Produkty spo ywcze dla chorych na nieswoiste zapalenie jelit zawieraj ce sok z ziemniaka
Download
1 / 26

Produkty spożywcze dla chorych na nieswoiste zapalenie jelit zawierające sok z ziemniaka - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Produkty spożywcze dla chorych na nieswoiste zapalenie jelit zawierające sok z ziemniaka. prof. dr hab. inż. Grażyna Lewandowicz mgr inż. Przemysław Kowalczewski Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Produkty spożywcze dla chorych na nieswoiste zapalenie jelit zawierające sok z ziemniaka' - mechelle-emerson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Produkty spo ywcze dla chorych na nieswoiste zapalenie jelit zawieraj ce sok z ziemniaka

Produkty spożywcze dla chorych na nieswoiste zapalenie jelitzawierające sok z ziemniaka

prof. dr hab. inż. Grażyna Lewandowicz

mgr inż. Przemysław Kowalczewski

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Nowa ywno bioaktywna o zaprogramowanych w a ciwo ciach prozdrowotnych

Nowa żywność bioaktywna jelito zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka2007-2013

Priorytet 1: Badania i rozwój nowych technologii

Działanie 1.1.: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2.: Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Projekt nr POIG 01.01.02-00-061/09


Koordynator projektu
Koordynator projektu jelit

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu


Instytucje współrealizujące projekt jelit

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Handlu Międzynarodowego

Katedra Strategii Marketingowych

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Katedra i Zakład Toksykologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż


Cel i zakres projektu
Cel i zakres projektu jelit

 • Cel projektu

  • opracowanie kilku linii specjalnych produktów, których aktywność będzie skierowana na obniżenie ryzyka zachorowania na najważniejsze choroby cywilizacyjne nękające nasze społeczeństwo.

 • Jednostki chorobowe

  • Cukrzyca typu I

  • Nadciśnienie

  • Otyłość

  • Niedokrwistość wywołana nieswoistym zapaleniem jelit


Epidemiologia nieswoistego zapalenia jelit nzj
Epidemiologia nieswoistego zapalenia jelit (NZJ) jelit

 • Ciągły wzrost zachorowań od lat 40. XX wieku

 • Choroba przewlekła

  • Zapadalność w krajach rozwiniętych rocznie

  • 20 przypadków na 100 000 mieszkańców

 • Populacja chorych w krajach rozwiniętych

  • 1 chory na 250-500 mieszkańców

   • w USA - 800 000

   • w Polsce – 50 000

 • Wszyscy ci chorzy są potencjalnymi klientami zainteresowanymi zakupem bioaktywnych produktów spożywczychWartość odżywcza ziemniaków jelit(Burlingame B., B Mouille B., Charrondiere R. 2009. Nutrients, bioactive non-nutrients and anti-nutrients in potatoes. Critical Review. Journal of Food Composition and Analysis 22, 494–502)


Wartość odżywcza ziemniaków jelit(Burlingame B., B Mouille B., Charrondiere R. 2009. Nutrients, bioactive non-nutrients and anti-nutrients in potatoes. Critical Review. Journal of Food Composition and Analysis 22, 494–502)


Medyczne zastosowanie soku z ziemniaka
Medyczne zastosowanie soku z ziemniaka jelit

 • Badania kliniczne

  • Badanie efektu leczniczego świeżego soku z ziemniaka na pacjentów z dyspepsją

  • Badanie efektu leczniczego koncentratu soku z ziemniaka na pacjentów z potwierdzonym endoskopowo zapaleniem żołądka lub dwunastnicy

  • Badanie wpływu inhibitora proteaz typu II na ilość przyjmowanego pokarmu

  • Badanie aktywności przeciwzapalnej mieszaniny białek ziemniaka

  • Badanie efektywności opatrunków w leczeniu oparzeń


Bioaktywno wybranych sk adnik w soku ziemniaczanego stan wiedzy przed rozpocz ciem projektu
Bioaktywność wybranych składników soku ziemniaczanego jelit– stan wiedzy przed rozpoczęciem projektu

Białka – działanie przeciwzapalne

Glikoalkaloidy

solanina

chaconina

Toksyczność

Burlingame B., B Mouille B., Charrondiere R. 2009. Nutrients, bioactive non-nutrients and anti-nutrients in potatoes. Critical Review. Journal of Food Composition and Analysis 22, 494–502

E. Zeiger: Review of ToxilogicalLiterature. National Intitute of Enviromnental Health Scinces. Reserach Triangle Park, North Carolina 1998

Działanie przeciwnowotworowe:

Ji Y.B., Gao S.Y., Ji C.F., Zou X. 2008. Induction of apoptosis in HepG2 cells by solanine and Bcl-2 protein. Journal of Ethnopharmacology 115, 194–202.

SaleemT.S,M., Chetty C.M., Ramkanth S., Alagusundaram M., Gnanapraksh K., Rajan V.S.T., Angalaparameswari S. 2009. SolanumnigrumLinn.- A review. PharmacognosyReview (Phcog. Rev.) 3 ( 6),  342-345

 • patatyny - białka zapasowe o masie cząsteczkowej 39-45 kDa (30-40%);

 • inhibitory proteaz - białka o masie cząsteczkowej 4-25 kDa, (50% )

 • inne białka - o masie cząsteczkowej ok 50 kDa (10-20%)

  [Bartova V., Barta J. 2009. Chemical composition and Nutritional Value of Protein Concentrates Isolated form Poatato (Solanumtuberosum L.) Fruit Juice by Precipitation with Ethanol or Ferric Chloride. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57, 9028-9034]


Aktywno biologiczna sok z ziemniaka badania w asne
Aktywność biologiczna sok jelitz ziemniaka – badania własne


Sok z ziemniaka wykazuje w a ciwo ci antyoksydacyjne
Sok z ziemniaka wykazuje właściwości antyoksydacyjne jelit

Właściwości przeciwutleniające świeżego i przetworzonego soku oznaczone metodą z kationorodnikiem ABTS.

Zawartość związków fenolowych w świeżym i przetworzonym soku ziemniaczanym oznaczona metodą Folina-Ciocalteu.

TEAC – ekwiwalent TROLOX CAE – ekwiwalent kwasu chlorogenowego


Aktywność biologiczna świeżego soku jelitDawki cytotoksyczne obliczone dla prawidłowych i nowotworowych komórek przewodu pokarmowego na świeży sok


Aktywność biologiczna suszu jelitDawki cytotoksyczne obliczone dla prawidłowych i nowotworowych komórek przewodu pokarmowego na susz


Separacja czystych składników bioaktywnych soku ziemniaczanego – GPC kriokoncentratu soku ziemniaczanego


Prze ywalno kom rek ht 29 w obecno ci frakcji wprowadzonych do hodowli w st eniu 20 v v
Przeżywalność komórek HT-29 w obecności frakcji wprowadzonych do hodowli w stężeniu 20% v/v


Aktywność biologiczna frakcji bezbiałkowej wprowadzonych do hodowli w stężeniu 20% v/Dawki cytotoksyczne obliczone dla prawidłowych i nowotworowych komórek przewodu pokarmowego na frakcję bezbiałkową


Aktywno przeciwzapalna soku ziemniaka in vivo wp yw suszonego soku z ziemniaka na liczb wrzod w
Aktywność przeciwzapalna soku ziemniaka wprowadzonych do hodowli w stężeniu 20% v/in vivoWpływ suszonego soku z ziemniaka na liczbę wrzodów


Aktywno przeciwzapalna soku ziemniaka in vivo wp yw soku z ziemniaka na poziom tnf
Aktywność przeciwzapalna soku ziemniaka wprowadzonych do hodowli w stężeniu 20% v/in vivoWpływ soku z ziemniaka na poziom TNF-α


Aktywność przeciwzapalna soku ziemniaka wprowadzonych do hodowli w stężeniu 20% v/in vitroWpływ produktów na ekspresję IL-6Lewandowicz G., Kowalczewski P., Olejnik A., Jodynis-Liebert J., Kujawska M., Lesiecki M. 2014. Sposób otrzymywania preparatu z soku ziemniaka oraz jego zastosowanie. Zgłoszenie Patentowe PL nr P.406918 z dnia 24.01.2014


Produkty z sokiem ziemniaczanym

Produkty z sokiem ziemniaczanym wprowadzonych do hodowli w stężeniu 20% v/


Zgłoszenie patentowe nr wprowadzonych do hodowli w stężeniu 20% v/P-3999062

Zgłoszenie patentowe nr P-3999061

Zgłoszenie patentowe nr P-3999064

Zgłoszenie patentowe nr P-3999065 i 3999066

Zgłoszenie patentowe nr P-3999060

Zgłoszenie patentowe nr P-3999059


Linia produkt w dla cierpi cych na anemi wywo ana nieswoistym zapaleniem jelit
Linia produktów dla cierpiących na anemię wywołana nieswoistym zapaleniem jelit

 • Produkty mięsne – są wykonane z najwyższej jakości surowców drobiowych i są źródłem łatwo przyswajalnego żelaza :

  • Kiełbasa parówkowa

  • Pasztet

  • Zupa krem

 • Produkty mączne

  • Chrupki/pieczywo chrupkie

  • Makaron

 • Napój warzywny (na bazie soku pomidorowego)


Zaproszenie na konferencj
Zaproszenie na konferencję nieswoistym zapaleniem jelit

 • Temat konferencji:

  • Innowacyjne linie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – oferta dla przemysłu.

 • Termin i miejsce konferencji

  • 29 - 30.09.2014, godz. 10.00 – 16.00

  • Poznań, Targi Polagra Food, pawilon 15, sale 1C – 1E


Co mo emy razem osi gn

Co możemy razem nieswoistym zapaleniem jelitosiągnąć?


ad