ตัวแปร สมมุติฐานสำหรับงานวิจัย และกรอบแนวคิดงานวิจัย - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 70

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ตัวแปร สมมุติฐานสำหรับงานวิจัย และกรอบแนวคิดงานวิจัย. ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์. ได้อะไรวันนี้. การตั้งสมมุติฐานงานวิจัย ทราบถึงประเภทของตัวแปรและการวัดตัวแปร กรอบแนวคิดงานวิจัย. เนื้อหา. ตัวแปรและความหมายของตัวแปร ลักษณะและชนิดของตัวแปร สมมุติฐานและความหมายของสมมุติฐาน ประเภทของสมมุติฐาน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ตัวแปร สมมุติฐานสำหรับงานวิจัย และกรอบแนวคิดงานวิจัย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4840147

.


4840147


4840147


4840147


4840147

A ??


4840147

A ??


4840147

Variables & Measurement


4840147

1

Variables & Measurement


4840147

1

2

Variables & Measurement


4840147

1

2

Variables & Measurement


4840147

?

?

?

?

Variables & Measurement


4840147

Variables & Measurement


4840147

X=

A=

B=

C=//

X =A x B x C

Variables & Measurement


4840147

vary =

able =

Variable =

Variables & Measurement


4840147

 • (variables)

: . 2531. . 2. : . 47

Variables & Measurement


4840147

 • (Variables)


4840147

..

Variables & Measurement


4840147

  • ??

Variables & Measurement


4840147

: . 2546. . :

Variables & Measurement


4840147

  • (Quantitative Variables)

  • (Qualitative Variables) ( )

Variables & Measurement


4840147

Variables & Measurement


4840147

  • (Continuous Variables)

  • (Discrete Variables) ( 0, 1)

Variables & Measurement


4840147

Variables & Measurement


4840147

  • Concept

  • Construct

Variables & Measurement


4840147

Variables & Measurement


4840147

  • (independent variable)

  • (dependent variable)

  • (extraneous variable)

  • (intervening variable)

Variables & Measurement


4840147

 • ??


4840147

Variables & Measurement


4840147

?

?

?

?

Variables & Measurement


4840147

?

?

?

?

Variables & Measurement


4840147

  • .

Variables & Measurement


4840147


4840147

 • (Hypothesis)

 • 2

??


4840147

Variables & Measurement


4840147

1

Variables & Measurement


4840147

1

2

Variables & Measurement


4840147

1

2

Variables & Measurement


4840147

1 :

2 :

:


4840147

1 :

2 :

:


4840147

2

 • (research hypothesis) 2

  • (Directional hypothesis)

  • (Nondirectional hypothesis)


4840147

 • (Statistical hypothesis)

  • (null hypothesis) Ho

  • (alternative hypothesis) H1


4840147


4840147

 • 1


4840147

-

u1 :

u2 :


4840147

-

u1 :

u2 :


4840147

-

u1 :

u2 :


4840147

2


4840147

2


4840147

2


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147


4840147

 • (model)

 • 2 1. 2.


4840147

3

 • 1


4840147

 • web blog

 • space

 • e-mail

 • face book, twitter

 • etc.


4840147


4840147

. e-tourism

.. (e - Tourism) (ICT)


4840147


4840147

3 5

Variables & Measurement


 • Login