Helhetens betydelse för delarna
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Helhetens betydelse för delarna PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Helhetens betydelse för delarna. Utifrånmotivation, utifrånstyrning. Lärobokens struktur styr lärområdet. Ämnesundervisning. Tydliggöra kursplanemål och betygskriterier. Utgå från varje skolämnes inre egen logiska ordning. Utgå från elevernas kunskaps eller mognadsnivå.

Download Presentation

Helhetens betydelse för delarna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Helhetens betydelse f r delarna

Helhetens betydelse för delarna


Helhetens betydelse f r delarna

Utifrånmotivation, utifrånstyrning

Lärobokens struktur styr lärområdet

Ämnesundervisning

Tydliggöra kursplanemål och betygskriterier

Utgå från varje skolämnes inre egen logiska ordning

Utgå från elevernas kunskaps eller mognadsnivå

”Vi har kommit dit i boken.”, ”Fröken har sagt att…”, eller ”I kursplanen står det att…”

Diagnostisera elevernas kunskaps- och/eller mognadsnivå

Sanktioner

Tydligt formulerade regler

Utföra, göra ”Vad/hur har du gjort?”

Tydliga krav


Helhetens betydelse f r delarna

Inifrånmotivation, inifrånstyrning

Tydliggöra läroplanen

samt elevernas frågor

Gemensam inre värdegrund

Knyta an till elevernas föreställningar

Utgå från elevernas tänkande och förståelse

”Jag behöver bli bättre på att…” eller ”Jag undrar över…”

Fråga eleverna hur de tänker och förstår ett specifikt arbetsområde

Knyta an till eller utgå från vardagshändelser

Ämnesöverskridande lärområden

Föreställningar, lärande

”Vad/hur har du lärt?”


Helhetens betydelse f r delarna

Utifrånstyrning

Inifrånstyrning

Skolk

 • Sanktioner

 • Närvarokontroll

 • Tydliggöra krav

 • …….

 • Hur nå eleverna som är omotiverade?

 • Hur få mer meningsfulla lektioner?

 • ……


Olika typer av helheter

Olika typer av helheter

 • Uppdraget

 • Ideologi och värdegrund

 • Skolans vision eller verksamhetsidé

 • Lärdomar om lärande och undervisning

 • Elevsyn

 • Tradition

 • Formella strukturer


Helhetens betydelse f r delarna

Ledarskap


 • Login