ISI Web of Knowledge a další nástroje Thomson Reuters pro hodnocení vědy - PowerPoint PPT Presentation

Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy
Download
1 / 37

 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ISI Web of Knowledge a další nástroje Thomson Reuters pro hodnocení vědy. David Horký Country Manager – Střední a východní Evropa david.horky@thomsonreuters.com. OBSAH. Thomson Reuters

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ISI Web of Knowledge a další nástroje Thomson Reuters pro hodnocení vědy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

ISI Web of Knowledge a další nástroje Thomson Reuters pro hodnocení vědy

David Horký Country Manager – Střední a východní Evropa david.horky@thomsonreuters.com


Obsah

OBSAH

 • Thomson Reuters

 • Vybrané analytické a vizualizační nástroje na platformě ISI Web of Knowledge

 • Specializované analytické nástroje

 • Journal Citation Reports – připravovaný upgrade


Thomson reuters

THOMSON REUTERS

17. dubna 2008: dokončení akvizice Reuters Group PLC ze strany Thomson Corporation, vznik Thomson Reuters

Největší poskytovatel informací pro odborníky na světě

ISI je integrální součástí Thomson Reuters

Jsme nezávislí – nejsme vydavatel časopisů

www.thomsonreuters.com


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Vybrané analytické a vizualizační nástroje na platformě ISI Web of Knowledge


Refine results a analyze results

REFINE RESULTS A ANALYZE RESULTS


Citation report

CITATION REPORT

J.E. Hirsch, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102 (46): 16569-16572 November 15 2005.


Citation map

CITATION MAP


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

8


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

9


Conference and proceedings a biosis previews jako cita n datab ze

CONFERENCE AND PROCEEDINGS A BIOSIS PREVIEWS JAKO CITAČNÍ DATABÁZE

 • V posledních letech se celosvětově zvedla vlna zájmu o větší množství nezávislých informací s citační informací

 • Conference and Proceedings (dříve ISI Proceedings):

  • Multidisciplinární databáze

  • Materiály z konferencí, sympozií, seminářů, workshopů apod.

  • Nové myšlenky – rychlejší zveřejnění než v časopisech

  • Obsahuje články, které se v časopisech nikdy neobjeví

  • 5,4 milionu záznamů

  • Více než 3 000 konferencí ročně

  • Pokrytí od roku 1990

 • Od října 2008 databáze Conference Proceedings obsahuje citace!

 • V průběhu roku 2009 budou citace přidány i do BIOSIS Previews– na platformě ISI Web of Knowledge


Proceedings v r dostupn od 1 12 2008

PROCEEDINGS – V ČR DOSTUPNÉ OD 1.12.2008!


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

2004

2006

Times Cited

2003

2007

2000

Cited References

2000

Related Records

1974

1998

2004

1993

1999

Conference Proceedings plně integrovány ve Web of Science

2002

1994


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Specializované analytické nástroje


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Zpracování a expertní znalosti Thomson Reuters

Reporty, grafy, žebříčky, srovnávání atd.

Data

Datové sady na míru

Web of Science

Sjednocení adres

Standardizace a ‚čištění‘ dat

Normalizace a benchmarky

V rámci Thomson Reuters po mnoho let pracuje skupina Research Services Group, poskytující širokou škálu nástrojů a služeb s přidanou hodnotou. Ty zákazníkům umožňují přesně a efektivně hodnotit vědu a výzkum.

Naše datové sady a software, jež jsou připravené na míru, umožňují zpracovávat citační analýzy ve velkém měřítku, pomáhají zasadit statistiky do kontextu a provádět porovnání s kolegy a benchmarky.


P rim rn u ivatel cita n ch dat p i hodnocen v dy a v zkumu

PRIMÁRNÍ UŽIVATELÉ CITAČNÍCH DAT PŘI HODNOCENÍ VĚDY A VÝZKUMU

Externí entity

Vládní agentury/grantové agentury

Vedení univerzit

Vedení včetně komisí, kvestora

Oddělení univerzit

Oddělení výzkumu, technologický transfer atd.

Jednotlivci

Fakulta, zaměstanci, studenti


Vybran n stroje

VYBRANÉNÁSTROJE

 • High-Impact Papers

 • Institutional Citation Report

 • Journal Analysis Database

 • Journal Performance Indicators

 • Local Journal Utilization Report

 • National Citation Report

 • National Science Indicators

 • Personal Citation Report

 • Research Fronts

 • Topical Citation Report

 • Více informací a vzorky databází ke stažení: http://www.in-cites.com/rsg

 • Rovněž jsme schopni zpracovat řešení přesně na míru dle požadavků zákazníka.


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

National Citation Reports – detaily o publikovaném výzkumu v rámci země.

Source: National Citation Report - Romania, Thomson Reuters


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Rozdělení všech článků publikovaných autory z určité země dle organizace/instituce.

Source: National Citation Report - Romania, Thomson Reuters


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Rozdělení všech článků publikovaných autory dané instituce – včetně metriky.

Source: National Citation Report - Romania, Thomson Reuters


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Rozdělení všech článků publikovaných autory dané instituce – včetně metriky.

Source: National Citation Report - Romania, Thomson Reuters


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Celková metrika pro danou zemi

Source: National Citation Report - Romania, Thomson Reuters


P klady metrik indik tor

PŘÍKLADY METRIK/INDIKÁTORŮ

Expected Citation Rate:průměrný počet citací všech dokumentů daného typu (články, recenze, dopisy editorům atd.) v daném časopise ve vybraném roce.

C-Index:je roven součtu všech citací vydělenému expected citations.

Percentil do kterého článek spadá na základě citovanosti všech článků v daném oboru.

Cites2:Počet citujících článků druhé generace.

H-Index: entita (autor, instituce, atd.), která publikovala hčlánků, které mají získaly minimálně hcitací.

Více informací o těchto metrikách získáte nahttp://scientific.thomsonreuters.com/forms/bibliometrics/

22


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Journal Citation Reports – připravovaný upgrade


Journal citation reports

JOURNAL CITATION REPORTS

 • Pětiletý (Five year) Impact Factor

 • Journal Self-Citations (autocitace časopisů)

 • Ukazuje Box Plots Impact Factorů v oborech

 • Pořadíčasopisů (Journal ranking) napříč více obory

 • Eigenfactor Score


Journal citation reports1

JOURNAL CITATION REPORTS

25


Journal citation reports2

Journal Citation Reports

5year Impact Factor

- Pětiletý Impact Factor – lepší hodnotící ukazatel pro časopisy, u kterých získání citací trvá delší dobu

26


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

27


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Analyses of Journal Self Cites

Analýza autocitací v rámci časopisu

Ukazuje počet autocitacíčasopisu v kalkulaci Impact Factoru - pomáhá identifikovat časopisy s užším zaměřením

JOURNAL CITATION REPORTS

29


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

30


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Box Plots displays by Category

Grafické zobrazení Box Plots Impact Factorův jednotlivých oborech

JOURNAL CITATION REPORTS

31


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

32


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Summary Rank in Category

Absolutní pořadíčasopisů dle Impact Factoru ve více oborech

JOURNAL CITATION REPORTS

33


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

34


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

Integration of EIGENMETRICS™

Integrace EIGENMETRICS ™

Eigenfactor a Article Influence (vliv časopisu)

Tato metrika nepovažuje všechny časopisy za sobě rovné, ale přiděluje váhu citačnímu vlivu (impactu) časopisů, které citují danýčasopis

JOURNAL CITATION REPORTS

35


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy

36


Isi web of knowledge a dal n stroje thomson reuters pro hodnocen v dy1

ISI Web of Knowledge a další nástroje Thomson Reuterspro hodnocení vědy

Děkuji za pozornost!

David Horký Country Manager – Střední a východní Evropa david.horky@thomsonreuters.com


 • Login