Mod en mere kommunikativ og integreret sprogdidaktik
Download
1 / 32

Mod en mere kommunikativ og integreret sprogdidaktik - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mod en mere kommunikativ og integreret sprogdidaktik. Susana S. Fernández Institut for Sprog, litteratur og kultur. En ønskværdig sprogdidaktisk ramme. Kommunikativ tilgang Integration af færdigheder Elev-/læringscentreret undervisning Elevautonomi Elevfællesskab

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mod en mere kommunikativ og integreret sprogdidaktik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mod en mere kommunikativ og integreret sprogdidaktik

Susana S. Fernández

Institut for Sprog, litteratur og kultur


En ønskværdig sprogdidaktisk ramme

 • Kommunikativ tilgang

 • Integration af færdigheder

 • Elev-/læringscentreret undervisning

 • Elevautonomi

 • Elevfællesskab

 • Respekt for og udnyttelse af

 • individuelle forskelle (differentiering)


Tilgange til sprogundervisning

 • Fokus på:KommunikationAffektiveElev-

  faktorerautonomi

  ---

 • Grammar-translation

 • DirectMethod

 • AudiolingualMethod

 • Total PhysicalResponse

 • The SilentWay

 • Suggestopedia

 • Natural Approach

 • Communicative Approach

  +++


Kommunikativ sprogundervisning

 • Fokuserer på såvel form som indhold

 • Præsenter sproget i kontekst

 • Autentisk sprog og autentiske situationer

 • Integrerer de fire/fem færdigheder

 • Kommunikation er målet og midlet i undervisningen

 • Sigter mod tilegnelse af kommunikativ kompetence


Kommunikativ kompetence

Grammaticalcompetencewillbe an importantconcern for anycommunicative approach whosegoalsincludeprovidinglearnerswith the knowledge of how to determine and expressaccurately the literalmeaning of utterances. (s. 30)

4 komponenter:

 • Grammatisk kompetence

 • Diskursiv kompetence

 • Sociolingvistisk kompetence

 • Strategisk kompetence

  (Canale & Swain 1980)


Historisk debat om grammatik:

Focuson forms

Focuson form

Focuson

meaning

e.g. Communicative Approach

e.g. Grammar-

Translation Method

e.g. Natural Approach


Grammatisk kompetence

Fra Ocke-SchwenBohn, Introduktion til modersmåls- og fremmedsprogstilegnelse ppt.


Historisk debat i grammatikundervisning

eksplicit vs.implicit undervisning

deklarativ vs. instrumentel viden

deduktiv vs.induktiv tilgang

sætnings- vs.tekstueltniveau

mekanisk vs.kommunikativ øvelse

produktion vs.inputbehandling i fokus

intensiv vs.ekstensivundervisning


Kan Deklarativ viden blive til instrumentEl viden?

1 Problematisering af en grammatisk regel

2 Bevidstgørelse

3 Kommunikative aktiviteter hvor reglen skal anvendes

+ hensyn til den naturlige rækkefølge

4 Produktion i intersprog

5 Implicit (instrumentel) viden


Fokus på input og output (Van Patten 2003)

I IIIII

INPUT INTAKEDEVELOPING OUTPUT

SYSTEM

Processinginstruction

Input-based

Traditionalinstruction

Output-based


Fokus på betydning

Informationshul

Den lærende vælger lingvistiske ressourcer

Kommunikativ produkt

En problemorienteret kommunikativ læringsaktivitetet

TASK

3 dele: Pre-task, Task, Post-task

Mål: grammatisk – pragmatisk – diskursiv – strategisk (lære at lære)

Michael Svendsen Pedersen (2001) Task Force. Et bud på kommunikativ sprogundervisning. Sprogforum 20.


Laursen, E. et al. (1993) En vivo. Øvebøg. København: Gad


Hvad er så godt ved ”tasken”?

 • En ”miniunivers” af læringsmuligheder

 • Integration af form og meaning (sprog og kultur, emnerelevans)

 • Integration af færdigheder (lytte-, læse-, tale-, skrivefærdigheder)

 • Mulighed for differentiering (forskellige roller til forskellige elever; fokus på læringsstrategier og læringsstile; fokus på elevsamarbejde)

 • Verden udenfor bliver inviteret ind i klasselokalet (fx via forskellige IT-ressourcer)


elevautonomi


Individuelle forskelle: læringsstrategier

 • Kognitive

 • Metakognitive

 • Sociale/affektive

 • Kommunikative

Direkte

Indirekte


læsefærdighed

ordforråd

lyttefærdighed

Kognitive

strategier

grammatik

talefærdighed

skrivefærdighed


9. Monitorering af strategi-anvendelse

1. Bevidstgørelse

8. Evaluering (elever og lærer)

2. Udforskning af

tilgængelige strategier

7. Gradvis fjernelse af stilladsering

Træning i læringsstrategier

6. Første evaluering (elever)

3. Læreren/elever modellerer

5. Anvendelse af strategier med stilladsering

4. Kombination af strategier

Macaro (2002)


Elevfælleskab

 • Man opbygger sin egen forståelse af verden gennem kommunikation (socialkonstruktivistisk læringssyn)

 • Man formulerer, forklarer og forhandler sig til en forståelse af stoffet.

 • Man opbygger tilegnelsen af sprog gennem kommunikation (kommunikativ tilgang til sprogundervisning)


differentiering

 • Husk de forskellige læringsstile!

 • Giv valgmuligheder i anvendelse af læringsstrategier

 • Giv eleverne forskellige roller i fx løsningen af en task!

 • (Udnyt deres stærke sider!)


Grammarrules!

Den gode kommunikative grammatikundervisning

planlagt og systematisk

rummelig ift. brug af modersmål

lidt og ofte, redundans (languageflood)

tekstbaserede problemløsningsaktiviteter

aktiv korrektiv feedback – eksplicit feedback bedst

indholdsorienterede aktiviteter og opgaver

(Mitchell 2000)


Grammarrules!

Den gode kommunikative grammatikundervisning

Fokus på såvel skriftlig som mundtlig tekst

Behandling af emner der relaterer sig til elevernes liv (communityissues) (Schneider 2005)

Fremhævelse af input (inputenhancement)

Både inputbehandlings- og produktionsøvelser

Fokus på problematiske grammatiske fænomener

Bedst med elever som allerede kan kommunikere i det fremmedsprog (fluencyfirst)


Grammatikundervisning i dag


Den gode sprogunderviser

 • åbner mulighed for et kommunikativt læringsrum

 • skaber sproglig opmærksomhed i relation til den indholdsorienterede kommunikation

 • hjælper eleverne med at tage ansvar for egen læring

 • vælter vægge (klasseværelsesvægge!)

  (Adapteret fra Lund, K. & Pedersen, M.S. (2001) Hvad er god sprogundervisning? Sprogforum 19)


Task-skabelon


Task-skabelon

(fortsætter)


Task-skabelon


Mange tak 


ad
 • Login