La connexi
Download
1 / 21

LA CONNEXIÓ - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LA CONNEXIÓ. ELS CONNECTORS. la connexió. Mecanisme de cohesió entre dos o més constituents de l’oració o del text i un connector, el qual manifesta la relació sintàctica, semàntica o pragmàtica que hi ha entre aquells. Connexió intraoracional :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

LA CONNEXIÓ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LA CONNEXIÓ

ELS CONNECTORS


la connexió

 • Mecanisme de cohesió entre dos o més constituents de l’oració o del text i un connector, el qual manifesta la relació sintàctica, semàntica o pragmàtica que hi ha entre aquells.

 • Connexió intraoracional:

  • elements de l’oració, constituents oracionals.

  • relació sintàctica i semàntica entre els elements units.

 • Connexió textual:

  • parts del text (oracions, paràgrafs, conjunts d’oracions dins d’un mateix paràgraf o capítols de llibre).

  • relació semàntica i pragmàtica i ajuda a interpretar els textos.

 • Connector: element que explicita quina és la relació semàntica o pragmàtica que s’estableix entre el contingut de les dues unitats connectades.


La composició oracional

 • Juxtaposades: cap nexe o conjunció entre elles, de manera que no hi ha connexió.

 • Coordinades: dues o més proposicions o clàusules que mantenen una relació igualitària des del punt de vista semàntic.

  • Tipus: copulatives, distributives, disjuntives, explicatives i adversatives.

 • Subordinades. una de les proposicions (proposició principal) té un paper preeminent sobre les altres (proposicions subordinades).

  • Dos tipus principals de subordinades: substantives, adjectives i adverbials; i subordinades d’implicació lògica.


La connexió textual

 • funció del connector: mostrar les relacions de significat entre les unitats del text.

 • la substitució d’un connector per un altre de significat diferent fa el text incoherent o en modifica profundament el sentit.

 • Elements que fan de connector textual:

  • Connectors parentètics o matisadors

  • Conjuncions

  • Altres connectors


Connectors parentètics (o matisadors)

 • Classe heterogènia

 • Deriven de la gramaticalització de constituents oracionals diversos que dóna lloc a una polisèmia entre el significat originari i el significat connectiu.

 • Es diferencien dels constituents d’origen en els següents aspectes:

  • Perden el significat literal i assoleixen un significat unitari més general de caràcter connectiu.

  • Queden fixats i –per tant- no admeten modificacions estructurals.

  • Modifiquen el seu comportament sintàctic i passen a exercir una funció contrastiva, perifèrica respecte a l’oració.

 • Tenen caràcter apositiu, són elements molt perifèrics i prescindibles sintàcticament.

 • Es combinen amb les conjuncions i entre si, sempre que hi haja compatibilitat semàntica.

 • Tenen mobilitat

 • Poden ser utilitzats com a connectors textuals, combinats o no amb una conjunció.

 • Exemples: per cert, en canvi, d’una banda, amb tot i això, a més,...), és a dir, això és, no obstant això, així, tanmateix, finalment.


Diferències entre matisadors i S. Prep


Conjuncions

 • Nivell oracional: relació estructural tradicionalment identificada amb la coordinació o la subordinació.

 • Nivell textual: la relació que indiquen és totalment semàntica i de vegades també pragmàtica.

  • Tenen funció textual “i”, “però” i “o”.

  • Les conjuncions subordinants no poden realitzar aquesta funció.


Altres connectors

 • Interjeccions que organitzen el discurs, sobretot la conversa (interjeccions metalingüístiques)

 • Elements lingüístics i no lingüístics que podrien ser substituïbles per connectors parentètics i conjuncions (“Per donar només un exemple” = “per exemple”)

 • Certs recursos gràfics (separació per apartats numerats o encapçalats per una lletra, guions, etc.)


Diferències entre matisadors i conjuncions


Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Les oracions coordinades

 • Copulatives: i, ni.

 • Disjuntives: o, o bé.

 • Distributives: ara...ara, o...o, o bé...o bé, l’ún...l’altre, ara...adés, adés...adés.

 • Explicatives: és a dir, o siga, o sia, això és.

 • Adversatives: però, no obstant això.


Les subordinades substantives


Les subordinades adjectives


Les subordinades adverbials


Les subordinades d’implicació lògica


Els signes de puntuació

 • Estils de puntuació

  • Mínima o pobra: ús de punts i de comes. Oracions breus. Estil segmentat.

  • Clàssica o rica: ús de tots els signes de puntuació. Oracions més llargues i articulades. Estil cohesionat.

  • Emfàtica: ús de tots els signes, però sobretot del punt, que pot arribar a substituir els altres demarcadors. És un estil propi de la publicitat.


Les funcions dels signes de puntuació


Estil segmentat i estil cohesionat


ad
 • Login