Minden gyerek számít - PowerPoint PPT Presentation

Minden gyerek sz m t
Download
1 / 13

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Minden gyerek számít. A suliNova /OSZMM integrált nyelvi-irodalmi (szövegértési) programja. A suliNova /OSZMM integrált nyelvi-irodalmi (szövegértési) programja. Mi nem? Mi nem igaz a híresztelésekből? Hogy kerül ide a suliNova-program a ME konferenciájára?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Minden gyerek számít

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Minden gyerek sz m t

Minden gyerek számít

A suliNova /OSZMM integrált nyelvi-irodalmi (szövegértési) programja


Minden gyerek sz m t

A suliNova /OSZMM integrált nyelvi-irodalmi (szövegértési) programja


Mi nem mi nem igaz a h resztel sekb l hogy ker l ide a sulinova program a me konferenci j ra

Mi nem? Mi nem igaz a híresztelésekből? Hogy kerül ide a suliNova-program a ME konferenciájára?

 • 1. Nem kiegészítő szövegértési részprogram, hanem a magyar nyelv és irodalom területét, óraszámát lefedő programcsomag.

 • 2. Nem csupán régi bor új tömlőben: nem kronologikus irodalomtörténet és leíró nyelvtan tantárgyi kettőse új név alatt.

 • 3. Nem igaz, hogy a szövegértés-szövegalkotás elsődlegessége jegyében csak népszerű irodalmat és nem szépirodalmi szövegeket tanítunk, a klasszikusokat pedig kiiktatjuk.

 • 4. Nem igaz, hogy az integráció jelszavával felszámoljuk az anyanyelvi nevelést. Csupán a nyelvi nevelésben részben másra kerül a hangsúly, részben pedig nem mindig elkülönült – s gyakran elsinkófált – nyelvtanórákon folyik az anyanyelvi nevelés.

 • 5. Módszertani konferenciánkon nem akartunk elvontak maradni. Ha történetesen az elmúlt három évben született egy olyan programcsomag, amely mindazokat a módszertani szempontokat, tantárgy-filozófiai meggondolásokat érvényesíteni kívánja, amelyeket a ME az elmúlt évtizedben hangsúlyozni igyekezett, hiba és álszentség lenne nem beszélni róla.


Egyes leti el zm nyek konferenci ink 1997 2006

Egyesületi előzmények Konferenciáink 1997 – 2006

Diskurzus a magyartanításról (Konferenciáink egyik köre, sorozata)

 • Kihívások és válaszutak a magyartanításban 1997. március 8.

 • Anyag – rendszer – módszer (Alternatívák az irodalomtanításban) 1997. november 29.

 • Irodalomtanítás nálunk és más nemzeteknél 2000. október 14.

 • Diagnózisok és terápiák (Olvasáskultúra, irodalomértés, irodalomtanítás az új évezred küszöbén) 2001. február 10.

 • Új hangsúlyok az anyanyelvi nevelésben 2001. november 17.

 • „Hová lépsz most…” (Kultúra, olvasás, magyartanítás „az új képkorszakban”) 2002. március 9.

 • A magyar diákok szövegértése 2003. február 15.

 • A kötelezőkön innen és túl (Gyermek- és ifjúsági irodalom az iskolában) 2004. március 6.

 • Szövegek párbeszéde (Az intertextualitás gondolata az irodalomban, az irodalomtudományban és a magyartanításban)2006. május 13.


F bb forr sok s el zm nyek a teljess g ig nye n lk l

Főbb források és előzmények(a teljesség igénye nélkül)

 • A PISA szövegértési felfogása és feladattípusai

 • A kritikai gondolkodás fejlesztése c. munka interaktív-reflektív technikái

 • Kálmán Lászlóék anyanyelvi nevelési koncepciója

 • A szöveg vonzásában c. sorozat problémacentrikus modulépítési elvei


C lok

Célok


Alapelvek

Alapelvek


Programcsomagok

Programcsomagok


Integr lt magyartan t s

Integrált magyartanítás


A kisfi k s nagyfi k 7 1 c fejezet f kuszai p lda a program fejezet p t si elveire

A Kisfiúk és Nagyfiúk (7.1.) c. fejezet fókuszai – példa a program fejezetépítési elveire


Amit tal n el rt nk a program hozad ka

Amit talán elértünk, a program hozadéka

 • Áttörés a csoportmunka gyakorlattá válása terén

 • Olyan tevékenységcentrikus (munkáltató) program, amely a kérdésekkel és a feladatokkal nem hagyja magára a tanárt

 • Nagyobb terjedelmű szövegek feldolgozásához is módszereket ad: mind a feldolgozandó részletek kiválasztásával, mind a művek egészéből származó szövegrészletek szemponttáblás preparálásával, mind a szakaszos feldolgozás algoritmizálásával

 • Épít a diákbefogadó feltételezett szempontjaira, mozgósítja előzetes tudását (Ez részben a tananyag kiválasztásában és elrendezésében, részben a ráhangolódás-jelentésteremtés-reflexió ív alkalmazásában érvényesül.)

 • A primér szövegértéstől a műértelmezésig vezető feladatrendszerrel csökkentette (felszámolta?) a szakadékot a művek szövegvilága és a (kész) szakszerű értelmezések szövegvilága között

 • A megszokottnál jóval több nem szépirodalmi szöveget és médiaszöveget tartalmaz: ezek nem válnak el élesen az irodalmi és az anyanyelvi neveléstől


Amiben m g tov bb kell l pni a terjeszthet s gen pap rtakar koss gon szervez si probl m kon k v l

Amiben még tovább kell lépni(a terjeszthetőségen, papírtakarékosságon, szervezési problémákon kívül)

 • a differenciálás kevésbé került át a gyakorlatba, mint a csoportmunka – még akkor is, ha a csoportmunka révén a nem reflektorfényben lévő diákok is tevékenyebbek lettek

 • a nyelvi nevelés és az irodalmi nevelés integrációja még sok kiaknázatlan lehetőséget rejt (bár a résztantárgyak teljes „eltüntetésére” nem is törekedtünk)

 • a tananyag még mindig túl sok, a túlzsúfoltságot nem sikerült elkerülnünk

 • világosabbá kell tenni a részkompetenciák fejlesztésének egymásra épülését, áttekinthetőbbé és következetesebbé a rendszert


Vesz lyben a program

Veszélyben a program

 • A suliNova program veszélyben van: a kizárólag digitalizált tananyagokban hívő döntéshozók és az – átmenetileg ! – ingyenes programcsomagok miatt aggódó tankönyvkiadók le akarják állítni a fejlesztést. Lehet, hogy hatszáz iskola nem folytathatja, amit korábban elkezdett. Az pedig homályba vész, hogy miképpen kerül a fejlesztés eredménye piaci forgalomba.


 • Login