Dwudziestolecie Wolnych Wyborów Samorządowych Przed i Po 8 LO w Lublinie - PowerPoint PPT Presentation

Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie
Download
1 / 17

  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dwudziestolecie Wolnych Wyborów Samorządowych Przed i Po 8 LO w Lublinie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dwudziestolecie Wolnych Wyborów Samorządowych Przed i Po 8 LO w Lublinie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

Dwudziestolecie Wolnych

Wyborów Samorządowych

Przed i Po

8 LO w Lublinie


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

Przez ostatnie 20 lat samorząd przyczynił się do wielu zmian na terenie miasta Świdnik. W celu zapoznania się z działalnością samorządu w ostatnich dwóch dekadach udałyśmy się do Urzędu Miasta, na rozmowę z naczelnikiem burmistrza Piotrem Jankowskim.

Efekty tej rozmowy chciałybyśmy przedstawić poniżej:


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

Ilona i Marta – Witamy, przyszłyśmy do Pana z okazji 20 rocznicy Wolnych Wyborów Samorządowych. Chciałybyśmy się dowiedzieć co się zmieniło przez 20 lat działania samorządu.

Jakie zaszły najważniejsze zmiany w ciągu 20 lat?

Nacz. Piotr Jankowski – Najważniejszą zmianą było przede wszystkim to, iż mieszkańcy sami mogą wybierać radnych. Sprawy te nie są odgórne, lecz oddolne to znaczy, że mieszkańcy sami decydują, jakie problemy mają być rozwiązane, a radni dążą do zrealizowania tego.

Kolejne zmiany widoczne są w infrastrukturze. Wystarczy porównać stan dróg, powstały ścieżki rowerowe i oświetlenie. Sprawą priorytetową było usunięcie wysypisk i oczyszczalni ścieków poza granice miasta. Pomysł ten zainicjowała pierwsza rada w 1990 roku.


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

I.M – W jakim czasie realizowane są projekty?

PJ – . Niektóre realizowane są nawet w przeciągu roku, inne natomiast ciągną się dłużej. Zależy od tego jak ważne są plany. Poważne inwestycje są rozłożone na parę lat.

I.M -Przez kogo najczęściej zgłaszane są problemy?

PJ – Najczęściej zgłasza się komitet osiedlowy, który zgłasza osiedlowe usterki.

I.M – Czy mógłby Pan nam zdradzić planowane zmiany?

PJ -Na ten rok planowane są budowy nowych ulic wraz z oświetleniem, oraz kanalizacją deszczową, powstanie nowych przystanków. Ważną zmianą będzie przebudowa starego kina „LOT” na centrum kultury, budowany jest również nowy skate park, na terenie boiska szkoły podstawowej nr 5. Był to pomysł grupy młodzieży, która apelowała do gminy o nowe bezpieczniejsze miejsce rozrywki.

Świdnik podzielony jest na strefy. Każda ze stref ma inne przeznaczenie. Jedna z nich będzie służyła jako strefa mieszkalna, inna zaś jako przemysłowa.


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

I.M – Przez wiele lat stał zaniedbany szkielet budynku dzisiejszej galerii handlowej „Venus”. Jaki był pierwotny cel tej budowli?

PJ – Była to nieprzemyślana inwestycja, robiona z rozmachem. Jej pierwotnym przeznaczeniem był dom kultury.

I.M – Budowa lotniska w Świdniku jest pomysłem odgórnym?

PJ – Niekoniecznie, jest to pomysł wyłącznie samorządowy, posiadający czterech właścicieli: miasto Lublin, woj. lubelskie, miasto Świdnik i powiat świdnicki. W związku z tym samorząd świdnicki bierze udział w posiedzeniach i ma duży wpływ na zawarte decyzje. Przede wszystkim pomagamy przy tej inwestycji, by zgodnie z planem zdążyć przed 2012 rokiem.


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

I.M – Czy jest w planach poprawa środków transportu do innych miast?

PJ – Jest planowana nowa trasa

szynobusu łącząca Świdnik z Lublinem. Będzie to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ korki

uliczne nie będą miały wpływu

na czas dojazdu. W późniejszych

planach jest pomysł rozbudowy

kolei. Planowane są również

dwa nowe ronda, jak również

dwie nowe drogi wjazdowe.

I.M – Dziękujemy bardzo za

poświęconą nam chwilę.

PJ – Również dziękuję.

Burmistrz miasta Świdnik Waldemar Jakson


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

Chciałybyśmy przedstawić jakie wizualne zmiany zaszły w naszym mieście.

Urząd

miasta Świdnik


Fgdfgdffgdfgdfgfgdffggdgfdff

fgdfgdffgdfgdfgfgdffggdgfdff

Świdnickafontanna


Dawne kino przodownik obecnie dom weselny dawne i obecne kino lot

Dawne kino „Przodownik”

(obecnie dom weselny)

Dawne i obecne Kino „LOT”


Skrzy owanie przy obecnym placu niepodleg o ci przebudowane po 1990 i

Skrzyżowanie przy

Obecnym

Placu Niepodległości

Przebudowane po 1990

i


Stara budowla i obecny venus przebudowane po 2004

Stara budowla

i

obecny „Venus”

Przebudowane po 2004


Ko ci parafii n m p

Kościół parafii N.M.P


Wygl d miasta kiedy i dzi

Wygląd miasta kiedyś i dziś


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

Przychodnia

Dom Rzemiosła

Ul. Niepodległości

Zmiany po roku 1995


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

Czasy obecne:

Ul. Niepodległości

Skate park(1999)

Ścieżki rowerowe


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

Ciągle trwają

nowe budowy


Dwudziestolecie wolnych wybor w samorz dowych przed i po 8 lo w lublinie

Tak wyglądają najwidoczniejsze zmiany w naszym mieście wykonane przez samorząd.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Ilona Jasielska

Marta Wałęga

opiekun Urszula Kawa

8 LO w Lublinie


  • Login