O iven m stn ch odr d ovoce 1997 2010
Download
1 / 60

Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010. Tato prezentace vzpomíná na různá dobrodružství s ovocnými stromy, která jsme zažili v severozápadních Čechách EC Meluzína – RCAB,Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 [email protected] http://www.meluzina.info/ +420777086620.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010' - mea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
O iven m stn ch odr d ovoce 1997 2010
Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

 • Tato prezentace vzpomíná na různá dobrodružství s ovocnými stromy, která jsme zažili v severozápadních Čechách

 • EC Meluzína – RCAB,Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01

 • [email protected]://www.meluzina.info/ +420777086620

 • Děkujeme všem lidem, kteří pomáhají ovocným vysokokmenům žít s námi ve stejné krajině

 • Děkujeme všem předkům, kteří se snažili hospodařit v krajině bez jejího drancování


Pro byl zalo en program o iven m stn ch odr d ovoce
Proč byl založen program oživení místních odrůd ovoce

 • ovocné vysokokmeny byly od 15. století všudypřítomné

 • jejich postupným vymizením ledacos ztrácíme

  • dochází k ochuzení krajinného rázu

  • mizející odrůdy znamenají ztrátu genofondu

  • mizí prostředí pro živočichy a rostliny

 • v zájmovém území se tomu systematicky nikdo nevěnoval

 • veřejnost měla o záchranu starých stromů a starých odrůd značný zájem


Z jmov oblast v letech 1997 2000
Zájmová oblast v letech 1997 - 2000

 • Krušné hory

 • Oberes Vogtland

 • Sokolovská pánev

 • Doupovské hory

 • Chebská pánev

 • Slavkovský les

 • Český les

 • politicky: české území Euroregionu Egrensis

  • Karlovarský kraj (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)

  • bývalý okres Tachov


Kru n hory esk a slavkovsk les
Krušné hory, Český a Slavkovský les

 • území je značně lesnaté, půdy jsou mělké, kamenité

 • dlouho zde leží sníh a léta bývají deštivá a chladná

 • osídlení je řídké, zvláště drobnější osady a vesnice mnohde zanikly

 • ovocnářsky to jsou okrajové oblasti ale pro samozásobení byly i zde ovocné stromy


Sokolovsk a chebsk p nev
Sokolovská a Chebská pánev

 • území je silně narušeno těžbou a průmyslovým využitím krajiny

 • zemědělství zde bylo dosti intenzivní

 • osídlení je dosud poměrně husté

 • ovocné stromy zde byly hojně pěstovány a výsadby jejich vysokokmenů vytvářely krajinu


Doupovsk hory
Doupovské hory

 • jsou zde velmi úrodné půdy na sopečných horninách někde hluboké jinde silně kamenité

 • klima je zde velmi proměnlivé – nejvyšší partie jsou velmi studené a deštivé ale svahy jsou naopak velmi výhřevné a pro ovocné stromy velmi vhodné

 • Doupovské hory v nižších byly plné různých sadů a ovocných stromořadí

 • území je dnes většinou pusté – v 50. letech 20. století zde byl zřízen vojenský prostor


Obdob 1997 2000 p ehled
Období 1997 – 2000 přehled

 • 1998 – 1999 přeshraniční projekt s NABU Aue

  • zahájení mapování

  • rešerše historických pramenů

  • semináře, společné exkurse

  • založení genofondové plochy a školky v Dalovicích u Karlových Varů

 • 1999 spolupráce s LPV Oberes Vogtland:

  • Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava

  • společné mapovací expedice

  • zahájení pravidelné účasti českých studentů na dobrovolném ekologickém roku

 • spolupráce s dalšími skupinami (Tachov, Bílé Karpaty, Vlašim)


Obdob 1997 2000
Období 1997 - 2000

 • seminář ve VŠÚO Holovousy 1997 - na zkušené

 • vůbec první akce programu: Ovocnářství v ekologickém zemědělství

  • kontakty pro právě otevíraný program


Obdob 1997 20001
Období 1997 - 2000

 • 1997 Bílé Karpaty – na zkušené

 • seminář k řezu ovocných stromů

 • ochranáři v Bílých Karpatech pracují na záchraně starých odrůd cca od roku 1985


Obdob 1997 20002
Období 1997 - 2000

 • 1999 Muzikov okres Karlovy Vary

 • kontakt s pamětníky a odborníky

  • pamětníků se podařilo kontaktovat pouze 5 ale posunuli nás zásadním způsobem kupředu

  • poskytli lokalizace cenných stromů i literaturu


Obdob 1997 20003
Období 1997 - 2000

intenzivní mapování v okresech: Tachov, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

každý strom byl číslován, zakreslen do mapy a jeho stav byl zachycen v dotazníku

je to naprosto zásadní pro pozdější determinaci nebo odběr roubového materiálu

v databázi máme cca 900 záznamů


Obdob 1997 20004
Období 1997 - 2000

 • metodika mapování

  • zákres do mapy

  • první a druhá strana dotazníku


Obdob 1997 20005
Období 1997 - 2000

 • spolupráce s VŠÚO 1999-2000

  • mapovací expedice

  • determinace odrůd


Obdob 1997 20006
Období 1997 - 2000

 • neznámá odrůda

 • pracovní název Pastelka

 • Krvavka

 • Pstružka

 • Zbuzanka též Muškatelka turecká


Obdob 1997 20007
Období 1997 - 2000

 • záchranné přenosy z volné přírody

 • vlastní školka - distribuce stromků farmářům, lesníkům


Obdob 1997 20008
Období 1997 - 2000

 • 1998 založení první genofondové plochy

 • ve spolupráci se SZeŠ Dalovice

 • v roce 2010

  • cca 20 jabloní, 10 hrušní, 10 třešní


Obdob 1997 20009
Období 1997 - 2000

 • spolupráce s LPV Oberes Vogtland a NABU Aue:

  • účast českých studentů na dobrovolném ekologickém roku

  • společné mapovací expedice


Obdob 1997 200010
Období 1997 - 2000

 • spolupráce s LPV Oberes Vogtland:

  • Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava

  • referáty na seminářích


Obdob 1997 200011
Období 1997 - 2000

 • spolupráce s LPV Oberes Vogtland:

  • Česko – Saský seminář k řezu stromů


Obdob 1997 200012
Období 1997 - 2000

 • spolupráce s LPV Oberes Vogtland:

  • Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava

  • komiks věnovaný ovocným stromům


Obdob 1997 200013
Období 1997 - 2000

 • spolupráce s LPV Oberes Vogtland:

  • Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava

  • výsledky mapování


Obdob 2001 2005
Období 2001 - 2005

 • omezení mapování územně i objemem mapovaných stromů

 • propojení programu oživení místních odrůd s činností pozemkového spolku Meluzína

 • založení všech současných genofondových ploch a péče o ně

 • poradenská činnost

 • spolupráce se školkami ŠS Libverda

 • pravidelné semináře pro CHKO v Děčíně

 • stále pokračuje spolupráce s VŠÚO Holovousy

 • založení česko-saské pracovní skupiny s LPV Oberes Vogtland:

  • internetové stránky

  • přímé akce v terénu

  • vzájemná účast na seminářích


Obdob 2001 20051
Období 2001 – 2005

 • omezení mapování

  • územně pokrýváme hlavně severovýchod Karlovarského kraje s přesahem do Ústeckého kraje

  • ročně přibývá cca 50 stromů hlavně jabloní a hrušní


Obdob 2001 20052
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • farma Jakubov – rozloha 16 ha, chov ovcí

 • genofondová plocha pro Doupovské hory

 • člen pozemkového spolku od roku 2001


Obdob 2001 20053
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • farma Jakubov

 • likvidace křovin na 5 ha pozemků


Obdob 2001 20054
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • původní stav v roce 2001

 • rozsah asanace náletových dřevin do roku 2005


Obdob 2001 20055
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • farma Jakubov

 • nové výsadby v roce 2002


Obdob 2001 2006
Období 2001 - 2006

Pozemkový spolek Meluzína

 • farma Jakubov

 • konzervace starých stromů

 • přeroubování semenáčů na stanovišti


Obdob 2001 20056
Období 2001 - 2005

 • Alej Bor - genofondová plocha pro jabloně v Sokolovské pánvi

  • likvidace křovin na 0,5 ha

  • ošetření cca 30 stromů

  • postupné dosadby


Obdob 2001 20057
Období 2001 - 2005

 • Alej Bor

  • redukce velkých stromů konkurujících jabloním


Obdob 2001 20058
Období 2001 - 2005

 • Alej Bor

  • postupné dosadby

  • použití GPS pro zpracování plánu plochy


Obdob 2001 20059
Období 2001 - 2005

 • Alej Stráň - genofondová plocha pro hrušně v Sokolovské pánvi

  • doplňuje plochu

  • likvidace křovin na 0,2 ha

  • ošetření cca 30 stromů

  • postupné dosadby 25 stromů


Obdob 2001 200510
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • genofondová plocha Loket

  • jabloně Slavkovského lesa

  • součást městského parku

  • zpracovány též informační tabule


Obdob 2001 200511
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • genofondová plocha Hory

  • třešně a višně Slavkovského lesa

  • doplňuje plochu Loket

 • cca 50 stromů

  • pouze nové výsadby

  • výsadby provedl vlastník

  • EC Meluzína poskytlo poradenskou pomoc

  • na obrázku Lyonská raná


Obdob 2001 200512
Období 2001 - 2005

 • pravidelné semináře na Libverdě

 • určování cca 350 pomologických vzorků


Obdob 2001 200513

http://www.wunschapfel.de/apfel/

Období 2001 - 2005

 • internetová česko – německá prezentace starých odrůd


Obdob 2006 2010
Období 2006 - 2010

 • pokračuje mapování v omezeném rozsahu v Karlovarském kraji

 • spolupráce s mnoha vlastníky ovocných stromů v rámci pozemkového spolku Meluzína

  • dodávky sadbového materiálu

  • asanace pozemků a údržba sadů

 • zaplnění všech genofondových ploch a péče o ně

 • poradenská činnost včetně zpracování rozsáhlých projektů

 • realizace rozsáhlých akcí na záchranu starých sadů

 • intenzivní spolupráce s CHKO České Středohoří

  • záchrana jeřábu oskeruše (Sorbus domestica)

  • patronát nad plochami v Levíně

  • pokračují pravidelné semináře pro CHKO v Děčíně

 • prakticky ustala spolupráce s VŠÚO Holovousy

 • klesající objem přeshraniční spolupráce

  • ukončení dobrovolného ekologického roku

  • sporadické účasti na seminářích


Obdob 2006 20101
Období 2006 - 2010

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

 • genofondová plocha Děčín Libverda v roce 2010

  • 350 stromů vysazených v letech 2001 - 2010

  • 2,5 ha vysokokmenných lučních sadů


Obdob 2006 20102
Období 2006 - 2010

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

 • 18 odrůd třešní

 • 6 odrůd višní

 • 75 odrůd jabloní

 • 29 odrůd hrušní


Obdob 2006 20103
Období 2006 - 2010

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

 • rozsáhlý sad spotřebuje mnoho práce

 • hryzec a jiná zvířata se neustále dbají abychom nevyšli ze cviku při sázení stromů

 • roční ztráty se již podařilo redukovat na 3-5% stromů


Obdob 2006 20104
Období 2006 - 2010

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

 • roubování na stanovišti a řez stromů obstarává pan Cihlář ze školního statku


Obdob 2006 20105
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

 • malebný městys Levín je lákavým turistickým cílem

 • CHKO přistoupilo v roce 2006 k postupné rekonstrukci sadů na ploše cca 5 ha


Obdob 2006 20106
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

 • lokalita Levín

 • je to rozsáhlý komplex luk, lesíků a starých ovocných výsadeb

 • ovocné stromy rostou v jižním svahu a ve velmi členitém terénu


Obdob 2006 20107
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

 • sady v Levíně jsou velmi pestré

 • odrůdy se tu prakticky neopakují

  • cca 50 stromů reprezentuje 30 odrůd

 • zcela chybí třešně


Obdob 2006 20108
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

 • lokalita Levín

 • těžiště prací je v likvidaci náletových dřevin a ošetření starých stromů

 • výsadby jsou zatím ojedinělé


Obdob 2006 20109
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

jeřáb oskeruše

 • v ČR pouze na Moravě a v Českém Středohoří

 • od Mostu po Litoměřice nalezeno několik set stromů


Obdob 2006 201010
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

 • výrazně teplomilná dřevina

 • plody k výrobě:

  • marmelád

  • destilátů

 • velmi ceněná v lidovém léčitelství


Obdob 2006 201011

Spolupráce s CHKO České Středohoří

Období 2006 - 2010

 • záchrana genofondu

  • zmapování plodných stromů v krajině

  • odběr plodů v době zralosti


Obdob 2006 201012

Spolupráce s CHKO České Středohoří

Období 2006 - 2010

 • záchrana genofondu

  • stratifikace během zimního období

  • sazenice jsou 1-2roky ve školce

  • následuje výsadba na stanoviště

  • obvykle jsou to solitery a stromořadí

  • oskeruše je ceněna také lesníky


Rekapitulace k roku 2010
Rekapitulace k roku 2010

 • genofondové plochy pro množení odrůd

  • 8 lokalit, kde je vedena podrobná evidence

  • jabloně, hrušně, třešně

  • zhruba 700 stromů

  • zhruba 140 odrůd


Rekapitulace k roku 20101
Rekapitulace k roku 2010

 • realizace silami EC Meluzína RCAB

 • uvedeny lokality kde došlo alespoň k jednomu z uvedených opatření:

  • výsadba alespoň 30 stromů

  • ošetření alespoň 20 stromů

  • asanace alespoň 1 ha plochy


Na em pracujeme v sou asnosti
Na čem pracujeme v současnosti

 • mapování

  • mírná specializace na hrušně

   • stále nalézáme zajímavé odrůdy

   • provádíme záchranné přenosy

  • přednostně

  • systematicky mapujeme plochy, kde máme dlouhodobé záměry (například majitel je členem pozemkového spolku)

  • mapování třešní bylo ukončeno pro nedostatek kvalifikovaných odborníků pro determinaci odrůd


Na em pracujeme v sou asnosti1
Na čem pracujeme v současnosti

 • subjektivní sortimenty

  • potřebujeme vypracovat sortimenty odrůd, které budeme doporučovat k výsadbě

  • ve spolupráci se školkaři chceme zajistit dostatek sazenic k výsadbě u odrůd zařazených do subjektivních sortimentů

  • jádro budou tvořit odrůdy vhodné do vyšších poloh

  • teplomilné odrůdy budou zařazeny pouze ty nejžádanější a nejkvalitnější

  • pro tyto odrůdy také zahájíme propagační kampaňProjekt v registrovan m vkp sady u jakubova
Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova

 • Význam sadů pro ochranu přírody

 • parametry:

  • cca 23 ha výsadeb z 50. let

  • odhadem 500 stromů hlavně jabloní

  • poloha v EVL a PO Doupovské hory

  • velmi zanedbané území


Projekt v registrovan m vkp sady u jakubova1
Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova

 • obratlovci

  • průzkumné odchyty savců

  • vstupní průzkum netopýrů, obojživelníků a plazů

  • ornitologický průzkum včetně odhadu densit


Projekt v registrovan m vkp sady u jakubova2
Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova

 • bezobratlí:

  • průzkum brouků, motýlů a pavouků

  • výsledky průzkumu použity pro zpracování projektu


Projekt v registrovan m vkp sady u jakubova3
Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova

 • ovocné stromy

  • chudý sortiment (do 10 odrůd)

  • jabloně jsou v životaschopném

  • hrušně, třešně a slivoně budou ponechány na dožití

 • více na:

  • http://www.sady-jakubov.cz/


Kudy d l
Kudy dál

 • urgentně chybí specialisté na určování odrůd

 • jsou problémy sehnat člověka na roubování při záchranných přenosech

 • velmi by prospěl komplexnější portál pro staré odrůdy, luční sady a související problematiku tradičního pěstování ovoce

 • rozvoj praktického poradenství kombinovaného se schopností získávat prostředky na realizaci

 • mizí administrativně stravitelné zdroje financování


D kuji za p ipom nky
Děkuji za připomínky

 • Ing. Martin Lípa

 • [email protected]

 • http://www.meluzina.info/

 • +420777086620,

 • Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Brontosaura

 • číslo akreditace Mze ČR 086/2007


ad