zaj cie pozalekcyjne
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZAJĘCIE POZALEKCYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

ZAJECIE POZALEKCYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

ZAJĘCIE POZALEKCYJNE. Raport z ewaluacji. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012. 1. Jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje szkoła? 2. Czy rodzice znają ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły ? 3. Czy uczniowie aktywnie uczestniczą

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAJECIE POZALEKCYJNE' - maylin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zaj cie pozalekcyjne

ZAJĘCIE POZALEKCYJNE

Raport z ewaluacji

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

pytania kluczowe

1. Jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje szkoła?

2. Czy rodzice znają ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły ?

3. Czy uczniowie aktywnie uczestniczą

w zajęciach pozalekcyjnych?

4. Czy zajęcia pozalekcyjne odpowiadają potrzebom uczniów ?

5. Jakie są efekty prowadzonych zajęć pozalekcyjnych ?

Pytania kluczowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

w badaniu ankietowym wzi o udzia

119 rodziców uczniów klas I-III

 • 114 rodziców uczniów klas IV-VI
 • 126 uczniów klas I-III
 • 124 uczniów klas IV-VI
 • 21 nauczycieli
W badaniu ankietowym wzięło udział :

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

slide4
Jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje szkoła?

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

informacja z ankiet nauczycieli

Rodzaje zajęć prowadzonych przez nauczycieli :

 • Wyrównawcze, terapeutyczne –

prowadzi 14 osób

 • Rozwijające zainteresowania –

prowadzi 10 osób

Informacja z ankiet nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

zaj cia pozalekcyjne prowadzone w szkole

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla wszystkich klas I-III

 • zajęcia pływackie na basenie klas III
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI,
 • zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego klas IV-VI
 • zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas IV-VI
 • zajęcia wyrównawcze z historii
 • zajęcia wyrównawczo-rozwojowe z przyrody
 • czytanie ze zrozumieniem dla klas piątych
 • chór „Leśne Ludki”
 • koło plastyczne
 • zajęcia muzyczne dla klas szóstych
 • zajęcia plastyczne dla klas czwartych
 • język niemiecki
 • zajęcia wychowania fizycznego (poszerzony miejski program)

Program profilaktyczny „Parasol”:

 • zajęcia sportowe (sobota)
 • gimnastyka korekcyjna (sobota

Program edukacyjny - „Szkoła z inicjatywą szansą na sukces”:

 • zajęcia rozwojowe historyczno-regionalne (dwie grupy)
 • zajęcia rozwojowe przyrodnicze (dwie grupy)
 • zajęcia rozwojowe informatyczne (dwie grupy)
 • zajęcia rozwojowe z j. angielskiego (dwie grupy)
 • zajęcia teatralne (dwie grupy)
 • zajęcia logopedyczne
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole :

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

slide7

Czy rodzice znają ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły ?

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

deklarowana znajomo oferty zaj pozalekcyjnych rodzic w klas i iii

Tak – 111

 • Nie - 8
Deklarowana znajomość oferty zajęć pozalekcyjnych rodziców klas I-III

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

deklarowana wiedza o prowadz cych zaj cia rodzic w uczni w klas i iii

Tak – 82

 • Nie - 29
Deklarowana wiedza o prowadzących zajęcia rodziców uczniów klas I-III

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

deklarowana znajomo oferty zaj pozalekcyjnych rodzic w klas iv vi

Tak – 113

 • Nie - 2
Deklarowana znajomość oferty zajęć pozalekcyjnych rodziców klas IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

deklarowana wiedza rodzic w uczni w klas iv vi o prowadz cych zaj cia

Tak 92

 • Nie 20
Deklarowana wiedza rodziców uczniów klas IV-VI o prowadzących zajęcia

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

czy uczniowie aktywnie uczestnicz w zaj ciach pozalekcyjnych
Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych?

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

frekwencja uczni w na zaj ciach

prowadzenie zajęć indywidualnych z jednym uczniem potwierdziło 11 nauczycieli

 • prowadzenie zajęć ze zmienną liczbą uczniów potwierdziło 10 nauczycieli; w zajęciach tych uczestniczy od 3 do 20 uczniów
 • prowadzenie zajęć ze stalą liczbą uczniów potwierdziło 12 nauczycieli;

w jednym przypadku frekwencja wynosi ponad 50%, w pozostałych ponad 70%.

Frekwencja uczniów na zajęciach

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

uczestnictwo w zaj ciach pozalekcyjnych wed ug wiedzy rodzic w

w klasach I-III uczęszcza 62 uczniów

 • w klasach IV-VI uczęszcza 46 uczniów
Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych według wiedzy rodziców

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

uczestnictwo w zaj ciach wed ug deklaracji uczni w

w klasach I-III – 93 uczniów

(na 126 badanych)

 • w klasach IV-VI – 88 uczniów

(na 124 badanych)

Uczestnictwo w zajęciach według deklaracji uczniów

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

zaj cia na kt re ucz szczaj uczniowie klas i iii wg rodzic w

plastyczne

 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • j. angielski
 • zajęcia logopedyczne
 • sportowe
 • teatralne
 • chór
 • zajęcia z pedagogiem
 • basen
 • komputerowe
 • j. polski
Zajęcia, na które uczęszczają uczniowie klas I-III wg rodziców

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

zaj cia na kt re ucz szczaj uczniowie klas i iii deklaracja uczni w

wyrównawcze (j. polski, matematyka, j. angielski)

 • logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • sportowe
 • zajęcia z pedagogiem
 • plastyczne
 • j. angielski
 • teatralne
 • chór
 • basen
 • komputerowe
Zajęcia, na które uczęszczają uczniowie klas I-III – deklaracja uczniów

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

zaj cia na kt re ucz szczaj uczniowie klas iv vi wg rodzic w

chór

 • muzyczne
 • plastyczne
 • sportowe
 • przyrodnicze
 • wyrównawcze
 • komputerowe
 • teatralne
 • korekcyjne
 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • czytanie ze zrozumieniem
 • logopedyczne
 • historyczno-regionalne
 • z pedagogiem
Zajęcia, na które uczęszczają uczniowie klas IV-VI wg rodziców

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

zaj cia na kt re ucz szczaj uczniowie klas iv vi deklaracja uczni w

przyrodnicze

 • j. polski
 • plastyczne
 • chór
 • muzyczne
 • j. niemiecki
 • informatyczne
 • sportowe
 • teatralne
 • matematyczne
 • historyczno-regionalne
 • logopedyczne
 • ortograficzne (z pedagogiem)
Zajęcia, na które uczęszczają uczniowie klas IV-VI – deklaracja uczniów

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

powody nie ucz szczania uczni w na zaj cia wed ug rodzic w

Powody nie uczęszczania uczniów na zajęcia według rodziców

brak miejsca 7

brak czasu 4

uczęszcza na zajęcia pozaszkolne 3

brak interesujących zajęć dla klas pierwszych 2

nieodpowiedni termin 2

nie wyraża chęci 2

brak odpowiednich propozycji 2

za małe dziecko

brak zajęć dla klas I-III

ponieważ dziecko dobrze się uczy

nie ma takiej potrzeby

odległe miejsce zamieszkania

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

powody nie ucz szczania na zaj cia wed ug uczni w

Powody nie uczęszczania na zajęcia według uczniów

nie mam czasu 6

nie chce mi się 6

nie lubię 2

bo nie 2

nie mam ochoty

mam inne zajęcia

nie potrzebuję

są nudne

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

czy zaj cia pozalekcyjne odpowiadaj potrzebom uczni w
Czy zajęcia pozalekcyjne odpowiadają potrzebom uczniów?

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

ocena oferty zaj rodzice i iii

1 - 1

2 – 2

3 - 5

4 – 21

5 – 41

6 - 30

Ocena oferty zajęć – rodzice I-III

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

ocena oferty zaj rodzice iv vi

1- 0

 • 2 – 2
 • 3 – 7
 • 4 – 30
 • 5 - 58
 • 6 - 21
Ocena oferty zajęć – rodzice IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

ocena oferty zaj nauczyciele

1 - 0

 • 2 - 0
 • 3 - 0
 • 4 - 3
 • 5 - 7
 • 6 - 9
Ocena oferty zajęć - nauczyciele

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

ocena oferty zaj uczniowie iv vi

1 – 9

 • 2 – 5
 • 3 - 4
 • 4 – 17
 • 5 – 33
 • 6 - 41
Ocena oferty zajęć – uczniowie IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

na zaj ciach pozalekcyjnych jest

fajnie 43

 • miło 11
 • sympatyczna atmosfera 7
 • ciekawie, interesująco 7
 • można się dużo nauczyć, dowiedzieć 6
 • super 5
 • nudno 4
 • głupio 3
 • sportowo 2
 • przyjemnie 2
 • źle 2
 • cisza, spokój
 • można się dużo nauczyć z matematyki
 • można nauczyć się śpiewać
 • ponuro
 • można się pobawić i pouczyć
 • czasami wesoło
 • powtarzanie wiadomości
 • przygotowanie do sprawdzianu
 • na j. niemieckim trochę nudno i pani za szybko dyktuje
 • śmiesznie
 • czasami fajnie, ale bywa nieprzyjemna atmosfera
 • uczenie się czegoś
 • „spoko” i dużo umiem
 • dużo zabawy
Na zajęciach pozalekcyjnych jest…

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

najbardziej lubi zaj cia

plastykę 14

 • sportowe 11
 • zajęcia z matematyki 8
 • chór 7
 • śpiewać 4
 • przyrodnicze 6
 • historyczno-regionalne 6
 • j. angielski 4
 • grę w piłkę 3
 • j. niemiecki 2
 • chodzić na wycieczki 2
 • nic
 • gdy pani jest wesoła
 • wszystkie zajęcia
 • uczenie się języków
 • teatralne
 • kiedy malujemy portrety i autoportrety
 • robić rożne rzeczy
 • zagadki
 • gdy pani z nami żartuje albo rysujemy pastelami
 • gdy wychodzimy ze szkoły
Najbardziej lubię zajęcia …

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

najbardziej aktywny jestem gdy

gdy trzeba coś powiedzieć, gdy pani pyta 9

 • gdy rozwijam talent plastyczny, muzyczny 7
 • jestem na zajęciach sportowych 6
 • zajęcia są interesujące 5
 • gdy pani pyta 3
 • gdy są wycieczki 3
 • gdy pracujemy zespołowo 3
 • przerabiamy ciekawy temat 2
 • trzeba przetłumaczyć tekst 2
 • gram na komputerze 2
 • chcę dostać dobre oceny
 • gdy nauczyciel mówi coś ważnego
 • gdy użyję wyobraźni
 • gdy dużo biegam i się ruszam
 • robimy ćwiczenia
 • strzelam gumkami na lekcji
 • gdy są tematy, które lubię
 • gdy jestem po lekcjach
 • gdy jestem w szkole
 • gdy mam dobry dzień
 • gdy coś potrafię
 • gdy nie ma kolegów
 • nie jestem zmęczona
 • gdy jestem najedzony i wyspany
Najbardziej aktywny jestem, gdy…

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

po dane zaj cia pozalekcyjne wg rodzic w uczni w i iii

taneczne – balet, taniec towarzyski 9

 • sportowe 7
 • językowe 7
 • plastyczne 6
 • pływanie 4
 • turystyka 3
 • kółko matematyczne 3
 • rowerowe 2
 • łyżwy 2
 • jazda na nartach 2
 • ceramiczne
 • modelarstwo
 • majsterkowanie
 • podstawy fotografii, filmowania
 • szycie
 • gotowanie
 • przeprowadzanie eksperymentów, doświadczeń
 • gra na instrumentach
 • literackie
 • przyrodnicze
 • zajęcia wyrównawcze
 • rolki
 • karate
Pożądane zajęcia pozalekcyjne wg rodziców uczniów I-III

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

po dane zaj cia pozalekcyjne wed ug uczni w i iii
koło szachowe 3

ceramiczne 3

łyżwy 3

przyrodnicze 3

językowe 3

wspinaczka 2

muzyczne, gra na instrumentach 2

religijne

rzeźba

tenis stołowy

jazda konna

turystyka

hokej

chemia

literackie

zajęcia cyrkowe

podstawy fotografii, filmowania

pisanie scenariuszy

 • plastyczne 22
 • sportowe 18
 • modelarstwo 9
 • taneczne – balet, taniec towarzyski 8
 • origami 8
 • szycie, tkactwo, haftowanie 7
 • jazda na nartach 5
 • kółko matematyczne 5
 • malarstwo na szkle 5
 • pływanie 4
 • teatralne 4
 • astronomia 4
 • gimnastyka 4
 • gotowanie 4
Pożądane zajęcia pozalekcyjne według uczniów I-III

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

po dane zaj cia pozalekcyjne wg rodzic w uczni w klas iv vi

sportowe 5

 • językowe 5
 • taniec 4
 • nauka jazdy na nartach 3
 • technika
 • zajęcia ceramiczne
 • komunikacja w grupie
 • koleżeńskie
 • o zagrożeniach
 • wiedza o regionie
 • akrobatyczne
 • koszykówka
 • siatkówka
 • wycieczki górskie
 • pływanie
 • informatyka
 • modelarstwo
Pożądane zajęcia pozalekcyjne wg rodziców uczniów klas IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

po dane zaj cia pozalekcyjne wg uczni w klas iv vi

sportowe

 • jazda na nartach
 • bieganie na nartach
 • łyżwy
 • pływanie
 • tenis
 • jazda na rowerze
 • piłka nożna
 • rolki
 • strzeleckie
 • jazda konna
 • samoobrona
 • turystyczne
 • taniec
 • plastyczne
 • rzeźbiarskie
 • techniczne
 • modelarskie
 • j. hiszpański
 • j. francuski
 • informatyka
 • teatralne
 • nie związane z lekcjami
 • zgodne z zainteresowaniami uczniów
Pożądane zajęcia pozalekcyjne wg uczniów klas IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

deklarowana przez nauczycieli mo liwo prowadzenia innych zaj

chór

 • zespól wokalny
 • zespół instrumentalny
 • zajęcia sportowe
 • origami
 • zajęcia plastyczno-techniczne
 • bibułkarstwo
 • język niemiecki
 • j. angielski
 • teatralne
 • dziennikarskie
 • literackie
 • recytatorskie
 • krajoznawcze
 • regionalne
 • socjoterapeutyczne
 • pierwsza pomoc
 • matematyka dla uzdolnionych
Deklarowana przez nauczycieli możliwość prowadzenia innych zajęć

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

wskazywane przez rodzic w potrzebne zmiany organizacyjne

nie ograniczać dostępu , zwiększyć ilość uczestników 5

 • weryfikacja terminów zajęć (te same godziny, zajęcia pokrywają się) 4
 • dostosowanie do planu lekcji 3
 • obieg informacji 2
 • Zajęcia w dniach roboczych 3
 • zajęcia w soboty
 • bardziej przystępna godzina
 • zorganizować zajęcia dla dzieci nieśmiałych
 • więcej różnorodnych zajęć
 • więcej zajęć ruchowych
 • więcej zajęć dla uczniów z klas I-III
 • gimnastyka korekcyjna dla IV-VI
 • zmienić nazwę zajęć wyrównawczych (dzieci wstydzą się chodzić)
 • dostosowanie zajęć wyrównawczych do potrzeb dzieci
 • zatrudnić więcej opieki nad dziećmi
 • zwiększyć atrakcyjność
 • zachęcać do udziału
 • więcej czasu dla dzieci
 • podnieść ocenę z zachowania za udział
 • lodowisko z wypożyczalnią łyżew
Wskazywane przez rodziców potrzebne zmiany organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

wskazywane przez uczni w potrzebne zmiany organizacyjne

nic 36

 • godziny
 • więcej zajęć
 • żeby było dłużej
 • żeby było krócej
 • żeby ich nie było 2
 • zajęcia sportowe dłuższe 2
 • żeby nie było małych dzieci na sportowych 2
 • więcej zabawy 2
 • więcej wycieczek, zwiedzania (teatr, muzeum…) 2
 • żeby na komputerze można było robić co się chce
 • żeby niemiecki był dwa razy po jednej godzinie
 • matematyczne powinny zawierać ciekawostki
 • gra na instrumentach na zajęciach muzycznych
 • umilić zajęcia
 • żeby pani była milsza
 • ciekawsze
 • aby były te tematy co na lekcjach
 • żeby były poczęstunki i darmowe zimne picie
 • zmienić kolor szkoły na błękitny
Wskazywane przez uczniów potrzebne zmiany organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

wskazywane przez nauczycieli potrzebne zmiany organizacyjne

ułożenie dobrego planu lekcji 2

 • wpisanie zajęć pozalekcyjnych w plan lekcji
 • uporządkowane terminy zajęć
 • zminimalizowanie zajęć odbywających się w tych samych terminach
 • zorganizować zajęcia praktyczne
 • zajęcia o charakterze plastycznym, praktyczno-technicznym dla klas I-III
 • umożliwić wszystkim dzieciom udział w wybranych zajęciach
 • należy zastanowić się co z uczniami oczekującymi na zajęcia
Wskazywane przez nauczycieli potrzebne zmiany organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

efekty prowadzonych zaj pozalekcyjnych

uzupełnianie braków 7

 • utrwalenie wiadomości i umiejętności 5
 • poszerzenie wiedzy przedmiotowej, ogólnej 4
 • rozwijanie zainteresowań uczniów 4
 • rozwijanie zdolności uczniów 3
 • odniesienie sukcesów edukacyjnych 3
 • współpraca w grupie, integracja 2
 • ukierunkowanie na konkretną dyscyplinę sportu 2
 • wzrost motywacji do nauki 2
 • wzrost aktywności 2
 • rozwój sprawności fizycznej 2
 • doskonalenie umiejętności 2
 • kształtowanie osobowości , cech charakteru 2
 • wzrost umiejętności używania nowoczesnych narzędzi 1
 • zwiększenie umiejętności korzystania z informacji 1
 • tworzenie gazetki klasowej 1
 • zdobywanie nowych umiejętności 1
 • poprawa wymowy dzieci 1
 • zmniejszanie deficytów rozwojowych 1
 • kształtowanie sprawności grafomotorycznej 1
 • umiejętność logicznego myślenia 1
Efekty prowadzonych zajęć pozalekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012

podsumowanie

Podsumowanie

szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, została ona wysoko oceniona przez uczniów i rodziców

większość rodziców deklaruje znajomość oferty zajęć pozalekcyjnych, jednak nie wszyscy wiedzą kto prowadzi zajęcia oraz na jakie zajęcia uczęszczają dzieci

zarówno rodzice jak i dzieci wskazują wiele różnorodnych zajęć pożądanych w szkole; nie ma możliwości żeby spełnić wszystkie te propozycje, niektóre są wręcz nierealne; nie ma również pewności czy byłaby odpowiednia ilość chętnych do systematycznego uczęszczania na te zajęcia

bardziej różnorodne propozycje i większe zainteresowanie zajęciami zaprezentowali rodzice uczniów klas I-III

niektóre zajęcia cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród dzieci

i nie ma możliwości przyjęcia na nie wszystkich chętnych

przemyślenia wymagają wskazywane przez nauczycieli i rodziców problemy organizacyjne dotyczące np. uporządkowania terminów, zminimalizowania sytuacji, gdy zajęcia się pokrywają oraz jak zorganizować zajęcia wyrównawcze, aby mogły korzystać z nich dzieci ze wszystkich klas przy ograniczonej ilości godzin.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012