyal

Etkisiz FLAVOMYCIN CLINACOX

CYCOSTAT

Nikarbazin

Etkili AVOTAN 10 CYGRO

ESKALIN 10

MAXUS 10

Basitrasin 20

Daha Etkili Basitrasin 50 ELANCOBAN

ESKALIN 20 AVATEC

SACOX

MONTEBAN


Slide35 l.jpg
Sonuç

 • Bazı yem katkıları CP’i kontrol edebilirken, bazıları etkisizdir

 • MAXUS, AVOTAN, ESKALIN ve Basitrasin kısmen etkilidir

 • ELANCOBAN ve MONTEBAN gibi iyonoforlar yüksek dozda daha etkilidir

 • Kimyasal antikoksidiyaller NE vakalarında artışa neden olabilir

 • Yüksek dozda iyonofor ve BF kombinasyonu daha iyi sonuç verir - ELANCOBAN+MAXUS, MONTEBAN+MAXUS, gibi


Yonoforlar ne i kontrol eder mi l.jpg
İyonoforlar NE’i Kontrol Eder mi?

 • Elwinger ve ark., MONTEBAN, Broyler, İsveç, 1992

 • Kesim öncesi yemde MONTEBAN

 • “NE insidansi ve mortalite, kesim öncesi yemleme süresinin uzamasıyla artmaktadır”

  Kesim öncesi süreMortalite (%)NE insidansı

  3 2.9 0

  5 6.0 0

  10 5.8 1.6

  15 8.0 3.7


Neriler l.jpg
Öneriler

 • Management iyi olmalıdır

 • Antikoksidiyal ve BF seçerken, NE’e de etkili olanları tercih edin

 • Yüksek dozlu iyonoforlardan ELANCOBAN ve MONTEBAN ile MAXUS gibi BF mükemmel kontrol sağlar

  - Mükemmel gelişme performansı

  - Koksidiyoz kontrolü

  - NE kontrolü


ad