Arbeidsm te om risikovurderingsverkt y - oppsummering

Arbeidsm te om risikovurderingsverkt y - oppsummering PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Program. 1000 Innleiing1015 Risikobegrepet1115 Gruppearbeid 11200 Lunsj1315 Metodar1430 Verkty1515 Gruppearbeid 21600 Oppsummering og vegen vidare. Bakgrunn og freml. 2. nasjonale mte. 10 r etterpSamle folk, dele erfaringar, gjere prioriteringarKva kjem ut av dette?Status: Kartlegg

Download Presentation

Arbeidsm te om risikovurderingsverkt y - oppsummering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Arbeidsmøte om risikovurderingsverktøy - oppsummering Stavanger 31. oktober 2006

2. Program 1000 Innleiing 1015 Risikobegrepet 1115 Gruppearbeid 1 1200 Lunsj 1315 Metodar 1430 Verktøy 1515 Gruppearbeid 2 1600 Oppsummering og vegen vidare

3. Bakgrunn og føremål 2. nasjonale møte. 10 år etterpå Samle folk, dele erfaringar, gjere prioriteringar Kva kjem ut av dette? Status: Kartlegge behov for metodar og verktøy Prioritert liste over behov og gap som eit utgangspunkt for vidare arbeid med metodar og verktøy Initiativ frå NYF

4. Vegen vidare Samanfatting av behov og status Vudering og prioritering av gap ?Presentert under frie innlegg tysdag ?Tatt vidare av NYF mot departement og andre aktørar

5. Gå over vegen Daglegdagse vurderingar

6. Årsak og verknad Is health given the same focus as Safety? If not, why not? With safety: cause and effect are generally obvious as the effect immediately follows the cause. With health: There are many factors that influence whether an exposure to a health hazard ultimately realises a harmful effect. The cause may or may not result in an effect in days, months or decades. This delayed (chronic) effect can influence whether health risks are recognised and whether appropriate exposure controls are followed. We tend to be concerned about preventing problems now, overlooking the possibility of future problems. Is health given the same focus as Safety? If not, why not? With safety: cause and effect are generally obvious as the effect immediately follows the cause. With health: There are many factors that influence whether an exposure to a health hazard ultimately realises a harmful effect. The cause may or may not result in an effect in days, months or decades. This delayed (chronic) effect can influence whether health risks are recognised and whether appropriate exposure controls are followed. We tend to be concerned about preventing problems now, overlooking the possibility of future problems.

7. Årsak og verknad av arbeidsrelaterte sjukdomar og skader This slide highlights how difficult it can be to relate an ill health effect with a cause, and equally, how much time can pass before the effect may become apparent. This slide highlights how difficult it can be to relate an ill health effect with a cause, and equally, how much time can pass before the effect may become apparent.

8. Risikomodell

9. Årsak og verknad av arbeidsrelaterte sjukdomar og skader This slide highlights how difficult it can be to relate an ill health effect with a cause, and equally, how much time can pass before the effect may become apparent. This slide highlights how difficult it can be to relate an ill health effect with a cause, and equally, how much time can pass before the effect may become apparent.

10. Kontroll spørsmål ved utforming av regelverk Hvem er regelverket rettet mot ? Hvilken kompetanse har disse ? Hvilke resursser har de ? Er det realistisk at de kan forholde seg til kravene Hvordan ville baderom har blitt bygget hvis de skulle utformes på bakgrunn av en risikovurdering

12. Eksempel på et “verktøy hierarki” (etter NS-EN689)

14. Eksempel på et “verktøy hierarki” (etter NS-EN689)

15. Typer av verktøy – første forsøk

16. …. og en annen måte å se verktøyene på

17. Gruppearbeid 1 – Behov for verktøy Presentasjon av deltakarane Behov for risikovurderingsmetodar og -verktøy Kva er behova? Kven har desse behova? Når gjer behova seg gjeldande? Kva arbeidsprosessar/-oppgåver er dei knyta til? Korleis løyser du desse utfordringane? Arbeidet skal presenterast av gruppa i plenum, og det skal lagast ei prioritert liste som viser behova

18. Gruppearbeid 2 – Gap og prioritering Med utgangspunkta i dei behova som er identifiserte: Kor er der i dag gap mellom behov og metodar/verktøy i bruk? Kva er dei viktigaste gapa? Sett opp ei liste over behov/gap Dei fem viktigaste skal presenterast i plenum, i prioritert rekkefølgje

19. Typiske arbeidsoppgaver Rådgivning Yrkeshygieniske kartlegginger og målinger Rapportskriving/dokumentasjon Bistand innen HMS-system Undervisning Risikoanalyser- og vurderinger Fra 0 – 40 % av arbeidstiden er brukt til risikovurdering, ca 20 % i snitt

20. Behov for verktøy/metoder ARBEIDSMILJØFAKTORER HVOR DET ER BEHOV FOR RISIKOVURDERINGS METODER: Støy og akustiske forhold Vibrasjoner Kjemikaliehåndtering Byggesaker Ergonomi Psykososiale faktorer Generelle IK-vurderinger Inneklima

21. Behov for verktøy/metoder BEHOV FOR KJENTE VERKTØY: SJA Grovanalyse NSO –metode CRIOP MTO Barriereanalyse Krav ressursanalyse Sammenligningsanalyse Bedriftsinterne metoder

22. Behov (stikkord fra gruppeoppgavene) KISS Begreps avklaringer Hva er akseptabel risiko Alle har behov Alle prosesser Motivering og kunnskapsoppbygging Shit in shit out (esel bilde) Samling av det beste fra ulike metoder Erfaringer – styrker / svakheter

23. Behov forts. BHT – behov for å hjelpe bedrifter som har fått pålegg / interne krav BHT – enkle verktøy Univ. og andre bedrifter – beredere verktøy Fagfolkene – kommunikasjon – beslutningsstøtte Ulike faser i et nybygg Resultatene må lev Myndighetskrav – arbeidstakere skal ha informasjons om risiko knyttet til deres arbeidsoperasjoner Enkelt og visuelt

24. Behov forts. Kunde krav – Bedriftene Planlagte oppgaver Ad hock – helseundersøkelser 1Grunnlegende kartlegging 2 Oppdateringer Det helhetlig overordnede Det detaljerte Behov for ulike verktøy

25. Akseptkriterier Vi er for flinke Hva kan vi gjøre med risiko vi ikke kan beskytte oss mot

26. NYF sine hjemmesider Oversikt over metoder og verktøy + og – med disse

27. Prioriteringer Gr 6 Enkle verktøy Hva har bedriftene behovfor Vurderingskriterier for konsekvens og sannsynlighet Hvordan tolke produktet av konsekvens og sannsynlighet Vurderinger av nytt utstyr Risikovurdering av kontormiljøer Gr 5 Metodene som eksisterer er for vanskligere – trenger noe som er enklere Se risiko samlet Akutt / Kroniske effekter Standardisering av metoder Gr 4 Enkle modeller - bedriftene skal dokumentere risikovurderingene skriftlig Ekspertene har ikke gode nok verktøy Hva med gode gamle sjekk lister Lys Biologiske faktorer Gr 3 Grundig forundersøkelse – forankring Holdning og kultur Kjemiklier som dannes I prosesser Ikke merkepliktige kjemikalier Kunnskap Formidling – visualisering Gr 2 Formye forenkling – en fare Gode sjekklister Oppfølging av aksjoner – periodiske System for substitusjon Opplæring og kommunikasjon Gr 1 Tilgjengelighet – pris Fleksiblemetoder Verktøy for nye prosesser

28. Prioriteringer Gr 6 Enkle verktøy Hva har bedriftene behovfor Vurderingskriterier for konsekvens og sannsynlighet Hvordan tolke produktet av konsekvens og sannsynlighet Vurderinger av nytt utstyr Risikovurdering av kontormiljøer Gr 5 Metodene som eksisterer er for vanskligere – trenger noe som er enklere Se risiko samlet Akutt / Kroniske effekter Standardisering av metoder Gr 4 Enkle modeller - bedriftene skal dokumentere risikovurderingene skriftlig Ekspertene har ikke gode nok verktøy Hva med gode gamle sjekk lister Lys Biologiske faktorer Gr 3 Grundig forundersøkelse – forankring Holdning og kultur Kjemiklier som dannes I prosesser Ikke merkepliktige kjemikalier Kunnskap Formidling – visualisering Gr 2 Formye forenkling – en fare Gode sjekklister Oppfølging av aksjoner – periodiske System for substitusjon Opplæring og kommunikasjon Gr 1 Tilgjengelighet – pris Fleksiblemetoder Verktøy for nye prosesser

  • Login