Lidsk genom
Download
1 / 23

Lidský genom - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Lidský genom. Lidé patří mezi DNA organismy Genom je předáván z buňky na buňku v průběhu buněčného dělení z generace na generaci v průběhu reprodukce. Genom obsahuje 20 000 až 35 000 genů Geny jsou v jádře organizovány do chromozómů Chromozóm je tvořen chromatinem. Chromatin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lidský genom' - mckile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lidsk genom
Lidský genom

 • Lidé patří mezi DNA organismy

 • Genom je předáván

  • z buňky na buňku v průběhu buněčného dělení

  • z generace na generaci v průběhu reprodukce

 • Genom obsahuje 20 000 až 35 000 genů

 • Geny jsou v jádře organizovány do chromozómů

 • Chromozóm je tvořen chromatinem


Chromatin
Chromatin

 • hmota tvořící jádro eukaryotické buňky

 • dsDNA, histony, proteiny nehistonové povahy

Podle intenzity zbarvení bazickými barvivy a stupně kondenzace

 • euchromatin – slabě, dekondenzovaný, „transkripčně aktivní“

 • heterochromatin – silně, kondenzovaný, neaktivní


Heterochromatin
Heterochromatin

Konstitutivní

 • trvale v heterochromatinovém stavu

 • centromery a telomery

 • jeden z chromozómů X u žen

Fakultativní

 • přechází v závislosti na ontogenetickém vývoji organismu do euchromatinového stavu a naopak


Dynamick proces kondenzace lidsk ho chromatinu
Dynamický proces kondenzace lidského chromatinu

1) Interfázní chromatin = dekondenzované 10-nm chromatinové vlákno

2) 30-nm chromatinové vlákno

3) Chromatin v mitotické fázi

= mitotické chromozómy

 • Kondenzovaný chromozóm č. 1 má délku 50 μm

 • Kondenzován 10 000x


Slo ky chromatinu
Složky chromatinu

1) Histony

 • střed globulární, konce flexibilní a vláknité

 • vysoký obsah argininu a histidinu

 • 5 druhů – H1, H2A, H2B, H3 a H4

  2) Nehistonové proteiny

 • RNA-polymerázy a enzymy transkripčního aparátu

 • HMG1 a HMG2 – vážou se na neobvyklé struktury DNA

 • HMG3 a HMG4 – vážou se na jádro nukleozomu, zvláště v oblastech transkripčně aktivních


Nukleoz m
Nukleozóm

 • základní jednotka chromatinu

 • oktamer histonů (H2A, H2B, H3, H4)2

 • jedna molekula histonu H1

 • úsek DNA o průměrné délce 200 bp, který tvoří dvě otáčky kolem histonového oktameru


Nukleoz mov et zec
Nukleozómový řetězec

 • 10nm chromatinové vlákno

 • jeho jednotlivé články tvoří jádra nukleozómu spojená dlouhou lineární molekulou dsDNA

 • pozorovatelný mikroskopem

- H1

+ H1


30nm chromatinov vl kno

H1

30nm chromatinové vlákno

 • vzniká kondenzací nukleozómového řetězce za účasti histonu H1

 • váže se k proteinovému lešení (proteiny nehistonové povahy, např. topoizomeráza II)


Chromatinov dom ny
Chromatinové domény

 • smyčky 30nm chromatinového vlákna, které se váží k proteinovému lešení

 • v úpatí každé smyčky je jedna molekula topoizomerázy II – změna topologie při replikaci a transkripci

 • každá doména má jedno místo ori

DNA

proteinové lešení

připojovací oblast

ATATATAT

TOPO II

TOPO II

TOPO II


Mitotick chromoz my
Mitotické chromozómy

 • vznikají kondenzací 30nm chromatinových vláken

 • vytvářejí se během mitózy nebo meiózy

 • kondenzace 30nm do 600-700nm chromatinových vláken, která tvoří strukturu metafázních chromozómů

 • v chromozómech je chromatin ve stavu nejvyšší kondenzace a je transkripčně inaktivní


Cytogenetika
Cytogenetika

Studium chromozómů, jejich struktury a dědičnosti

* 1956, Tjio a Levan – 46 lidských chromozómů

 • Klinická diagnóza na základě analýzy chromozómů

 • Mapování genů – HUGO

 • Nádorová cytogenetika

 • Prenatální diagnostika


Lidsk chromoz m
Lidský chromozóm

sesterské chromatidy

 • nejlépe hodnotitelné jsou kondenzované chromozómy v prometafázi nebo metafázi

krátké rameno p (petit = malý)

Centromera = primární konstrikce

dlouhé rameno q

(queue = dlouhý konec)

telomery


D di nost lidsk ch chromoz m
Dědičnost lidských chromozómů

Mitotické dělení

Meiotické redukční dělení

 • Somatické buňky s diploidní (diploos = dvojitý) sadou chromozómů, tj. 2n = 46

 • Výsledným produktem jsou gamety s haploidní (haploos = jednoduchý) sadou chromozómů, tj. n = 23


G pruhov n
G-pruhování

 • Natrávení trypsinem

 • Giemsovo barvivo

 • Vznik charakteristických pruhů (G-pruhy)

 • Lze individuálně rozpoznat všechny chromozómy

 • Lze odhalit strukturální i numerické abnormality

Počítačová analýza obrazu

 • až 1 000 pruhů

 • 1 pruh 50 i více genů


Dal typy pruhov n i
Další typy pruhování - I

Q-pruhování

 • barvení chromozómů fluorescenčními barvivy, které se preferenčně vážou k oblastem bohatými na AT

 • Quinakrin, DAPI, Hoechst 33258

 • výsledek ekvivalentní G-pruhování

R-pruhování

 • je inverzní vůči G-pruhování

 • před obarvením Giemsovým barvivem je DNA denaturována (denaturují se především AT oblasti)

 • podobně lze barvit barvivy, které se váží na GC oblasti (chromomycin A3, olivomycin, mitramycin)


Dal typy pruhov n ii
Další typy pruhování - II

T-pruhování

 • umožňuje identifikovat část R-pruhů, které jsou součástí telomér

 • metoda kombinuje částečnou denaturaci a kombinaci barviv a fluorochromů

C-pruhování

 • vede ke zviditelnění konstitutivního heterochromatinu, zejména v oblasti centromér

 • využívá denaturaci v nasyceném roztoku hydroxidu barnatého a následného barvení Giemsovým činidlem


Nomenklatura chromoz m i
Nomenklatura chromozómů - I

ISCN – International System for Human Cytogenetic Nomenclature

Pařížská nomenklatura z roku 1978

 • krátká ramena jsou značena p (petit)

 • dlouhá ramena nesou označení q (queue)

 • každý chromozóm je rozdělen do oblastí p1, p2, p3, q1, q2, q3 …

 • jednotlivé oblasti se odlišují určitými morfologickými rysy

 • pořadí se počítá od centroméry směrem k teloméře

 • oblasti se dále dělí na podoblasti – p11, p12, p13, …Nomenklatura chromoz m iii
Nomenklatura chromozómů - III

 • relativní vzdálenost od centroméry se popisuje slovy proximální a distální

Distální 2p– segment krátkého ramene nejvzdálenější centroméře, resp. nejbližší teloméře

Proximální Xq– označení segmentu dlouhého ramene chromozómu X, která je nejbližší centroméře


Nomenklatura chromoz m iv
Nomenklatura chromozómů - IV

Při porovnávání lidských chromozómů s jinými druhy se používá první písmeno rodu a první dvě písmena druhu

HSA18 = Homo sapiens chromozóm č. 18


P klad ozna en lokusu
Příklad označení lokusu

HSA 6 p21.23

Lidský chromozóm č. 6

Krátké rameno

Oblast 2 od centroméry

Pruh 2-1

Podpruh 2

Podpodpruh 3


Lidsk karyotyp
Lidský karyotyp

Každý druh má svou charakteristickou chromozomální výbavu

 • počet chromozómů

 • morfologie chromozómů

 • metacentrické

  A, E 16, F

 • submetacentrické

  B, C, E 17, 18

 • akrocentrické

  D, G, Y

 • telocentrické

 • satelity 13, 14, 15, 21 a 22


Lidsk chromoz my
Lidské chromozómy

Somatické buňky obsahují 46 chromozómů = 22 párů autozómů a 1 pár pohlavních chromozómů

Autozómy se číslují od největšího k nejmenšímu


ad