Matemat k proje dev
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 9

MATEMATİK PROJE ÖDEVİ PowerPoint PPT Presentation


 • 667 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MATEMATİK PROJE ÖDEVİ. KONU::::::TARİH ŞERİDİ. Matematikteki önemli buluşlar ve gelişmeler.

Download Presentation

MATEMATİK PROJE ÖDEVİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Matemat k proje dev

MATEMATİK PROJE ÖDEVİ

KONU::::::TARİH ŞERİDİ


Matematikteki nemli bulu lar ve geli meler

Matematikteki önemli buluşlar ve gelişmeler

 • İnternetten araştırmalar sonucu elde ettiğim matematik buluşlarını sizlerle paylaşıyorum.Milattan önce, milattan sonra ve günümüze kadar matematik alanında yapılan buluşlar ve icatlar genel hatları yan sayfamdaki gibidir.


Milattan nce

Milattan Önce

 • Matematik sözcüğü, ilk kez, M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır.

 • Yazılı literatüre girmesi, Platon’la birlikte, M.Ö. 380 civarında olmuştur

 • matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya’da başladığını söyleyebiliriz.


Milattan nce1

Milattan Önce

 • Herodotos’a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır’da başlamıştır

 • 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu

 • 3000 Babil ’de ilk toplama makinesi kullanıldı

 • 540 Miletli (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi


Milattan sonra

Milattan Sonra

 • 1- Sayıların cisimlerden ‘kurtulması’ (örneğin 12 sayısının 12 elmadan ayrılması), insanlık tarihinin en büyük düşünsel devrimlerinden biridir.

 • 2- Basamak kavramının oluşumu ,matematiğin önünü açmıştır.Basamak olmasaydı,en fazla tek rakamlı sayılarla yine tek rakamlı sonuçlar veren dört işlem yapabilirdik.

 • 3- Bilim kendini geometri ile belli etmiştir.Algılanabilir nesnelerden çizgileri,açıları ve yüzeyleri soyutlama onuru ilk olarak Tales’e aittir.

 • 4- Bir şeklin önemli noktalarını harflerle gösterme düşüncesi ilkin Euclides’e aittir.

 • 5- M.S. 700 yıllarında sıfır kavramı bulundu.Sıfır olmasaydı,ne bilim ,ne sanayi,ne de ticaret hızlı bir biçimde ilerleyebilirdi.

 • 6- Bayağı kesirler (örneğin 24/5 ) 4000 yıldan beri biliniyordu.Ama ondalık sayılar (örneğin 4.8 ) ilk kez 16. yüzyılda François Vi’ete (1579′da) ve Simon Stevin (1585′de) tarafından kullanılmaya başlandı.

 • 7- İsveçli matematikçi John Napier,1614′de logaritmayı geliştirdi.


Milattan sonra1

Milattan Sonra

 • 8- 10 Kasım 1619 tarihi,modern matematiğin doğuşunun resmi tarihidir. O günde ,geometri cebirselleşti,cebir de görselleşti.Kartezyen geometri hem fonksiyon kuramının ,hem de uzayın sayısallaştırılmasının başlangıç noktasıdır.

 • 9- Değişmezler için a,b,c, değişkenler için de x,y,z, Descartes’ten beri (1637′den beri) kullanılmaktadır.

 • 10- Sonsuz sembolü ilk kez 1655′de John Wallis tarafından kullanılmış ve bu sembol genel kabul görmüştür.

 • 11- Diferansiyel ve integral hesap metodu, 1666 yılında Newton tarafından geliştirildi.Leibniz’in de eşzamanlı olarak geliştirdiği bu metot olmasaydı,mühendislik ve mimarlık ancak dahilerin işi olarak kalırdı.Limiti sıfıra giden bir değişkene,Newton ve Leibniz ‘den beri ‘sonsuz küçük’ denmektedir.

 • 12- Olasılık hesabı ,17. yüzyılda Fermat ve Pascal tarafından kuruldu.Galileo,olasılık hesabının olabilirliğini ve gerekliliğini sezmişti.Olasılık hesabını daha sonra Laplace ve Gauss geliştirdiler.


Baz bilgiler

Bazı Bilgiler

 • İLK LOGARİTMA CETVELİ1614 yılında İskoç Napier tarafından bulundu.Çok fazla işe yaramasa da zaman zaman ihtiyaç duyulur.

 • İLK DEFA SİNÜSÜN KULLANILMASIBattanî10.yy’da sinüs ile hesaplar yapmaya başladı.

 • İLK DEFA TANJANTIN KULLANILMASIEbu’l Vefa10.yy’da matematiğe tanjantı getirdi.

 • İLK DEFA SIFIRIN KULLANILMASIHarezmî9. yy’da sıfırı buldu.Daha önceki yıllarda sıfır yerine boşluk bırakılıyordu.Bu da zaman zaman işlem hatalarına yol açıyordu.İlk olarak Türk matematikçi sıfırı Avrupalılara tanıttı ve hemen kabul gördü.

 • İLK DEFA ALGORİTMANIN KULLANILMASIHarezmî9. yy’da.(Algoritma ismi Harezmî’nin değişmiş hâlidir.)

 • İLK BİNOM AÇILIMIÖmer Hayyam. 11.yy.

 • İLK PASCAL ÜÇGENİÖmer Hayyam. 11.yy.

 • Pİ SAYISININ HESAPLANAN EN BÜYÜK DEĞERİYıllarca pi sayısının tam değeri bulunamadı.Günümüzde ise 1 milyarıncı basamağa kadar biliniyor.


Kaynak a

Kaynakça

 • http://www.isimsizsevda.net/matematik-tarihi-ve-matematik-buluslari-nelerdir.

 • İsimli site adresinden alıntı yaparak hazırlanmıştır…


Zledi iniz in sayg lar m sunar m

İzlediğiniz İçin Saygılarımı Sunarım

İzlediğiniz İçin Saygılarımı Sunarım

 • CANER SELÇUK7/C

 • 2838

 • YASİN KIRATMATEMATİK PROJE ÖDEVİ


 • Login