Energetick trhy hodnotov et zce hlavn rizika a ohro en
Download
1 / 29

Energetické trhy Hodnotové řetězce Hlavní rizika a ohrožení - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Energetické trhy Hodnotové řetězce Hlavní rizika a ohrožení. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV Brusel. Energetické trhy a hodnotové řetězce. Politické prostředí – převažující vlivy Energetické trhy a hodnotové řetězce Závěry a doporučení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Energetické trhy Hodnotové řetězce Hlavní rizika a ohrožení ' - mead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Energetick trhy hodnotov et zce hlavn rizika a ohro en

Energetické trhyHodnotové řetězceHlavní rizika a ohrožení

Josef Zbořil

Člen představenstva SP ČR

Člen EHSV Brusel


Energetick trhy a hodnotov et zce
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Politické prostředí – převažující vlivy

 • Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Závěry a doporučení

Poděbrady 08


Politick prost ed p eva uj c vlivy
Politické prostředí – převažující vlivy

 • Politické prostředí formováno nevládními organizacemi a medii

 • Věcný a nestranný pohled je v defenzívě – nezajišťuje novinové titulky a televizní šoty

 • „Zelený postoj“ se stává v politice hlavním proudem bez ohledu na původní stranickou orientaci

 • „Spasitelé zeměkoule“ – než se projeví ekonomické dopady spasení, vyjde snad i další volební období – virtuální odpovědnost!

Poděbrady 08


Politick prost ed p eva uj c vlivy1
Politické prostředí – převažující vlivy

 • Hospodářská sféra nevystupuje jednotně a důrazně!

 • Z toho stejný neduh jako v naší minulosti: oddělení pravomoci od odpovědnosti – prohlubuje se!

 • Hlavním spasitelským tématem dneška – klimatické změny

 • Většina lidí si vytváří svůj názor – asi je dobré připravit se na změny klimatu s „náležitou péčí řádného hospodáře“

 • Obecná politika EU toto nebere moc v úvahu – i když, blýská se na lepší časy?

Poděbrady 08


Politick prost ed p eva uj c vlivy2
Politické prostředí – převažující vlivy

 • Nejhorší konstatování, že věda je vyřešena, je řada na politicích

 • Před tímto zjednodušením varování vědců mimo IPCC (dopis na Bali) a dokonce i ze strany papeže!

 • Ekonomické hodnocení – Sternova zpráva: výhrady a varování – tendenční a mnoho věcí je jinak!

 • Řada ekonomů varuje, že v důsledku neohroženého boje proti změnám klimatu dojde k prohloubení chudoby nejchudších (Alan Oxley a další)

Poděbrady 08


Politick prost ed p eva uj c vlivy3
Politické prostředí – převažující vlivy

 • EK je „přesvědčena“, že kjótské cíle EU 15 budou nejen splněny, ale i překročeny!

 • Nic nevadí, že na splnění chybí asi 6,5% a trendy optimizmus nepřinášejí

 • Dokonce i Rakousko, jemuž chybí 31%, prý splní!

 • Zázrak se očekává od současného obchodovacího období, v němž se ovšem situace řeší na úkor nových členských zemí a nákupem kjótských povolenek (CDM)!

Poděbrady 08

Energetick trhy a hodnotov et zce1
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Energie je krví a výroba základních materiálů je páteří evropské ekonomiky, jakož i ekonomiky české

 • Dostupnost základních materiálů v čase a v místě je podmínkou schopnosti konkurence navazujících výrobních odvětví

 • Neustálý vývoj těchto materiálů zásadním způsobem ovlivňuje úroveň technologické inovace ve všech možných výrobcích

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce2
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Výroba základních materiálů vyžaduje velké množství energie, především ve srovnání s následnými fázemihodnotových řetězců

 • Je nutné posoudit vlivy na spotřebu energie během celého hodnotového řetězce

 • Celkovou energetickou náročnost průmyslového výrobku je nutné porovnat s možnými úsporami energie

 • Mohou vzniknout díky inovacím tohoto výrobku a s jeho uplatněním v jiných odvětvích.

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce3
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Odvětví výroby základních materiálů využívají některá paliva jako zdroj energie i jako základní surovinu

 • Ropa je (vedle výroby paliv) využívána v chemickém průmyslu jako například surovina na výrobu plastů

 • Vývoj na trhu s uhlím také ovlivňuje cenu elektřiny pro energeticky náročná odvětví

 • Při současné spotřebě vystačí zásoby ropy na zhruba 40 let. Vývoj cen ropy je ovlivněn růstem její spotřeby, především v Číně a Indii.OPEC – kartelové chování

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce4
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Regionální koncentrace produkce do politicky nestabilních států zvýší dále nejistoty

 • Při současné spotřebě vystačí známé zásoby zemního plynu zhruba na 60 let

 • Závislost EU na dovozu zemního plynu roste ještě rychlejším tempem než jeho spotřeba

 • Je třeba očekávat růst cen zemního plynu a závislost na jednom zdroji může navíc vyústit v možnost Ruska politicky ovlivňovat EU

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce5
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Všeobecný odhad zásob uhlí při současné spotřebě je 150 let,tyto zásoby jsou navíc v širší míře rozděleny mezi kontinenty a jsou vcelku rozmístěny v politicky stabilních zemích

 • Elektřina je druhotná forma energie vyráběná převážně z uhlí, zemního plynu, jaderných a obnovitelných primárních zdrojů energie

 • Elektřina vyrobená z uhlí a jaderných zdrojů je z hlediska ceny rozumný zdroj dodávek elektřiny v základním zatížení

 • Rozvoj obnovitelných zdrojů vyžaduje podporu: OZE dosud s vysokými náklady a nízkou a kolísající dostupností a s příslušnými problémy pro distribuční sítě

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce6
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Energetické trhy existují v dynamickém prostředí, působí zde ekonomické, politické a sociální vlivy, velmi složité interakce

 • Podíl dovážených primárních zdrojů energie na celkové spotřebě Evropské unie okolo 50 % a očekává se, že vzroste na 70 %

 • Průmysl konfrontován se změnou podmínek a cen dodávek energie – nadměrná nejistota

 • Snižování zásob fosilních paliv se odrazí ve zvýšených nákladech na těžbu, povede k růstu cen – nejistota v rozsahu růstu

 • Závislost na dovozu energie má ve všech svých formách (kromě uhlí) závažné důsledky pro bezpečnost dodávek

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce7
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Trhy s elektřinou a zemním plynem, které dříve charakterizoval přirozený monopol, jsou v posledních letech liberalizovány

 • Segmentace trhů v členských státech a následný vznik slabých míst v přenosových soustaváchnarušily hospodářskou soutěža vedly k růstu cen

 • Politické rozhodnutí EU omezit změnu klimatu snižováním emisí je důležitým faktorem na energetických trzích a jeho význam na růst cen je stále větší

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce8
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Je tedy nutné odpovídajícím způsobem zvýšit energetickou účinnost a snížit míru emisí CO2 při výrobě i spotřebě energie

 • Zabezpečení dostatečných dodávek energie pro EU se stalo jednak velkou výzvou z hlediska nasazení vhodné a dostupné technologie a jednak (stále větší měrou) závodem s časem!

 • Výrobní kapacita elektřiny v EU stagnuje, rozvíjí se pouze několik nových projektů a EU se velmi brzy setká s vážnými problémy

 • Bezprostředně hrozí, že výrobní kapacita elektřiny bude nedostatečná a cena za současnou nečinnost by byla nesmírná

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce9
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Vzhledem ke globalizaci trhů a měnící se situaci na energetických trzích čelí energeticky náročná odvětví výroby základních materiálů velkým tlakům na přizpůsobení

 • Podniky musejí na jedné straně vyvíjet inovační produkty a postupy,druhé straně rostou náklady na energii

 • Dodavatelé z rozvojových zemí se dostali na stejnou úroveň technologií a výrobu náročnou na pracovní sílu nyní nabízejí za přijatelnější ceny

 • Evropští výrobci reagovali na tuto výzvu zkvalitněním svých výrobních procesů, zaměřením na technologicky vyspělé produkty (materiály)

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce10
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Vznikají partnerství mezi dodavateli materiálů a zákazníky, vše má však své meze

 • Úsilí odvětví výroby základních materiálů o dosažení revolučních nových výrobních technologií s nižší spotřebou energie vyžaduje odpovídající čas

 • Základním předpokladem zavádění nových procesů je jejich ekonomická proveditelnost

 • Je nutné počítat s tím, že uplyne několik desetiletí, než budou odvětví výroby základních materiálů moci zrealizovat další zásadní kroky na úspory energie

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce11
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Tímto se energeticky náročná odvětví odlišují od sektoru výroby energie, který může snadněji přenést náklady na zlepšení a jiné administrativní zátěže na zákazníky

 • Energetická politika ovlivňuje energetické trhy prostřednictvím různých nástrojů

 • Na jedné straně jsou trhy s elektřinou a zemním plynem regulovány

 • Na druhé straně jsou výroba a spotřeba energie v průmyslu silně ovlivňovány např. systémem EU ETS

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce12
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Způsobuje vážný zásah do skladby zdrojů na výrobu elektřiny, který je v podstatě v rozporu s cílem snížit ceny prostřednictvím liberalizace

 • Emisní stropy – omezení kapacit, zvláště u výrob s technologickými emisemi

 • Dražba emisních povolenek by představovala značný nárůst nákladů na výrobu všech základních materiálů

 • Dodatečné náklady na obnovitelné energie jsou obecně přenášeny na ceny elektřiny pro konečné spotřebitele.

 • Nevyvážená podpora obnovitelných zdrojů navíc ohrožuje materiálové dodavatelské řetězce pro některá odvětví

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce13
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Jaderná energie je důležitým prvkem ve skladbě druhů energie v mnoha členských státech EU– její role by měla být zachována, aby nedošlo k dalšímu ohrožení energetických trhů a hodnotových řetězců

 • Ekonomické nástroje politiky změny klimatu jsou rozmanitější – harmonizace těchto nástrojů v EU velmi žádoucí!

 • Rostoucí interakce mezi celosvětovým obchodem a toky kapitálu vedou k rostoucí konkurenci mezi regiony celého světa.

 • Energeticky náročná odvětví jsou vystavena nejtvrdší konkurenci o trhy a kapitál, navíc, zákazníci přenášejí požadavky spotřebitelů do tlaku na ceny materiálů

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce14
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Nadměrné zatížení náklady pro energeticky náročná odvětví dává impuls k přemístění výroby

 • Bude k němu docházet navzdory jakékoliv mezinárodní dohodě, pokud budou emisní cíle stanoveny bez ohledu na realitu

 • Rozhodujícím faktorem při stanovení politiky Společenství by mělo být globální snížení emisí skleníkových plynů

 • Udržitelná energetická politika a politika v oblasti klimatu musí být strukturovaná takovým způsobem, aby dosáhla svých cílů za současného zachování průmyslových hodnotových řetězců jako základu hospodářství

Poděbrady 08


Energetick trhy a hodnotov et zce15
Energetické trhy a hodnotové řetězce

 • Selektivní dotování některých preferovaných sektorů (envi technologie) na úkor jiných odvětví není udržitelné

 • I tyto sektory jsou závislé na dostupnosti odvětví vyrábějících základní materiály

 • Energeticky náročná odvětví musí přispět k cílům energetické politiky a politiky v oblasti klimatu– a mohou přispět jen když budou konkurenceschopná

 • Tato odvětví vyžadují spolehlivé dodávky energie s vhodným energetickým mixemza přiměřené ceny

 • Už teď si koledujeme o problémy!

Poděbrady 08


Z v ry a doporu en
Závěry a doporučení

 • Nutno se oprostit od virtuální reality, přestat si lhát a žít v iluzích – nikam to nevede! Růst cen je realitou

 • Evropská komise a politické orgány by se měly vrátit k východiskům – bilance zdrojů a maximalizace jejich efektivního využití – doporučení rámce!

 • V dosavadních návrzích a předlohách řada důležitých prvků – využít je racionálně!

 • Nástrojům politiky klimatických změn a energetické politiky dát váhu odpovídající jejich redukčnímu potenciálu

Poděbrady 08


Z v ry a doporu en1
Závěry a doporučení

 • Bude liberalizovaný trh fungovat i při nedostatku zdrojů a kapacit?

 • Stojí si EU (15) tak dobře s Kjótským cílem, že chce být světovým lídrem?

 • Co je vlastně schopný přinést EU-ETS při rezignaci na původní optimalizační funkci? Skutečné úspory emisí??? Důvěryhodnost?

 • Nebude to víc škody než užitku zvláště při alokaci emisí prostřednictvím aukcí?

Poděbrady 08


Z v ry a doporu en2
Závěry a doporučení

 • Máme skutečně potřebné a využitelné technologie?

 • Jsou důležitější technologie s nízkými emisemi skleníkových plynů nebo jen „pravé“ OZE?

 • Jsme připraveni realizovat SET plán? Víme, oč jde?

 • Analyzujeme šance poctivě nebo podléháme kampaním (biopaliva, biomasa)?

 • Není na cestě příliš mnoho zbytečných administrativních překážek?

 • Hledáme spojence nebo „nepřítele“?

Poděbrady 08


Z v ry a doporu en3
Závěry a doporučení

 • Jsme dostatečně jednotní k prosazování žádoucích cílů?

 • Jak sdělujeme našim zástupcům své oprávněné požadavky? Vědí o možných dopadech?

 • Budeme mít kvalifikovanou studii dopadů, zvláště na energeticky náročná odvětví!

 • Musíme být slyšet a vidět! Vládním úředníkům, zvláště zeleným, nelze tak vážné věci svěřit bez dozoru!!!

Poděbrady 08ad