YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012
Download
1 / 25

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

YEN TRK TCARET KANUNUsmail YCEL Ticaret Genel Mdr V.8 ubat 2012

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

Yeni Trk Ticaret Kanunu- effaflk,- Hesap Verebilirlik,- Kurumsallama,- Elektronik Ortamda Hukuki lem Tesis Edebilme- Yatrm Ve Yapma Ortamnn yilemesi,- Kurumsal Ynetim lkelerinin Benimsenmesi,- Kayt Dln nlenmesi,

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

 • KANUNLA BAKANLIIMIZA VERLEN GREVLER

  • TCARET SCL

  • TCARET RKETLER

  • DENETM

  • KNCL MEVZUATIN HAZIRLANMASI

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

TCARET SCL

 • Ticaret sicilini ilgilendiren ikincil dzenlemeleri hazrlamak,

 • Ticaret sicili mdrlklerinin kuruluuna izin vermek,

 • Mdrlk kurulacak odalar belirlemek,

 • Mdrlerin atama ve grevden alnmasnda uygun gr vermek,

 • Ticaret sicili mdrlklerini denetlenmek

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

TCARET RKETLER

 • Kanunun ticaret irketlerine ilikin hkmlerinin uygulanmas ile ilgili tebliler yaymlamak,

 • Dier bakanlk, kurum, kurul ve kurulularn ticaret irketlerine ilikin dzenleme yapmas halinde yazl uygun gr vermek,

 • Halka ak olmayan anonim irketlerin kaytl sermaye sistemine girmesine veya sistemden kmasna izin vermek ya da bunlar sistemden karmak,

 • Genel kurul toplantlarnda Bakanlk temsilcisi bulundurmak,

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

 • Kuruluuna Bakanlka izin verilecek anonim irketleri belirlemek ve bu irketlerin kurulu ve esas szleme deiikliklerine izin vermek,

 • Kamu dzenine veya iletme konusuna aykr ilemlerde veya bu ynde hazrlklarda ya da muvazaal i ve faaliyetlerde bulunduu belirlenen ticaret irketleri hakknda fesih davas amak,

 • irketin kurulmasnda kanuna aykr hareket edilerek, alacakllarn, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatlerinin nemli bir ekilde tehlikeye drlmesi ya da ihll edilmesi halinde fesih davas amak,

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

 • Organ eksiklii ya da genel kurulun toplanamamas halinde fesih davas amak,

 • Tasfiye memurunun baz koullar tamamas halinde mahkemeden yeni tasfiye memuru atanmasn istemek,

 • Tasfiye memuruna alacaklarn bildirmeyen, ancak alacakl olduklar bilinenlerin alacaklarnn depo edilecei bankay belirlemek.

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

 • BAKANLIK DENETM

 • Kanunun 210 uncu maddesine gre ticaret irketlerinin ilemleri,

 • Meri Kanun uyarnca sadece sermaye irketlerinde olan denetim yetkisi yeni kanunla btn ticaret irketlerini kapsayacak ekilde geniletilmitir.

 • Ticaret Sicili Mdrlklerinin faaliyetleri,

 • Bakanlmz mfettilerince denetlenecektir.

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

KNCL MEVZUAT HAZIRLIKLARI

 • 3 Tzk

 • 6 Ynetmelik

 • 11 Tebli

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

 • kincil dzenleme almalar 10 Ocak 2008 tarihi itibariyle balamtr.

 • kincil dzenleme almalar, Bilim Komisyonu Bakan Sn. Prof. Dr. nal TEKNALP ve Ticaret Genel Mdrnn E Bakanlnda Bilim Komisyonu yelerinin, Bakanlmz ve ilgili kurum ve kurulularn temsilcilerinin katlmyla srdrlmektedir.

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

TZKLERTicaret Sicili Tz Ticaret irketlerinin Denetimine Dair TzkAnonim irketlerde Elektronik Ortamda Genel Kurul Yaplmasna Dair Tzk

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

YNETMELKLER

 • Ticaret Sicili Mdrlklerinin Kurulmasna ve Sicil ilemlerinde birliinin Salanmasna Dair Ynetmelik

 • Anonim irketlerde Ynetim Kurulunun Yllk Faaliyet Raporunda Yer Alacak Asgari eriklere Dair Ynetmelik

 • Anonim irketler Dndaki Ticaret irketlerinin Genel Kurul ve Ortaklar Kurulu Toplantlar ile Sermaye irketlerinin Ynetim Kurulu ve Mdrler Kurulu Toplantlarnn Elektronik Ortamda Yaplmasna Dair Ynetmelik

 • Sermaye irketlerinin Aacaklar nternet Sitesine Dair Ynetmelik

 • Anonim irketlerin Genel Kurul Toplantlar ve Bu Toplantlarda Bulunacak Bakanlk Temsilcisi Hakknda Ynetmelik

 • Anonim irketlerde Tevdi Edilen Pay ve Pay Senetlerinin Genel Kurulda Temsiline Dair Ynetmelik

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

TEBLLER

 • Sermaye Piyasas Kanununa Tabi Olmayan Anonim irketlerde Kar Pay Avansnn Datlmasna likin Tebli

 • Kuruluu ve Esas Szleme Deiiklii Gmrk ve Ticaret Bakanlnn znine Tabi Olan Anonim irketlerin Belirlenmesine likin Tebli

 • Sermaye Piyasas Kanununa Tabi Olmayan Anonim irketlerde Kaytl Sermaye Sistemine likin Esaslar Teblii

 • irketler Topluluu Teblileri

 • Sermaye Piyasas Kanununa Tabi Olmayan Anonim irketlerin Genel Kurul Toplantlarnda Birikimli Oy Kullanlmasna likin Tebli

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

TEBLLER

 • Elektronik Ortamda veya Dosyalama Suretiyle Tutulacak Ticari Defterlere likin Tebli

 • Finansal Tablolarn lan Teblii

 • Anonim irket Genel Kurullarnn alma Usul ve Esaslarna likin Ynergede Yer Alacak Asgari Unsurlara likin Tebli

 • Birleme, Blnme, Tr Deitirme ve Ayni Sermaye Konulmas Sonucunda irket Kaytlarnda Bulunan Tanr ve Tanmazlarn lgili Sicillerinde Yaplmas Gerekli lemlerin Usul ve Esaslarna likin Tebli

 • lem Denetilerine likin Tebli

 • Uygulama Teblileri

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

YEN TRK TCARET KANUNUNA YNELK ELETRLER

 • nternet Sayfas Ykmll

 • irket Ortaklarnn irkete Borlanma Yasa

 • Cezai Yaptrmlarn okluu

 • Bamsz Denetimin Kapsam

 • Tacirin kulland her trl kat ve belgede Kanunda belirtilen bilgilerin aklanmas

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

nternet Sayfas Ykmll

 • Yeni Kanunda internet sayfasnn sermaye irketleri iin zorunlu tutulmas ve bu sayfada yer almas gereken ieriin fazla olduu

 • eriin herkesin eriimine almasnn irketin stratejik nemdeki bilgilerinin irkete zarar verecek seviyede ortaya dklecei.

 • Ama

 • irketlerimizde effafl ve piyasadaki gven seviyesini artrmak.

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

 • nternet sayfas ykmlln yerine getirmeyen irket yetkilileri iin alt aya kadir hapis ve yz gnden yz gne kadar adli para cezas ngrlmektedir.

 • nternet sitesi kurup da ieriini Kanuna uygun koymayanlar iin ise aya kadar hapis ve yz gne kadar adli para cezas ngrlmektedir.

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

irket Ortaklarnn irkete Borlanma Yasa;

 • 6762 sayl Trk Ticaret Kanununda da buna cevaz veren bir dzenleme bulunmamaktadr.

 • Her iki Kanun arasndaki fark Yeni Kanunun cezai yaptrmlar getirmesidir.

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

 • Sermayenin (malvarlnn) korunmas ilkesi dikkate alnarak dzenlenmi ve pay sahiplerinin, ynetim kurulu yelerinin irkete kar borlanmalarnn yani, sermaye taahhd dahil, birok i ve ilemde irket kasasn kullanmalarnn, kiisel harcamalarn bu kanaldan yapmalarnn, hatta irketten para ekmelerinin engellenmesi amalanmtr.

 • Ticaret hayatnda olduka yaygn olarak bavurulan ve kt niyetli kullanmlar nedeniyle verdii zararlar bir hayli fazla olan bu sakat uygulamann nne geilecektir.

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

 • irket ynetim kurulu yesinin irketten para almas mmkndr.

  • cret, huzur hakk, ikramiye, prim

  • Kar pay

  • Kar payndan avans alma

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

Cezai Yaptrmlarn okluu

 • Cezai yaptrmlar, ticaret hayatnn salkl ve gvenli bir ekilde ilemesi, irket ile ortaklar ve irket ile ilikiye giren nc ahslarn haklarnn korunmas bakmndan getirilmi gvenlik tedbirleridir.

 • Yaptrma balanmam kurallarn uygulanma ans zayftr.

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

 • Tacir, tacir olma sfatnn gerei olarak, ticari hayatnn her aamasnda basiretli bir i adam gibi davranmak zorundadr.

 • Tacir bu tutumu korumaya alrken, Kanunda su olarak belirlenen davranlardan da kanmaldr.

 • gvenilir, drst tacirler ile ilkeli bir ticari hayatn ak kamusal otorite yaptrmyla desteklenmitir.

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

Bamsz Denetimin Kapsam

 • Sermaye irketlerinin denetimini gerekletirecek denetilerin, denetim faaliyetlerinin Kanunun ngrd usul ve esaslara uygun olarak yapp yapmadklarnn gzetiminden 660 sayl KHK ile yeni kurulan Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu yetkilidir.

TCARET GENEL MDRL


Yen t rk t caret kanunu smail y cel ticaret genel m d r v 8 ubat 2012

Tacirin kulland her trl kat ve belgede yasada belirtilen bilgilerin yer almas

 • her trl belge ibaresinin olduka geni kapsaml olmas nedeniyle, maddede saylan ayrntl bilgilerin bu belgelere nasl baslaca hususunda ve bunun uygulamasnn olduka g olduu ynnde bir takm eletirilerde bulunulmaktadr.

 • 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu uyarnca, uygulama teblileri karma yetkisi Bakanlmza aittir.

 • Bu hususlar Bakanlmzca karlacak uygulama teblileri ile dzenlenecektir.

TCARET GENEL MDRL


Te ekk r eder m

TEEKKR EDERM.

TCARET GENEL MDRL


 • Login