Hlavn oblasti automatick ho zen
Download
1 / 19

Hlavní oblasti automatického řízení - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hlavní oblasti automatického řízení. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Hlavní oblasti automatického řízení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hlavní oblasti automatického řízení

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz


Charakteristika DUM


Hlavní oblasti automatického řízení

Náplň výuky

Podstata procesu řízení

Charakteristika procesů a jejich řízení

Vlastnosti členů regulačních obvodů

Typické oblasti automatizace řízení

Regulace


 • Člověk – pozoruje nějaký proces (plnění nádrže kapalinou – obr. 1, ohřívání vody ve výměníku – obr. 2). Na tento proces působí:

 • vnější vlivy

 • řídící zásahy člověka k dosažení žádaného cíle

 • Člověk provádí tři druhy činností:

 • Přijímá informace (přímo či nepřímo), které si zároveň uvědomuje

 • zpracovává tyto informace

 • provádí motorické úkony

Podstata procesu řízení

1-teploměr

2-kotel

3-výstup teplé vody

4-kondenzát

5- vstup studené vody

6-ventil přívodu páry

7-regulující člověk

Obr. 1: Nádrží protéká kapalina

Výšku X – řídí člověk

Poruchová veličina – odběr vody

Obr. 2: Kotel ohřívá topná pára


Řízení procesu – společný název pro ovládání i regulaci. Mezi ovládáním a regulací je však podstatný rozdíl. Uskutečňuje se tak, že se řídí průtok látek a energií a látkové a energetické přeměny. Řídí se například přítok kapaliny, přítok paliva k hořákům, přívod elektrické energie apod.

Charakteristika procesů a jejich řízení

Obr. 3: Schéma řízení


Řízení procesu – Na obr. 5 jsou znázorněny oba způsoby řízení rychlosti otáčení elektromotoru. Regulačním odporem v obvodu motoru nastavuje člověk určitou rychlost otáčení.

Charakteristika procesů a jejich řízení

Obr. 5: Řízení rychlosti otáčení motoru

Řízení jako ovládání

Řízení jako regulace

Obr. 4: Příklad řízení


Vlastnosti členů regulačních obvodů se projevují na kvalitě regulace. Nejvýrazněji se však uplatňují vlastnosti regulovaných soustav a ústředních členů regulátorů. Členy regulačních obvodů hodnotíme podle jejich statických (klidových) vlastností a podle jejich dynamických (pohybových) vlastností.

Statické a dynamické vlastnosti PAŘ (Prostředky automatického řízení )

Celé automat. řízení lze rozdělit na dílčí bloky, tj. na členy automat. řízení:

- Vlastnosti jsou dány reakcí výstupů na vstupy

Vlastnosti členů regulačních obvodů

Obr. 6: Blokové schéma PAŘ

Obr. 7: Přechodová charakteristika


 • Statické vlastnosti

 • Statická charakteristika – závislost výstupní vel. y na vstupní vel. u v ustáleném stavu!

 • Citlivost

 • Přesnost (absolutní chyba, relativní chyba, třída přesnosti)

 • Spolehlivost

 • Dynamické vlastnosti

 • Určují – chování v přechodném ději viz. diferenciální rovnice.

Vlastnosti členů regulačních obvodů

Obr. 8: Statická charakteristika


Přechodová charakteristika – nejčastěji používaná, vstupem je skoková změna, sledujeme časový průběh výstupu

Frekvenční charakteristika – používá se hlavně pro identifikaci regulované soustavy vstupem je sinusová změna na výstupu sledujeme amplitudu a fázový posuv

Vlastnosti členů regulačních obvodů

Obr. 9: Přechodová charakteristika

Obr. 10: Frekvenční charakteristika


Automatická signalizace – přítomnost vlaku na trati se zjišťuje příslušným zařízením a automaticky signalizována světelným signalizačním zařízením. Jiným příkladem může být automatická signalizace např. rozměry výrobků, procesy řízení.

Automatická kontrola – kontroluje se nějaká vlastnost výrobku a je vyhodnocováno zda je tato vlastnost (např. rozměr, hmotnost) v požadované toleranci.

Automatické blokování – při automatické sériové výrobě se může stát, že tři následující výrobky nemají toleranci, dojde automaticky k zastavení výrobního procesu. Nebo například železniční nádraží, hlídání vlaků, semafor zablokuje vjezd či odjezd vlaku.

Typické oblasti automatizace řízení


Automatické ovládání – typ automatického řízení, při němž se nezjišťuje, jaké jsou výsledky minulých řídících zásahů. Nevyužívá se zde zpětná vazba.

Automatické sekvenční (postupné) ovládání – následující operace může nastat jen tehdy, byla-li uskutečněna předcházející operace nebo byla-li splněna podmínka určená programem.

Automatická regulace – od ovládání se liší tím, že se při ní využívá informace (získané měřením) o vlivu řídících zásahů na regulovanou veličinu; využívá se tedy principu zpětné vazby.

Adaptivní automatické řízení – ve složitých zařízeních se současně mění několik parametrů procesu (náhodné změny) a při řízení je třeba měnit nastavení ovládacích členů, které v procesu nastaly. V tomto řízení se často využívají počítače.

Typické oblasti automatizace řízení


 • Obecně

 • Regulace (z lat. regula, pravítko, pravidlo) obecně znamená řídící či usměrňující činnost, ať už prováděnou člověkem nebo automatickým zařízením (regulátorem). Udržování hodnot regulované veličiny dle daných podmínek a hodnot této veličiny zjištěných měřením řízení se zpětnou vazbou. Zpětná vazba představuje měření regulované veličiny.

 • Regulace

 • Přímá (direktivní)

 • Nepřímá (indirektní)

 • Regulační obvod – se míní obvod, ve kterém probíhá automatická regulace. Součástí regulačního obvodu jsou pouze technická zařízení

Regulace


 • Historie

 • první principy regulací použity již v Egyptě pro vodní kola, na mletí mouky, na zavlažování

 • klasický případ: kulový odstředivý regulátor pro regulaci otáček parního stroje: James Watt (1784):

Regulace

Zdvih objímky ovládá ventil

přívodu páry tak, aby otáčky

nezávisely na zatížení

Obr. 11: Odstředivý regulátor


 • Vývojové trendy

 • dříve direktní regulátory => nepotřebovaly přívod energie

 • dnes indirektní => nutný zdroj energie, lepší kvalita reg.

 • dříve kompaktní systémy (1 stojan se vším)

 • dnes stavebnicové systémy, zásadně oddělené řídící části od silové části

 • dříve mechanické a mechanicko hydraulické systémy

 • dnes elektrohydraulické systémy (el. = řídící, hydr. = silové)

 • dříve řídící elektronická část analogová

 • dnes řídící elektronická část číslicová

Regulace


Kontrolní otázky:

 • Řízení procesu?

 • Společný název pro ovládání i regulaci

 • Název pro ovládání

 • Název pro regulaci

 • Automatické ovládání?

 • Typ automatického řízení, nevyužívá se zde zpětná vazba

 • Typ automatického řízení, využívá se zde zpětná vazba

 • Zpětná vazba představuje měření regulované veličiny převodů.

 • Regulační obvod?

 • Nevyužívá se zde zpětná vazba

 • Následující operace může nastat jen tehdy, byla-li uskutečněna předcházející operace nebo byla-li splněna podmínka určená programem.

 • Se míní obvod, ve kterém probíhá automatická regulace. Součástí regulačního obvodu jsou pouze technická zařízení


Kontrolní otázky – řešení

 • Řízení procesu?

 • Společný název pro ovládání i regulaci

 • Název pro ovládání

 • Název pro regulaci

 • Automatické ovládání?

 • Typ automatického řízení, nevyužívá se zde zpětná vazba

 • Typ automatického řízení, využívá se zde zpětná vazba

 • Zpětná vazba představuje měření regulované veličiny převodů.

 • Regulační obvod?

 • Nevyužívá se zde zpětná vazba

 • Následující operace může nastat jen tehdy, byla-li uskutečněna předcházející operace nebo byla-li splněna podmínka určená programem.

 • Se míní obvod, ve kterém probíhá automatická regulace. Součástí regulačního obvodu jsou pouze technická zařízení


Seznam obrázků:

Obr. 1: BÍNDER, R., Základy automatického řízení Praha 1985, SNTL

Obr. 2:BÍNDER, R., Základy automatického řízení Praha 1985, SNTL

Obr. 3: STRUPKA, J., LANAČ J., Automatizace Praha 1967, SNTL

Obr. 4: STRUPKA, J., LANAČ J., Automatizace Praha 1967, SNTL

Obr. 5: STRUPKA, J., LANAČ J., Automatizace Praha 1967, SNTL

Obr. 6: NĚMEC, Z., Prostředky automatického řízení (Elektrické) Skripta VUT Brno 2002

Obr. 7: NĚMEC, Z., Prostředky automatického řízení (Elektrické) Skripta VUT Brno 2002

Obr. 8: NĚMEC, Z., Prostředky automatického řízení (Elektrické) Skripta VUT Brno 2002

Obr. 9: NĚMEC, Z., Prostředky automatického řízení (Elektrické) Skripta VUT Brno 2002

Obr. 10: NĚMEC, Z., Prostředky automatického řízení (Elektrické) Skripta VUT Brno 2002

Obr. 11: NĚMEC, Z., Prostředky automatického řízení (Elektrické) Skripta VUT Brno 2002


Seznam použité literatury:

[1] Automatizace [online]. [cit. 6.7.2013]. Dostupný na WWW: http://web.spscv.cz/~madaj/skra4.pdf

[2]BÍLEK, J.,BAYER, J., Základy automatizace Praha 1990, SNTL

[3] SVARC. Základy automatizace [online]. [cit. 6.7.2013]. Dostupný na WWW: http://autnt.fme.vutbr.cz/svarc/ZakladyAutomatizace.pdf

[4] BÍNDER, R., Základy automatického řízení Praha 1985, SNTL

[5] STRUPKA, J., LANAČ J., Automatizace Praha 1967, SNTL

[6] NĚMEC, Z., Prostředky automatického řízení (Elektrické) Skripta VUT Brno 2002


Děkuji za pozornost 


ad
 • Login