Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Druhy číslovek – číslovky násobné, číslovky druhové, číslovky určité, číslovky neurčité PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Druhy číslovek – číslovky násobné, číslovky druhové, číslovky určité, číslovky neurčité. Český jazyk 5. ročník ZŠ.

Download Presentation

Druhy číslovek – číslovky násobné, číslovky druhové, číslovky určité, číslovky neurčité

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Druhy slovek slovky n sobn slovky druhov slovky ur it slovky neur it

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka

projekt v rámci Operačního programu

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Druhy číslovek – číslovky násobné, číslovky druhové, číslovky určité, číslovky neurčité

Český jazyk 5. ročník ZŠ


Je slovka zv razn n ve v t n sobn druhov ur it i neur it

Je číslovka zvýrazněná ve větě násobná, druhová, určitá či neurčitá?


Zem se pohybuje ve vesm ru n koliker m zp sobem

Země se pohybuje ve vesmíruněkolikerýmzpůsobem.

 • číslovka druhová

 • číslovka násobná


Denn si obl k m dvoje ist pono ky

Denně si oblékámdvoječistéponožky.

 • číslovka druhová

 • číslovka násobná


Ji jsem v m to dvakr t telefonoval

Již jsem vám to dvakrát telefonoval!

 • číslovka druhová

 • číslovka násobná


Martina s bl kov je n kolikan sobn mistryn sv ta v rychlobruslen

Martina Sáblíková je několikanásobná mistryně světa v rychlobruslení.

 • číslovka druhová

 • číslovka násobná


Petr si vypral tvery kalhoty

Petr si vypral čtvery kalhoty.

 • číslovka druhová

 • číslovka násobná


V t z z vodu objel t ikr t stadion

Vítěz závodu objel třikrát stadion.

 • číslovka druhová

 • číslovka násobná


D ti byly u n kolikr t v praze

Děti byly už několikrát v Praze.

 • číslovka druhová

 • číslovka neurčitá


Ten pap r jsme museli dvakr t p elo it

Ten papír jsme museli dvakrát přeložit.

 • číslovka neurčitá

 • číslovka násobná


Je to rychlost v ce ne osmsetkr t v t ne rychlost zvuku

Je to rychlost více než osmsetkrát větší než rychlost zvuku.

 • číslovka neurčitá

 • číslovka násobná


Na e zem se pohybuje tver m zp sobem

Naše Země se pohybuje čtverým způsobem.

 • číslovka druhová

 • číslovka násobná


U se mi z toho n kolikan sobn ho opakov n to hlava

Už se mi z toho několikanásobného opakování točí hlava.

 • číslovka neurčitá

 • číslovka druhová


Maminka mi upekla k sv tku dvoje ezy

Maminka mi upekla k svátku dvoje řezy.

 • číslovka neurčitá

 • číslovka druhová


V na em byt jsou patery dve e

V našem bytě jsou patery dveře.

 • číslovka násobná

 • číslovka druhová


Na e sousedka jitka byla ty ikr t darovat krev

Naše sousedka Jitka byla čtyřikrát darovat krev.

 • číslovka násobná

 • číslovka neurčitá


Maminka m dvoje ve ern aty

Maminka má dvoje večerní šaty.

 • číslovka násobná

 • číslovka druhová


Se sv m bratrem jsme byli t ikr t hr t v zim hokej

Se svým bratrem jsme byli třikrát hrát v zimě hokej.

 • číslovka násobná

 • číslovka druhová


Dnes mus m vy istit estery boty

Dnes musím vyčistit šestery boty.

 • číslovka násobná

 • číslovka druhová


Denn vych zej nejm n desatery noviny

Denně vycházejí nejméně desatery noviny.

 • číslovka násobná

 • číslovka druhová


Mirek a kl rka byli n kolikr t na v stav kv tin

Mirek a Klárka byli několikrát na výstavě květin.

 • číslovka určitá

 • číslovka neurčitá


O pr zdnin ch k n m babi ka p ijede nejm n dvakr t

O prázdninách k nám babička přijede nejméně dvakrát.

 • číslovka neurčitá

 • číslovka násobná


Druhy slovek slovky n sobn slovky druhov slovky ur it slovky neur it

Druhy číslovek – číslovky základní, číslovky řadové 5. ročník ZŠ

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

 • Windows XP Professional

 • Internet

 • obrázky z internetu

  Autor: Mgr. Květa Jeníčková

  ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


 • Login