Asss r dmannsm te
Download
1 / 13

ASSS-RÅDMANNSMØTE - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

ASSS-RÅDMANNSMØTE. Drammen, 7. september 06. Mange store pågående saker. Forvaltningsreformen NAV-reformen Konsultasjonsordningen m.m. Oppfølging av tariffrevisjonen Inntektsdannelsen i kommunene Arbeidslinja Kvalitetsarbeidet Kommunesektorens omdømme. Nye ting på gang?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ASSS-RÅDMANNSMØTE' - meir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Asss r dmannsm te

ASSS-RÅDMANNSMØTE

Drammen, 7. september 06


Mange store p g ende saker
Mange store pågående saker

 • Forvaltningsreformen

 • NAV-reformen

 • Konsultasjonsordningen m.m.

 • Oppfølging av tariffrevisjonen

 • Inntektsdannelsen i kommunene

 • Arbeidslinja

 • Kvalitetsarbeidet

 • Kommunesektorens omdømme


Nye ting p gang
Nye ting på gang?

Ja, men innen rammen av landstingets

bestillinger og stort sett i forlengelsen av

det vi driver med.


Arbeidsgiverpolitisk strategi
Arbeidsgiverpolitisk strategi

 • 2020-perspektiv

 • Arbeidskraftsutfordringene

 • Konkurranse

 • Ledelsesutfordringene

 • Kvalitet/effektivitet

 • Omdømme


Velferds tjenesteutvikling
Velferds/tjenesteutvikling

 • Innholdet i NAV-reformen.

 • 1. vs 2. linjetjenesten

 • Kvalitetsutvikling skole/oppvekst

 • Kvalitet i PLO

 • E-kommune/digital forvaltning


Samfunnsutvikling
Samfunnsutvikling

 • Regionalisering

 • Robuste kommuner

 • Spesielle storbyutfordringer


Strategi
Strategi

 • Proaktiv, løsningsorientert

 • Større vekt på lokal handlefrihet/lokaldemokrati

 • Tydeligere (og dristigere), men kunnskapsbasert.


 • Sentralstyret formulerer følgende hovedmål for organisasjonens arbeid (KS skal):

 • Bidra til en effektiv og innbyggerorientert offentlig sektor med høy kvalitet og godt omdømme, der ansvar og oppgaver er desentralisert til lavest mulig effektive beslutningsnivå.

 • En offensiv kommunesektor som tar tak i og søker å løse de viktigste samfunnsutfordringene for å gi befolkning og næringsliv best mulig rammer for velferd og utvikling.

 • Videreutvikle KS som en profesjonell organisasjon med høy kompetanse, godt omdømme og solid økonomi.


Av dette avledes f lgende hoved strategier ks vil
Av dette avledes følgende hoved-strategier (KS vil): organisasjonens arbeid (KS skal):

 • Arbeide for gjennomføring av en forvaltningsreform med færre og sterkere folkevalgte regioner, og kommuner som kan ta et større ansvar for de offentlige oppgaver.

 • Videreføre arbeidet med å sikre at kommunesektoren framstår med høy etisk standard.

 • Være pådriver for omstillingsarbeid for å videreutvikle kvalitet og effektivitet i kommunal virksomhet, herunder gjennomføre planene i ”e-kommune-planen”.

 • Bidra til at kommunesektoren utnytter og utvider handlingsrommet ved å vektlegge og utvikle samfunnsutviklerrollen, og sette viktige samfunnsspørsmål på dagsorden.


 • Legge større vekt på lokalpolitisk handlefrihet enn nasjonal utjevning, ved bl.a å styrke den lokale beskatningsfriheten, forenkle og sanere statlig regelverk mot kommunesktoren og styrke kommunesektorens finansielle fundament.

 • Få på plass en konsultasjonsordning mellom Staten og kommunesektoren i samsvar med intensjonene i KS Landsting sitt vedtak og regjeringen Stoltenbergs tiltredelseserklæring.

 • Arbeide for at arbeidskraftbehovet blant våre medlemmer sikres på kort og lang sikt. Dette må skje i en kombinasjon av redusert sykefravær, høyere pensjoneringsalder, mindre deltid, arbeidsinnvandring og en mer offensiv rekrutteringsstrategi mot aktuelle utdannings-grupper.


 • Videreutvikle organisasjonens ”ekspertkompetanse” på utvalgte områder, gjennom rekruttering, kompetanseutvikling og en mer målrettet bruk av FoU-ressursene.

 • Styrke tilliten og samhandlingen mellom KS og de ulike medlemsgrupper.

 • Framstå med tydeligere standpunkt, også mot medlemmene, i saker som er viktig for sektorens omdømme.

 • Utvikle en felles konsernstrategi som dekker samtlige virksomheter i KS, med formål å styrke organisasjonen og medlemmenes slagkraft.

 • Synliggjøre og styrke KS ulike internasjonale engasjement


Viktige justeringer som har konsekvenser for ks sine disposisjoner
Viktige justeringer som har konsekvenser for KS sine disposisjoner

 • Kvalitets- og effektivitetsarbeidet får et løft, og KS vil framstå som en mer offensiv pådriver, både overfor Staten, men også arbeidstakersiden og egne medlemmer. Aktuelle eksempler er IKT-politikk, skole og ledelsesutvikling.

 • KS vil fokusere på det ansvar og de muligheter kommunesektoren har for å løse viktige fellesoppgaver på egenhånd og i samarbeid, framfor å diskutere begrensninger og problemer. KS blir mer proaktiv. Det er ønskelig å få konkrete innspill til tema som er aktuelle. KS og kommunesektoren rolle i nordområdesatsingen er ett tema som er varslet.


 • Vi vil i større grad utfordre egne medlemmer, i saker der dette anses riktig og viktig i forhold til kommunefelleskapet. Aktuelle eksempler kan være: Samhandling og utvikling av IKT-løsninger i kommuneforvaltningen, bedring av vedlikeholdsrutinene på bygg og anlegg, tiltak for å redusere sykefravær og arbeid for å sikre den etiske standarden i kommunesektoren.

 • Utvikling av en tydelig og samordnet konsernstrategi medfører at KS i tilegg til de økonomiske utbytter kan ta ut strategiske gevinster, i form av aktiviteter som støtter opp under KS sine mål. F. eksempel kan Kommuneforlaget brukes til gjennomføring av deler av E-kommunestrategien, og KS-konsulent kan bistå i arbeidet med kvalitets- og ledelsesutvikling