Sabanc vakf hibe program
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Sabancı Vakfı Hibe Programı PowerPoint PPT Presentation


  • 233 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sabancı Vakfı Hibe Programı. Proje Hazırlık Aşamaları. Başvuru Kararının Alınması. Kontrol edin: Kuruluşunuz h ibe almak için uygun mu ? Öncelikleriniz Program hedefleri ile uyumlu mu? Temel faaliyetleriniz rehberde belirtilen faaliyet alanlarına uyuyor mu ?

Download Presentation

Sabancı Vakfı Hibe Programı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sabanc vakf hibe program

Sabancı Vakfı Hibe Programı

Proje HazırlıkAşamaları


Ba vuru karar n n al nmas

Başvuru Kararının Alınması

Kontrol edin:

  • Kuruluşunuz hibe almak için uygun mu ?

  • Öncelikleriniz Program hedefleri ile uyumlu mu?

  • Temel faaliyetleriniz rehberde belirtilen faaliyet alanlarına uyuyor mu ?

  • Nitelikli ve deneyimli personele sahip misiniz?


Ba vuru karar hakk nda daha fazla bilgi

Başvuru Kararı hakkında daha fazla bilgi!

  • Kuruluşunuz bir projeyi yürütebilmek için yeterli kaynaklara sahip mi? (Gönüllü çalışanlar, erişilebilir proje ekibi, kurum destekleri vb.)

  • Projenizin başka projeleri kopyalamadığından emin misiniz?

  • Başvuru yapmak için yeterli zaman var mı?

  • Hevesli, iyimser ve sabırlı mısınız?


Proje geli tirme a amalar

Proje Geliştirme Aşamaları

  • Proje Tasarımı :

  • ele alınacak sorunun tespiti

  • ilgili faaliyetleri planlama

  • beraber çalışılacak ortakları bulma

  • Başvuru formunu hazırlama

  • Başvuru


N planlama a amas

Ön Planlama Aşaması

Projeyi tasarlayın:

  • Temel proje hedeflerini tasarlayın.

  • Proje faaliyetlerini yapılandırın.

  • İhtiyacınız olan kaynakların tahminini yapın. (insan kaynakları, olanaklar, alınabilecek destekler vb.)

  • Proje maliyetinin tahminini yapın.

    Potansiyel projenizin anahtar unsurlarının iki sayfalık özetini hazırlayın.


N planlama a amas devam

Ön Planlama Aşaması (devam)

  • Proje tasarımınızı değerlendirin ve gerekliyse değişiklikler yapın.

    Aşağıdakileri kontrol edin:

  • Hedefleriniz ve faaliyetleriniz Sabancı Vakfı Hibe Programı hedefleri ile uyumlu mu?

  • Projeniz yerel ihtiyaçları ve öncelikleri karşılıyor mu?

  • Projeniz herhangi bir diğer projenin birebir aynısı mı?


N planlama a amas devam1

Ön Planlama Aşaması (devam)

  • Uygun ortaklar bulun ve iletişime geçin.

  • İlk ortak toplantısını düzenleyin, gerekli ortaklık taahhütlerini tespit edin.

  • Ortaklarınızla sorumlulukların dağılımı, bütçeye katkı ve mali kurallar ve prosedüler üzerine anlaşın.


Ba vurma karar n n al nmas

Başvurma Kararının Alınması

  • Potansiyel ortakların güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirin.

  • Potansiyel ortakların kaynakları ve uzmanlıklarını değerlendirin.

  • Ortakların potansiyel katkılarını değerlendirin.

  • Ortakların sizinle çalışabilme istek ve taahhütlerini değerlendirin.


Deal proje koordinat r

İdeal Proje Koordinatörü

Bu kişinin aşağıdaki özellikleri içermesi gerekir:

  • Düzenli olmalıdır; zaman ve maliyet yönetimini bilmesi gerekir.

  • Sorumluluk alabilmelidir.

  • Kişileri yönetebilmelidir.

  • Pazarlık edebilmelidir.

  • Problem çözebilmelidir.

  • Kişileri motive edebilmelidir.

  • Proje yürütme konusunda deneyimli olmalıdır.

  • Plan, yeniden plan, yeniden plan yapabilmelidir.


Proje ba vurusunun haz rlanma s

Proje Başvurusunun Hazırlanması

  • Yapılacak işleri belirleyin ve detaylı tasarım için bir zaman çizelgesi belirleyin :

    • Proje ekibinin seçimi (ortaklar ve başvuran kurum)

    • Faaliyetlerin ve hazırlanma takviminin detaylı çizilmesi

    • Bütçe hazırlanması

    • Destekleyicilerin bulunması

    • Personel/ortaklar arasında görevlerin dağılımı


Proje ba vurusunun haz rlanma s devam

Proje Başvurusunun Hazırlanması (devam)

  • Hazırladığınız proje özetinden yola çıkarak başvuru formunu doldurun.

  • Doldurduğunuz başvuru formunu bir başkasına okutun ve gerekirse ilgili değişikler yapın; bunun için zaman ayırın.

  • Proje bütçesini hazırlayın ve Başvuru Rehberinde belirtilen tüm özellikleri karşıladığından emin olun.


Son kontroller

Son Kontroller

  • Tüm belgelerin eksiksiz hazırlandığından emin olun:

  • Başvuru Formu (hem CD’de, hem de basılı olarak)

  • Bütçe (hem CD’de, hem de basılı olarak)

  • Ortaklık Formu (sadece basılı)

  • Proje Başvuru Kararı (sadece basılı)

  • Tamamlanmış proje başvurusunu zamanında teslim edin.Son günü beklemeyin!


  • Login