Sabanc vakf hibe program
Download
1 / 12

Sabancı Vakfı Hibe Programı - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

Sabancı Vakfı Hibe Programı. Proje Hazırlık Aşamaları. Başvuru Kararının Alınması. Kontrol edin: Kuruluşunuz h ibe almak için uygun mu ? Öncelikleriniz Program hedefleri ile uyumlu mu? Temel faaliyetleriniz rehberde belirtilen faaliyet alanlarına uyuyor mu ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sabancı Vakfı Hibe Programı' - meg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sabanc vakf hibe program

Sabancı Vakfı Hibe Programı

Proje HazırlıkAşamaları


Ba vuru karar n n al nmas
Başvuru Kararının Alınması

Kontrol edin:

 • Kuruluşunuz hibe almak için uygun mu ?

 • Öncelikleriniz Program hedefleri ile uyumlu mu?

 • Temel faaliyetleriniz rehberde belirtilen faaliyet alanlarına uyuyor mu ?

 • Nitelikli ve deneyimli personele sahip misiniz?


Ba vuru karar hakk nda daha fazla bilgi
Başvuru Kararı hakkında daha fazla bilgi!

 • Kuruluşunuz bir projeyi yürütebilmek için yeterli kaynaklara sahip mi? (Gönüllü çalışanlar, erişilebilir proje ekibi, kurum destekleri vb.)

 • Projenizin başka projeleri kopyalamadığından emin misiniz?

 • Başvuru yapmak için yeterli zaman var mı?

 • Hevesli, iyimser ve sabırlı mısınız?


Proje geli tirme a amalar
Proje Geliştirme Aşamaları

 • Proje Tasarımı :

 • ele alınacak sorunun tespiti

 • ilgili faaliyetleri planlama

 • beraber çalışılacak ortakları bulma

 • Başvuru formunu hazırlama

 • Başvuru


N planlama a amas
Ön Planlama Aşaması

Projeyi tasarlayın:

 • Temel proje hedeflerini tasarlayın.

 • Proje faaliyetlerini yapılandırın.

 • İhtiyacınız olan kaynakların tahminini yapın. (insan kaynakları, olanaklar, alınabilecek destekler vb.)

 • Proje maliyetinin tahminini yapın.

  Potansiyel projenizin anahtar unsurlarının iki sayfalık özetini hazırlayın.


N planlama a amas devam
Ön Planlama Aşaması (devam)

 • Proje tasarımınızı değerlendirin ve gerekliyse değişiklikler yapın.

  Aşağıdakileri kontrol edin:

 • Hedefleriniz ve faaliyetleriniz Sabancı Vakfı Hibe Programı hedefleri ile uyumlu mu?

 • Projeniz yerel ihtiyaçları ve öncelikleri karşılıyor mu?

 • Projeniz herhangi bir diğer projenin birebir aynısı mı?


N planlama a amas devam1
Ön Planlama Aşaması (devam)

 • Uygun ortaklar bulun ve iletişime geçin.

 • İlk ortak toplantısını düzenleyin, gerekli ortaklık taahhütlerini tespit edin.

 • Ortaklarınızla sorumlulukların dağılımı, bütçeye katkı ve mali kurallar ve prosedüler üzerine anlaşın.


Ba vurma karar n n al nmas
Başvurma Kararının Alınması

 • Potansiyel ortakların güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirin.

 • Potansiyel ortakların kaynakları ve uzmanlıklarını değerlendirin.

 • Ortakların potansiyel katkılarını değerlendirin.

 • Ortakların sizinle çalışabilme istek ve taahhütlerini değerlendirin.


Deal proje koordinat r
İdeal Proje Koordinatörü

Bu kişinin aşağıdaki özellikleri içermesi gerekir:

 • Düzenli olmalıdır; zaman ve maliyet yönetimini bilmesi gerekir.

 • Sorumluluk alabilmelidir.

 • Kişileri yönetebilmelidir.

 • Pazarlık edebilmelidir.

 • Problem çözebilmelidir.

 • Kişileri motive edebilmelidir.

 • Proje yürütme konusunda deneyimli olmalıdır.

 • Plan, yeniden plan, yeniden plan yapabilmelidir.


Proje ba vurusunun haz rlanma s
Proje Başvurusunun Hazırlanması

 • Yapılacak işleri belirleyin ve detaylı tasarım için bir zaman çizelgesi belirleyin :

  • Proje ekibinin seçimi (ortaklar ve başvuran kurum)

  • Faaliyetlerin ve hazırlanma takviminin detaylı çizilmesi

  • Bütçe hazırlanması

  • Destekleyicilerin bulunması

  • Personel/ortaklar arasında görevlerin dağılımı


Proje ba vurusunun haz rlanma s devam
Proje Başvurusunun Hazırlanması (devam)

 • Hazırladığınız proje özetinden yola çıkarak başvuru formunu doldurun.

 • Doldurduğunuz başvuru formunu bir başkasına okutun ve gerekirse ilgili değişikler yapın; bunun için zaman ayırın.

 • Proje bütçesini hazırlayın ve Başvuru Rehberinde belirtilen tüm özellikleri karşıladığından emin olun.


Son kontroller
Son Kontroller

 • Tüm belgelerin eksiksiz hazırlandığından emin olun:

 • Başvuru Formu (hem CD’de, hem de basılı olarak)

 • Bütçe (hem CD’de, hem de basılı olarak)

 • Ortaklık Formu (sadece basılı)

 • Proje Başvuru Kararı (sadece basılı)

 • Tamamlanmış proje başvurusunu zamanında teslim edin.Son günü beklemeyin!


ad